I det här hjälpcentret hittar du innehåll för både Merchant Center Next och klassiska Merchant Center. Titta efter logotypen längst upp i varje artikel för att se till att du använder artikeln som gäller för din Merchant Center-version. 

Konfigurera fraktinställningar

En anpassad ikon för artikelrubrik i klassiska Merchant Center.

Klicka här om du vill veta mer om hur du konfigurerar fraktinställningarna i Merchant Center Next.

Konfigurera dina fraktkostnader efter hur du debiterar frakt. Kostnaderna som du skickar till Merchant Center måste stämma överens med kostnaderna du debiterar på webbplatsen. Om kostnaderna inte helt stämmer överens är det bättre att du skickar lite för höga siffror till Merchant Center. Tänk på att kunderna beaktar dessa kostnader och leveranstiden när de bestämmer om de ska klicka på en produkt eller inte.

Nya uppdateringar av fraktinställningarna gör att du kan debitera fraktkostnader utifrån beställningens totala värde. Underordnade tabeller och flera fraktkostnader per frakttjänst flyttas till sökvägen för API:et.

Läs mer om hur fraktinställningar fungerar och när du ska använda dem.

Aktivera YouTube-textning om du vill se undertexter på ditt språk. Klicka på inställningsikonen Bild på ikon för inställningar i YouTube längst ned i videospelaren, välj Undertexter/textning och sedan ditt språk.Innehåll


Användningsområde

Med fraktinställningarna i Merchant Center kan du konfigurera leveranstjänster manuellt på kontonivå. Om du hellre vill ange fraktkostnad och leveranstid för varje produkt använder du attributet frakt [shipping] i stället.

Obs!
 • Priser och leveranstider som har konfigurerats med attributet frakt [shipping] åsidosätter inställningar på kontonivå (inklusive leveranstider och lägsta ordervärde) för den matchande platsen för produkten.
 • Attributet frakt [shipping] är inte tillgängligt för Köp på Google. Fraktpriset måste ställas in på kontonivå i Merchant Center. Läs om hur du konfigurerar frakt för Köp på Google.

Så fungerar det

Om du vill ställa in fraktinställningar på kontonivå måste du konfigurera en leveranstjänst i Merchant Center eller via Shipping Settings API. Leveranstjänster kan antingen kopplas till alla produkter eller grupper av produkter, och i det senare fallet använder du attributet fraktetikett [shipping_label]. För varje leveranstjänst kan du konfigurera ett antal inställningar, som fraktkostnad och leveranstid.

Om du erbjuder flera leveranstjänster för en produkt i ett och samma land beräknar vi den lägsta fraktavgiften för produkten i en viss situation och visar den för kunderna.

Om du till exempel har en tjänst som anger fri frakt för produkter över 1 500 SEK och en annan tjänst som anger ett speditörsberäknat pris för alla produkter, visas fri frakt för alla produkter över 1 500 SEK.

Obs! Innan du ändrar fraktinställningarna behöver du bekräfta om du använder API, en manuell konfiguration eller en plattform från tredje part. Fraktinställningarna kan skrivas över beroende på vad du väljer. Till exempel har uppdateringar av fraktinställningar som görs med det automatiska API:t eller en plattform från tredje part företräde framför manuellt konfigurerade inställningar. Fraktinställningar på varunivå har företräde framför inställningar på kontonivå. Vi rekommenderar att du väljer inställningar på kontonivå för bästa upplevelse.

Gör så här

Skapa en ny frakttjänst

Det första steget när du konfigurerar frakt är att skapa en ny leveranstjänst. När du skapar frakttjänsten ska du beskriva den, definiera vilka produkter den gäller och ange leveranstid och kostnad.

Obs! Du kan konfigurera upp till 20 frakttjänster per land. Om du lägger till fraktinformation i ett konto för flera kunder (MCA) ärver dess underkonton MCA-frakten.

Så här skapar du en ny frakttjänst:

 1. Klicka på verktygs- och inställningsikonen Menyikon för verktyg och inställningar [Kugghjul] i ditt Merchant Center-konto.
 2. Välj Frakt och returer under Verktyg. Fliken Frakttjänster öppnas.
 3. Klicka på plusknappen och skapa en frakttjänst.

Steg 1: Inställningar för tjänsten

 1. Ge tjänsten ett namn. Lägg till ett beskrivande namn som skiljer den nya leveranstjänsten från andra. Varje tjänstnamn måste vara unikt inom serviceområdet och kommer inte att visas för kunderna.
 2. Välj ett serviceområde eller en zon där produkterna kan levereras. I nästa steg lägger du till information som leveranstid och fraktkostnad. Det här behöver inte nödvändigtvis vara platsen som beställningen levereras från eller där företaget är baserat. Serviceområdet bör innehålla minst ett land. Du kan ange flera länder för serviceområdet. Läs mer om leverans till flera länder.
 3. Välj den valuta som används i serviceområdet och se till att den matchar valutan i ditt flöde. Om valutorna skiljer sig åt kan varorna bli underkända.
 4. Vid Leveransplats anger du var kunderna kan ta emot sina beställningar. Antingen Vid kundens adress eller Leverera till en upphämtningsplats. Observera att upphämtningsplatser endast är tillgängliga i vissa länder. Läs mer om länder som är kvalificerade för en upphämtningsplats.
 5. Om du deltar i Köp på Google väljer du de scenarier som omfattas av den här frakttjänsten. En frakttjänst kan kopplas till endast varor på Köp på Google, alla gratisannonser förutom Köp på Google, eller alla produktannonser.

Steg 2: Leveranstid

 1. Bestäm om du vill (a) visa anpassade leveranstider baserat på ett befintligt fraktbolag eller en partner som du arbetar med eller (b) ange olika leveranstider. Om du väljer att visa anpassade leveranstider beräknar Google leveranstiderna åt dig. Läs mer om att låta Google beräkna leveranstider.
 2. För Senaste beställningstid väljer du den tid på dagen då beställningar måste läggas för att de ska behandlas samma dag. Välj även tidszon. Senaste beställningstid kl. 15.00 EST innebär att beställningar efter det klockslaget inte behandlas förrän nästa arbetsdag.
 3. Vid Hanteringstid för beställning anger du det minsta antalet dagar som krävs för att hantera en beställning följt av det maximala antalet dagar som hanteringen kan ta.
  • Obs! Om du behandlar varor samma dag som de beställs är minsta hanteringstid för beställning ”0”. Ange vilka veckodagar du behandlar beställningar genom att välja ett dagsintervall (till exempel måndag till fredag, måndag till lördag) i rullgardinsmenyn. Välj Anpassade dagar om du vill skapa ett anpassat dagsintervall för behandling.
 4. För Leveranstid lägger du till ett intervall med möjliga arbetsdagar som tjänsten kan ta (till exempel 1–5 arbetsdagar). Även om den exakta tiden kan variera beroende på produkt eller kundens plats ger intervallet kunderna en uppfattning av vad de kan förvänta sig. Ange vilka veckodagar som leveranstjänsten gäller för genom att välja ett dagsintervall (till exempel måndag till fredag, måndag till lördag) i rullgardinsmenyn. Välj Anpassade dagar om du vill välja transportdagar manuellt för leveranstjänsten. Läs mer om att låta Google beräkna leveranstider. (Valfritt) I Australien, Brasilien, Frankrike, Förenade kungariket, Indien, Kanada, Nya Zeeland, Tyskland och USA kan du ange leveranstid utifrån leveransdestinationer (regioner). Klicka på Fler transporttider, välj eller skapa en destination och ange sedan leveranstid till destinationen. Läs mer om hur du konfigurerar regioner.
 5. Du kan gruppera produkter med samma transporttid genom att använda attributet leveranstidsetikett [transit_time_label] på specifika produktgrupper. Då får kunderna en mer exakt leveranstid. Läs mer om hur du skapar leveranstidsetiketter.

Steg 3: Sista datum för beställningar inför högtider (tillgängligt för USA och Frankrike, endast högtider i USA)

Ange ett sista datum för onlinebeställningar inför högtider om beställningar måste göras ett visst datum för att de ska kunna levereras i tid till en viss högtid. Läs mer om sista datum för beställningar inför högtider

Obs! I Frankrike är sista datum för beställningar inför högtider bara tillgängligt för alla hjärtans dag och jul.

Steg 4: Fraktkostnad

När du ställer in fraktkostnaden kan du välja mellan flera alternativ, som gratis frakt, fast pris eller fri frakt över ett visst belopp. Du kan även byta till avancerade inställningar om du vill se fler alternativ.

Grundläggande kostnadsinställningar

Gratis frakt över ett visst belopp
Bild som visar meddelandet att summan för beställningar måste vara minst 35 USD för att kvalificeras för fri frakt.

Använd det här alternativet om du vill erbjuda fri frakt för beställningar över ett visst belopp. Så här använder du det här alternativet:

 1. Ange ett ordervärde för Beställningar under.
 2. Ange fraktkostnaden för det här ordervärdet i Kostar.
Fri frakt
Bild som visar en vara som är kvalificerad för fri frakt.

Välj det här alternativet om du vill erbjuda fri frakt för alla beställningar.

Intervallbaserad

Använd den här inställningen om du vill lägga till fraktkostnader för ett angivet orderintervall. Ange till exempel en fraktkostnad på 50 SEK för alla beställningar under 600 SEK och 100 SEK för beställningar över 600 SEK.

 1. Ange ett belopp i Beställningar under.
 2. Ange fraktkostnad i Kostar.
 3. Ange fraktkostnaden för Beställningar över – kostar.
 4. Klicka på plusknappen LÄGG TILL ETT ANNAT INTERVALL om du vill lägga till en fraktkostnad för ett annat prisintervall.
Fast pris

Använd det här alternativet om du debiterar ett fast pris för alla beställningar. Ange ett belopp i Alla beställningar skickas för att använda detta alternativ.

Speditörspris (endast AU, DE, UK och US)

Använd det här alternativet om du debiterar speditörsberäknade priser. Kunderna ser ett pris som är baserat på mått, vikt, kundens plats och avsändarens postnummer. Så se till att skicka in fraktvikt [shipping_weight] och mått (fraktemballagets längd [shipping_length], fraktemballagets bredd [shipping_width], fraktemballagets höjd [shipping_height]) i produktdatan.

Tänk på att speditörspriserna är baserade på vanliga kommersiella priser, så om du tar ut ett lägre belopp (om du till exempel har ett kontrakt med en speditör) lägger du till ett negativt belopp eller en procentsats (till exempel -10 %). Om du använder ett icke-kommersiellt pris (används ofta för detaljhandeln) behöver du troligtvis höja priserna med upp till 50–60 %.

När du väljer ett speditörspris måste du se till att produkterna som omfattas av det aktuella alternativet faktiskt kan levereras av speditören via tjänsten (till exempel att produkterna inte är för skrymmande eller tunga). Annars stämmer inte priserna som kunderna ser och då kan det hända att produkterna inte blir godkända. Kontrollera vilka storleks- och viktgränser som gäller med speditören.

Så här använder du det här alternativet:

 1. För Speditörstjänst väljer du en av de speditörer som stöds (till exempel UPS) tillsammans med tjänsten. Speditörerna varierar för olika serviceområden.
 2. Ange Avsändarens postnummer som paketet skickas från (till exempel 94043).
 3. Om det behövs kan du sedan justera beställningen med en procentsats eller ett fast belopp: (till exempel 100 kr eller -5 %).
Obs! Om du väljer FedEx som speditör använder Google FedEx-tjänsten med lägst kostnad för det aktuella leveransdatumet. Exempel: FedEx Standard Overnight® (inte FedEx First Overnight® eller FedEx Priority Overnight®) eller FedEx 2Day® (inte FedEx 2Day® AM).

Avancerade inställningar

Byt till avancerade inställningar om du behöver fler alternativ.

Lägsta ordervärde

Om du kräver ett lägsta ordervärde för tjänsten (om du till exempel kräver att kunderna spenderar minst 300 kr för att kunna använda den här leveranstjänsten) anger du det beloppet. Produkter med ett pris under lägsta ordervärde visas fortfarande, tillsammans med det lägsta ordervärdet. Om du inte har något lägsta ordervärde lämnar du det här fältet tomt. Läs mer om lägsta ordervärde.

Fraktavgiftstabell och fraktetikett

Skapa en fraktavgiftstabell för att definiera en enhetlig kostnad för alla beställningar eller skapa regler baserade på en eller två dimensioner. Du kan också tilldela attributet fraktetikett [shipping_label] till fraktavgifterna beroende på vilken typ av produkt du levererar (skrymmande, färskvara, ömtåligt) och sedan ange olika fraktkostnader för de här grupperna.

 1. Klicka på Byt till avancerade inställningar på sidan Fraktkostnad.
 2. Om du vill lägga till en ny fraktavgiftstabell klickar du på plusknappen .
 3. Under Berörda produkter väljer du om du vill använda kostnaden för alla produkter eller endast vissa produkter.
  1. Välj Alla produkter om du vill att fraktavgiften ska gälla alla produkter. Obs! Om du redan har skapat en frakttabell med en fraktetikett kanske du ser Alla andra produkter i stället för Alla produkter. Det beror på att vissa produkter redan har filtrerats.
  2. Gör så här om du vill att kostnaden bara ska användas för vissa produkter:
   1. Välj Filtrera produkter efter fraktetikett.
   2. Skriv in de värden du har angett för fältet fraktetikett [shipping_label] och klicka på Retur. Du kan även lägga till etiketter som ännu inte finns i ditt flöde.
 4. Ge tabellen ett unikt namn under Namn på fraktkostnad.
 5. Skapa tabellen. Använd tabellen till att definiera en enhetlig kostnad för alla beställningar eller skapa regler baserade på en eller två dimensioner: pris, destination (Australien, Brasilien, Frankrike, Förenade kungariket, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Tyskland och USA), vikt eller antal artiklar. Om produkterna exempelvis är inriktade på Australien kan du ställa in fraktkostnader efter stat och vikt. Du kan använda en taxa för produkter som väger tio kilo och levereras till Tasmanien och en annan taxa för samma produkt som levereras till Western Australia. Om du till största delen riktar in dig på andra länder kan du inte ange fraktavgifter baserat på leveransställe.
  1. Klicka först på en dimension, till exempel Beställningsvikt > Vikt i kilo. Du ser en rad där du kan ange intervall.
  2. Ange ett intervall, till exempel 0,0001 kg till 2 kg.
  3. För varje rad väljer du ett fraktalternativ, till exempel Fast pris. Läs mer om fraktalternativ.
  4. Beroende på fraktalternativet anger du ett pris, en procentsats eller liknande.
  5. Klicka på + Rad om du vill lägga till fler intervall.
  6. Om du vill lägga till en andra dimension klickar du på Lägg till dimension och sedan på ett alternativ som Beställningspris.
  7. Ange sedan värdet för varje ny kolumn genom att välja ett fraktalternativ, som du gjorde tidigare.
  8. Om du vill lägga till fler intervall klickar du på + Kolumn.
  9. Klicka på Fortsätt för att återgå till tjänstnivån och lägga till en ny fraktavgift eller för att spara din frakttjänst.

Fraktalternativ för fraktavgiftstabeller

När du skapar din fraktavgiftstabell kan du välja mellan flera alternativ.

Fast pris

Använd det här alternativet om du tar ut ett fast pris för frakten inom ett visst intervall, även om du erbjuder fri frakt. Kunderna ser samma kostnad för alla produkter i det här intervallet.

Så här använder du det här alternativet:

 1. När du väljer ett fraktalternativ väljer du Fast pris.
 2. Ange sedan ett belopp. Om frakten är kostnadsfri anger du 0.

Procent av beställningens totalsumma

Använd det här alternativet om du debiterar fraktkostnader baserat på en procentandel av beställningens totalsumma. Kunderna ser fraktkostnaden som en procentandel av beställningens totalsumma. För Shopping-annonser och gratisannonser använder vi produktpriset som beställningsvärde.

Så här använder du det här alternativet:

 1. När du väljer fraktalternativ väljer du Procent av beställningens totalsumma.
 2. Ange en procentandel.
Obs! Procent av beställningens totalsumma är endast tillgänglig om du redan har ställt in den på ditt Merchant Center-konto. Den här funktionen är även tillgänglig i Merchant Center Next med det nya namnet Procentandel av produktpriset. Om du vill skapa en ny leveranstjänst med den här funktionen rekommenderar vi att du byter till Merchant Center Next.

Speditörspris (endast AU, DE, UK och US)

Använd det här alternativet om du debiterar speditörsberäknade priser. Kunderna ser ett pris som är baserat på mått, vikt, kundens plats och avsändarens postnummer. Så se till att skicka in fraktvikt [shipping_weight] och mått (fraktemballagets längd [shipping_length], fraktemballagets bredd [shipping_width], fraktemballagets höjd [shipping_height]) i produktdatan.

Tänk på att fraktbolagspriserna är baserade på vanliga kommersiella priser, så om du tar ut ett lägre belopp (om du till exempel har ett kontrakt med ett fraktbolag) lägger du till ett negativt belopp eller en procentsats (till exempel -10). Om du använder ett icke-kommersiellt pris (används ofta för detaljhandeln) behöver du troligtvis höja priserna med upp till 50–60 %.

När du väljer ett speditörspris måste du se till att produkterna som omfattas av det aktuella alternativet faktiskt kan levereras av speditören via tjänsten (till exempel att produkterna inte är för skrymmande eller tunga). Annars stämmer inte priserna som kunderna ser och då kan det hända att produkterna inte blir godkända. Kontrollera vilka storleks- och viktgränser som gäller med speditören.

Så här använder du det här alternativet:

 1. När du ska välja fraktalternativ väljer du Speditörspris.
 2. Välj sedan en tabell med speditörspriser som du redan skapat eller välj Nytt speditörspris. När du skapar en ny frakttabell öppnas en dialogruta.
 3. För Speditörstjänst väljer du en av de speditörer som stöds (till exempel UPS) tillsammans med tjänsten. Speditörerna varierar för olika serviceområden.
 4. Ange Avsändarens postnummer som paketet skickas från (till exempel 94043).
 5. Om det behövs kan du sedan justera beställningen med en procentsats eller ett fast belopp: uppåt (med ett positivt tal som ”10”) eller nedåt (med ett negativt tal som ”-10”).
 6. Speditörsprisets namn ges förmodligen av speditörstjänsten, men om det behövs kan du ange ett anpassat namn (till exempel UPS Regular – Mountain View).
 7. Ditt nya fraktbolagspris går nu att välja och visas i tabellen Speditörspriser längst ner på sidan.
Obs! Om du väljer FedEx som speditör använder Google FedEx-tjänsten med lägst kostnad för det aktuella leveransdatumet. Exempel: FedEx Standard Overnight® (inte FedEx First Overnight® eller FedEx Priority Overnight®) eller FedEx 2Day® (inte FedEx 2Day® AM).
Länka underordnad tabell (använda tre eller fler dimensioner)

Om du debiterar kostnaden baserat på tre eller fler dimensioner kan du lägga till en underordnad tabell för varje cell. Du kan välja mellan olika alternativ beroende på tjänst.

Om dina produkter exempelvis är inriktade på Australien och du debiterar olika taxor baserat på priset för produkter som väger 1–5 kg och levereras till Queensland, lägger du till de taxorna i en underordnad tabell.

Så här använder du det här alternativet:

 1. Välj underordnad tabell som fraktalternativ.
 2. Välj en tabell du redan skapat eller välj Ny undertabell. När du skapar en ny tabell ser du den tabellen nedtill under Länkade undertabeller.
 3. Som Tabellnamn anger du ett nytt, unikt namn för tabellen, så att du kan hitta tabellen i en lista.
 4. Klicka på en av de tillgängliga dimensionerna och lägg sedan till fraktalternativen och intervallen som du gjorde när du konfigurerade fraktkostnaden.
 5. Klicka på Fortsätt för att återgå till tjänstnivån och lägga till en ny fraktavgift eller för att spara din frakttjänst.
Obs! Den här funktionen tas bort från de avancerade fraktkostnaderna och blir enbart tillgänglig via API. När du får ett meddelande om det måste du ta bort de undertabeller som har tilldelats dina leveranstjänster. Läs mer om fraktinställningar via Content API.
Produkter som inte kan fraktas

Med filtret Berörda produkter kan du helt undanta produkter från en fraktkonfiguration, men du kanske vill vara mer specifik. Med alternativet Ingen frakt kan du ange att olika produkter inte kan levereras under vissa förhållanden eller till vissa platser.

Så här använder du det här alternativet:

 • När du väljer ett fraktalternativ väljer du Ingen frakt.

Utesluta produkter efter vikt eller beställningsvärde

Du kan lägga till alternativet Ingen frakt för att utesluta leveranser baserat på beställningens vikt och värde. Om expresstjänsten exempelvis endast är tillgänglig för beställningar upp till en viss vikt kan du använda viktdimensionen till att ange Ingen frakt för alla beställningar över gränsen. Om du kräver ett lägsta ordervärde för en frakttjänst anger du det i beskrivningen av tjänsten.

Det här händer om en produkt utesluts från frakttjänsten på grund av beställningsvikt eller beställningsvärde:

 • Om produkten inte är kopplad till någon annan frakttjänst kommer den att vara ogiltig. Ett exempel är om produkten väger 50 kg och du har valt Ingen frakt för beställningar som väger mer än 35 kg.
 • Om produkten är kopplad till någon annan frakttjänst du har skapat kommer billigast tillgängliga fraktkostnad att visas för kunderna. Det kan till exempel hända om du har uteslutit produkten från expresstjänsten, men den fortfarande omfattas av marktransporttjänsten.

Så här utesluter du produkter efter ordervikt:

 1. När du ställer in fraktkostnaden klickar du på en viktdimension som + Beställningsvikt > Vikt i kilo.
 2. Ange ett intervall, till exempel 0,0001–10 kg.
 3. Välj sedan Ingen frakt som fraktalternativ.
 4. Klicka på + Rad om du vill lägga till fler vikter.

Utesluta produkter efter destination (Australien, Brasilien, Frankrike, Förenade kungariket, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Tyskland och USA)

Om du vill utesluta regioner ställer du in frakttabellen med Destination som en dimension du behöver.

Du kan också använda Ingen frakt för att visa att du inte levererar till en viss region i kombination med en annan dimension, till exempel om du inte levererar tunga produkter till Hawaii.

Om en leveranstjänst är den enda källan till leveranstid och kostnad och du utesluter produkter för vissa platser, visas inte leveranstid och kostnad för kunder i den regionen.

Så här utesluter du produkter efter destination:

 1. Klicka på Destination när du ställer in fraktkostnadstabellen.
 2. Välj en region som du levererar till eller skapa en ny.
 3. Klicka på + rad om du vill lägga till fler regioner.

Så här utesluter du produkter efter destination och dimension:

 1. Klicka på Destination när du ställer in fraktkostnadstabellen.
 2. Klicka på Lägg till dimension om du vill lägga till beställningspris, vikt eller antal artiklar i tabellen.
 3. Välj Ingen frakt som fraktalternativ vid behov.

Andra fraktalternativ

Regioner

Ställ in olika fraktavgifter och leveranstid för specifika områden inom länder baserat på postnummer eller administrativ region:

Land Leveranstid Fraktkostnad
Australien Postnummer Postnummer och delstat
Brasilien Postnummer Postnummer och delstat
Kanada Postnummer Postnummer
Frankrike Postnummer Postnummer och region
Tyskland Postnummer Postnummer och delstat
Indien Postnummer Postnummer, delstat och territorium
Japan   Prefektur
Nya Zeeland Postnummer Postnummer och region
Förenade kungariket Postnummer Postnummer
USA Postnummer Postnummer och delstat

Anpassad region

Du kan skapa anpassade regioner och återanvända dessa regioner för att ställa in frakt. Fraktalternativet är för närvarande tillgängligt för Australien, Brasilien, Frankrike, Förenade kungariket, Indien, Kanada, Nya Zeeland, Tyskland och USA. Läs mer om hur du konfigurerar regioner.

Ställa in leveranstider för regioner

 1. Klicka på Fler leveranstider under leveranstjänstens tidtabell.
 2. Klicka på Lägg till destination.
 3. Välj region och ange en kortaste och längsta leveranstid.
  • Om en region inte har skapats ännu kan du skapa en från fraktkostnadstabellen.

Ställa in fraktkostnad för regioner

 1. Klicka på Lägg till dimension i tabellen Fraktavgift.
 2. Välj Destination efter postnummer.
 3. Välj region och tilldela en fraktkostnad till den zonen.
  • Om en region inte har skapats än kan du skapa en från tabellen Fraktavgift.
Leverans till flera länder

Frakttjänster kan täcka flera länder. När det gäller leverans till flera länder är fraktkostnaden i samma valuta för alla länder som läggs till i tjänsten. Om du väljer en destination med en annan valuta än frakttjänstens angivna valuta omvandlas fraktkostnaden automatiskt till destinationsvalutan.

Leverans till flera länder stöder inte följande funktioner:

 • Avancerade transporttider
 • Destinationsbaserade fraktkostnader
 • Sista datum för onlinebeställningar inför högtider
 • Leverans till utlämningsställen

Om du konverterar en frakttjänst med någon av dessa funktioner till leverans till flera länder kommer funktionerna att tas bort. Läs om hur du visar produkter i flera målländer.

Kontrollera fraktkostnaden

När du anger fraktinformationen kan du kontrollera fraktkostnaden (och skattesatsen) som visas i dina annonser och gratisannonser. Tillsammans med fraktkostnaden kan du se källan till kostnaden (till exempel inställningarna i Merchant Center eller attributet frakt [shipping] i produktdatan).

Så här visar du detta:

 1. Klicka på Produkter i navigeringsmenyn och klicka sedan på Alla produkter.
 2. Klicka på produktens titel om du vill veta mer om produkten.
 3. Du hittar information om frakt (och skatt) genom att scrolla ned på sidan.

För länder där du kan ange fraktavgifter baserat på fraktdestination (till exempel Australien, Kanada, Japan och USA) måste du ange en fraktdestination för att kunna beräkna ett resultat. För alla andra länder ser du landsomfattande priser.

Behöver du mer hjälp?

Läs den här hjälpartikeln: Jag behöver hjälp med att åtgärda min fraktinformation i Merchant Center.


Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
2310424727697389353
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
71525