Thiết lập các tùy chọn cho việc vận chuyển

Thiết lập chi phí vận chuyển dựa trên cách bạn tính phí vận chuyển. Chi phí mà bạn gửi đến Merchant Center phải khớp với mức phí bạn tính trên trang web. Nếu bạn không thể tính chính xác chi phí, hãy ước tính mức cao hơn khi gửi chi phí vận chuyển cho Merchant Center. Xin lưu ý rằng người dùng sẽ xem xét những chi phí này để quyết định có nhấp vào sản phẩm của bạn hay không.

Tìm hiểu thêm về cách hoạt động và trường hợp sử dụng các tùy chọn cài đặt về thông tin vận chuyển

How to configure your shipping options

Trường hợp sử dụng

Sử dụng các tùy chọn cài đặt về thông tin vận chuyển để thiết lập dịch vụ vận chuyển ở cấp tài khoản. Bạn cần lưu ý rằng đối với Quảng cáo mua sắm và trang thông tin miễn phí về sản phẩm, những mức giá thiết lập bằng thuộc tính shipping [phí_vận_chuyển] sẽ thay thế các tùy chọn cài đặt này.

Lưu ý: Bạn không thể dùng thuộc tính shipping [phí_vận_chuyển] cho chương trình Mua bằng Google. Bạn phải thiết lập giá vận chuyển ở cấp tài khoản trong Merchant Center. Tìm hiểu thêm về việc thiết lập thông tin vận chuyển cho chương trình Mua bằng Google

Cách hoạt động

Để thiết lập chế độ cài đặt thông tin vận chuyển, bạn sẽ cần định cấu hình dịch vụ vận chuyển trong Google Merchant Center. Bạn có thể đặt dịch vụ vận chuyển cho tất cả các sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm. Trong đó, bạn có thể chỉ định dịch vụ vận chuyển cho nhóm sản phẩm bằng thuộc tính shipping_label [nhãn_vận_chuyển]. Bạn có thể định cấu hình một số mục cài đặt, chẳng hạn như phí vận chuyển và thời gian giao hàng cho mỗi dịch vụ vận chuyển.

Nếu bạn cung cấp nhiều dịch vụ vận chuyển cho một sản phẩm ở cùng một quốc gia, chúng tôi sẽ tính phí vận chuyển thấp nhất cho sản phẩm đó trong một tình huống cụ thể và hiển thị phí này cho người dùng.

Ví dụ: Nếu bạn dùng một dịch vụ mà miễn phí vận chuyển các sản phẩm trên 150 USD và một dịch vụ khác áp dụng cước vận chuyển của hãng vận tải cho tất cả các sản phẩm, thì tùy chọn miễn phí vận chuyển cho tất cả sản phẩm trên 150 USD sẽ được hiển thị.

Hướng dẫn

Tạo một dịch vụ vận chuyển mới

Bước đầu tiên để thiết lập vận chuyển là tạo một dịch vụ vận chuyển mới. Khi tạo dịch vụ vận chuyển, bạn sẽ mô tả dịch vụ đó, xác định xem dịch vụ ảnh hưởng đến những sản phẩm nào và sau đó thiết lập bảng nêu rõ chi phí vận chuyển.

Cách tạo một dịch vụ vận chuyển mới:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ , sau đó chọn Giao và trả hàng trong phần “Công cụ”. Thao tác này sẽ chuyển bạn đến thẻ "Dịch vụ vận chuyển".
 3. Nhấp vào nút dấu cộng để tạo dịch vụ vận chuyển.

Bước 1: Cài đặt dịch vụ

 1. Đặt tên cho dịch vụ của bạn. Thêm tên mô tả để phân biệt dịch vụ vận chuyển này với các dịch vụ vận chuyển khác. Mỗi tên dịch vụ phải là tên duy nhất trong khu vực kinh doanh đó và sẽ không được chia sẻ với người dùng.
 2. Chọn khu vực kinh doanh là nơi bán và phân phối sản phẩm. Khu vực kinh doanh này phải khớp với quốc gia mục tiêu của nguồn cấp dữ liệu và không nhất thiết là nơi bắt đầu giao đơn đặt hàng hoặc nơi đặt trụ sở kinh doanh của bạn. Khu vực kinh doanh phải có ít nhất một quốc gia và bạn có thể chỉ định nhiều quốc gia cho khu vực kinh doanh của mình. Tìm hiểu thêm về phí vận chuyển đa quốc gia
 3. Chọn đơn vị tiền tệ sử dụng trong khu vực kinh doanh và đảm bảo đơn vị này khớp với đơn vị tiền tệ trong nguồn cấp dữ liệu của bạn. Nếu bạn sử dụng một đơn vị tiền tệ khác, các mặt hàng của bạn có thể bị từ chối.
 4. Chọn những trường hợp áp dụng dịch vụ vận chuyển này. Bạn có thể chỉ áp dụng dịch vụ vận chuyển riêng cho các mặt hàng trong chương trình Mua bằng Google, tất cả trang thông tin nâng cao ngoại trừ trong chương trình Mua bằng Google, hoặc tất cả trang thông tin sản phẩm.
Lưu ý: Hãy đảm bảo đơn vị tiền của dịch vụ vận chuyển khớp với đơn vị tiền ở khu vực mà bạn phục vụ.

Bước 2: Thời gian giao hàng

 1. Đối với "Thời hạn đặt hàng", hãy chọn thời gian trong ngày mà trước đó các đơn đặt hàng phải được thực hiện để quá trình xử lý đơn hàng diễn ra trong cùng một ngày. Đồng thời bạn cũng cần chọn múi giờ dùng để tính khoảng thời gian này. Ví dụ: thời hạn đặt hàng là 3 giờ chiều giờ EST có nghĩa là các đơn hàng đã đặt sau thời gian đó sẽ không được bắt đầu xử lý trước ngày làm việc tiếp theo.
 2. Đối với "Thời gian xử lý theo ngày làm việc", hãy nhập số ngày tối thiểu bắt buộc để xử lý đơn đặt hàng, tiếp theo đó là số ngày tối đa để xử lý đơn đặt hàng. Lưu ý: Nếu bạn xử lý các mặt hàng trong cùng ngày đặt hàng, thời gian xử lý tối thiểu của bạn sẽ là "0". Để chọn những ngày trong tuần bạn sẽ xử lý đơn đặt hàng, hãy dùng trình đơn thả xuống và chọn khoảng ngày (ví dụ: thứ Hai - thứ Sáu, thứ Hai - thứ Bảy). Chọn Ngày tùy chỉnh để tạo khoảng ngày tùy chỉnh để xử lý đơn hàng.
 3. Trong phần "Thời gian vận chuyển", hãy thêm khoảng ngày làm việc có thể thực hiện dịch vụ này (ví dụ: từ 1 đến 5 ngày). Mặc dù thời gian chính xác có thể thay đổi tùy theo sản phẩm hoặc vị trí của người dùng nhưng khoảng thời gian này sẽ giúp người dùng ước lượng được thời gian nhận hàng. Để chọn những ngày trong tuần đủ điều kiện cho dịch vụ Vận chuyển, hãy sử dụng trình đơn thả xuống để chọn khoảng ngày (ví dụ: thứ Hai - thứ Sáu, thứ Hai - thứ Bảy). Chọn Ngày tùy chỉnh để chọn ngày vận chuyển dùng cho dịch vụ Vận chuyển này theo cách thủ công.
 4. (Không bắt buộc) Tại Hoa Kỳ, Pháp và Úc, bạn có thể đặt thời gian vận chuyển dựa trên các điểm đến giao hàng (khu vực giao hàng). Nhấp vào Thêm thời gian vận chuyển, chọn hoặc tạo điểm đến, sau đó nhập tốc độ vận chuyển đến điểm đến đó. Tìm hiểu thêm về khu vực giao hàng
 5. (Không bắt buộc) Bạn có thể nhóm các sản phẩm có cùng thời gian vận chuyển bằng cách áp dụng thuộc tính transit_time_label [nhãn_thời_gian_vận_chuyển] cho các nhóm sản phẩm cụ thể. Điều này giúp khách hàng biết thời gian giao hàng một cách chính xác hơn. Tìm hiểu thêm về cách thiết lập nhãn thời gian vận chuyển

Bước 3: Cài đặt nâng cao (không bắt buộc)

Nếu bạn yêu cầu một giá trị đặt hàng tối thiểu để có thể dùng dịch vụ vận chuyển (ví dụ: nếu bạn yêu cầu khách hàng đặt hàng tối thiểu 30 USD để sử dụng dịch vụ vận chuyển đó), thì hãy nhập số tiền đó. Những sản phẩm có giá dưới giá trị đặt hàng tối thiểu đó sẽ vẫn xuất hiện cùng với giá trị đặt hàng tối thiểu của bạn. Nếu bạn không yêu cầu giá trị đặt hàng tối thiểu, hãy để trống trường này. Tìm hiểu thêm về giá trị đặt hàng tối thiểu

Bước 4: Hạn chót vận chuyển hàng dịp lễ (cho Hoa Kỳ và Pháp, chỉ áp dụng cho ngày lễ của Hoa Kỳ)

Nếu yêu cầu người mua sắm phải đặt hàng trước một ngày nào đó để hàng được vào một dịp lễ, thì bạn có thể đặt hạn chót cho dịch vụ giao hàng trong dịp lễ. Tìm hiểu thêm về hạn chót vận chuyển hàng dịp lễ


Lưu ý: Đối với Pháp, hạn chót vận chuyển hàng dịp lễ sẽ chỉ áp dụng cho ngày Lễ tình nhân và Giáng sinh.

Bước 5: Phí vận chuyển

Bạn có thể sử dụng phần này để đặt mức phí vận chuyển trong dịch vụ vận chuyển này. Bạn cũng có thể dùng các thuộc tính shipping_label [nhãn_vận_chuyển] để gắn nhãn phân nhóm các mức giá vận chuyển dựa trên loại sản phẩm vận chuyển (quá khổ, dễ hỏng, dễ vỡ), sau đó thiết lập các mức chi phí vận chuyển khác nhau cho những nhóm đó.

 1. Để thêm một bảng giá vận chuyển mới, hãy nhấp vào nút dấu cộng .
 2. Trong phần "Sản phẩm bị ảnh hưởng", hãy chọn xem bạn muốn áp dụng mức giá này cho tất cả sản phẩm hay chỉ một số sản phẩm.
  1. Chọn Tất cả sản phẩm nếu bạn muốn áp dụng phí vận chuyển cho mọi sản phẩm. Lưu ý: Nếu đã tạo bảng phí vận chuyển dùng nhãn vận chuyển, bạn có thể thấy mục "Tất cả các sản phẩm khác" thay cho "Tất cả sản phẩm" Trường hợp này xảy ra vì hệ thống đã lọc một số sản phẩm.
  2. Hoặc, nếu bạn chỉ muốn áp dụng mức phí này cho một số nhóm sản phẩm, hãy làm như sau:
   1. Chọn Lọc sản phẩm theo nhãn vận chuyển.
   2. Nhập các giá trị mà bạn đã gửi cho thuộc tính shipping_label [nhãn_vận_chuyển] vào trường nhập dữ liệu rồi nhấn phím Enter. Bạn cũng có thể thêm các nhãn chưa có trong nguồn cấp dữ liệu.
 3. Trong phần "Tên phí vận chuyển", hãy đặt một tên duy nhất cho bảng của bạn.
 4. Tạo bảng. Bạn có thể sử dụng bảng này để xác định một mức phí duy nhất cho tất cả các đơn đặt hàng hoặc tạo các quy tắc dựa trên một hoặc hai tham số như: giá, điểm đến (chỉ áp dụng cho Hoa Kỳ, Nhật Bản hoặc Úc), trọng lượng hoặc số lượng mặt hàng. Ví dụ: Nếu sản phẩm của bạn hướng đến Úc, thì bạn có thể thiết lập chi phí vận chuyển theo tiểu bang và theo trọng lượng. Như vậy, bạn sẽ tính phí vận chuyển cho một sản phẩm có trọng lượng 10 kg vận chuyển đến Tasmania khác với phí vận chuyển sản phẩm đó đến Tây Úc. Tuy nhiên, nếu đang hướng đến hầu hết các quốc gia khác, thì bạn sẽ không thể chỉ định phí vận chuyển theo địa điểm.

  ​Cách thêm chi phí vận chuyển:
  • Trước tiên, hãy nhấp vào một tham số như Trọng lượng đặt hàng > Trọng lượng theo ki lô gam. Bạn sẽ nhìn thấy một hàng để có thể nhập phạm vi.
  • Nhập một phạm vi, chẳng hạn như 0,0001 kg đến 2 kg.
  • Chọn tùy chọn vận chuyển cho mỗi hàng, ví dụ như "Phí cố định". Tìm hiểu thêm về các tùy chọn vận chuyển
  • Tùy theo tùy chọn vận chuyển, hãy nhập giá, phần trăm, v.v.
  • Để thêm các phạm vi khác, hãy nhấp vào + hàng.
  • Để thêm tham số thứ hai, hãy nhấp vào Thêm thứ nguyên rồi nhấp vào một tùy chọn, chẳng hạn như "Giá đặt hàng".
  • Tiếp theo, hãy đặt giá trị cho mỗi cột mới bằng cách chọn tùy chọn vận chuyển như bạn đã làm trước đó.
  • Để thêm các phạm vi khác, hãy nhấp vào + Cột.
  • Nhấp vào Tiếp tục để quay lại cấp độ dịch vụ và thêm giá vận chuyển mới hoặc lưu dịch vụ vận chuyển của bạn.

Sử dụng khu vực giao hàng khi giao hàng

Đặt thời gian vận chuyển cho các khu vực giao hàng

 1. Trong bảng "Thời gian giao hàng" của dịch vụ vận chuyển, hãy nhấp vào Thêm thời gian vận chuyển.
 2. Nhấp vào Thêm điểm đến.
 3. Chọn khu vực giao hàng rồi đặt thời gian vận chuyển tối thiểu và tối đa.
  1. Nếu chưa tạo khu vực giao hàng, bạn có thể tạo một khu vực từ bảng phí vận chuyển.

Đặt giá vận chuyển cho các khu vực giao hàng

 1. Trong “Bảng giá vận chuyển”, hãy nhấp vào Thêm thứ nguyên.
 2. Chọn Nơi đến theo mã bưu chính.
 3. Chọn khu vực giao hàng rồi đặt chi phí vận chuyển cho khu vực đó
  1. Nếu chưa tạo khu vực giao hàng, bạn có thể tạo một khu vực trong bảng giá vận chuyển

Tùy chọn vận chuyển

Khi thiết lập chi phí vận chuyển, bạn có thể chọn từ một số tùy chọn, chẳng hạn như vận chuyển miễn phí, phí vận chuyển cố định hoặc phí vận chuyển do hãng vận tải tính.

Phí cố định

Dùng tùy chọn này nếu bạn tính giá vận chuyển cố định, kể cả miễn phí vận chuyển, cho tất cả các đơn đặt hàng trong một phạm vi. Người dùng sẽ nhìn thấy cùng một mức phí cho tất cả các sản phẩm trong phạm vi này.
Cách sử dụng tùy chọn này:
 1. Khi chọn một tùy chọn vận chuyển, hãy chọn Phí cố định.
 2. Sau đó, nhập số tiền. Nếu miễn phí vận chuyển, hãy nhập "0".

Cước phí của hãng vận chuyển (chỉ áp dụng cho Úc, Đức, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ)

Sử dụng tùy chọn này nếu bạn thu cước phí chung theo phí của hãng vận chuyển. Người dùng sẽ nhìn thấy cước vận chuyển dựa trên tham số, trọng lượng, địa điểm của người dùng và mã bưu chính của điểm khởi hành. Vì vậy, hãy nhớ gửi các thuộc tính shipping_weight [trọng_lượng_vận_chuyển] và các kích thước (shipping_length [chiều_dài_vận_chuyển], shipping_width [chiều_rộng_vận_chuyển], shipping_height [chiều_cao_vận_chuyển]) trong dữ liệu sản phẩm của bạn.
Xin lưu ý rằng phí vận chuyển của hãng vận tải dựa trên phí vận chuyển thương mại tiêu chuẩn nên nếu bạn tính phí ít hơn (ví dụ: nhờ bạn có hợp đồng với hãng vận tải), thì hãy thêm số tiền trừ ra hoặc phần trăm âm (ví dụ: -10). Nếu sử dụng phí vận chuyển phi thương mại (thường được gọi là bán lẻ), thì có thể bạn sẽ phải điều chỉnh phí vận chuyển lên đến 50–60%.
Khi chọn phí vận chuyển của hãng vận tải, hãy đảm bảo các sản phẩm trong tùy chọn đó thực sự do hãng vận tải và dịch vụ đó vận chuyển (ví dụ: các sản phẩm không quá khổ hoặc thừa cân). Nếu không, phí vận chuyển mà người dùng nhìn thấy sẽ không chính xác và sản phẩm của bạn có thể bị từ chối. Hãy hỏi hãng vận tải của bạn để biết thông tin về giới hạn kích thước và trọng lượng.
Cách sử dụng tùy chọn này:
 1. Khi chọn một tùy chọn vận chuyển, hãy chọn Cước vận chuyển của hãng vận tải.
 2. Tiếp theo, chọn bảng phí vận chuyển của hãng vận tải mà bạn đã tạo trước đó hoặc chọn Phí vận chuyển mới. Khi tạo bảng phí mới, bạn sẽ thấy một hộp thoại dùng để tạo.
 3. Trong phần Dịch vụ vận tải, chọn một trong các hãng vận tải hỗ trợ dịch vụ đó (ví dụ: UPS Ground). Mỗi khu vực kinh doanh sẽ có hãng vận tải riêng.
 4. Nhập Mã bưu chính tại nơi xuất phát là nơi bắt đầu vận chuyển kiện hàng (ví dụ: 94043).
 5. Tiếp theo, hãy điều chỉnh đơn đặt hàng theo phần trăm hoặc số tiền cố định nếu cần: tăng (bằng số dương như 10) hoặc giảm (bằng số âm như -10).
 6. Tên phí vận tải sẽ do dịch vụ của hãng vận tải đề xuất nhưng bạn có thể cung cấp tên tùy chỉnh nếu cần (ví dụ: UPS Thông thường - Mountain View).
 7. Phí vận tải mới của bạn sẽ có sẵn để chọn và sẽ hiển thị trong bảng Phí vận tải ở cuối trang.

Phần trăm tổng đơn đặt hàng

Bạn có thể dùng tùy chọn này nếu tính phí vận chuyển dựa trên tỷ lệ phần trăm chi phí đơn đặt hàng. Người dùng sẽ nhìn thấy chi phí vận chuyển dưới dạng phần trăm tổng giá trị đặt hàng (chúng tôi sử dụng giá sản phẩm làm giá trị đặt hàng cho Quảng cáo mua sắm, trang thông tin nâng cao và trang thông tin miễn phí).
Cách sử dụng tùy chọn này:
 1. Khi chọn một tùy chọn vận chuyển, hãy chọn Tỷ lệ phần trăm của tổng chi phí đơn đặt hàng.
 2. Nhập một giá trị phần trăm

Liên kết bảng phụ (thêm 3 tham số trở lên)

Nếu tính phí dựa vào 3 tham số trở lên, bạn có thể thêm bảng phụ cho mỗi ô. Bạn sẽ chọn trong số các tùy chọn tùy theo dịch vụ của bạn.
Ví dụ: nếu sản phẩm của bạn hướng đến Úc và bạn tính cước phí vận chuyển khác nhau dựa trên giá của những sản phẩm có trọng lượng từ 1–5 kg và vận chuyển đến Queensland, thì hãy thêm các cước phí vận chuyển đó bằng bảng phụ. Nếu đang hướng đến Canada, thì bạn sẽ không thể chỉ định cước phí vận chuyển theo tỉnh.
Cách sử dụng tùy chọn này:
 1. Khi chọn tùy chọn vận chuyển, hãy sử dụng tùy chọn vận chuyển "Bảng phụ".
 2. Chọn một bảng bạn đã tạo hoặc chọn "Bảng phụ mới". Khi tạo một bảng mới, bạn sẽ thấy bảng đó được liệt kê bên dưới trong phần "Bảng phụ được liên kết".
 3. Đối với "Tên bảng", hãy đặt tên duy nhất cho bảng mới để bạn có thể chọn bảng từ danh sách.
 4. Nhấp vào một trong các tham số hiện có rồi thêm tùy chọn và phạm vi vận chuyển như bạn đã làm khi thiết lập chi phí vận chuyển.
 5. Nhấp vào Tiếp tục để quay lại cấp độ dịch vụ và thêm giá vận chuyển mới hoặc lưu dịch vụ vận chuyển của bạn.

Những sản phẩm không thể vận chuyển

Bộ lọc “sản phẩm bị ảnh hưởng” cho phép bạn loại trừ sản phẩm khỏi cấu hình vận chuyển hoàn toàn, tuy nhiên bạn cần phải cung cấp thông tin cụ thể hơn. Tùy chọn “Không vận chuyển” cho phép bạn khai báo thông tin về việc không vận chuyển một số sản phẩm nhất định trong một trường hợp cụ thể hoặc đến một địa điểm cụ thể.
Cách sử dụng tùy chọn này:
 • Khi chọn tùy chọn vận chuyển, chọn "Không giao hàng".

Loại trừ sản phẩm theo trọng lượng hoặc giá trị đặt hàng

Bạn có thể thêm tùy chọn "Không vận chuyển" để loại trừ việc vận chuyển dựa trên trọng lượng đặt hàng và giá trị đặt hàng. Ví dụ: Nếu dịch vụ chuyển phát của bạn đặt giới hạn tối đa về trọng lượng cho đơn đặt hàng, thì bạn có thể sử dụng tham số trọng lượng để đặt tất cả các đơn đặt hàng vượt quá giới hạn đó là "Không vận chuyển". Nếu bạn yêu cầu một giá trị đặt hàng tối thiểu cho một dịch vụ vận chuyển, thì hãy thêm giá trị đó vào phần mô tả dịch vụ.

Nếu một sản phẩm bị loại trừ khỏi dịch vụ vận chuyển này theo trọng lượng hoặc giá trị đặt hàng, thì các trường hợp sau sẽ xảy ra:

 • Nếu sản phẩm đó không được liên kết với bất kỳ dịch vụ vận chuyển nào khác, thì sản phẩm đó sẽ bị từ chối. Ví dụ: Nếu sản phẩm của bạn có trọng lượng là 100 lb (45 kg) và bạn đã đặt tùy chọn "Không vận chuyển" cho các đơn đặt hàng trên 70 lb (31 kg).
 • Nếu sản phẩm đó được liên kết với một dịch vụ vận chuyển khác mà bạn đã tạo, thì chi phí vận chuyển rẻ nhất sẽ hiển thị cho người dùng. Ví dụ: nếu bạn đã loại trừ sản phẩm khỏi Dịch vụ chuyển phát, nhưng sản phẩm vẫn thuộc Dịch vụ vận chuyển đường bộ của bạn.

Cách loại trừ sản phẩm theo trọng lượng đơn đặt hàng:

 1. Khi thiết lập chi phí vận chuyển, hãy nhấp vào một tham số trọng lượng như +Thêm trọng lượng đặt hàng > Trọng lượng theo ki lô gam.
 2. Nhập một phạm vi, chẳng hạn như 0,0001 kg đến 10 kg.
 3. Sau đó chọn "Không giao hàng" làm tùy chọn vận chuyển.
 4. Để thêm nhiều trọng lượng khác, hãy nhấp vào Thêm hàng.

Loại trừ sản phẩm theo nơi đến (Argentina, Úc, Nhật Bản, Hoa Kỳ)

Đối với Argentina, Úc, Nhật Bản và Hoa Kỳ, bạn cũng có thể sử dụng tùy chọn Không vận chuyển để biểu thị rằng bạn không vận chuyển sản phẩm đến một khu vực cụ thể. Để loại trừ các khu vực, hãy thiết lập bảng vận chuyển của bạn bằng cách sử dụng những tham số mà bạn cần.

Tùy theo cách thiết lập chiến dịch của bạn, các sản phẩm có thể không hiển thị chi phí vận chuyển ở một số địa điểm. Nếu dịch vụ vận chuyển là nguồn chi phí vận chuyển duy nhất và bạn loại trừ sản phẩm cho một số địa điểm nhất định, thì chi phí vận chuyển sẽ không hiển thị cho người dùng ở khu vực đó.

Để loại trừ sản phẩm theo điểm đến:

 1. Khi thiết lập chi phí vận chuyển, hãy nhấp vào một tham số địa điểm như + Nơi đến theo mã bưu chính.
 2. Nếu bạn đã nhấp vào + Điểm đến theo tiểu bang (Úc và Hoa Kỳ) hoặc + Điểm đến theo tỉnh (Nhật Bản):
  1. Chọn một khu vực và chọn tùy chọn vận chuyển là "Không vận chuyển".
  2. Để thêm các khu vực khác, hãy nhấp vào Thêm hàng.
 3. Nếu bạn đã nhấp vào Thêm nơi đến theo mã bưu chính (Úc và Hoa Kỳ):
  1. Chọn khu vực giao hàng hoặc tạo khu vực mới, sau đó nhấp vào Lưu.
  2. Tiếp đến, chọn Không vận chuyển làm tùy chọn vận chuyển.
  3. Để thêm các khu vực khác, hãy nhấp vào Thêm hàng.

Khu vực giao hàng (chỉ áp dụng cho Úc, Pháp và Hoa Kỳ)

Khi thiết lập tùy chọn vận chuyển theo mã bưu chính, bạn có thể sử dụng nhóm vị trí để tạo khu vực tùy chỉnh và sử dụng lại các khu vực này để thiết lập tùy chọn vận chuyển. Tìm hiểu thêm về cách thiết lập khu vực giao hàng
Vận chuyển đến nhiều quốc gia

Dịch vụ vận chuyển có thể giao hàng đến nhiều quốc gia. Đối với dịch vụ vận chuyển đến nhiều quốc gia, chi phí vận chuyển sẽ hiển thị cùng loại tiền tệ cho tất cả các quốc gia được thêm vào dịch vụ. Nếu bạn chọn nơi đến có đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ được chỉ định của dịch vụ vận chuyển, thì chi phí vận chuyển sẽ tự động chuyển đổi thành đơn vị tiền tệ của quốc gia đến.

Dịch vụ vận chuyển đến nhiều quốc gia không hỗ trợ các tính năng sau:

 • Tùy chọn nâng cao về thời gian vận chuyển
 • Cước phí vận chuyển tính theo điểm đến
 • Hạn chót vận chuyển hàng dịp lễ
 • Giao hàng tới điểm đến lấy hàng

Nếu bạn chuyển đổi dịch vụ vận chuyển có bất cứ tính năng nào trong số này thành thiết lập nhiều quốc gia, thì các tính năng này sẽ bị xóa. Tìm hiểu thêm về việc hiển thị sản phẩm ở nhiều quốc gia bán

Kiểm tra chi phí vận chuyển

Khi nhập thông tin vận chuyển, bạn có thể kiểm tra chi phí vận chuyển (và thuế suất) hiển thị trong quảng cáo và trang thông tin miễn phí. Bạn có thể nhìn thấy nguồn gốc chi phí vận chuyển cùng với chi phí vận chuyển (ví dụ: tùy chọn cài đặt trong Merchant Center hoặc thuộc tính shipping [phí_vận_chuyển] trong dữ liệu sản phẩm).

Để xem thông tin này:

 1. Nhấp vào Sản phẩm trong trình đơn điều hướng, sau đó nhấp vào Tất cả sản phẩm.
 2. Nhấp vào tiêu đề của sản phẩm để xem chi tiết từng sản phẩm.
 3. Cuộn xuống để xem thông tin về vận chuyển (và thuế).

Bạn sẽ phải nhập điểm đến vận chuyển để tính kết quả cho những quốc gia mà bạn có thể chi định phí vận chuyển dựa trên điểm đến vận chuyển (ví dụ: Hoa Kỳ hoặc Nhật Bản). Đối với tất cả các quốc gia khác, bạn sẽ nhìn thấy cước vận chuyển trên toàn quốc gia.

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố