Konfigurer forsendelsesindstillinger

Konfiguration af dine forsendelsesomkostninger er baseret på, hvordan du opkræver forsendelse. De omkostninger, som du indsender til Merchant Center, skal matche de omkostninger, du opkræver på dit website. Hvis du ikke kan matche omkostningerne nøjagtigt, skal du sætte en højere vurdering af de forsendelsesomkostninger, som du indsender til Merchant Center. Husk, at brugerne benytter disse oplysninger om omkostninger og hastighed, når de beslutter, om de vil klikke på dit produkt eller ej.

Få flere oplysninger om, hvordan forsendelsesindstillinger fungerer, og hvornår du skal bruge dem

Aktivér YouTube-undertekster for at få vist undertekster på dit modersmål. Klik på ikonet Indstillinger nederst i videoafspilleren, vælg "Undertekster", og angiv derefter sprog.


Hvornår de kan bruges

Brug disse forsendelsesindstillinger til at konfigurere forsendelsesservice på kontoniveau. Husk, at i Shopping-annoncer og gratis produktfortegnelser gælder det, at de priser, der er konfigureret ved hjælp af attributten shipping [forsendelse], tilsidesætter disse indstillinger.

Bemærk! Attributten shipping [forsendelse] er ikke tilgængelig for Køb på Google. Forsendelsesprisen skal konfigureres på kontoniveau i Merchant Center. Få flere oplysninger om konfiguration af forsendelse for Køb på Google

Sådan fungerer det

Du konfigurerer forsendelsesindstillinger ved at konfigurere en forsendelsesservice i Google Merchant Center. Forsendelsesservices kan være knyttet til enten alle produkter eller grupper af produkter, hvoraf sidstnævnte kan specificeres ved hjælp af attributten shipping_label [forsendelsesetiket]. For hver forsendelsesservice kan du konfigurere en række indstillinger såsom forsendelsesomkostninger og leveringstid.

Hvis du angiver flere forsendelsesservices for et produkt i samme land, beregner vi den laveste forsendelsespris for produktet for en given situation og viser denne pris til brugerne.

Hvis du f.eks. har én service, der angiver gratis forsendelse for produkter, der koster mere end 1500.00 DKK, og en anden, der angiver en pris, der er beregnet af fragtfirmaet, for alle produkter, så vises gratis forsendelse for alle produkter, der koster mere end 1500.00 DKK.

Vejledning

Opret en ny forsendelsesservice

Det første trin til oprettelse af forsendelse er at oprette en ny forsendelsesservice. Når du opretter din forsendelsesservice, skal du beskrive den, definere, hvilke produkter den påvirker, og derefter oprette tabeller, der angiver forsendelsesomkostningen.

Sådan opretter du en ny forsendelsesservice:

 1. Log ind på din Merchant Center-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Tools and setting menu icon [Gear], og vælg derefter Forsendelse og returnering under "Værktøjer". Dette fører dig til fanen "Forsendelsesservice".
 3. Klik på plusknappen for at oprette en forsendelsesservice.

Trin 1: Serviceindstillinger

 1. Navngiv din service. Tilføj et beskrivende navn for at kunne skelne denne forsendelsesservice fra andre. Alle servicenavne skal være unikke inden for serviceområdet. De bliver ikke delt med brugerne.
 2. Vælg et serviceområde, hvor produkterne bliver købt og leveret. Dette bør svare til feedets målgruppeland, og det er ikke nødvendigvis det land, hvorfra ordren afsendes, eller hvor din virksomhed er baseret. Serviceområdet skal indeholde mindst ét land, og du kan angive flere lande som dit serviceområde. Få flere oplysninger om forsendelse til flere lande
 3. Vælg den valuta, der bruges i serviceområdet, og sørg for, at den matcher den valuta, der er angivet i dit feed. Hvis valutaen er en anden, kan dine produkter blive afvist.
 4. Hvis du deltager i Køb på Google, skal du vælge scenarier, der er dækket af denne forsendelsesservice. En forsendelsesservice kan enten tilknyttes Køb på Google-varer, alle udvidede fortegnelser bortset fra Køb på Google eller alle produktfortegnelser.
Bemærk! Sørg for, at forsendelsesvalutaen matcher valutaen for serviceområdet.

Trin 2: Leveringstid

 1. Indstil "Tidsfrist for ordreafgivelse" ved at vælge det tidspunkt, hvor ordrer skal være afgivet, for at behandlingen af dem kan begynde samme dag. Vælg også tidszonen for det angivne tidspunkt. For eksempel betyder en tidsfrist kl. 3:00 PM EST, at ordrer, der afgives efter det tidspunkt, ikke vil blive behandlet før næste hverdag.
 2. For "Ekspeditionstid i antal hverdage" skal du indtaste det mindste antal dage, der kræves til behandling af en ordre, efterfulgt af det maksimale antal dage, behandlingen kan tage. Bemærk! Hvis du behandler varer samme dag, som de bestilles, angives din minimumsekspeditionstid som "0". Hvis du vil vælge, hvilke af ugens dage du behandler ordrer, skal du bruge rullemenuen og vælge et dagsinterval (f.eks. man-fre, man-lør) Vælg Tilpassede dage for at oprette et brugerdefineret dagsinterval til behandling.
 3. For "Forsendelsestid" skal du tilføje det antal hverdage, som denne service kan tage (f.eks. 1 til 5). Den nøjagtige tid kan variere afhængigt af produkterne eller brugerens adresse, men intervallet giver brugerne en idé om, hvad de kan forvente. For at præcisere, hvilke ugedage der er kvalificerede til denne forsendelsesservice, skal du bruge rullemenuen til at fastsætte et dagsinterval (eksempel: man.-fre., man.-lør.). Vælg Tilpassede dage for manuelt at vælge de forsendelsesdage, der bruges til denne forsendelsesservice.
 4. (Valgfrit) I USA, Frankrig og Australien kan du angive forsendelsestid baseret på leveringsdestinationer (regioner). Klik på Flere forsendelsestider, vælg eller opret en destination, og angiv derefter forsendelsestiden til den pågældende destination. Få flere oplysninger om regioner
 5. (Valgfrit) Du kan gruppere produkter, der deler forsendelsestid, ved at anvende attributten transit_time_label [etiket for forsendelsestid] på specifikke produktgrupper. Dette er med til at give dine kunder en mere præcis leveringstid. Få flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer etiketter for forsendelsestid

Trin 3: Avancerede indstillinger (valgfrit)

Hvis du kræver en mindste ordreværdi for servicen (hvis du f.eks. kræver, at kunder køber for mindst 300 DKK for at kunne bruge denne forsendelsesservice), skal du angive dette beløb. Produkter med en pris under mindsteordren vises stadig og sammen med din mindste ordreværdi. Hvis du ikke har en mindste ordreværdi, skal du lade dette felt være tomt. Få flere oplysninger om mindste ordreværdi

Trin 4: Forsendelsesfrist til højtider (kun tilgængelig i USA og Frankrig, kun højtider i USA)

Indstil en forsendelsesfrist til højtider, hvis du kræver, at ordrer afgives inden en bestemt dato, hvis de skal leveres inden en bestemt højtid. Få flere oplysninger om forsendelsesfrister til højtider

Bemærk! I Frankrig er forsendelse til højtider kun tilgængelig i forbindelse med valentinsdag og jul.

Trin 5: Forsendelsespris

Brug denne sektion til at angive forsendelsespriser for denne forsendelsesservice. Du kan også tildele attributten shipping_label [forsendelsesetiket] til forsendelsespriser, afhængigt af hvilken slags produkter du sender (ekstra store, letfordærvelige, skrøbelige) og derefter oprette forskellige forsendelsespriser for de pågældende grupper.

 1. Du kan tilføje en ny tabel over forsendelsespriser ved at trykke på plusknappen .
 2. Under "Filter for berørte produkter" skal du vælge, om du vil anvende denne pris på alle produkter eller kun på bestemte produkter.
  1. Vælg Alle produkter, hvis du vil have, at forsendelsesprisen skal gælde for alle produkter. Bemærk! Hvis du allerede har oprettet en pristabel, der bruger en forsendelsesetiket, vil du muligvis se "Alle andre produkter" i stedet for "Alle produkter". Det skyldes, at nogle produkter allerede er blevet filtrerede.
  2. Hvis du vil have, at prisen kun skal gælde for specifikke produktgrupper:
   1. Vælg Filtrér produkter efter forsendelsesetiket.
   2. Angiv de værdier, du har indsendt for attributten shipping_label [forsendelsesetiket] i indtastningsfeltet, og tryk på Enter. Du kan også tilføje etiketter, der endnu ikke er i dit feed.
 3. Under "Navn på forsendelsespris" skal du give din tabel et unikt navn.
 4. Opret din tabel. Brug tabellen til at definere en fast pris for alle ordrer, eller opret regler baseret på en eller to dimensioner: Pris, destination (kun USA, Japan eller Australien), vægt eller antal varer. Hvis dine produkter f.eks. målretter mod Australien, kan du oprette forsendelsesomkostninger baseret på stat og vægt. Så du opkræver en anden pris for et produkt på 10 kg, der sendes til Tasmanien, end du gør, hvis det sendes til Western Australia. Hvis du derimod målretter mod de fleste andre lande, kan du ikke angive forsendelsespris baseret på sted.

  Sådan tilføjer du forsendelsesomkostninger:

  • Klik først på en dimension såsom Ordrens vægt > Vægt i kg. Du vil se en række, hvor du kan indtaste intervaller.
  • Angiv et interval, f.eks. 0.0001 kg til 2 kg.
  • For hver række skal du vælge en forsendelsesmulighed, f.eks. "Fast pris". Få flere oplysninger om forsendelsesmuligheder
  • Afhængigt af forsendelsesmuligheden skal du indtaste en pris, procentdel osv.
  • Hvis du vil tilføje flere intervaller, skal du klikke på + række.
  • Du kan tilføje endnu en dimension ved at klikke på Tilføj dimension og derefter på en indstilling som f.eks. "Ordrens pris".
  • Derefter skal du indstille værdien for hver ny kolonne ved at vælge en forsendelsesmulighed, ligesom du gjorde før.
  • Hvis du vil tilføje flere intervaller, skal du klikke på + kolonne.
  • Klik på Fortsæt for at vende tilbage til serviceniveauet og tilføje en ny forsendelsespris eller gemme din forsendelsesservice.

Brug af regioner til forsendelse

Angiv forsendelsestider for områder

 1. Under tabellen "Leveringstid" i forsendelsesservice skal du klikke på Flere forsendelsestider.
 2. Klik på Tilføj destination.
 3. Vælg regionen, og angiv en minimums- og maksimumsværdi for leveringstiden.
  1. Hvis en region ikke er oprettet endnu, kan du oprette en via tabellen over forsendelsespriser.

Angiv forsendelsespriser for regioner

 1. Under "Tabel over forsendelsespriser" skal du klikke på Tilføj dimension.
 2. Vælg Destination efter postnummer.
 3. Vælg regionen, og angiv en forsendelsespris for den
  1. Hvis en region ikke er blevet oprettet endnu, kan du oprette en via tabellen over forsendelsespriser.

Forsendelsesmuligheder

Ved konfiguration af dine forsendelsesomkostninger kan du vælge mellem flere muligheder, f.eks. gratis forsendelse, fast pris eller pris, der beregnes af fragtfirmaet.

Fast pris

Brug denne mulighed, hvis du opkræver en fast forsendelsespris, eller hvis du tilbyder gratis forsendelse, for alle ordrer i et interval. Brugerne vil se de samme omkostninger for alle produkter i dette interval.
Sådan bruger du denne mulighed:
 1. Når du vælger en forsendelsesmulighed, skal du vælge Fast pris.
 2. Angiv derefter et beløb. Hvis forsendelsen er gratis, skal du indtaste "0".

Fragtpris (kun Australien, Storbritannien, Tyskland og USA)

Brug denne mulighed, hvis du opkræver standardpriser, der beregnes af fragtfirmaer. Brugerne ser en pris, der er baseret på mål, vægt, brugerens adresse og postnummer for oprindelsessted. Så du skal sørge for at indsende shipping_weight [forsendelsesvægt] og mål (shipping_length [pakkelængde], shipping_width [pakkebredde], shipping_height [pakkehøjde]) i dine produktdata.
Husk, at fragtpriser er baseret på kommercielle standardpriser, så hvis du opkræver mindre (f.eks. på grund af en kontrakt, du har med fragtfirmaet), skal du tilføje et negativt beløb eller en negativ procentsats (for eksempel -10). Hvis du bruger en ikke-kommerciel pris (ofte kaldet detail), bliver du sandsynligvis nødt til at opjustere priserne med 50-60 %.
Når du vælger en fragtpris, skal du sørge for, at de produkter, der vil være omfattet af denne mulighed, faktisk kan sendes via det pågældende fragtfirma og den pågældende service (f.eks. at produkterne ikke er ekstra store eller vejer for meget). Ellers vil de priser, som brugerne ser, ikke være nøjagtige, og dine produkter kan blive afvist. Kontakt dit fragtfirma for at få oplysninger om grænser for størrelse og vægt.
Sådan bruger du denne mulighed:
 1. Når du vælger en forsendelsesmulighed, skal du vælge Fragtpris.
 2. Derefter skal du vælge en tabel med fragtpriser, som du har oprettet før, eller vælge Ny fragtpris. Når du opretter en ny pristabel, vil du se en dialogboks.
 3. Som Fragtmetode skal du vælge et af de understøttede fragtfirmaer (f.eks. UPS) sammen med servicen (f.eks. UPS Ground). Fragtfirmaerne er forskellige for hvert serviceområde.
 4. Angiv Postnummer for afsendelsessted (f.eks. 94943).
 5. Derefter skal du, hvis det er nødvendigt, justere ordren med en procentdel eller et fast beløb: Op (med et positivt tal såsom 10) eller ned (med et negativt tal såsom -10).
 6. Navnet på fragtprisen vil blive udledt af fragtmetoden, men du kan om nødvendigt angive et tilpasset navn som f.eks. UPS almindelig – Mountain View.
 7. Din nye fragtpris kan nu vælges og vises i tabellen Fragtpriser nederst på siden.

Procentdel af ordrens samlede pris

Brug denne mulighed, hvis du opkræver forsendelse på baggrund af en procentdel af ordrens værdi. Brugerne vil se forsendelsesomkostningen som en procentdel af den samlede ordreværdi (i Shopping-annoncer, udvidede fortegnelser og gratis fortegnelser bruger vi produktprisen som ordreværdi).
Sådan bruger du denne mulighed:
 1. Når du vælger en forsendelsesmulighed, skal du vælge Procentdel af ordrens samlede pris.
 2. Angiv en procentdel.

Opret link til underliggende tabel (tilføj tre eller flere dimensioner)

Hvis du opkræver priser på baggrund af tre eller flere dimensioner, kan du tilføje en underliggende tabel for hver celle. Du kan vælge mellem forskellige muligheder afhængigt af din service.
Hvis dine produkter f.eks. målretter mod Australien, og du opkræver forskellige priser ud fra prisen på produkter, der vejer 1-5 kg og sendes til Queensland, skal du tilføje disse priser med en underliggende tabel. Hvis du målretter mod Canada, vil du ikke kunne angive forsendelsespriser efter provins.
Sådan bruger du denne mulighed:
 1. Vælg forsendelsesmuligheden "Underliggende tabel".
 2. Vælg en tabel, du allerede har oprettet, eller vælg "Ny underliggende tabel". Når du opretter en ny tabel, vil du se tabellen anført nedenfor under "Tilknyttede underliggende tabeller".
 3. I "Tabelnavn" skal du give din nye tabel et unikt navn, så du kan genkende den på en liste.
 4. Klik på en af de tilgængelige dimensioner, og tilføj derefter forsendelsesmuligheder og -intervaller, ligesom du gjorde, da du konfigurerede dine forsendelsesomkostninger.
 5. Klik på Fortsæt for at vende tilbage til serviceniveauet og tilføje en ny forsendelsespris eller gemme din forsendelsesservice.

Produkter, der ikke kan sendes

Filteret "Berørte produkter" giver dig mulighed for helt at udelukke produkter fra en forsendelseskonfiguration, men du har måske brug for at være mere specifik. Muligheden "Ingen forsendelse" giver dig mulighed for at angive, at visse produkter ikke kan sendes i en bestemt situation eller til et bestemt sted.
Sådan bruger du denne mulighed:
 • Når du vælger en forsendelsesmulighed, skal du vælge "Ingen forsendelse".

Udeluk produkter på baggrund af ordrens vægt eller værdi

Du kan tilføje muligheden "Ingen forsendelse" for at udelukke forsendelse på baggrund af ordrens vægt og værdi. Hvis din ekspresservice f.eks. er begrænset til ordrer op til en bestemt vægt, kan du bruge vægtdimensionen til at angive "Ingen forsendelse" for alle ordrer over vægtgrænsen. Hvis du kræver en mindste ordreværdi for brug af en forsendelsesservice, skal du føje denne værdi til beskrivelsen af servicen.

Hvis et produkt udelukkes fra denne forsendelsesservice på baggrund af ordrens vægt eller værdi, sker der følgende:

 • Hvis produktet ikke er knyttet til nogen anden forsendelsesservice, bliver produktet afvist. Hvis dit produkt f.eks. vejer 100 kg, og du har angivet "Ingen forsendelse" for ordrer over 70 kg.
 • Hvis produktet er knyttet til en anden forsendelsesservice, du har oprettet, vises de laveste tilgængelige forsendelsesomkostninger for brugerne. Det kan f.eks. være, hvis du har udeladt produktet fra din ekspresservice, men det stadig er dækket af din landtransportservice.

Sådan udelukker du produkter på baggrund af ordrens vægt:

 1. Når du konfigurerer dine forsendelsesomkostninger, skal du klikke på en vægtdimension såsom + Tilføj ordrens vægt > Vægt i kilo.
 2. Indtast et interval, f.eks. 0,0001 kg til 10 kg.
 3. Vælg derefter "Ingen forsendelse" som forsendelsesmulighed.
 4. Hvis du vil tilføje flere vægtangivelser, skal du klikke på + række.

Udeluk produkter efter destination (Argentina, Australien, Japan, USA)

For Argentina, Australien, Japan og USA kan du også bruge "Ingen forsendelse" til at angive, at du ikke sender til en bestemt region. Hvis du vil udelukke regioner, skal du oprette din forsendelsestabel ved hjælp af de dimensioner, du behøver.

Afhængigt af hvordan dine annoncekampagner er oprettet, kan der være steder, hvor produkterne ikke vises med forsendelsesomkostninger. Hvis en forsendelsesservice er den eneste kilde til forsendelsesomkostninger, og du udelukker produkter til bestemte steder, bliver forsendelsesomkostningerne ikke vist til brugere i den pågældende region.

Sådan udelukker du produkter efter destination:

 1. Ved konfiguration af dine forsendelsesomkostninger skal du klikke på en steddimension, f.eks. + Destination efter postnummer.
 2. Hvis du har klikket på + Destination efter stat (Australien og USA) eller + Destination efter præfektur (Japan):
  1. Vælg en region, og vælg "Ingen forsendelse" som forsendelsesmulighed.
  2. Hvis du vil tilføje flere regioner, skal du klikke på + række.
 3. Hvis du har klikket på + Destination efter postnummer (Australien og USA):
  1. Vælg en region, eller opret en ny, og klik derefter på Gem.
  2. Derefter skal du vælge Ingen forsendelse som forsendelsesmulighed.
  3. Hvis du vil tilføje flere regioner, skal du klikke på + række.

Regioner (kun AU, FR og US)

Ved konfiguration af forsendelsesmuligheder efter postnummer kan du bruge en stedbaseret gruppe til at oprette tilpassede regioner og genbruge disse regioner til at konfigurere forsendelse. Få flere oplysninger om konfiguration af regioner
Forsendelse til flere lande

En forsendelsesservice kan dække flere lande. Ved forsendelse til flere lande er forsendelsesomkostningerne angivet i den samme valuta for alle lande, der er føjet til servicen. Hvis du vælger en destination, der bruger en anden valuta end den, der er angivet i forsendelsesservicen, bliver forsendelsesomkostningerne automatisk omregnet til destinationens valuta.

Forsendelse til flere lande understøtter ikke følgende funktioner:

 • Avancerede forsendelsestider
 • Destinationsbaserede forsendelsespriser
 • Deadline for forsendelse til højtider
 • Levering til afhentningssteder

Hvis du konverterer en forsendelsesservice, der gør brug af en af disse funktioner, til en forsendelsesservice med flere lande, bliver disse funktioner fjernet. Få flere oplysninger om at vise produkter i flere salgslande

Tjek dine forsendelsesomkostninger

Når du angiver dine forsendelsesoplysninger, kan du tjekke forsendelsesomkostningen (og afgiftssatsen), som bliver vist i dine annoncer og gratis fortegnelser. Sammen med forsendelsesomkostningen kan du se kilden til omkostningen (f.eks. indstillinger i Merchant Center eller attributten shipping [forsendelse] i dine produktdata).

Sådan ser du disse oplysninger:

 1. Klik på Produkter i navigationsmenuen, og klik derefter på Alle produkter.
 2. Klik på en vares titel for at se forskellige oplysninger om produktet.
 3. Rul ned for at se oplysninger om forsendelse (og afgifter).

For lande, hvor du kan angive forsendelsespriser baseret på forsendelsesdestination (f.eks. USA, Australien eller Japan), skal du indtaste en forsendelsesdestination for at beregne et resultat. For alle andre lande ser du den landsdækkende pris.

Relaterede links

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
71525
false