Powiadomienie

W tym Centrum pomocy znajdziesz treści na temat zarówno Merchant Center Next, jak i klasycznej wersji Merchant Center. U góry każdego artykułu poszukaj logo, aby sprawdzić, czy korzystasz z artykułu dotyczącego odpowiedniej wersji Merchant Center.

Informacje o automatycznych aktualizacjach produktów

Ikona niestandardowa nagłówka artykułu dotyczącego klasycznej wersji Merchant Center.

Jeśli szukasz informacji o automatycznych aktualizacjach produktów w Merchant Center Next, kliknij tutaj.

Automatyczne aktualizacje produktów mogą Ci pomóc w zapewnieniu poprawności i aktualności Twoich danych. Ta funkcja automatycznie korzysta ze strony docelowej i danych produktów, aby wykrywać rozbieżności i aktualizować dane produktów. Automatyczne aktualizacje produktów umożliwiają Google aktualizowanie produktów w reklamach produktowych, bezpłatnych informacjach o produktach i reklamach lokalnego asortymentu produktów, gdy używasz lokalnej witryny sklepowej sprzedawcy (w wersji podstawowej).

Jeśli na przykład Twój ostatni plik danych zawiera produkt, który kosztuje 4 PLN, ale jego cena na stronie docelowej produktu wynosi 3 PLN, automatycznie zaktualizujemy ją do 3 PLN.

Automatyczne aktualizacje produktów są oferowane w przypadku atrybutów cena [price], dostępność [availability] i stan [condition] w reklamach produktowych i bezpłatnych informacjach o produktach. Ta funkcja jest jednak dostępna tylko dla atrybutu cena [price] w przypadku reklam lokalnego asortymentu produktów, gdy korzystasz z lokalnej witryny sklepowej sprzedawcy (w wersji podstawowej).

Zalety

Automatyczne aktualizacje produktów zapewniają większe zadowolenie klientów, większy ruch w Twojej witrynie i wyższy współczynnik konwersji, ponieważ klienci widzą właściwą cenę, dostępność i stan Twoich produktów w reklamach i bezpłatnych informacjach. Funkcja automatycznych aktualizacji produktów wykorzystuje dane ofert bezpośrednio z Twoich stron docelowych lub innych miejsc podanych z danych produktów, natychmiastowo eliminując wszelkie znalezione niezgodności. Pozwala to zmniejszyć ryzyko zawieszenia konta z powodu niezgodności informacji o cenie, dostępności i stanie. Jeśli pojawi się zbyt wiele niedopasowań, automatyczne aktualizacje produktów przestaną działać, a Twoje konto będzie narażone na zapobiegawcze odrzucenie produktów. Więcej informacji o zapobiegawczym odrzucaniu produktów

Automatyczne aktualizacje produktów są domyślnie włączone na Twoim koncie. Jeśli zdecydujesz się je wyłączyć, produkty z niezgodnymi informacjami o cenie, dostępności i stanie zostaną odrzucone i nie będą aktualizowane. Zarządzaj automatycznymi aktualizacjami produktów na swoim koncie

Uwaga: jeśli konto Merchant Center jest skonfigurowane jako multikonto klientów, każde z subkont będzie domyślnie korzystać z ustawień konta nadrzędnego. Można także określić odrębne ustawienia dla subkont.

Automatyczne aktualizacje produktów nie zastępują plików danych ani regularnych aktualizacji danych produktów. Mają one rozwiązywać tymczasowe problemy z dokładnością informacji o cenie, dostępności i stanie w przypadku niewielkiego odsetka Twoich produktów. Nadal regularnie przesyłaj poprawne dane produktów, ponieważ nie będziemy w stanie obsłużyć wszystkich Twoich produktów za pomocą automatycznych aktualizacji.

Cena i dostępność

W przypadku cen i dostępności automatyczne aktualizacje produktów wykorzystują zaawansowane moduły wyodrębniania danych, aby znaleźć informacje o cenie i dostępności na stronie docelowej. Te moduły używają kombinacji modeli statystycznych i systemów uczących się do wykrywania i wyodrębniania danych produktów z niezależnych znaczników danych strukturalnych na Twojej stronie. Moduły wyodrębniania danych są dodatkiem do znaczników danych strukturalnych schema.org, dlatego zalecamy, aby sprzedawcy detaliczni nadal korzystali z tych znaczników.

Pamiętaj, że Google nie może zagwarantować dokładności aktualizacji, które wprowadzamy. Możemy na przykład nie mieć zaawansowanego modułu wyodrębniania danych dla każdej domeny, a adnotacje schema.org mogą zostać wyłączone, jeśli nie będą dokładne. Przygotowaliśmy jednak kilka środków zapobiegawczych, które chronią przed nieprawidłowymi aktualizacjami. Więcej szczegółów znajdziesz w sekcji, która znajduje się poniżej. Warto też sprawdzić wymagania dotyczące strony docelowej.

Pierwsze kroki z automatycznymi aktualizacjami produktów dotyczącymi cen i dostępności

1. Implementacja prawidłowych danych strukturalnych na stronach docelowych

Przed rozpoczęciem korzystania z automatycznych aktualizacji produktów sprawdź, czy dane strukturalne na Twoich stronach docelowych są prawidłowe. Jeśli strony docelowe nie zawierają żadnych danych strukturalnych lub znaczniki danych strukturalnych są niekompletne lub nieprawidłowe, do automatycznego aktualizowania produktów będziemy używać zaawansowanych modułów wyodrębniania danych. Jeżeli wyłączysz automatyczne aktualizacje produktów lub nasze moduły wyodrębniania danych nie będą w stanie określić żadnych informacji o cenie lub dostępności, Twoje produkty będą mogły zostać odrzucone. Więcej informacji o danych strukturalnych

2. Sprawdzanie zaktualizowanych produktów

Jeśli funkcja automatycznych aktualizacji produktów nie została wyłączona, możesz wyświetlić bieżący stan tych aktualizacji w sekcji „Automatyczne aktualizacje produktów” na koncie w menu Narzędzia i ustawienia. Produkty, które zostały ostatnio automatycznie zaktualizowane, możesz też przejrzeć w raporcie do pobrania dostępnym na stronie Diagnostyka.

Stan

Funkcja automatycznych aktualizacji produktów porównuje wartość przesłaną dla atrybutu stan z informacjami w innych atrybutach tego produktu i aktualizuje atrybut stan [condition], jeśli wystąpią jakiekolwiek rozbieżności. Sprawdź, czy informacje w pliku danych o produktach są zgodne z rzeczywistym stanem produktu.

Pierwsze kroki z automatycznymi aktualizacjami produktów dotyczącymi stanu

1. Dodaj informacje o stanie produktów w danych produktów

Automatyczne aktualizacje stanu produktu sprawdzają wartość podaną w atrybucie stan [condition] i porównują ją z innymi wartościami w danych produktów. Używanie takich określeń jak „nowy”, „używany” czy „odnowiony” w tytule lub opisie produktu pozwala nam sprawdzić spójność informacji. Jeśli wyłączysz automatyczne aktualizacje produktów, zostaną one odrzucone na poziomie produktu.

2. Sprawdzanie zaktualizowanych produktów

Jeśli funkcja automatycznych aktualizacji produktów nie została wyłączona, możesz wyświetlić bieżący stan tych aktualizacji w sekcji „Automatyczne aktualizacje produktów” na koncie w menu Narzędzia i ustawienia. Produkty, które zostały ostatnio automatycznie zaktualizowane, możesz też przejrzeć w raporcie do pobrania dostępnym na stronie Diagnostyka.

Ograniczenia automatycznych aktualizacji produktów

Automatyczne aktualizacje produktów mają na celu zapobieganie problemom związanym z opóźnieniami lub niewielkimi niezgodnościami między danymi produktów w Merchant Center lub między danymi produktów a tymi na stronach docelowych produktów. Nie jest to skalowalne rozwiązanie mające na celu rozwiązywanie systematycznych problemów z kontem dzięki automatycznym aktualizacjom produktów, ponieważ dotyczy ono tylko niewielkiej części Twojego asortymentu. Korzystanie z automatycznych aktualizacji produktów do rozwiązywania nawracających problemów może skutkować odrzuceniem produktów lub egzekwowaniem zasad na poziomie konta.

Nie będziemy w stanie skutecznie aktualizować danych produktów w każdym przypadku. Jest to zależne od częstotliwości aktualizowania informacji o cenie i dostępności w Twojej witrynie. Automatyczne aktualizacje produktów nie będą zbyt skuteczne, jeśli cena i dostępność większości produktów w Twojej witrynie będą aktualizowane kilka razy dziennie. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy ceny są regularnie aktualizowane na podstawie aktualnego kursu walut. W takich przypadkach zalecamy korzystanie z Content API do aktualizacji danych produktów.

Zarządzanie ustawieniami automatycznych aktualizacji produktów

Automatyczne aktualizacje produktów są domyślnie włączone. W każdej chwili możesz zarządzać ustawieniami automatycznych aktualizacji produktów na poziomie konta.

Aby zarządzać ustawieniami automatycznych aktualizacji produktów:

  1. Na koncie Merchant Center kliknij ikonę narzędzia Ikona menu narzędzi i ustawień [koło zębate].
  2. W sekcji „Ustawienia” kliknij Automatyczne poprawki.
  3. Na następnej stronie możesz włączyć automatyczne aktualizacje produktów dotyczące ceny, dostępności i stanu lub dowolnej kombinacji tych 3 atrybutów. Możesz też całkowicie wyłączyć automatyczne aktualizacje produktów.

Sprawdzone metody automatycznego aktualizowania produktów

Aby poprawić jakość danych i zapewnić wygodę użytkowników, wypróbuj następujące rozwiązania:

  • Zaplanuj przesyłanie lub aktualizowanie plików danych za pomocą interfejsu Content API bezpośrednio po zaktualizowaniu produktów w Twojej witrynie. Pomoże Ci to uniknąć błędów spowodowanych różnicą czasu między aktualizacjami na Twojej witrynie a aktualizacjami danych w Zakupach.
  • Jeśli użyjesz atrybutu cena promocyjna [sale_price], upewnij się, że okres, w którym wyprzedaż jest aktywna, został prawidłowo określony w atrybucie okres obowiązywania ceny promocyjnej [sale_price_effective_date] oraz że strefa czasowa jest prawidłowa. W trakcie trwania wyprzedaży cena promocyjna jest wyświetlana w wynikach wyszukiwania w Zakupach Google jako aktualna cena.
  • W przypadku produktów sprzedawanych w ilościach hurtowych należy przesłać łączną cenę za minimalną liczbę sprzedawanych sztuk. Strony docelowe muszą zawierać ceny w odpowiedniej walucie kraju docelowego oraz w walucie określonej w danych produktów.
  • Aby wykryć i zaktualizować niezgodności dotyczące ceny i dostępności, indeksujemy strony docelowe przekazane w Twoim pliku danych lub podane w interfejsie Content API. Możesz zwiększyć szybkość indeksowania przez Google, aby umożliwić nam dostęp do większej liczby produktów w Twojej witrynie. Więcej informacji o zmianie szybkości indeksowania przez Googlebota
  • Do opisania stanu produktu używaj popularnych fraz, takich jak „używany” lub „z drugiej ręki”. Potoczne sformułowania, takie jak „nie pierwszej młodości”, mogą być atrakcyjne, ale nie będą zrozumiałe dla wszystkich. Zamiast tego korzystaj z terminu „używany”.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne