Nastavení dopravy

Nastavte si náklady na dopravu podle toho, jak dopravu účtujete. Náklady, které odesíláte do služby Merchant Center, musí odpovídat tomu, co účtujete na svém webu. Pokud nelze uvést přesnou částku, hodnotu zadanou do služby Merchant Center nadsaďte. Mějte na paměti, že uživatelé náklady na dopravu zvažují, když se rozhodují, zda na vaši reklamu kliknout.

Podívejte se, jak různá nastavení dopravy fungují a jak je používat.

Konfigurace možností přepravy

Příklady použití

Prostřednictvím těchto nastavení dopravy můžete nastavit dopravní služby na úrovni účtu. Upozorňujeme, že pokud v reklamách v Nákupech použijete u cen atribut dopravy, bude mít před nastavením na úrovni účtu přednost.

Upozornění: U produktů v Akcích Nákupů není atribut shipping [doprava] k dispozici. Cena dopravy musí být nastavena na úrovni účtu Merchant Center. Podrobnější informace o nastavování dopravy v akcích Nákupů najdete zde.

Princip

Při nastavování parametrů dopravy si v účtu Google Merchant Center nakonfigurujete přepravní službu. Přepravní služby můžete přiřadit všem produktům nebo pouze vybraným skupinám produktů (skupiny určíte pomocí atributu shipping_label [přepravní štítek]). U každé přepravní služby si můžete upravit několik nastavení, například náklady na dopravu nebo termín dodání.

Pokud pro jednu zemi a konkrétní produkt uvedete více možností dopravy, vypočteme nejnižší sazbu pro daný produkt za daných okolností a tu pak zobrazíme uživatelům.

Máte-li například jednu přepravní službu, u které je uvedena doprava zdarma nad 3000 Kč, a jinou službu, u které se náklady na dopravu počítají podle skutečných nákladů dopravce, zobrazíme u všech produktů s cenou přesahující 3000 korun dopravu zdarma.

Pokyny

Vytvoření nové přepravní služby

Prvním krokem při nastavování dopravy je vytvoření nové přepravní služby. Během procesu vytváření službu popíšete, určíte produkty, na které se bude vztahovat, a nastavíte tabulky, které určí náklady.

Vytvoření nové přepravní služby:

 1. Přihlaste se ke svému účtu Merchant Center.
 2. Klikněte na ikonu klíče a poté v části Nástroje vyberte možnost Doprava a vracení zboží. Přejdete na kartu Doručovací služby.
 3. Kliknutím na tlačítko plus vytvořte doručovací službu.

1. krok: Nastavení služby

 1. Službu pojmenujte. Uveďte popisný název, abyste službu mezi ostatními snadno rozpoznali. Každý název musí být v dané cílové zemi jedinečný (tento údaj se uživatelům nezobrazuje).
 2. Vyberte oblast služby, ve které jsou produkty zakoupeny a dodány. Mělo by se jednat o cílovou zemi. Nemusí jít nutně o zemi odeslání zásilky nebo sídla vaší firmy.
 3. Vyberte měnu. Použijte stejnou měnu jako ve vašem zdroji. Pokud se měny nebudou shodovat, vaše položka může být zamítnuta.
 4. Možnosti poskytované touto kurýrní službou. Kurýrní služba může být spojena pouze s položkami Akcí Nákupů, se všemi informacemi o produktu s výjimkou Akcí Nákupů, nebo se všemi informacemi o produktu.

2. krok: Termín dodání

 1. V nastavení Časový limit pro zadání objednávek vyberte denní dobu, před kterou je objednávku nutné zadat, aby se začala zpracovávat ještě týž den. Nastavte také časové pásmo, které pro tuto denní dobu platí. Pokud například nastavíte tento časový limit na 15:00 (EST), znamená to, že objednávky zadané po třetí hodině odpolední (EST) se budou zpracovávat až následující pracovní den.
 2. V nabídce Doba zpracování (počet pracovních dnů) zadejte minimální počet dnů, které potřebujete na zpracování objednávky, a poté maximální počet dnů, po které může zpracování trvat. Upozornění: Pokud objednávku zpracujete v den jejího zadání, nastavte minimální dobu zpracování na nulu. Chcete-li zvolit, které dny v týdnu zpracováváte objednávky, použijte rozbalovací nabídku a vyberte časové období (například Po–Pá, Po–So). Chcete-li vytvořit vlastní časové období pro zpracování objednávek, zvolte Vlastní vybrané dny.
 3. Do kolonky Doba přepravy uveďte předpokládaný počet pracovních dnů, po které bude zboží doručováno (například 1 až 5). Přesný termín dodání se může lišit podle jednotlivých produktů a podle dodací adresy, použijte proto rozsah, který uživatelům napoví, co mohou očekávat. Chcete-li zvolit dny v týdnu, kdy doručovací služba funguje, použijte rozbalovací nabídku pro výběr časového období (například: Po–Pá, Po–So). Chcete-li zvolit dny pro doručovací službu ručně, vyberte možnost Vlastní vybrané dny.
 4. (Volitelné) V USA, Francii a Austrálii si můžete nastavit dobu přepravy podle místa dodání (dodací zóny). Klikněte na Další doby přepravy, vyberte nebo vytvořte lokalitu a poté zadejte rychlost doby přepravy do dané lokality. Informace o dodacích zónách najdete zde.
 5. (Volitelné) Produkty, u kterých je stejná doba přepravy, můžete pomocí atributů transit_time_label [štítek_doby_přepravy] rozdělit do různých skupin. Zákazníci tak získají přesnější údaj o odhadované dodací lhůtě. Podrobnější informace o nastavování štítků doby přepravy najdete zde.

3. krok: Pokročilá nastavení (volitelné)

Pokud je u objednávky vyžadována minimální hodnota (například pokud musí zákazník objednat zboží v minimální hodnotě 300 Kč, aby mohl danou přepravní službu využít), zadejte příslušnou částku. Zákazníkům se budou i nadále zobrazovat produkty s nižší cenou, zároveň se ale zobrazí také informace o minimální hodnotě objednávky. Jestliže minimální hodnotu objednávky nepožadujete, nechte toto pole prázdné. Další informace o minimální hodnotě objednávky naleznete zde.

4. krok: Poslední termín dodání zboží před svátky (pouze USA)

Pokud dodání do termínu určitého svátku vyžaduje, aby byla objednávka zadána do konkrétního data, můžete si nastavit poslední termín dodání zboží před svátky. Podrobnější informace o posledním termínu dodání zboží před svátky naleznete zde.

5. krok: Sazba za dopravu

V této části můžete u dané přepravní služby vytvořit několik tabulek se sazbami za dopravu. Jednotlivým sazbám také můžete přiřadit atribut shipping_label [přepravní_štítek] podle toho, o jaký typ produktu se jedná (nadměrné, netrvanlivé, křehké) a u takto vytvořených skupin pak nastavit různé náklady na dopravu.

 1. Chcete-li přidat novou tabulku sazeb za dopravu, klikněte na tlačítko plus .
 2. Pod položkou „Dotčené produkty“ zvolte, zda chcete tuto sazbu použít u všech produktů, nebo pouze u vybraných.
  1. Pokud chcete, aby se sazba za dopravu vztahovala na všechno zboží, vyberte možnost Všechny produkty. Upozornění: Pokud máte vytvořenu tabulku sazeb, která používá přepravní štítek, může se místo možnosti Všechny produkty zobrazovat možnost Všechny ostatní produkty. Některé produkty už totiž byly odfiltrovány.
  2. Pokud chcete, aby se sazba vztahovala pouze na konkrétní skupiny produktů:
   1. Vyberte možnost Filtrovat produkty na základě přepravního štítku.
   2. Do pole zadejte hodnotu příslušného atributu shipping_label [přepravní_štítek] a potvrďte klávesou Enter. Můžete přidat i štítky, které dosud nejsou uvedeny ve vašem zdroji.
 3. Do pole Název sazby za dopravu zadejte jedinečný název tabulky.
 4. Vytvořte tabulku. Můžete použít tabulku, která u všech objednávek nastaví stejnou sazbu, nebo můžete vytvořit pravidla založená na jednom či dvou rozměrech, ceně, lokalitě (pouze USA, Japonsko nebo Austrálie), hmotnosti nebo počtu položek. Pokud například dodáváte zboží do Austrálie, můžete si nastavit náklady na dopravu podle státu a podle hmotnosti. Můžete tak účtovat jinou sazbu za zboží o hmotnosti 10 kg zasílané do Tasmánie než za stejné zboží zasílané do Západní Austrálie. Pokud ale cílíte na jiné země, nelze sazbu za dopravu podle lokality upravovat.

  ​Nastavení nákladů na dopravu:
  • Nejprve klikněte na vybraný parametr, například Hmotnost objednávky > Hmotnost v kilogramech. Zobrazí se řádek, do kterého můžete zadat jednotlivá rozmezí.
  • Zadejte rozmezí, například 0,0001 kg až 2 kg.
  • U každého řádku zvolte možnost dopravy, například Fixní sazba. Podrobnější informace o možnostech dopravy najdete zde.
  • Podle nastavené možnosti dopravy zadejte cenu, procento a podobně.
  • Chcete-li přidat další rozmezí, klikněte na možnost + Řádek.
  • Pokud chcete přidat druhý parametr, klikněte na možnost Přidat dimenzi a vyberte požadovanou možnost, například Cena objednávky.
  • U každého nového sloupce pak nastavte příslušnou hodnotu výběrem možnosti dopravy jako u prvního parametru.
  • Chcete-li přidat další rozmezí, klikněte na možnost + Sloupec.
  • Tlačítkem Pokračovat se vrátíte na úroveň služby, kde můžete přidat novou sazbu nebo danou službu uložit.

Možnosti dopravy

Když určujete náklady na dopravu, máte na výběr z několika možností, například doprava zdarma, pevná sazba nebo sazba vypočtená přepravcem.

Pevná sazba

Tuto možnost použijte v případě, pokud chcete u všech produktů v daném rozmezí účtovat pevně danou cenu (včetně dopravy zdarma). Uživatelé pak uvidí stejnou cenu u všech produktů v daném rozmezí.
Nastavení této možnosti:
 1. Při výběru možnosti dopravy zvolte položku Pevná sazba.
 2. Zadejte příslušnou částku. Pokud je doprava zdarma, zadejte hodnotu 0.

Sazba vypočtená přepravcem (pouze AU, DE, UK a US)

Tuto možnost použijte v případě, že účtujete běžné sazby vypočtené přepravcem. Uživatelé uvidí sazbu založenou na rozměrech a hmotnosti zásilky, dodací adrese a PSČ odesílatele. V takovém případě musíte v produktových datech uvést atribut shipping_weight [hmotnost_zásilky] a příslušné rozměry (shipping_length [délka_balíku], shipping_width [šířka_balíku]shipping_height [výška_balíku]).
Mějte na paměti, že sazby vypočtené přepravcem jsou založeny na standardních komerčních sazbách; pokud tedy účtujete méně (například máte s přepravcem uzavřenu výhodnější smlouvu), přidejte zápornou hodnotu nebo procenta (například -10). Používáte-li nekomerční sazby (často nazývané maloobchodní), bude ceny pravděpodobně nutné přibližně o 50–60 % navýšit.
Když nastavujete sazbu vypočtenou přepravcem, dbejte na to, aby produkty, na které se tato možnost vztahuje, mohly být daným přepravcem nebo službou skutečně přepraveny (produkt nesmí být například nadměrné velikosti nebo příliš těžký). V takovém případě by sazba zobrazovaná uživatelům nebyla správná a váš produkt by mohl být zamítnut. Rozměrové a hmotnostní limity si ověřte u příslušného přepravce.
Nastavení této možnosti:
 1. Při výběru možnosti dopravy zvolte položku Sazba vypočtená přepravcem.
 2. Nyní vyberte předem vytvořenou tabulku sazeb přepravce nebo zvolte možnost Nová sazba dopravce. Pokud vytvoříte novou tabulku, zobrazí se dialogové okno pro nastavení parametrů.
 3. V nabídce Dopravce vyberte některého z podporovaných přepravců (například Česká pošta). Přepravci se v různých zemích liší.
 4. Zadejte PSČ původu, ze kterého budou zásilky odesílány (například 94043).
 5. Je-li třeba, upravte částku procentem nebo pevnou sumou: můžete ji navýšit (pomocí kladného čísla, například 10) nebo ponížit (pomocí záporného čísla, například -10).
 6. Název sazby dopravce bude odvozen od názvu dopravce; v případě potřeby ale můžete název upravit (například Česká pošta Balík do ruky – Olomouc).
 7. Nová sazba dopravce bude k dispozici a zobrazena v tabulce Sazby dopravce v dolní části stránky.

Procento z celkové hodnoty objednávky

Tuto možnost použijte v případě, pokud účtujete dopravu procentem z celkové ceny objednávky. Uživatelům se náklady na dopravu zobrazí jako procentní hodnota celkové hodnoty objednávky (u reklam v Nákupech se za hodnotu objednávky považuje cena produktu).
Nastavení této možnosti:
 1. Při výběru možnosti dopravy zvolte položku Procento z celkové hodnoty objednávky.
 2. Zadejte procenta.

Odkaz na podtabulku (používání tří nebo více parametrů)

Pokud je vaše sazba určena třemi nebo více parametry, můžete do každé buňky tabulky vložit podtabulku. Na výběr je několik možností, podle toho, na jakou zemi cílíte.
Jestliže například cílíte na Austrálii a účtujete různé sazby u produktů s hmotností v rozsahu 1–5 kg zasílaných do Queenslandu, uveďte tyto sazby v podtabulce. Pokud cílíte na Kanadu, nelze sazby za dopravu odlišit podle jednotlivých provincií.
Nastavení této možnosti:
 1. Při výběru možnosti dopravy zvolte položku Podtabulka.
 2. Vyberte předem vytvořenou tabulku nebo zvolte možnost Nová podtabulka. Když vytvoříte novou tabulku, bude uvedena v seznamu dole v nabídce Připojené podtabulky.
 3. Do kolonky Název tabulky uveďte jedinečný název, podle kterého tabulku v seznamu poznáte.
 4. Klikněte na některý z dostupných parametrů a uveďte možnosti dopravy a rozmezí jako při nastavování nákladů na dopravu.
 5. Tlačítkem Pokračovat se vrátíte na úroveň služby, kde můžete přidat novou sazbu nebo danou službu uložit.

Produkty, které nelze dopravovat

Vybrané produkty můžete z dané konfigurace zcela vyloučit pomocí filtru Dotčené produkty, ale možná potřebujete konkrétnější nastavení. Pomocí nastavení Bez dopravy si můžete určit, že některé produkty nelze za určitých podmínek nebo do určitých lokalit dodat.
Nastavení této možnosti:
 • Při výběru možnosti dopravy zvolte položku Bez dopravy.

Vyloučení produktů na základě hmotnosti nebo hodnoty objednávky

Možnost Bez dopravy můžete použít k vyloučení dopravy na základě hmotnosti nebo hodnoty objednávky. Pokud například nabízíte expresní dopravu pouze u objednávek do určité hmotnosti, můžete si určit parametr hmotnosti a při překročení konkrétního limitu u dané služby nastavit možnost Bez dopravy. Pokud daná přepravní služba vyžaduje minimální hodnotu objednávky, uveďte tuto hodnotu v popisu služby.

Jestliže je některý produkt z daného typu přepravy vyloučen na základě hmotnosti nebo hodnoty objednávky, nastane jedna z následujících situací:

 • Pokud se na tento produkt nevztahuje žádná jiná přepravní služba, bude zamítnut. Tato situace nastane například v případě, pokud položka váží 50 kg, ale u všech objednávek nad 30 kg je nastavena možnost Bez dopravy.
 • Pokud se na tento produkt vztahuje jiná vámi vytvořená přepravní služba, uživatelům se zobrazí nejnižší cena ze zbývajících služeb. Když například dané zboží vyloučíte z Expresní přepravy, může se na něj stále vztahovat Pozemní přeprava.

Vyloučení produktů na základě hmotnosti objednávky:

 1. Při nastavování nákladů na dopravu vyberte parametr hmotnosti, například + Hmotnost objednávky > Hmotnost v kilogramech.
 2. Zadejte rozsah, například 0,0001 kg až 10 kg.
 3. Z možností dopravy vyberte položku Bez dopravy.
 4. Chcete-li přidat další rozsah hmotnosti, klikněte na tlačítko + Řádek.

Vyloučení produktů podle destinace (Austrálie, Japonsko, USA)

V Austrálii, Japonsku a USA můžete pomocí možnosti Bez dopravy určit, že dané zboží nedodáváte do určitého regionu. Chcete-li vyloučit určitý region, nastavte si přepravní tabulku pomocí parametrů, které potřebujete.

Podle toho, jak máte nastaveny kampaně, se u daných produktů nemusí v určitých lokalitách zobrazovat náklady na dopravu. Je-li přepravní služba jediným zdrojem nákladů na dopravu a některé produkty jsou z určitých regionů vyloučeny, náklady na dopravu se uživatelům v daných regionech nezobrazí.

Vyloučení produktů podle destinace:

 1. Při nastavování nákladů na dopravu vyberte parametr lokality, například + Cíl podle PSČ.
 2. Vyberete-li možnost + Cíl podle státu (AU a USA) nebo + Cíl podle prefektury (JP):
  1. Vyberte požadovaný region a jako možnost dopravy nastavte položku Bez dopravy.
  2. Chcete-li přidat další region, klikněte na možnost + Řádek.
 3. Vyberete-li možnost + Cíl podle PSČ (AU a USA):
  1. Vyberte dodací zónu nebo vytvořte novou a potvrďte kliknutím na tlačítko Uložit.
  2. Jako možnost dopravy nastavte položku Bez dopravy.
  3. Chcete-li přidat další region, klikněte na možnost + Řádek.

Dodací zóny (pouze Austrálie, Francie a USA)

Když nastavujete možnosti dopravy podle PSČ, můžete použít skupinu lokalit, vytvořit si vlastní regiony a použít tyto regiony k nastavení dopravy. Informace o nastavování dodacích zón naleznete zde.

Zkontrolujte si náklady na dopravu

Když zadáte údaje o dopravě, můžete si zkontrolovat, jaké náklady (a sazba daně) se u vašich reklam v Nákupech zobrazí. Kromě samotných nákladů na dopravu uvidíte i zdroj, odkud údaj pochází (nastavení v účtu Merchant Center nebo atribut shipping [doprava] v produktových datech).

Zobrazení těchto informací:

 1. V navigačním panelu klikněte na Produkty a na možnost Všechny produkty.
 2. Chcete-li si zobrazit různé podrobnosti o produktu, klikněte na jeho název.
 3. V dolní části jsou uvedeny údaje o dopravě (a dani).

V zemích, kde můžete sazby za dopravu určit na základě místa doručení (například USA, Austrálie nebo Japonsko), musíte pro výpočet výsledku zadat místo doručení. V ostatních zemích se zobrazí sazba platná pro celou zemi.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory