Thiết lập chế độ cài đặt thông tin vận chuyển

Thiết lập phí vận chuyển dựa trên cách bạn tính phí vận chuyển. Chi phí bạn gửi đến Merchant Center phải khớp với chi phí bạn tính trên trang web của mình. Nếu bạn không thể tính chính xác chi phí, hãy ước tính con số cao hơn khi gửi chi phí đến Merchant Center. Xin lưu ý rằng người dùng sẽ cân nhắc những chi phí này cũng như tốc độ vận chuyển để quyết định xem có nhấp vào sản phẩm của bạn hay không.

Tìm hiểu thêm về cách hoạt động và trường hợp sử dụng các chế độ cài đặt thông tin vận chuyển

Bật phụ đề trên YouTube để xem phụ đề bằng ngôn ngữ của bạn. Chọn biểu tượng "Cài đặt" Hình ảnh biểu tượng cài đặt trên YouTube ở cuối trình phát video, sau đó chọn "Phụ đề" rồi chọn ngôn ngữ của bạn.


Trường hợp sử dụng

Hãy sử dụng chế độ cài đặt thông tin vận chuyển trong Merchant Center để thiết lập dịch vụ vận chuyển ở cấp tài khoản theo cách thủ công. Ngược lại, nếu bạn muốn đặt phí vận chuyển và thời gian cho từng sản phẩm, hãy sử dụng thuộc tính phí vận chuyển [shipping].

Lưu ý:

Cách hoạt động

Để thiết lập chế độ cài đặt thông tin vận chuyển ở cấp tài khoản, bạn cần phải thiết lập dịch vụ vận chuyển trong Merchant Center hoặc thông qua Shipping Settings API. Bạn có thể đặt dịch vụ vận chuyển cho tất cả các sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm. Trong đó, bạn có thể chỉ định dịch vụ vận chuyển cho nhóm sản phẩm bằng thuộc tính nhãn vận chuyển [shipping_label]. Bạn có thể thiết lập một số chế độ cài đặt, chẳng hạn như phí vận chuyển và thời gian giao hàng cho mỗi dịch vụ vận chuyển.

Nếu bạn cung cấp nhiều dịch vụ vận chuyển cho một sản phẩm ở cùng một quốc gia, chúng tôi sẽ tính phí vận chuyển thấp nhất cho sản phẩm đó trong một tình huống cụ thể và cho người dùng xem khoản phí đó.

Ví dụ: nếu bạn dùng một dịch vụ có ưu đãi miễn phí vận chuyển cho các sản phẩm trên 150 USD và một dịch vụ khác áp dụng phí vận chuyển của hãng vận chuyển cho tất cả các sản phẩm, thì ưu đãi miễn phí vận chuyển cho tất cả sản phẩm trên 150 USD sẽ xuất hiện.

Hướng dẫn

Tạo một dịch vụ vận chuyển mới

Bước đầu tiên để thiết lập thông tin vận chuyển là tạo một dịch vụ vận chuyển mới. Khi tạo dịch vụ vận chuyển, bạn sẽ cần mô tả dịch vụ đó, xác định xem dịch vụ ảnh hưởng đến những sản phẩm nào, sau đó thiết lập bảng nêu rõ phí vận chuyển.

Cách tạo một dịch vụ vận chuyển mới:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Tools and setting menu icon [Gear], sau đó chọn Vận chuyển và trả lại hàng trong phần "Công cụ". Thao tác này sẽ chuyển bạn đến thẻ "Dịch vụ vận chuyển".
 3. Nhấp vào nút dấu cộng để tạo dịch vụ vận chuyển.

Bước 1: Cài đặt dịch vụ

 1. Đặt tên cho dịch vụ của bạn. Thêm tên mô tả để phân biệt dịch vụ vận chuyển mới này với các dịch vụ vận chuyển khác. Mỗi tên dịch vụ phải là tên duy nhất trong khu vực kinh doanh đó và sẽ không được chia sẻ với người dùng.
 2. Chọn khu vực kinh doanh là nơi bán và phân phối sản phẩm. Khu vực kinh doanh này phải khớp với quốc gia mục tiêu của nguồn cấp dữ liệu và không nhất thiết là nơi bắt đầu giao đơn đặt hàng hoặc nơi đặt trụ sở kinh doanh của bạn. Khu vực kinh doanh phải có ít nhất một quốc gia và bạn có thể chỉ định nhiều quốc gia cho khu vực kinh doanh của mình. Tìm hiểu thêm về phí vận chuyển đa quốc gia
 3. Chọn đơn vị tiền tệ sử dụng trong khu vực kinh doanh và đảm bảo đơn vị này khớp với đơn vị tiền tệ trong nguồn cấp dữ liệu của bạn. Nếu bạn sử dụng một đơn vị tiền tệ khác, các mặt hàng của bạn có thể bị từ chối.
 4. Nếu bạn tham gia chương trình Mua trên Google, hãy chọn một số trường hợp áp dụng dịch vụ vận chuyển này. Bạn có thể áp dụng dịch vụ vận chuyển chỉ riêng cho các mặt hàng trong chương trình Mua trên Google, cho tất cả các trang thông tin nâng cao ngoại trừ trong Mua trên Google, hoặc cho tất cả các trang thông tin sản phẩm.
Lưu ý: Đảm bảo đơn vị tiền tệ của dịch vụ vận chuyển khớp với đơn vị tiền tệ ở khu vực mà bạn phục vụ.

Bước 2: Thời gian giao hàng

 1. Quyết định xem bạn muốn: (a) Hiển thị thời gian giao hàng tùy chỉnh dựa trên hãng vận chuyển hoặc đối tác hiện tại mà bạn hợp tác, hay (b) đặt khoảng thời gian giao hàng. Nếu bạn chọn hiển thị thời gian giao hàng tùy chỉnh, Google sẽ thay bạn ước tính thời gian giao hàng. Tìm hiểu thêm về việc cho phép Google tính tốc độ vận chuyển của bạn
 2. Đối với "Hạn chót nhận đơn hàng", hãy chọn thời gian trong ngày mà mọi người phải đặt hàng để các đơn hàng đó được xử lý trong cùng một ngày. Đồng thời, bạn cũng cần chọn múi giờ dùng để tính thời điểm này. Ví dụ: hạn chót đặt hàng là 3 giờ chiều giờ EST có nghĩa là những đơn hàng đặt sau thời điểm đó phải đợi sang ngày làm việc tiếp theo mới được xử lý.
 3. Đối với "Thời gian xử lý theo ngày làm việc", hãy nhập số ngày tối thiểu cần thiết để xử lý đơn đặt hàng, tiếp theo đó là số ngày tối đa. Lưu ý: Nếu bạn xử lý các mặt hàng trong cùng ngày đặt hàng, thời gian xử lý tối thiểu sẽ là "0". Để chọn những ngày trong tuần mà bạn xử lý đơn đặt hàng, hãy dùng trình đơn thả xuống rồi chọn một khoảng ngày (ví dụ: Thứ Hai – thứ Sáu, Thứ Hai – thứ Bảy). Chọn Ngày tùy chỉnh để tạo một khoảng ngày tùy chỉnh để xử lý đơn đặt hàng.
 4. Trong phần "Thời gian vận chuyển", hãy thêm số ngày làm việc cần thiết dự kiến của dịch vụ này (ví dụ: 1 đến 5 ngày). Mặc dù thời gian chính xác có thể thay đổi tùy theo sản phẩm hoặc vị trí của người dùng nhưng khoảng thời gian này sẽ giúp người dùng ước tính được thời gian nhận hàng. Để chọn những ngày trong tuần được sử dụng dịch vụ vận chuyển này, hãy sử dụng trình đơn thả xuống để chọn khoảng ngày (ví dụ: thứ Hai - thứ Sáu, thứ Hai - thứ Bảy). Chọn Ngày tùy chỉnh để chọn ngày vận chuyển dùng cho dịch vụ vận chuyển này theo cách thủ công. Tìm hiểu thêm về tính năng tính thời gian vận chuyển của Google
 5. (Không bắt buộc) Tại Hoa Kỳ, Pháp và Úc, bạn có thể đặt thời gian vận chuyển dựa trên các điểm đến để giao hàng (khu vực). Nhấp vào Thêm thời gian vận chuyển, chọn hoặc tạo một điểm đến, sau đó nhập tốc độ vận chuyển đến điểm đến đó. Tìm hiểu thêm về các khu vực
 6. (Không bắt buộc) Bạn có thể nhóm các sản phẩm có cùng thời gian vận chuyển bằng cách áp dụng thuộc tính nhãn thời gian vận chuyển [transit_time_label] cho những nhóm sản phẩm cụ thể. Việc này giúp cung cấp cho khách hàng thời gian giao hàng chính xác hơn. Tìm hiểu thêm về việc thiết lập nhãn thời gian vận chuyển

Bước 3: Cài đặt nâng cao (không bắt buộc)

Nếu bạn yêu cầu đơn đặt hàng phải đạt một giá trị tối thiểu để có thể dùng dịch vụ vận chuyển (ví dụ: bạn yêu cầu khách hàng đặt tối thiểu 30 USD để sử dụng dịch vụ vận chuyển đó), thì hãy nhập số tiền đó. Những sản phẩm có giá thấp hơn giá trị đặt hàng tối thiểu đó vẫn sẽ xuất hiện cùng với giá trị đặt hàng tối thiểu của bạn. Nếu bạn không yêu cầu giá trị đặt hàng tối thiểu, hãy để trống trường này. Tìm hiểu thêm về giá trị đặt hàng tối thiểu

Bước 4: Hạn chót vận chuyển hàng dịp lễ (cho Hoa Kỳ và Pháp, chỉ áp dụng cho ngày lễ của Hoa Kỳ)

Nếu yêu cầu người mua sắm phải đặt hàng trước một ngày nào đó để hàng được vào một dịp lễ, thì bạn có thể đặt hạn chót cho dịch vụ giao hàng trong dịp lễ. Tìm hiểu thêm về hạn chót nhận đơn hàng để giao trước dịp lễ

Lưu ý: Đối với Pháp, hạn chót nhận đơn hàng để giao trước dịp lễ sẽ chỉ áp dụng cho ngày Lễ tình nhân và Giáng sinh.

Bước 5: Phí vận chuyển

Bạn có thể sử dụng phần này để đặt mức phí vận chuyển trong dịch vụ vận chuyển này. Bạn cũng có thể gán các thuộc tính nhãn vận chuyển [shipping_label] cho các mức phí vận chuyển dựa trên loại sản phẩm mà bạn vận chuyển (hàng quá khổ, dễ hỏng, dễ vỡ), sau đó thiết lập các mức phí vận chuyển khác nhau cho những nhóm đó.

 1. Để thêm một bảng mức phí vận chuyển mới, hãy nhấp vào nút dấu cộng .
 2. Trong phần "Sản phẩm bị ảnh hưởng", hãy chọn xem bạn muốn áp dụng mức giá này cho tất cả sản phẩm hay chỉ một số sản phẩm.
  1. Chọn Tất cả sản phẩm nếu bạn muốn áp dụng mức phí vận chuyển cho mọi sản phẩm. Lưu ý: Nếu đã tạo bảng phí có dùng nhãn vận chuyển, bạn có thể thấy mục "Tất cả sản phẩm khác" thay cho "Tất cả sản phẩm". Trường hợp này xảy ra vì một số sản phẩm đã được lọc.
  2. Hoặc, nếu bạn chỉ muốn áp dụng mức phí này cho một số nhóm sản phẩm, hãy làm như sau:
   1. Chọn Lọc sản phẩm theo nhãn vận chuyển.
   2. Trong trường nhập dữ liệu, hãy nhập các giá trị mà bạn đã gửi cho thuộc tính nhãn vận chuyển [shipping_label] và nhấp Enter. Bạn cũng có thể thêm các nhãn chưa có trong nguồn cấp dữ liệu.
 3. Trong phần "Tên phí vận chuyển", hãy đặt một tên duy nhất cho bảng của bạn.
 4. Tạo bảng. Sử dụng bảng này để xác định một mức phí duy nhất cho tất cả các đơn đặt hàng hoặc tạo các quy tắc dựa trên một hoặc hai tham số: giá, điểm đến (chỉ áp dụng cho Hoa Kỳ, Nhật Bản hoặc Úc), trọng lượng hoặc số lượng mặt hàng. Ví dụ: nếu sản phẩm của bạn nhắm mục tiêu đến Úc, thì bạn có thể thiết lập phí vận chuyển theo tiểu bang và theo trọng lượng. Như vậy, bạn sẽ tính phí cho một sản phẩm có trọng lượng 10 kg vận chuyển đến Tasmania khác với trường hợp vận chuyển sản phẩm đó đến Tây Úc. Tuy nhiên, nếu chủ yếu nhắm đến các quốc gia khác, thì bạn sẽ không thể chỉ định phí vận chuyển theo địa điểm.

  Cách thêm phí vận chuyển:

  • Trước tiên, hãy nhấp vào một tham số như Trọng lượng đặt hàng > Trọng lượng theo ki-lô-gam. Bạn sẽ nhìn thấy một hàng để có thể nhập phạm vi.
  • Nhập một phạm vi, chẳng hạn như 0,0001 kg đến 2 kg.
  • Chọn tùy chọn vận chuyển cho mỗi hàng, ví dụ như "Mức phí cố định". Tìm hiểu thêm về các tùy chọn vận chuyển
  • Tùy theo tùy chọn vận chuyển, hãy nhập giá, phần trăm, v.v.
  • Để thêm các phạm vi khác, hãy nhấp vào + hàng.
  • Để thêm tham số thứ hai, hãy nhấp vào Thêm thứ nguyên rồi nhấp vào một tùy chọn, chẳng hạn như "Giá đặt hàng".
  • Tiếp theo, hãy đặt giá trị cho mỗi cột mới bằng cách chọn tùy chọn vận chuyển như bạn đã làm trước đó.
  • Để thêm các phạm vi khác, hãy nhấp vào + Cột.
  • Nhấp vào Tiếp tục để quay lại cấp độ dịch vụ nhằm thêm một mức phí vận chuyển mới hoặc lưu dịch vụ vận chuyển của bạn.

Sử dụng các khu vực cho việc vận chuyển

Đặt thời gian vận chuyển cho các khu vực

 1. Trong bảng "Thời gian giao hàng" của dịch vụ vận chuyển, hãy nhấp vào Thêm thời gian vận chuyển.
 2. Nhấp vào Thêm điểm đến.
 3. Chọn khu vực rồi đặt thời gian vận chuyển tối thiểu và tối đa.
  1. Nếu chưa tạo khu vực, bạn có thể tạo một khu vực trong bảng phí vận chuyển.

Đặt phí vận chuyển cho các khu vực

 1. Trong bảng “Phí vận chuyển", hãy nhấp vào Thêm thứ nguyên.
 2. Chọn Nơi đến theo mã bưu chính.
 3. Chọn khu vực rồi chỉ định phí vận chuyển cho khu vực đó.
  1. Nếu chưa tạo khu vực, bạn có thể tạo một khu vực trên bảng "Phí vận chuyển".

Tùy chọn vận chuyển

Khi thiết lập phí vận chuyển, bạn có thể chọn từ một số tùy chọn, chẳng hạn như vận chuyển miễn phí, phí vận chuyển cố định hoặc phí vận chuyển do hãng vận tải tính.

Phí cố định

Dùng tùy chọn này nếu bạn tính giá vận chuyển cố định, kể cả miễn phí vận chuyển, cho tất cả các đơn đặt hàng trong một phạm vi. Người dùng sẽ nhìn thấy cùng một mức phí cho tất cả các sản phẩm trong phạm vi này.
Cách sử dụng tùy chọn này:
 1. Khi chọn một tùy chọn vận chuyển, hãy chọn Phí cố định.
 2. Sau đó, nhập số tiền. Nếu miễn phí vận chuyển, hãy nhập "0".

Cước phí của hãng vận chuyển (chỉ áp dụng cho Úc, Đức, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ)

Sử dụng tùy chọn này nếu bạn thu cước phí chung theo phí của hãng vận chuyển. Người dùng sẽ nhìn thấy phí vận chuyển dựa trên kích thước, trọng lượng, vị trí người dùng và mã bưu chính của điểm khởi hành. Vì vậy, nhớ gửi trọng lượng vận chuyển [shipping_weight] và các chỉ số đo (chiều dài vận chuyển, chiều rộng vận chuyển, chiều cao vận chuyển [shipping_length, shipping_width, shipping_height]) trong dữ liệu sản phẩm của bạn.
Xin lưu ý rằng phí vận chuyển của hãng vận tải dựa trên phí vận chuyển thương mại tiêu chuẩn nên nếu bạn tính phí ít hơn (ví dụ: do bạn có hợp đồng với hãng vận tải), thì hãy thêm số tiền hoặc phần trăm âm (ví dụ: -10). Nếu sử dụng mức phí vận chuyển phi thương mại (thường được gọi là bán lẻ), thì có thể bạn sẽ phải điều chỉnh phí vận chuyển lên đến 50–60%.
Khi chọn mức phí vận chuyển của một hãng vận chuyển, hãy đảm bảo hãng vận chuyển và dịch vụ đó thật sự có thể vận chuyển những sản phẩm áp dụng cách tính phí này (ví dụ: sản phẩm không quá khổ hoặc quá tải trọng). Nếu không, phí vận chuyển mà người dùng nhìn thấy sẽ không chính xác và sản phẩm của bạn có thể bị từ chối. Hãy hỏi hãng vận tải của bạn để biết thông tin về giới hạn kích thước và trọng lượng.
Cách sử dụng tùy chọn này:
 1. Khi chọn một tùy chọn vận chuyển, hãy chọn Cước vận chuyển của hãng vận tải.
 2. Tiếp theo, chọn bảng phí vận chuyển của hãng vận tải mà bạn đã tạo trước đó hoặc chọn Phí vận chuyển mới. Khi tạo bảng phí mới, bạn sẽ thấy một hộp thoại dùng để tạo bảng.
 3. Trong phần "Dịch vụ vận tải", chọn một trong các hãng vận chuyển hỗ trợ dịch vụ đó (ví dụ: UPS Ground). Mỗi khu vực kinh doanh sẽ có hãng vận chuyển riêng.
 4. Nhập "Mã bưu chính tại nơi xuất phát" – nơi bắt đầu vận chuyển kiện hàng (ví dụ: 94043).
 5. Tiếp theo, hãy điều chỉnh đơn đặt hàng theo phần trăm hoặc số tiền cố định nếu cần: tăng (bằng số dương như 10) hoặc giảm (bằng số âm như -10).
 6. Tên mức phí vận chuyển sẽ do dịch vụ của hãng vận chuyển đề xuất nhưng bạn có thể cung cấp tên tùy chỉnh nếu cần (ví dụ: UPS Thông thường – Mountain View).
 7. Mức phí mới của hãng vận chuyển sẽ xuất hiện trong bảng "Cước phí của hãng vận chuyển" ở cuối trang và bạn có thể chọn mức phí này.
Lưu ý: Nếu bạn chọn FedEx là hãng vận chuyển, Google sẽ sử dụng dịch vụ có mức phí thấp nhất của FedEx trong ngày giao hàng. Ví dụ: FedEx Standard Overnight® (không phải FedEx First Overnight® hoặc FedEx Priority Overnight®) hay FedEx 2Day® (không phải FedEx 2Day® AM).

Tỷ lệ trong tổng giá của đơn đặt hàng

Bạn có thể dùng tùy chọn này nếu tính phí vận chuyển dựa trên tỷ lệ phần trăm chi phí đơn đặt hàng. Người dùng sẽ nhìn thấy phí vận chuyển dưới dạng phần trăm tổng giá trị đặt hàng (chúng tôi sử dụng giá sản phẩm làm giá trị đặt hàng cho Quảng cáo mua sắm, trang thông tin nâng cao và trang thông tin miễn phí).
Cách sử dụng tùy chọn này:
 1. Khi chọn một tùy chọn vận chuyển, hãy chọn Tỷ lệ phần trăm của tổng chi phí đơn đặt hàng.
 2. Nhập một giá trị phần trăm

Liên kết bảng phụ (thêm 3 tham số trở lên)

Nếu tính phí dựa vào 3 tham số trở lên, bạn có thể thêm bảng phụ cho mỗi ô. Bạn sẽ chọn trong số các tùy chọn tùy theo dịch vụ của bạn.
Ví dụ: nếu sản phẩm của bạn hướng đến Úc và bạn tính cước phí vận chuyển khác nhau dựa trên giá của những sản phẩm có trọng lượng từ 1–5 kg và vận chuyển đến Queensland, thì hãy thêm các cước phí vận chuyển đó bằng bảng phụ. Nếu đang hướng đến Canada, thì bạn sẽ không thể chỉ định cước phí vận chuyển theo tỉnh.
Cách sử dụng tùy chọn này:
 1. Khi chọn tùy chọn vận chuyển, hãy sử dụng tùy chọn vận chuyển "Bảng phụ".
 2. Chọn một bảng mà bạn đã tạo hoặc chọn Bảng phụ mới. Khi tạo một bảng mới, bạn sẽ thấy bảng đó được liệt kê bên dưới trong phần "Các bảng phụ được liên kết".
 3. Đối với "Tên bảng", hãy đặt một tên riêng biệt cho bảng mới để bạn có thể chọn bảng trong danh sách.
 4. Nhấp vào một trong các tham số hiện có rồi thêm tùy chọn và phạm vi vận chuyển như bạn đã làm khi thiết lập phí vận chuyển.
 5. Nhấp vào Tiếp tục để quay lại cấp độ dịch vụ nhằm thêm một mức phí vận chuyển mới hoặc lưu dịch vụ vận chuyển của bạn.

Những sản phẩm không thể vận chuyển

Bộ lọc “Sản phẩm bị ảnh hưởng” cho phép bạn loại trừ hoàn toàn sản phẩm khỏi chế độ thiết lập thông tin vận chuyển, tuy nhiên bạn cần phải cung cấp thông tin cụ thể hơn. Tùy chọn “Không vận chuyển” cho phép bạn khai báo thông tin về việc không vận chuyển một số sản phẩm nhất định trong một trường hợp cụ thể hoặc đến một địa điểm cụ thể.
Cách sử dụng tùy chọn này:
 • Khi chọn một tùy chọn vận chuyển, hãy chọn Không vận chuyển.

Loại trừ sản phẩm theo trọng lượng hoặc giá trị đặt hàng

Bạn có thể thêm tùy chọn "Không vận chuyển" để loại trừ việc vận chuyển dựa trên trọng lượng đặt hàng và giá trị đặt hàng. Ví dụ: Nếu dịch vụ chuyển phát của bạn đặt giới hạn tối đa về trọng lượng cho đơn đặt hàng, thì bạn có thể sử dụng tham số trọng lượng để đặt tất cả các đơn đặt hàng vượt quá giới hạn đó là "Không vận chuyển". Nếu bạn yêu cầu giá trị đặt hàng tối thiểu cho một dịch vụ vận chuyển, thì hãy thêm giá trị đó vào phần mô tả dịch vụ.

Nếu một sản phẩm bị loại trừ khỏi dịch vụ vận chuyển này theo trọng lượng hoặc giá trị đặt hàng, thì các trường hợp sau sẽ xảy ra:

 • Nếu sản phẩm đó không được liên kết với bất kỳ dịch vụ vận chuyển nào khác, thì sản phẩm đó sẽ bị từ chối. Ví dụ: Nếu sản phẩm của bạn có trọng lượng là 100 lb (45 kg) và bạn đã đặt tùy chọn "Không vận chuyển" cho các đơn đặt hàng trên 70 lb (31 kg).
 • Nếu sản phẩm đó được liên kết với một dịch vụ vận chuyển khác mà bạn đã tạo, thì phí vận chuyển rẻ nhất sẽ hiển thị cho người dùng. Ví dụ: nếu bạn đã loại trừ sản phẩm khỏi Dịch vụ chuyển phát, nhưng sản phẩm vẫn thuộc Dịch vụ vận chuyển đường bộ của bạn.

Cách loại trừ sản phẩm theo trọng lượng đơn đặt hàng:

 1. Khi thiết lập phí vận chuyển, hãy nhấp vào một tham số trọng lượng như +Thêm trọng lượng đặt hàng > Trọng lượng theo ki lô gam.
 2. Nhập một phạm vi, chẳng hạn như 0,0001 kg đến 10 kg.
 3. Sau đó, chọn Không vận chuyển làm tùy chọn vận chuyển.
 4. Để thêm nhiều trọng lượng khác, hãy nhấp vào Thêm hàng.

Loại trừ sản phẩm theo nơi đến (Argentina, Úc, Nhật Bản, Hoa Kỳ)

Đối với Argentina, Úc, Nhật Bản và Hoa Kỳ, bạn cũng có thể sử dụng tùy chọn "Không vận chuyển" để biểu thị rằng bạn không vận chuyển sản phẩm đến một khu vực cụ thể. Để loại trừ các khu vực, hãy thiết lập bảng vận chuyển của bạn bằng cách sử dụng những tham số mà bạn cần.

Tùy theo cách thiết lập chiến dịch của bạn, các sản phẩm có thể không hiển thị phí vận chuyển ở một số địa điểm. Nếu dịch vụ vận chuyển là nguồn phí vận chuyển duy nhất và bạn loại trừ sản phẩm cho một số địa điểm nhất định, thì phí vận chuyển sẽ không hiển thị cho người dùng ở khu vực đó.

Để loại trừ sản phẩm theo điểm đến:

 1. Khi thiết lập phí vận chuyển, hãy nhấp vào một tham số địa điểm như + Nơi đến theo mã bưu chính.
 2. Nếu bạn đã nhấp vào + Điểm đến theo tiểu bang (Úc và Hoa Kỳ) hoặc + Điểm đến theo tỉnh (Nhật Bản):
  1. Chọn một khu vực và chọn Không vận chuyển làm tùy chọn vận chuyển.
  2. Để thêm các khu vực khác, hãy nhấp vào Thêm hàng.
 3. Nếu bạn đã nhấp vào + Thêm nơi đến theo mã bưu chính (Úc và Hoa Kỳ):
  1. Chọn khu vực hoặc tạo khu vực mới, sau đó nhấp vào Lưu.
  2. Tiếp đến, chọn Không vận chuyển làm tùy chọn vận chuyển.
  3. Để thêm các khu vực khác, hãy nhấp vào Thêm hàng.

Khu vực (chỉ áp dụng cho Úc, Pháp và Hoa Kỳ)

Khi thiết lập tùy chọn vận chuyển theo mã bưu chính, bạn có thể sử dụng nhóm vị trí để tạo các khu vực tùy chỉnh và sử dụng lại các khu vực này để thiết lập tùy chọn vận chuyển. Tìm hiểu thêm về việc thiết lập các khu vực
Vận chuyển đến nhiều quốc gia

Dịch vụ vận chuyển có thể giao hàng đến nhiều quốc gia. Đối với dịch vụ vận chuyển đến nhiều quốc gia, phí vận chuyển sẽ hiển thị cùng loại tiền tệ cho tất cả các quốc gia được thêm vào dịch vụ. Nếu bạn chọn nơi đến có đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ được chỉ định của dịch vụ vận chuyển, thì phí vận chuyển sẽ tự động chuyển đổi thành đơn vị tiền tệ của quốc gia đến.

Dịch vụ vận chuyển đến nhiều quốc gia không hỗ trợ các tính năng sau:

 • Tùy chọn nâng cao về thời gian vận chuyển
 • Cước phí vận chuyển tính theo điểm đến
 • Hạn chót vận chuyển hàng dịp lễ
 • Giao hàng tới điểm đến lấy hàng

Nếu bạn chuyển đổi dịch vụ vận chuyển có bất cứ tính năng nào trong số này thành thiết lập nhiều quốc gia, thì các tính năng này sẽ bị xóa. Tìm hiểu thêm về việc hiển thị sản phẩm ở nhiều quốc gia bán

Kiểm tra phí vận chuyển

Khi nhập thông tin vận chuyển, bạn có thể kiểm tra phí vận chuyển (và thuế suất) sẽ xuất hiện trong quảng cáo và trang thông tin miễn phí. Bạn có thể nhìn thấy nguồn gốc phí vận chuyển cùng với phí vận chuyển (ví dụ: chế độ cài đặt trong Merchant Center hoặc thuộc tính phí vận chuyển [shipping] trong dữ liệu sản phẩm).

Cách xem thông tin này:

 1. Nhấp vào Sản phẩm trong trình đơn điều hướng, sau đó nhấp vào Tất cả sản phẩm.
 2. Nhấp vào tiêu đề của sản phẩm để xem chi tiết từng sản phẩm.
 3. Di chuyển xuống để xem thông tin về phí vận chuyển (và thuế).

Bạn sẽ phải nhập điểm đến vận chuyển để tính kết quả cho những quốc gia mà bạn có thể chỉ định phí vận chuyển dựa trên điểm đến vận chuyển (ví dụ: Hoa Kỳ, Úc hoặc Nhật Bản). Đối với tất cả các quốc gia khác, bạn sẽ nhìn thấy cước phí vận chuyển trên toàn quốc gia.

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
71525
false