Giới thiệu yêu cầu trang đích cho quảng cáo mua sắm

"Trang đích" là nơi người dùng được chuyển đến sau khi nhấp vào quảng cáo mua sắm của bạn. Khi trang đích không khớp với quảng cáo, mọi người có nhiều khả năng sẽ rời khỏi trang web của bạn mà không mua bất cứ thứ gì. 

Bài viết này giải thích định nghĩa, yêu cầu và các phương pháp hay nhất cho trang đích được liên kết từ quảng cáo mua sắm của bạn. Thực hiện theo các nguyên tắc này có thể giúp bạn tìm thấy nhiều khách hàng hơn và mang đến trải nghiệm người dùng tích cực trên trang web của bạn.

Lưu ý

Quảng cáo mua sắm và đối tác bán lẻ của chúng tôi có thành công hay không phụ thuộc vào việc cung cấp trải nghiệm chất lượng cao để mọi người có thể tự tin tìm hiểu sản phẩm. Họ tin tưởng rằng khi nhấp vào một liên kết chuyển đến trang web của nhà bán lẻ, họ sẽ thấy sản phẩm khớp với quảng cáo.

Cách gửi trang đích

Trang đích được liên kết từ quảng cáo của bạn được xác định bởi các URL mà bạn gửi kèm theo các thuộc tính sau:

 • Sử dụng thuộc tính link [liên kết] để chuyển người dùng đến trang đích mặc định cho sản phẩm của bạn. 

 • Sử dụng thuộc tính mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động] để gửi người dùng đến phiên bản trang đích được tối ưu hóa cho thiết bị di động của bạn. Phiên bản này sẽ được hiển thị cho người dùng trên thiết bị di động, như điện thoại hoặc máy tính bảng. 
 • Sử dụng thuộc tính ads_redirect [chuyển_hướng_adwords] để bao gồm các thông số theo dõi có thể giúp bạn hiểu rõ hơn lưu lượng truy cập đến trang đích của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Để hiển thị quảng cáo cho sản phẩm, tất cả các trang đích bạn gửi phải tuân thủ các yêu cầu tối thiểu. Trang đích không đáp ứng các yêu cầu này sẽ khiến sản phẩm hoặc tài khoản của bạn bị từ chối. Bạn sẽ thấy cảnh báo cho bất kỳ sự cố nào trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center. 

Hiển thị sản phẩm của bạn rõ ràng

 • Gửi trang đích hiển thị tất cả các yếu tố chính của sản phẩm và đảm bảo những chi tiết đó khớp với thông tin bạn đã gửi trong dữ liệu sản phẩm của mình. Những yếu tố này bao gồm tiêu đề, mô tả, hình ảnh, giá, đơn vị tiền tệ, tình trạng còn hàng và nút mua. Tiêu đề, mô tả và hình ảnh không phải lúc nào cũng cần giống với nội dung trong dữ liệu sản phẩm nhưng vẫn nên tham chiếu tới cùng một sản phẩm. 

 • Mỗi sản phẩm trong dữ liệu sản phẩm phải là sản phẩm nổi bật nhất trên trang đích được liên kết. Nếu trang đích có nhiều sản phẩm, chẳng hạn như các sản phẩm biến thể hoặc các mặt hàng tương tự, thì trong dữ liệu sản phẩm phải là sản phẩm nổi bật nhất.  Ví dụ: các trang danh mục hoặc trang tìm kiếm không được phép.


 

 


 

 
 • Hiển thị rõ ràng giá sản phẩm trên trang đích. Giá phải dễ nhìn thấy và phải khớp với dữ liệu sản phẩm của bạn. Nếu trang đích của bạn có nhiều giá, thì giá của sản phẩm được quảng cáo phải nổi bật nhất. Hãy tìm hiểu thêm về thuộc tính price [giá]
 • Tránh bố trí ẩn các phần tử chính của trang. Ví dụ: cửa sổ bật lên hoặc biểu ngữ tải xuống không nên che thông tin quan trọng khi hiển thị cho khách hàng của bạn.  
 • Sử dụng chuyển hướng theo luật định. Đối với một số sản phẩm nhất định, luật pháp địa phương có thể yêu cầu người dùng chuyển đến một trang riêng trước khi truy cập vào trang đích của bạn. Ví dụ: bạn có thể cần xác minh tuổi của người dùng trước khi họ có thể truy cập trang web của bạn. Sau khi người dùng vượt qua trang này, hãy đảm bảo trang đích đáp ứng tất cả các nguyên tắc được mô tả ở đây.

  Mẹo

  Nếu bạn hiển thị cửa sổ bật lên trên trang đích, chẳng hạn như đăng ký bản tin hoặc tùy chọn ngôn ngữ, hãy đảm bảo rằng các hộp này có thể đóng và không chặn chi tiết sản phẩm. 

 

 

Cung cấp trải nghiệm người dùng nhất quán

 • Đảm bảo trang đích luôn khớp với sản phẩm. Hiển thị một sản phẩm trên trang đích về cơ bản giống với sản phẩm trong dữ liệu sản phẩm của bạn, bất kể thiết bị, trình duyệt, vị trí, cookie của người dùng, lựa chọn nhắm mục tiêu quảng cáo hoặc bất kỳ cân nhắc nào khác.

 • Duy trì nội dung nhất quán trên trang đích cho tất cả các địa điểm. Hãy tìm hiểu thêm về cách thiết lập trang đích ổn định cho quảng cáo mua sắm nếu bạn thường thay đổi nội dung trang web dựa trên vị trí IP của người dùng hoặc các yếu tố khác
  • Lưu ý: Yêu cầu trang đích ổn định chỉ áp dụng cho người dùng đến trang web của bạn từ Quảng cáo mua sắm, chứ không phải từ các nguồn lưu lượng truy cập khác như kết quả tìm kiếm không phải trả tiền hoặc quảng cáo văn bản.

Ví dụ

Giả sử bạn là một nhà bán lẻ nội thất có trụ sở tại Hoa Kỳ. Bạn nhắm mục tiêu đến Hoa Kỳ trong chiến dịch quảng cáo, gửi thông tin về giá bằng đô la Mỹ và sử dụng tiếng Anh trong dữ liệu sản phẩm.

Bạn đang quảng cáo cho một chiếc đi văng. Nếu khách hàng truy cập trang đích của bạn từ Đức, thì trang phải hiển thị cùng một chiếc đi văng đó, kèm theo tất cả các yếu tố chính của sản phẩm.

Cụ thể, trang đích phải:

 • Hiển thị hình ảnh chiếc đi văng đó
 • Có nút mua hàng
 • Có thông tin về tình trạng còn hàng và giá giống nhau
 • Thông tin hiển thị bằng tiếng Anh
 • Sử dụng Đô la Mỹ

 

 • Hiển thị cùng một ngôn ngữ với dữ liệu sản phẩm của bạn. Ngay cả khi có nhiều ngôn ngữ được hỗ trợ ở quốc gia mục tiêu, hãy hiển thị sản phẩm trên trang web bằng ngôn ngữ giống với ngôn ngữ bạn đã gửi trong dữ liệu sản phẩm. Ví dụ: nếu bạn đang nhắm mục tiêu đến Canada, bạn không thể gửi dữ liệu sản phẩm bằng tiếng Anh và hiển thị trang đích bằng tiếng Pháp.  Hãy sử dụng ngôn ngữ phù hợp cho quốc gia của bạn
 • Hiển thị mức giá bằng đơn vị tiền tệ của dữ liệu sản phẩm. Luôn hiển thị đơn vị tiền tệ khớp với dữ liệu sản phẩm trên trang đích. Nếu bạn không hỗ trợ một đơn vị tiền tệ cụ thể trên trang đích nhưng muốn quảng cáo ở một quốc gia chỉ chấp nhận đơn vị tiền tệ này, thì bạn có thể sử dụng công cụ chuyển đổi đơn vị tiền tệ. Điều này cho phép Google thực hiện chuyển đổi tự động và hiển thị giá trong quảng cáo của bạn bằng cả đơn vị tiền tệ từ dữ liệu sản phẩm và đơn vị tiền tệ quốc gia mục tiêu.  Hãy tìm hiểu thêm về chuyển đổi đơn vị tiền tệ
 • Hiển thị cùng một mức giá ở quốc gia mục tiêu bất kể khu vực. Quảng cáo mua sắm không thể hỗ trợ các mô hình chào giá theo khu vực.
 • Đảm bảo tình trạng còn hàng khớp với dữ liệu sản phẩm. Ví dụ: nếu sản phẩm đã hết hàng trên trang đích, bạn hãy cập nhật thuộc tính availability [còn hàng] trong dữ liệu sản phẩm để thông tin khớp nhau. Bằng cách đó, người dùng sẽ không cố gắng mua sản phẩm đã hết hàng.
 • Đảm bảo tình trạng sản phẩm khớp với dữ liệu sản phẩm. Ví dụ: nếu sản phẩm được hiển thị là đã qua sử dụng trên trang đích, bạn hãy gửi thông tin sản phẩm là đã qua sử dụng trong thuộc tính condition [tình trạng].
 • Tuân theo các quy định của địa phương đối với tất cả thông tin giá và thông tin khác bạn gửi và hiển thị.

Đảm bảo trang của bạn đang hoạt động chính xác

 • Đảm bảo trang đích của bạn đang hoạt động và không ở trạng thái đang được xây dựng hoặc hiển thị lỗi như 404. Nếu bạn dự định bảo trì trang đích khi quảng cáo mua sắm đang chạy, hãy làm theo các phương pháp hay nhất để bảo trì trang đích hoặc ngừng hoạt động trang web theo kế hoạch
 • Sử dụng trang đích chứ không phải tệp hay email. Tránh liên kết tới hình ảnh, tệp âm thanh, video, tài liệu hoặc PDF.
 • Sử dụng trang đích dành cho thiết bị di động để dùng cho các thiết bị di động và máy tính bảng. Không bao gồm các phần tử thiết kế có thể hoạt động không đúng cho tất cả các thiết bị di động, như Flash, Silverlight hoặc ActiveX.
 • Cho phép mọi người sử dụng nút quay lại để trở lại quảng cáo của bạn. Đảm bảo người dùng có thể nhấp vào nút quay lại của trình duyệt để trở lại trang trước có chứa quảng cáo của bạn.
 • Chỉ liên kết đến tên miền từ tài khoản Merchant Center của bạn. Không chuyển hướng người dùng đến một trang web khác bên ngoài tên miền bạn đã xác nhận trong tài khoản Merchant Center.

Các phương pháp hay nhất

 • Chọn trước biến thể sản phẩm chính xác trong URL trang đích. Nếu sản phẩm có các biến thể (như màu sắc, kích thước, mẫu, chất liệu hoặc các tùy chỉnh khác), hãy đảm bảo biến thể xuất hiện trên trang đích theo mặc định khớp với dữ liệu sản phẩm.
 • Sử dụng dữ liệu có cấu trúc schema.org để cho biết giá, tình trạng còn hàng và số nhận dạng sản phẩm duy nhất như GTIN, thương hiệu và MPN.  Đánh dấu dữ liệu có cấu trúc giúp hệ thống của chúng tôi thu thập thông tin cập nhật trực tiếp từ trang web của bạn. Nếu trang web của bạn sử dụng dữ liệu có cấu trúc, thì các yêu cầu về giá, tình trạng còn hàng, đơn vị tiền tệ và tình trạng sản phẩm cũng sẽ áp dụng cho trang web. Hãy tìm hiểu thêm về đánh dấu dữ liệu có cấu trúc
  • Thiết lập tự động cập nhật mặt hàng để giúp giảm thông tin không khớp về giá và tình trạng còn hàng. Với dữ liệu có cấu trúc, tính năng tự động cập nhật mặt hàng giúp bạn cung cấp nội dung chính xác trong quảng cáo mua sắm và có thể giúp sản phẩm của bạn luôn được chấp thuận. Tìm hiểu thêm về tự động cập nhật mặt hàng
 • Sử dụng mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động] ngoài thuộc tính link [liên kết] để sử dụng trang đích riêng cho thiết bị di động. Tìm hiểu thêm về thuộc tính mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động].
 • Theo dõi lưu lượng truy cập từ quảng cáo mua sắm của bạn bằng thuộc tính ads_redirect [chuyển_hướng_adwords]mẫu theo dõi Google Ads
 • Sử dụng ít chuyển hướng nhất có thể. Chuyển hướng làm tăng thời gian từ lúc người dùng nhấp vào quảng cáo đến lúc tải trang đích. Thời gian tải dài có thể bất tiện cho người dùng và có thể ngăn Google nhận được thông tin từ trang web của bạn.

Nguyên tắc bổ sung

Đối với các loại sản phẩm bên dưới, hãy xem lại từng phần và làm theo nguyên tắc để đảm bảo trang đích có thể cung cấp trải nghiệm mua hàng tốt nhất cho người dùng. Bạn sẽ thấy cảnh báo cho bất kỳ vấn đề nào hoặc nếu bất kỳ tài khoản hoặc sản phẩm nào của bạn bị từ chối trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

 

Sản phẩm được bán với số lượng lớn

 • Liệt kê tổng giá cho số lượng mặt hàng tối thiểu được bán hoặc đơn giá và số lượng tối thiểu trên trang đích của bạn. Số lượng tối thiểu nhân với đơn giá phải khớp với giá mà bạn gửi trong dữ liệu sản phẩm. 

Đăng ký phần mềm

 • Hiển thị từng biến thể đăng ký trên trang đích riêng. Ví dụ: nếu phần mềm của bạn có ba phiên bản (cơ bản, cao cấp và doanh nghiệp), hãy đảm bảo từng phiên bản đều có trang đích riêng. 
 • Làm nổi bật và chọn trước giá cho toàn bộ thời gian đăng ký phần mềm, tối thiểu là 1 năm.
 • Giải thích rõ ràng các thông tin sau trong điều khoản gia hạn và huỷ đăng ký: 
  • Sản phẩm có thời hạn cố định hay sẽ được tự động gia hạn
  • Các tùy chọn hủy đăng ký
  • Các điều kiện tự động gia hạn vào cuối thời gian trả trước.

Hãy tìm hiểu thêm về yêu cầu và phương pháp hay nhất để quảng cáo đăng ký phần mềm

Điện thoại di động hoặc máy tính bảng

 • Chọn trước các biến thể điện thoại sử dụng các tham số URL. Khi có thể chọn nhiều biến thể điện thoại trên cùng một trang đích, bạn có thể thiết lập URL để hiển thị đúng biến thể cho người dùng. Ví dụ: biến thể có thể bao gồm các tùy chọn màu sắc, bộ nhớ, mô hình chào giá. Lưu ý: Các tham số URL không bắt buộc nhưng rất hữu ích trong việc chuyển người dùng đến đúng trang. 
 • Sử dụng dữ liệu có cấu trúc chính xác khi hiển thị các biến thể. Dữ liệu có cấu trúc cho các biến thể có thể giúp đảm bảo trang đích được thu thập thông tin chính xác. Lưu ý: Bạn không bắt buộc phải sử dụng dữ liệu có cấu trúc, tuy nhiên dữ liệu có cấu trúc giúp bạn làm mới dữ liệu sản phẩm một cách dễ dàng hơn. 
 • Hãy tìm hiểu thêm về yêu cầu và phương pháp hay nhất để quảng cáo điện thoại di động

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố