Informacje o automatycznych aktualizacjach produktów

Problemy takie jak czas oczekiwania między aktualizacją witryny a aktualizacją plików danych mogą skutkować nieaktualnymi danymi produktów. Można tego uniknąć, korzystając z funkcji automatycznych aktualizacji produktów, dzięki której dane produktów są aktualizowane na bieżąco. Automatyczne aktualizacje produktów umożliwiają Google aktualizowanie informacji o produktach w reklamach produktowych, programie Shopping Actions, reklamach lokalnego asortymentu produktów i różnych miejscach w Google przy użyciu znaczników danych strukturalnych znalezionych w witrynie oraz zaawansowanych modułów wyodrębniania danych. Obecnie oferujemy automatyczne aktualizacje produktów w przypadku atrybutów price [cena] oraz availability [dostępność].

Jeśli na przykład Twój ostatni plik danych zawiera produkt, który kosztuje 12 PLN, ale jego cena na stronie docelowej produktu wynosi 9 PLN, zaktualizujemy ją w reklamie produktowej do 9 PLN.

Korzyści

Automatyczne aktualizacje produktów to większe zadowolenie klientów, większy ruch związany z reklamami produktowymi i wyższy współczynnik konwersji, ponieważ użytkownicy widzą właściwą cenę w reklamach produktowych i nie są kierowani do niedostępnych produktów. Twoje dane produktów aktualizujemy na podstawie informacji znajdujących się na Twoich stronach docelowych, dlatego korzystanie z tych aktualizacji zmniejsza ryzyko niezgodności danych w reklamach produktowych i Twojej witrynie. To z kolei zmniejsza prawdopodobieństwo zawieszenia konta z powodu niezgodności informacji o cenie i dostępności. Jeśli jednak pojawi się zbyt wiele niedopasowań, automatyczne aktualizacje produktów przestaną działać, a Twoje konto będzie narażone na zapobiegawcze odrzucenie produktów. Więcej informacji o zapobiegawczym odrzucaniu produktów

Automatyczne aktualizacje produktów są domyślnie włączone na Twoim koncie. Jeśli zdecydujesz się je wyłączyć, produkty z niezgodnymi informacjami o cenie i dostępności zostaną tymczasowo odrzucone i nie będą aktualizowane. Zarządzaj automatycznymi aktualizacjami produktów na swoim koncie

Uwaga: jeśli konto Merchant Center jest skonfigurowane jako multikonto klientów, każde z subkont będzie domyślnie korzystać z ustawień konta nadrzędnego. Można także okreslić odrębne ustawienia dla konto podrzędnych.

Automatyczne aktualizacje produktów nie zastępują plików danych ani regularnych aktualizacji danych produktów. Mają one na celu rozwiązanie niewielkich problemów z dokładnością informacji o cenie i dostępności w przypadku małego odsetka produktów. Nadal regularnie przesyłaj poprawne dane produktów, ponieważ nie będziemy w stanie obsłużyć wszystkich Twoich produktów za pomocą automatycznych aktualizacji.

Informacje o zaawansowanych modułach wyodrębniania danych

Zaawansowane moduły wyodrębniania danych mogą wyszukiwać informacje o cenie i dostępności na stronie docelowej produktu. Używają one kombinacji modeli statystycznych i systemów uczących się do wykrywania i wyodrębniania danych produktów z niezależnych znaczników danych strukturalnych na Twojej stronie. Moduły wyodrębniania danych są dodatkiem do znaczników danych strukturalnych schema.org, dlatego zalecamy, aby sprzedawcy detaliczni nadal korzystali z tych znaczników.

Nie możemy zagwarantować dokładności aktualizowanych przez nas danych. Przygotowaliśmy jednak kilka środków zapobiegawczych, które chronią przed nieprawidłowymi aktualizacjami. Więcej szczegółów znajdziesz w sekcji na temat rozwiązywania problemów, która znajduje się poniżej. Warto też sprawdzić wymagania dotyczące strony docelowej.

Shopping Actions

Jeśli wartość atrybutu included_destination [obsługiwane_miejsce_docelowe] to Shopping Actions i dla któregokolwiek z Twoich produktów podany jest atrybut link [link], ceny tych produktów mogą być automatycznie aktualizowane, gdy zostanie wykryta niewielka różnica między ceną podaną w pliku danych a tą na stronie docelowej przesłaną za pomocą atrybutu link [link].

Jeśli jednak ceny znacznie się różnią, cena tego produktu nie zostanie zaktualizowana automatycznie, a produkt będzie nadal sprzedawany w programie Shopping Actions w cenie podanej w oryginalnym pliku danych.

Podobnie, jeżeli w przypadku któregokolwiek z Twoich produktów atrybut included_destinations [obsługiwane_miejsce_docelowe] ma wartość zarówno Reklamy produktowe, jak i Shopping Actions, a ceny podane w pliku danych i na stronie docelowej przesłanej za pomocą atrybutu link [link] znacznie się różnią, cena nie zostanie automatycznie zaktualizowana, a produkt zostanie odrzucony w reklamach produktowych z powodu niezgodności ceny. Produkt będzie jednak nadal kwalifikować się do sprzedaży w programie Shopping Actions w cenie podanej w oryginalnym pliku danych.

Użyj pliku danych o produktach lub Content API, by wprowadzić istotne zmiany cen. Pamiętaj, że automatyczne aktualizacje produktów można wyłączyć w dowolnym momencie. Wystarczy wprowadzić zmiany na stronie ustawień na koncie Merchant Center.

Przykład automatycznych aktualizacji produktów

Obrazek poniżej przedstawia przykładową aktualizację informacji o cenie i dostępności produktu. W przykładzie użyliśmy pliku danych w formacie .txt i informacji o cenie. Gdy prześlesz produkt z ceną 1 PLN (zielona ikona), będzie ona widoczna dla użytkownika (niebieska ikona). Jeżeli po przesłaniu informacji okaże się, że ceny są różne, automatycznie zaktualizujemy cenę produktu. Na tym przykładzie cena produktu w Twojej witrynie wynosi 2 PLN, co nie zgadza się z ceną umieszczoną w ostatnim przesłanym pliku danych. Od tego momentu ceną widoczną dla użytkownika będzie 2 PLN. Przy kolejnej aktualizacji (czas B) zostanie ona nadpisana i zastąpiona ceną 3 PLN.

Pierwsze kroki z automatycznymi aktualizacjami produktów

1. Implementacja prawidłowych danych strukturalnych na stronach docelowych

Przed rozpoczęciem korzystania z automatycznych aktualizacji sprawdź, czy dane strukturalne na Twoich stronach docelowych są prawidłowe. Jeśli strony docelowe nie zawierają żadnych danych strukturalnych lub znaczniki danych strukturalnych są błędne, niekompletne lub nieprawidłowe, do automatycznego aktualizowania produktów będziemy używać zaawansowanych modułów wyodrębniania danych. Jeżeli wyłączysz automatyczne aktualizacje produktów lub nasze moduły wyodrębniania danych nie będą w stanie określić żadnych informacji o cenie lub dostępności, produkt zostanie odrzucony. Więcej informacji o danych strukturalnych

2. Weryfikacja zaktualizowanych produktów

Jeśli funkcja automatycznych aktualizacji produktów nie została wyłączona, możesz sprawdzić bieżący stan tych aktualizacji w sekcji „Automatyczne aktualizacje produktów” na swoim koncie. Sekcja ta znajduje się w menu Narzędzia i ustawienia. Produkty, które zostały ostatnio zaktualizowane automatycznie, możesz też przejrzeć w raporcie do pobrania dostępnym na stronie Diagnostyka.

Rozwiązywanie problemów z automatycznymi aktualizacjami produktów

By mieć pewność, że aktualizacje przebiegają poprawnie, w przypadku wykrycia błędów możemy chwilowo zatrzymać automatyczne aktualizacje produktów. Możesz zobaczyć te błędy, wybierając Diagnostyka w sekcji Produkty na swoim koncie. Gdy naprawisz wszystkie błędy, rozpoczniemy automatyczną aktualizację produktów.

Pamiętaj, że musimy mieć dostęp do stron docelowych Twoich produktów oraz pobrać informacje o znacznikach danych strukturalnych, zanim błędy z raportu zostaną usunięte. Może to potrwać kilka tygodni.

Poniższe błędy spowodują tymczasowe zatrzymanie automatycznych aktualizacji produktów:

Niewystarczająca zgodność danych strukturalnych z danymi produktów

Wymagamy minimalnego poziomu dopasowania między danymi produktów przesyłanymi do Google a znacznikami danych strukturalnych schema.org na stronach docelowych i informacjami dostępnymi dla zaawansowanych modułów wyodrębniania danych. Jeśli te dane zbyt często się różnią, możemy wstrzymać automatyczne aktualizacje produktów do czasu, gdy poziom zgodności danych osiągnie określone przez nas minimum. Aby poprawić współczynnik dopasowania, zalecamy częstsze aktualizowanie danych produktów w reklamach produktowych.

Uwaga: często widzimy rozbieżności cenowe spowodowane promocjami. Gdy sprzedajesz produkt w obniżonej cenie, informacja o zmianie ceny musi być ujęta w danych strukturalnych oraz w danych produktów. Innym częstym źródłem niezgodności są przedziały cenowe i wersje produktów. Jeśli na stronie docelowej prezentujesz różne wersje produktu, użyj atrybutu id [identyfikator] lub gtin [gtin], aby określić wersję produktu, której dotyczy cena.

Nieprawidłowe lub brakujące dane dotyczące strony docelowej

Aby mieć pewność, że aktualizacje przebiegają poprawnie, porównujemy informacje widoczne dla użytkownika na stronach docelowych produktów z danymi, które można znaleźć przy użyciu znaczników danych strukturalnych lub zaawansowanych modułów wyodrębniania danych. Dotyczy to próbki Twoich ofert. Jeśli znajdziemy rozbieżności, wstrzymamy automatyczną aktualizację produktów.

Nieprawidłowe dane strukturalne

Jeśli strony docelowe produktu zawierają nieprawidłowe informacje o cenie i dostępności w znacznikach danych strukturalnych, automatyczne zaktualizowanie produktów może być niemożliwe. Przejrzyj wymienione przykłady i upewnij się, że zawierają prawidłowe dane strukturalne. Narzędzie do testowania uporządkowanych danych pomoże Ci w rozwiązywaniu problemów.

Poniższe błędy znacznie zmniejszą możliwość automatycznych aktualizacji produktów:

Ograniczona możliwość indeksowania

Automatyczne aktualizacje produktów zależą od tego, jak często możemy uzyskać dostęp do Twoich stron docelowych produktów, by aktualizować informacje w odpowiednim czasie. Google Search Console pozwala kontrolować częstotliwość indeksowania Twojej witryny przez Google. Ustawienia te zostaną wykorzystane również dla stron docelowych przesyłanych w danych produktów.

Zalecamy, aby po stronie serwera żądania od Google (klient użytkownika „GoogleBot” i „AdsBot”) były traktowane jak żądania od zwykłych użytkowników. Nie należy ich więc blokować.

Ograniczenia automatycznych aktualizacji produktów

Nie będziemy w stanie z powodzeniem przeprowadzać aktualizacji w każdym przypadku. Jest to zależne od częstotliwości aktualizowania informacji o cenie i dostępności w Twojej witrynie. Automatyczne aktualizacje produktów nie będą zbyt skuteczne, jeśli cena i dostępność większości produktów w Twojej witrynie będą aktualizowane kilka razy dziennie. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy ceny są regularnie aktualizowane na podstawie aktualnego kursu walut. W takich przypadkach zalecamy korzystanie z Content API do aktualizacji danych produktów.

Zarządzanie ustawieniami automatycznych aktualizacji produktów

Automatyczne aktualizacje produktów są domyślnie włączone. W każdej chwili możesz zarządzać ustawieniami automatycznych aktualizacji produktów na poziomie konta.

Aby zarządzać ustawieniami automatycznych aktualizacji produktów:

  1. Zaloguj się na konto Merchant Center.
  2. Kliknij ikonę narzędzia , a następnie wybierz Automatyczne poprawki w sekcji „Ustawienia”.
  3. Na następnej stronie możesz włączyć automatyczne aktualizacje informacji dotyczących zarówno ceny, jak i dostępności. Możesz też całkowicie wyłączyć automatyczne aktualizacje produktów.

Sprawdzone metody automatycznego aktualizowania produktów

Aby poprawić jakość danych i zapewnić wygodę użytkowników, wypróbuj następujące rozwiązania:

  • Zaplanuj przesyłanie lub aktualizowanie plików danych za pomocą interfejsu Content API bezpośrednio po zaktualizowaniu produktów w Twojej witrynie. Pomoże Ci to uniknąć błędów spowodowanych różnicą czasu między aktualizacjami na Twojej witrynie a aktualizacjami danych w Zakupach.
  • Jeśli używasz atrybutu sale_price [cena_promocyjna], upewnij się, że okres, w którym jest ona aktywna, jest prawidłowo określony w atrybucie sale_price_effective_date [okres_obowiązywania_ceny_promocyjnej] oraz że strefa czasowa jest prawidłowa. W trakcie trwania wyprzedaży cena promocyjna jest wyświetlana w wynikach wyszukiwania w Zakupach Google jako aktualna cena.
  • Jeśli korzystasz z pliku danych o produktach dostępnych lokalnie lub z pliku danych o asortymencie produktów dostępnych lokalnie, sprawdź te pliki danych i standardowy plik danych o produktach, aby zidentyfikować i naprawić nieprawidłową cenę.
  • W przypadku produktów sprzedawanych w ilościach hurtowych należy przesłać łączną cenę za minimalną liczbę sprzedawanych sztuk. Strony docelowe muszą zawierać ceny w odpowiedniej walucie kraju docelowego oraz w walucie określonej w danych produktów.
  • Aby wykryć i zaktualizować niezgodności, indeksujemy strony docelowe przekazane w Twoim pliku danych lub podane w interfejsie Content API. Możesz zwiększyć częstotliwość indeksowania Google, aby umożliwić nam dostęp do większej liczby produktów w Twojej witrynie. Więcej informacji o zmianie szybkości indeksowania przez Googlebota
  • Cofnij konkretną automatyczną aktualizację poprzez ponowne przesłanie pliku danych lub poprzez aktualizację produktu za pomocą interfejsu Content API.

Zaawansowane: uwzględnianie czasu oczekiwania

Jedną z przyczyn wyświetlania nieprawidłowych lub nieaktualnych danych produktów jest czas oczekiwania między aktualizacją witryny a aktualizacją przesłanych przez Ciebie danych produktów. Uwzględniliśmy ten okres w automatycznych aktualizacjach produktów.

Obrazek poniżej przedstawia, jak czas oczekiwania może wpływać na automatyczne aktualizacje produktów. W przykładzie użyliśmy pliku danych w formacie .txt i informacji o cenie. Żółty pasek przedstawia czas oczekiwania przed przesłaniem pliku. Załóżmy, że masz produkt, który wyświetlany jest z ceną 3 PLN. Następnie wykrywamy rozbieżność w cenie w okresie oczekiwania (czas C). Użytkownik będzie widział cenę 4 PLN, nawet gdy w pliku danych umieszczona była cena 5 PLN, ponieważ wykrycie rozbieżności nastąpiło w czasie oczekiwania dla przesyłu tego pliku danych. Następne przesłanie pliku (czas D) spowoduje zmianę ceny na 6 USD, ponieważ wykrycie rozbieżności nie zaszło w czasie oczekiwania na przesłanie tego pliku danych.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem