Požadavky na vstupní stránky reklam v Nákupech

Vstupní stránka je místem, kam se uživatelé dostanou po kliknutí na vaši reklamu v Nákupech. Pokud vstupní stránka reklamě neodpovídá, lidé pravděpodobně váš web opustí, aniž by nakoupili. 

V tomto článku jsou vysvětleny definice, požadavky a doporučené postupy týkající se vstupních stránek odkazovaných z vašich reklam v Nákupech. Dodržováním těchto pokynů si můžete získat více zákazníků a na svém webu pro ně vytvořit příjemné a lákavé prostředí.

Důležité upozornění

Úspěšnost reklam v Nákupech a našich partnerů vychází z kvalitního prostředí, kde mohou uživatelé bez obav vyhledávat produkty. Lidé věří tomu, že když kliknou na odkaz k prodejci, zobrazí se jim produkt, který viděli v reklamě.

Jak odeslat vstupní stránku

Vstupní stránky propojené s reklamou jsou definovány adresou URL, kterou odesíláte v těchto atributech:

 • Atribut link [url] odešle uživatele na výchozí vstupní stránku vašeho produktu. 

 • Atribut mobile_link [url_mobilní_stránky] odešle uživatele na vstupní stránku, která je optimalizována pro mobilní zařízení. Tato verze se zobrazí na mobilních zařízeních, například na telefonech nebo tabletech. 
 • Atribut ads_redirect [přesměrování_adwords] umožní vložit parametry pro sledování, které vám pomohou sledovat návštěvnost dané vstupní stránky.

Minimální požadavky

Aby se mohly reklamy vašich produktů zobrazovat, všechny odeslané vstupní stránky musí splňovat minimální požadavky. Pokud vstupní stránka dané požadavky nesplní, může dojít k zamítnutí příslušného produktu a případně i k ukončení účtu. Upozornění na všechny problémy najdete na stránce Diagnostika ve svém účtu Merchant Center. 

Prezentujte produkt srozumitelně a přehledně

 • Odešlete vstupní stránku, která obsahuje všechny důležité informace o vašem produktu. Dbejte na to, aby tyto údaje odpovídaly tomu, co uvádíte v produktových datech. Jedná se především o název, popis, obrázek, cenu, měnu, dostupnost a tlačítko nákupu. Název, popis a obrázek nemusí být zcela totožný s tím, co je uvedeno v produktových datech, musí se ale jednat o stejný produkt. 

 • Každý produkt z produktových dat musí být na příslušné odkazované vstupní stránce nejvýraznější. Je-li na dané vstupní stránce více produktů, například různé varianty nebo podobné položky, produkt uvedený v produktových datech mezi nimi musí být hlavní.  Nejsou tedy například povoleny stránky kategorií nebo stránky výsledků vyhledávání.


 

 


 

 
 • Na vstupní stránce musí být zřetelně uvedena cena produktu. Cena musí být dobře viditelná a musí odpovídat hodnotě z produktových dat. Je-li na dané vstupní stránce více cen, cena inzerovaného produktu z nich musí být nejvýraznější. Podívejte se na další informace o atributu price [cena].
 • Dejte pozor, aby nedošlo k zakrytí důležitých prvků stránky. Informace, které jsou pro zákazníky důležité, nepřekrývejte vyskakovacím oknem nebo stahovacím bannerem.  
 • Dodržujte zákonem stanovené požadavky na přesměrování. U některých produktů mohou místní zákony vyžadovat, aby byl uživatel před návštěvou samotné vstupní stránky přesměrován na jinou, samostatnou stránku. Před vstupem na váš web může být například nutné ověřit věk uživatele. Když uživatel povinnou ověřovací stránkou projde, zobrazte mu vstupní stránku, která splňuje všechny zde uvedené požadavky.

  Tip

  Pokud na vstupní stránce zobrazujete vyskakovací okno, například výzvu k přihlášení odběru bulletinu nebo nastavení jazykové předvolby, dbejte na to, aby bylo toto okno možné zavřít a aby nezakrývalo údaje o produktu. 

 

 

Buďte konzistentní

 • Dbejte na to, aby vstupní stránka vždy odpovídala danému produktu. Zobrazujte na vstupní stránce produkt, který je v zásadě shodný s produktem z vašich produktových dat, a to bez ohledu na uživatelovo zařízení, prohlížeč, polohu, soubory cookie, volby cílení vaší reklamy či jiné aspekty.

 • Zobrazujte stejný obsah vstupní stránky ve všech lokalitách. Pokud obsah svých webových stránek běžně upravujete podle polohy adresy IP nebo jiných faktorů, podívejte se, jak pro reklamy v Nákupech vytvořit stabilní prostředí.
  • Upozornění: Požadavky na stabilní vstupní stránky platí pouze pro uživatele, kteří na váš web přicházejí z reklam v Nákupech, nikoli na ostatní zdroje návštěv, například přes organické výsledky vyhledávání či textové reklamy.

Příklad

Představme si například, že jste prodejce nábytku v USA. Ve své reklamní kampani cílíte na USA, ceny odesíláte v amerických dolarech a produktových datech používáte angličtinu.

Inzerujete například pohovku. Pokud na vaši stránku přijde návštěvník z Německa, stránka musí zobrazovat stejnou pohovku se stejnými hlavními prvky.

Konkrétně to znamená, že vstupní stránka musí splňovat tyto požadavky:

 • musí obsahovat obrázek dané pohovky,
 • musí obsahovat tlačítko nákupu,
 • musí zobrazovat stejnou dostupnost a cenu,
 • musí být v angličtině,
 • cena musí být v amerických dolarech.

 

 • Používejte stejný jazyk, jako je uveden v produktových datech. I když je v cílové zemi podporováno více jazyků, zobrazujte na svém webu produkt v tom jazyce, který odpovídá vašim produktovým datům. Pokud například cílíte na Kanadu, nelze odeslat produktová data v angličtině a přitom zobrazovat vstupní stránku ve francouzštině.  Používejte správný jazyk pro danou zemi.
 • Zobrazujte cenu v měně z produktových dat. Vždy na vstupní stránce zobrazujte měnu, která odpovídá odeslaným produktovým datům. Chcete-li své zboží inzerovat v zemi, která používá měnu, kterou na svých stránkách nepodporujete, zkuste využít možnost převodu měn. V takovém případě za vás Google provede automatický převod a v reklamě zobrazí cenu v měně z vašich produktových dat i v měně cílové země.  Podívejte se na další informace o převodu měn.
 • Bez ohledu na region zobrazujte v cílové zemi vždy stejnou cenu. Reklamy v Nákupech nepodporují možnost regionální úpravy cen.
 • Dbejte na to, aby dostupnost odpovídala údajům z produktových dat. Pokud je například produkt na vstupní stránce vyprodán, upravte odpovídajícím způsobem také atribut availability [dostupnost] v produktových datech. Uživatelé tak nebudou chtít kupovat produkt, který nemáte skladem.
 • Dbejte na to, aby stav produktu odpovídal údajům z produktových dat. Pokud je na vstupní stránce například uvedeno, že zboží je použité, uveďte v atributu condition [stav] hodnotu Použité.
 • Dodržujte všechny místní právní předpisy ohledně cen a dalších údajů, které odesíláte a zobrazujete.

Dbejte na to, aby stránky fungovaly správně

 • Dbejte na to, aby stránka byla funkční, neprobíhaly na ní opravy nebo nezobrazovala chybu, například 404. Pokud na stránce chcete pracovat i během reklamní kampaně v Nákupech, řiďte se doporučenými postupy pro údržbu vstupních stránek nebo plánovanou odstávku webu.
 • Používejte vstupní stránku, nikoli soubor nebo e-mail. Neodkazujte na obrázek, zvukový soubor, video, dokument nebo soubor PDF.
 • Použijte samostatnou vstupní stránku pro mobilní zařízení a tablety. Nepoužívejte prvky, které mohou na mobilních zařízeních dělat problémy, například Flash, Silverlight nebo ActiveX.
 • Umožněte lidem, aby se pomocí tlačítka Zpět vrátili na vaši reklamu. Zajistěte, aby se uživatelé mohli kliknutím na tlačítko Zpět v prohlížeči vrátit na předchozí stránku, kde na vaši reklamu klikli.
 • Odkazuje pouze na doménu ze svého účtu Merchant Center. Neodkazujte uživatele na jiný web mimo doménu, kterou jste si nárokovali v účtu Merchant Center.

Doporučené postupy

 • Přímo v adrese URL vstupní stránky vyberte odpovídající variantu produktu. Pokud má zboží více variant (například různou barvu, velikost, vzor, materiál nebo jiné odlišující prvky), zajistěte, aby se na vstupní stránce zobrazila přímo varianta, která odpovídá daným produktových datům.
 • K nastavení ceny, dostupnosti a jedinečných identifikátorů (například kód GTIN, značka nebo kód MPN) používejte strukturovaná data schema.org.  Díky značkám strukturovaných dat mohou naše systémy získávat aktuální informace přímo z vašeho webu. Pokud váš web používá strukturovaná data, požadavky ohledně ceny, měny a stavu platí i na něj. Podívejte se na další informace o značkách strukturovaných dat.
  • Nastavte si automatickou aktualizaci položek, která pomáhá předcházet nesouladu v cenách a dostupnosti. Díky automatické aktualizaci položek, která využívá strukturovaná data, dokážete ve svých reklamách v Nákupech vždy nabídnout aktuální informace a vašim produktům tak nehrozí riziko zamítnutí. Podívejte se na další informace o automatické aktualizaci položek.
 • Kromě atributu link [url] použijte také atribut mobile_link [url_mobilní_stránky] a vytvořte samostatné stránky pro mobilní zařízení. Podívejte se na další informace o atributu mobile_link [url_mobilní_stránky].
 • Sledujte návštěvnost ze svých reklam v Nákupech pomocí atributu ads_redirect [přesměrování_adwords]měřicích šablon Google Ads.
 • Snažte se vyhnout zbytečnému přesměrování. Při přesměrování se prodlužuje doba mezi kliknutím na reklamu a načtením vstupní stránky. Dlouhé načítání je uživatelům nepříjemné a pro Google je obtížné získat z vašeho webu potřebné údaje.

Další pravidla

U následujících typů produktů si prostudujte příslušné informace a postupujte podle uvedených pokynů, aby vaše stránky návštěvníkům nabízely co nejlepší nákupní prostředí. Na případné problémy nebo zamítnutí produktů vás upozorníme na stránce Diagnostika ve vašem účtu Merchant Center.

 

Hromadně prodávané produkty

 • Na vstupní stránce uveďte celkovou cenu za minimální množství prodávaných položek nebo cenu za jednotku a minimální množství. Jednotková cena vynásobená minimálním počtem položek musí odpovídat ceně, kterou odesíláte v produktových datech. 

Předplatné softwaru

 • Každou variantu předplatného uveďte na samostatné vstupní stránce. Pokud například nabízíte software ve třech verzích (základní, prémiová a firemní), vytvořte pro každou z těchto verzí vlastní vstupní stránku. 
 • Výrazně zobrazte a předem vyberte cenu předplatného softwaru za celkovou dobu, minimálně 1 rok.
 • V podmínkách obnovení a zrušení služby uveďte a srozumitelně vysvětlete následující informace: 
  • zda se předplácí pevně stanovené období, nebo jestli se předplatné automaticky obnovuje,
  • jaké jsou podmínky zrušení služby,
  • jaké podmínky platí pro automatické obnovení na konci předplaceného období.

Podívejte se na požadavky a doporučené postupy ohledně inzerce předplatného softwaru.

Mobilní telefony a tablety

 • Pomocí parametrů adresy URL předem vyberte příslušnou variantu telefonu. Pokud je na vstupní stránce možnost volby z různých variant, nastavte adresu URL tak, aby se uživatelům zobrazovala ta správná. Variantou může být například barva, velikost úložiště nebo cenová nabídka. Poznámka: Parametry URL nejsou povinné, ale mohou vám pomoci zákazníky nasměrovat na nejvhodnější stránku. 
 • Při zobrazování variant používejte správná strukturovaná data. Strukturovaná data pro varianty usnadní našim robotům správné procházení vašich vstupních stránek. Poznámka: Strukturovaná data nejsou povinná, usnadní vám ale práci při aktualizaci produktových dat. 
 • Podívejte se na požadavky a doporučené postupy ohledně inzerce mobilních telefonů.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory