Konfigurera fraktinställningar

Konfigurera dina fraktkostnader efter hur du debiterar frakt. Priserna som du skickar till Merchant Center måste stämma överens med priserna som du debiterar på din webbplats. Om kostnaderna inte helt stämmer överens är det bättre att du skickar lite för höga fraktkostnader till Merchant Center. Tänk på att de här kostnaderna kan vara en avgörande faktor när användarna överväger att klicka på annonsen eller inte.

Läs mer om hur fraktinställningar fungerar och när du ska använda dem

Så här konfigurerar du fraktalternativen

Användningsområde

Använd fraktinställningarna för att konfigurera frakttjänster på kontonivå. Tänk på att priser som konfigurerats med fraktattributet åsidosätter dessa inställningar för Shopping-annonser.

Obs! Attributet shipping [frakt] går inte att använda med produkter i Shopping Actions. Fraktpriset måste ställas in på kontonivå i Merchant Center. Läs mer om hur du konfigurerar frakt för Shopping Actions

Så fungerar det

När du ska konfigurera dina fraktinställningar så konfigurerar du en frakttjänst i Google Merchant Center. Frakttjänster kan antingen kopplas till alla produkter eller grupper av produkter, och i det senare fallet använder du attributet shipping_label [fraktetikett]. För varje frakttjänst kan du konfigurera ett antal inställningar, som fraktkostnad och leveranstid.

Om du erbjuder flera frakttjänster för en produkt i ett och samma land beräknar vi den lägsta fraktkostnaden för produkten i en viss situation och visar den för användarna.

Om du till exempel har en tjänst som anger fri frakt för produkter över 1500 SEK och en annan tjänst som anger ett speditörsberäknat pris för alla produkter, visas fri frakt för alla produkter över 1500 SEK.

Anvisningar

Skapa en ny frakttjänst

Det första steget när du konfigurerar frakt är att skapa en ny frakttjänst. När du skapar frakttjänsten ska du beskriva den, definiera vilka produkter den gäller och sedan skapa tabeller där du visar fraktkostnaderna.

Så här skapar du en ny frakttjänst:

 1. Logga in på ditt Merchant Center-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen och välj Frakt och returer under Verktyg. Fliken Frakttjänster öppnas.
 3. Klicka på plusknappen och skapa en frakttjänst.

Steg 1: Inställningar för tjänsten

 1. Ge tjänsten ett namn. Lägg till ett beskrivande namn som får den här tjänsten att märkas bland andra. Varje tjänstnamn måste vara unikt inom mållandet och kommer inte att visas för användarna.
 2. Välj ett serviceområde där varorna köps och levereras. Det ska stämma överens med flödets målland och behöver inte nödvändigtvis vara platsen som beställningen levereras från eller där företaget är baserat.
 3. Välj en valuta. Använd samma valuta som i flödet. Om valutorna skiljer sig åt kan varorna bli underkända.
 4. Välj scenarier som omfattas av den här frakttjänsten. En frakttjänst kan kopplas endast till Shopping Actions-varor, all produktinformation förutom Shopping Actions eller all produktinformation.

Steg 2: Leveranstid

 1. För Senaste beställningstid väljer du den tid på dagen som beställningar måste läggas för att de ska behandlas samma dag. Välj även tidszon. Senaste beställningstid kl. 15.00 EST innebär att beställningar efter det klockslaget inte behandlas förrän nästa arbetsdag.
 2. Vid Hanteringstid i arbetsdagar anger du det minsta antalet dagar som krävs för att hantera en beställning följt av det maximala antalet dagar som hanteringen kan ta. Obs! Om du behandlar varor samma dag som de beställs är minsta leveranstid ”0”. Ange vilka veckodagar du behandlar beställningar genom att välja ett dagsintervall (till exempel mån–fre eller mån–lör) i rullgardinsmenyn. Välj Anpassade dagar om du vill skapa ett anpassat dagsintervall för behandling.
 3. För Transporttid lägger du till ett intervall med möjliga arbetsdagar som tjänsten kan ta (till exempel 1 till 5). Även om den exakta tiden kan variera beroende på produkt eller användarens plats ger intervallet användarna en uppfattning av vad de kan förvänta sig. Ange vilka veckodagar som frakttjänsten gäller för genom att välja ett dagsintervall (till exempel mån–fre eller mån–lör) i rullgardinsmenyn. Välj Anpassade dagar om du vill välja transportdagar manuellt för frakttjänsten.
 4. (Valfritt) I USA, Frankrike och Australien kan du ange transporttid utifrån leveransdestinationer (leveranszoner). Klicka på Fler transporttider, välj eller skapa en destination och ange sedan transporttid till destinationen. Läs mer om leveranszoner
 5. Du kan gruppera produkter med samma transporttid genom att använda attributet transit_time_label [transporttidsetikett] på specifika produktgrupper. Då får kunderna en mer exakt leveranstid. Läs mer om hur du skapar transporttidsetiketter

Steg 3: Avancerade inställningar (valfritt)

Om du kräver ett lägsta beställningsbelopp för tjänsten (om du till exempel kräver att kunderna spenderar minst 300 kr för att kunna använda den här frakttjänsten) anger du det beloppet. Produkter med ett pris under lägsta beställningsbelopp visas fortfarande, tillsammans med det lägsta beställningsbeloppet. Om du inte har något lägsta beställningsbelopp lämnar du det här fältet tomt. Läs mer om lägsta beställningsbelopp

Steg 4: Sista datum för onlinebeställningar inför högtider (endast USA)

Ange ett sista datum för onlinebeställningar inför högtider om beställningar måste göras ett visst datum för att de ska kunna levereras i tid till en viss högtid. Läs mer om sista datum för onlinebeställningar inför högtider

Steg 5: Fraktkostnad

I det här avsnittet kan du skapa tabeller med fraktkostnader inom ramen för frakttjänsten. Du kan också tilldela attributet shipping_label [fraktetikett] till fraktkostnader beroende på vilken typ av produkt du levererar (stora produkter, produkter med bäst före-datum, ömtåliga produkter) och sedan ange olika fraktkostnader för de här grupperna.

 1. Om du vill lägga till en ny fraktkostnadstabell klickar du på plusknappen .
 2. Under Berörda produkter väljer du om du vill använda kostnaden för alla produkter eller endast vissa produkter.
  1. Välj Alla produkter om du vill att fraktkostnaden ska gälla alla produkter. Obs! Om du redan har skapat en frakttabell med en fraktetikett kanske du ser Alla andra produkter i stället för Alla produkter. Det beror på att vissa produkter redan har filtrerats.
  2. Gör så här om du bara vill att kostnaden ska användas för vissa produkter:
   1. Välj Filtrera produkter efter fraktetikett.
   2. Skriv in de värden du har angett för attributet shipping_label [fraktetikett] i inmatningsfältet och tryck på Enter. Du kan även lägga till etiketter som ännu inte finns i ditt flöde.
 3. Ge tabellen ett unikt namn under Namn på fraktkostnad.
 4. Skapa tabellen. Använd tabellen till att definiera en enhetlig kostnad för alla beställningar eller skapa regler baserade på en eller två dimensioner: pris, destination (endast USA, Japan eller Australien), vikt eller antal artiklar. Om produkterna exempelvis är inriktade på Australien kan du ställa in fraktkostnader efter stat och vikt. Du kan använda en taxa för produkter som väger tio kilo och levereras till Tasmanien och en annan taxa för samma produkt som levereras till Western Australia. I de flesta andra länder kan du dock inte ange fraktkostnader baserat på leveransställe.

  Så här lägger du till fraktkostnaden:
  • Klicka först på en dimension, till exempel Beställningsvikt > Vikt i kilo. Du ser en rad där du kan ange intervall.
  • Ange ett intervall, till exempel 0,0001 kg till 2 kg.
  • För varje rad väljer du ett fraktalternativ, till exempel Fast pris. Läs mer om fraktalternativ
  • Beroende på fraktalternativet anger du ett pris, en procentsats eller liknande.
  • Klicka på + Rad om du vill lägga till fler intervall.
  • Om du vill lägga till en andra dimension klickar du på Lägg till dimension och sedan på ett alternativ som Beställningspris.
  • Ange sedan värdet för varje ny kolumn genom att välja ett fraktalternativ, som du gjorde tidigare.
  • Om du vill lägga till fler intervall klickar du på + Kolumn.
  • Klicka på Fortsätt för att återgå till tjänstnivån och lägga till en ny fraktkostnad eller för att spara din frakttjänst.

Fraktalternativ

När du ställer in fraktkostnaden kan du välja mellan flera alternativ, som gratis frakt, fast pris eller speditörsberäknat pris.

Fast pris

Använd det här alternativet om du tar ut ett fast pris för frakten inom ett visst intervall, även om du erbjuder fri frakt. Användarna ser samma kostnad för alla produkter i det här intervallet.
Så här använder du det här alternativet:
 1. När du väljer ett fraktalternativ väljer du Fast pris.
 2. Ange sedan ett belopp. Om frakten är gratis anger du 0.

Speditörspris (endast AU, DE, UK och US)

Använd det här alternativet om du debiterar speditörsberäknade priser. Användarna ser ett pris som är baserat på mått, vikt, användarens plats och avsändarens postnummer. Så se till att skicka in shipping_weight [fraktvikt] och dimensionerna (shipping_length [fraktemballagets_längd], shipping_width [fraktemballagets_bredd] och shipping_height [fraktemballagets_höjd]) i produktdatan.
Tänk på att speditörspriserna är baserade på vanliga kommersiella priser, så om du tar ut ett lägre belopp (om du till exempel har ett kontrakt med en speditör) lägger du till ett negativt belopp eller en procentsats (till exempel -10). Om du använder ett icke-kommersiellt pris (används ofta för detaljhandeln) behöver du troligtvis höja priserna med upp till 50–60 %.
När du väljer ett speditörspris måste du se till att produkterna som omfattas av det aktuella alternativet faktiskt kan levereras av speditören via tjänsten (till exempel att produkterna inte är för skrymmande eller tunga). Annars stämmer inte priserna som användarna ser och då kan det hända att produkterna inte blir godkända. Kontrollera vilka storleks- och viktgränser som gäller med speditören.
Så här använder du det här alternativet:
 1. När du ska välja fraktalternativ väljer du Speditörspris.
 2. Välj sedan en tabell med speditörspriser som du redan skapat eller välj Nytt speditörspris. När du skapar en ny frakttabell öppnas en dialogruta.
 3. För Speditörstjänst väljer du en av de speditörer som stöds (till exempel UPS) tillsammans med tjänsten. Speditörerna varierar för olika målländer.
 4. Ange Avsändarens postnummer som paketet skickas från (till exempel 94043).
 5. Om det behövs kan du sedan justera beställningen med en procentsats eller ett fast belopp: uppåt (med ett positivt tal som 10) eller nedåt (med ett negativt tal som -10).
 6. Speditörsprisets namn ges förmodligen av speditörstjänsten, men om det behövs kan du ange ett anpassat namn (till exempel UPS Regular – Mountain View).
 7. Ditt nya speditörspris går nu att välja och visas i tabellen Speditörspriser längst ner på sidan.

Procent av beställningens totalsumma

Använd det här alternativet om du debiterar fraktkostnader baserat på en procentandel av beställningens totalsumma. Användarna ser fraktkostnaden som en procentandel av beställningens totalsumma (för Shopping-annonser använder vi produktpriset som beställningsvärde).
Så här använder du det här alternativet:
 1. När du väljer fraktalternativ väljer du Procent av beställningens totalsumma.
 2. Ange en procentandel.

Länka underordnad tabell (använda tre eller fler dimensioner)

Om du debiterar kostnaden baserat på tre eller fler dimensioner kan du lägga till en underordnad tabell för varje cell. Du kan välja mellan olika alternativ beroende på ditt målland.
Om dina produkter exempelvis är inriktade på Australien och du debiterar olika taxor baserat på priset för produkter som väger 1–5 kg och levereras till Queensland, lägger du till de taxorna i en underordnad tabell. Om du inriktar produkterna på Kanada kan du inte ange olika fraktpriser för olika provinser.
Så här använder du det här alternativet:
 1. Välj underordnad tabell som fraktalternativ.
 2. Välj en tabell du redan skapat eller välj Ny undertabell. När du skapar en ny tabell ser du den tabellen nedtill under Länkade undertabeller.
 3. Som Tabellnamn anger du ett nytt, unikt namn för tabellen, så att du kan hitta tabellen i en lista.
 4. Klicka på en av de tillgängliga dimensionerna och lägg sedan till fraktalternativen och intervallen som du gjorde när du konfigurerade fraktkostnaden.
 5. Klicka på Fortsätt för att återgå till tjänstnivån och lägga till en ny fraktkostnad eller för att spara din frakttjänst.

Produkter som inte kan fraktas

Med filtret Berörda produkter kan du helt undanta produkter från en fraktkonfiguration, men du kanske vill vara mer specifik. Med alternativet Ingen frakt kan du ange att olika produkter inte kan levereras under vissa förhållanden eller till vissa platser.
Så här använder du det här alternativet:
 • När du väljer ett fraktalternativ väljer du Ingen frakt.

Utesluta produkter efter vikt eller beställningsvärde

Du kan lägga till alternativet Ingen frakt för att utesluta leveranser baserat på beställningens vikt och värde. Om expresstjänsten exempelvis endast är tillgänglig för beställningar upp till en viss vikt kan du använda viktdimensionen till att ange Ingen frakt för alla beställningar över gränsen. Om du kräver ett lägsta beställningsbelopp för en frakttjänst anger du det i beskrivningen av tjänsten.

Det här händer om en produkt utesluts från frakttjänsten på grund av beställningsvikt eller beställningsvärde:

 • Om produkten inte är kopplad till någon annan frakttjänst kommer den att vara ogiltig. Ett exempel är om produkten väger 50 kg och du har valt Ingen frakt för beställningar som väger mer än 35 kg.
 • Om produkten är kopplad till någon annan frakttjänst du har skapat kommer billigast tillgängliga fraktkostnad att visas för användarna. Det kan till exempel hända om du har uteslutit produkten från expresstjänsten, men den fortfarande omfattas av marktransporttjänsten.

Så här utesluter du produkter efter ordervikt:

 1. När du ställer in fraktkostnaden klickar du på en viktdimension som + Beställningsvikt > Vikt i kilo.
 2. Ange ett intervall, till exempel 0,0001 kg till 10 kg.
 3. Välj sedan Ingen frakt som fraktalternativ.
 4. Klicka på + Rad om du vill lägga till fler vikter.

Utesluta produkter efter destination (Australien, Japan, USA)

För Australien, Japan och USA kan du också använda Ingen frakt för att visa att du inte levererar till en viss region. Om du vill utesluta regioner konfigurerar du frakttabellen med de dimensioner du behöver.

Beroende på hur dina annonskampanjer är inställda kan det hända att fraktkostnader inte visas på vissa platser. Om en frakttjänst är den enda källan till fraktkostnaden och du utesluter produkter för vissa platser, visas inte fraktkostnaden för användare i den regionen.

Så här utesluter du produkter efter destination:

 1. När du konfigurerar fraktkostnader klickar du på en platsdimension som + Destination utifrån postnummer.
 2. Om du klickade på + Destination efter delstat (AU och USA) eller + Destination efter prefektur (JP):
  1. Välj en region och välj Ingen frakt som fraktalternativ.
  2. Klicka på + Rad om du vill lägga till fler regioner.
 3. Om du klickade på + Destination efter postnummer (AU och USA):
  1. Välj en leveranszon eller skapa en ny och klicka sedan på Spara.
  2. Välj sedan Ingen frakt som fraktalternativ.
  3. Klicka på + Rad om du vill lägga till fler regioner.

Leveranszoner (endast AU, FR och USA)

När du ställer in fraktalternativ efter postnummer kan du använda en platsgrupp för att skapa anpassade regioner och återanvända dem för att konfigurera fraktinställningarna. Läs mer om hur du ställer in leveranszoner

Kontrollera fraktkostnaden

När du anger fraktinformationen kan du kontrollera fraktkostnaden (och skattesatsen) som visas i dina Shopping-annonser. Tillsammans med fraktkostnaden kan du se källan till kostnaden (till exempel inställningarna i Merchant Center eller attributet shipping [frakt] i produktdatan).

Så här hittar du den här informationen:

 1. Klicka på Produkter i navigeringsmenyn och klicka sedan på Alla produkter.
 2. Klicka på produktens titel om du vill veta mer om produkten.
 3. Du hittar information om frakt (och skatt) genom att bläddra ned på sidan.

För länder där du kan ange fraktkostnader baserat på fraktdestination (till exempel USA och Japan) måste du ange en fraktdestination för att kunna beräkna ett resultat. För alla andra länder ser du landsomfattande priser.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?