Over automatische artikelupdates

Problemen zoals wachttijd tussen updates op uw website en updates van uw ingediende gegevens kunnen leiden tot onjuiste of verouderde productgegevens. Met automatische artikelupdates blijven uw productgegevens actueel en kunt u deze problemen voorkomen. Dankzij automatische artikelupdates kan Google uw productvermeldingen updaten in Shopping-advertenties, Kopen op Google, advertenties met informatie over de winkelvoorraad en gratis productvermeldingen. We maken daarbij gebruik van de gestructureerde gegevensopmaak die we op uw website vinden en geavanceerde gegevensextractoren. Automatische artikelupdates zijn op dit moment beschikbaar voor de kenmerken price [prijs] en availability [beschikbaarheid].

Als uw meest recente datafeed bijvoorbeeld een artikel bevat dat € 4 kost, maar uw productbestemmingspagina de prijs voor dit product als € 3 vermeldt, updaten wij de artikelprijs naar € 3 in uw Shopping-advertentie.

Voordelen

Automatische artikelupdates leiden tot een verbeterde gebruikerservaring, meer verkeer naar uw Shopping-advertenties en hogere conversiepercentages. Gebruikers zien namelijk al de juiste prijs in uw Shopping-advertenties en worden niet naar artikelen geleid die niet op voorraad zijn. Aangezien we uw productgegevens updaten met informatie die op uw bestemmingspagina's wordt gevonden, beperkt deze functie ook het aantal niet-overeenkomende vertoningen tussen uw Shopping-advertenties en uw website. Bovendien loopt u zo minder risico op accountopschorting als gevolg van niet-overeenkomende prijs- en beschikbaarheidsinformatie. Als er te veel niet-overeenkomende informatie wordt aangetroffen, worden de automatische artikelupdates stopgezet en kunnen artikelen in uw account preventief worden afgekeurd. Meer informatie over preventieve afkeuring van artikelen

Automatische artikelupdates zijn standaard ingeschakeld in uw account. Als u ervoor kiest om deze uit te schakelen, worden artikelen met een niet-overeenkomende prijs en beschikbaarheid tijdelijk afgekeurd in plaats van geüpdatet. Automatische artikelupdates beheren in uw account

Opmerking: Als uw Merchant Center-account als multi-client account is ingesteld, gebruikt elk subaccount standaard de instellingen van het bovenliggende account. Voor subaccounts kunnen ook eigen instellingen worden opgegeven.

Automatische artikelupdates zijn geen vervanging voor uw feeds of voor regelmatige updates van uw productgegevens. Deze functie is ontwikkeld om kleine problemen met de nauwkeurigheid van uw prijs- en beschikbaarheidsinformatie op te lossen voor een klein percentage van uw artikelen. U moet regelmatig nauwkeurige productgegevens blijven indienen, aangezien we niet al uw artikelen kunnen updaten met automatische artikelupdates.

Over geavanceerde gegevensextractoren

Geavanceerde extractoren kunnen informatie over de prijs en beschikbaarheid vinden op de bestemmingspagina van een product. Met een combinatie van statistische modellen en machine learning worden productgegevens gedetecteerd en opgehaald uit uw website-onafhankelijke gestructureerde gegevensopmaak. Deze extractoren worden ingezet als aanvulling op de gestructureerde gegevensopmaak van schema.org. Het gebruik van schema.org-opmaak wordt nog altijd aanbevolen voor verkopers.

Google kan de nauwkeurigheid van updates niet garanderen. We hebben wel verschillende controles en beveiligingen voor deze functie ontworpen om onjuiste updates te voorkomen. Meer informatie vindt u in het onderstaande gedeelte over probleemoplossing. Misschien wilt u ook onze vereisten voor bestemmingspagina's bekijken.

Voor Kopen op Google

Als Buy on Google listings [Kopen op Google-vermeldingen] als included_destination [inbegrepen_bestemming] wordt vermeld en er voor een van uw artikelen een kenmerk link [link] is opgegeven, kan de prijs van deze artikelen automatisch worden geüpdatet als er een klein verschil wordt vastgesteld tussen de prijs in de feed en de prijs op de bestemmingspagina die met het kenmerk link [link] is opgegeven.

Als er een aanzienlijk prijsverschil wordt gedetecteerd, wordt de prijs voor dat artikel niet automatisch geüpdatet en wordt het artikel onveranderd met de oorspronkelijke feedprijs te koop aangeboden op Kopen op Google.

Ook als Shopping ads [Shopping-advertenties] en Buy on Google listings [Kopen op Google-vermeldingen] beide als included_destination [inbegrepen_bestemming] worden vermeld voor een van uw artikelen en er een aanzienlijk verschil wordt gevonden tussen de prijs in de feed en de prijs op de bestemmingspagina die met het kenmerk link [link] is opgegeven, wordt de prijs niet automatisch geüpdatet. Het artikel wordt bovendien afgekeurd voor Shopping-advertenties vanwege een niet-overeenkomende prijs. Het artikel kan wel nog tegen de oorspronkelijke feedprijs op Kopen op Google worden verkocht.

Gebruik de productgegevensfeed of Content API om belangrijke prijswijzigingen aan te brengen. U kunt automatische artikelupdates op elk moment uitschakelen. Hiervoor brengt u wijzigingen aan op de instellingenpagina van uw Merchant Center-account.

Voorbeeld van automatische artikelupdate

In de onderstaande afbeelding kunt u zien wanneer we de prijs en beschikbaarheid van een artikel updaten. In dit voorbeeld worden prijsgegevens en een .txt-datafeed gebruikt. Wanneer u een artikel uploadt (groen pictogram) met een prijs van € 1, ziet een gebruiker (blauw pictogram) deze prijs. Als we na uw upload een niet-overeenkomende prijs aantreffen, updaten we de prijs van het artikel automatisch. In dit voorbeeld vinden we een prijs van € 2 op uw website. Dit komt niet overeen met de prijs die is opgegeven in uw meest recent ingediende gegevens. Vanaf dat moment ziet de gebruiker € 2 als de prijs van het artikel. Bij de volgende feedupload (tijd B) wordt deze update overschreven, waardoor de gebruiker nu een prijs van € 3 ziet.

Aan de slag met automatische artikelupdates

1. Geldige gestructureerde gegevens opnemen op uw bestemmingspagina's

Als u aan de slag wilt gaan met automatische artikelupdates, zorgt u er eerst voor dat er geldige gestructureerde gegevens zijn opgenomen op de bestemmingspagina's van uw artikelen. Als uw bestemmingspagina's geen gestructureerde gegevens bevatten of als de gestructureerde gegevensopmaak onjuist, incompleet of ongeldig is, worden er geavanceerde gegevensextractoren gebruikt om artikelen automatisch te updaten. Als u automatische artikelupdates uitschakelt of als onze extractoren geen prijs- of beschikbaarheidsinformatie kunnen vinden, worden de artikelen afgekeurd. Meer informatie over het gebruik van gestructureerde gegevens

2. Artikelen controleren die zijn geüpdatet

Als u automatische artikelupdates niet heeft uitgeschakeld, kunt u de huidige status van deze updates bekijken in het gedeelte 'Automatische artikelupdates' van uw account, dat u in het menu 'Tools en instellingen' vindt. U kunt recentelijk automatisch geüpdatete artikelen ook bekijken in het downloadbare rapport dat beschikbaar is op de pagina 'Diagnostische gegevens'.

Problemen met automatische artikelupdates oplossen

Voor een correcte uitvoering van updates kunnen we tijdelijk het automatisch updaten van artikelen stopzetten als we een fout hebben gedetecteerd. U kunt deze fouten bekijken op de pagina Diagnostische gegevens onder Producten in uw account. Nadat alle fouten zijn opgelost, wordt het updaten van artikelen automatisch weer gestart.

Houd er rekening mee dat we eerst toegang moeten krijgen tot uw productbestemmingspagina's en de gestructureerde gegevensopmaak moeten ophalen. Daarna kunnen de problemen in het rapport pas worden opgelost. Dit kan een aantal weken duren.

De onderstaande fouten leiden tot het tijdelijk stopzetten van automatische artikelupdates:

Onvoldoende overeenkomst tussen gestructureerde gegevens en productgegevens

We vereisen een minimale mate van overeenkomst tussen enerzijds de productgegevens die u bij Google indient en anderzijds de gestructureerde gegevensopmaak van schema.org op uw bestemmingspagina's en de informatie die beschikbaar is voor de geavanceerde gegevensextractoren. Als deze gegevens te vaak verschillen, stoppen we met automatische artikelupdates totdat het overeenkomstpercentage aan het vereiste minimale niveau voldoet. We raden u aan vaker updates van de productgegevens voor uw Shopping-advertenties in te dienen om het overeenkomstpercentage te vergroten.

Opmerking: Niet-overeenkomende prijsinformatie wordt in veel gevallen veroorzaakt door uitverkoopprijzen. Wanneer een product voor een lagere prijs wordt aangeboden, moet dit zowel blijken uit de gestructureerde gegevens als de productgegevens. Andere veelvoorkomende oorzaken van niet-overeenkomende informatie zijn prijsbereiken en varianten. Als er meerdere varianten worden weergegeven op een bestemmingspagina, kunt u met het kenmerk id [id] of gtin [gtin] aangeven op welke variant een prijs betrekking heeft.

Onjuiste of ontbrekende gegevens op de bestemmingspagina

Updates moeten correct worden uitgevoerd. Daarom vergelijken we steekproefsgewijs de beschikbaarheidsinformatie die voor gebruikers op uw bestemmingspagina’s zichtbaar is met de gegevens die we vinden via gestructureerde gegevensopmaak of geavanceerde extractoren. Als we niet-overeenkomende informatie vinden, stoppen we met automatische artikelupdates.

Ongeldige gestructureerde gegevens

Als de gestructureerde gegevensopmaak op uw productbestemmingspagina's ongeldige prijs- en beschikbaarheidsinformatie bevat, updaten we uw artikelen mogelijk niet automatisch. Bekijk de voorbeelden en zorg voor geldige gestructureerde gegevens. Met de tool voor het testen van gestructureerde gegevens kunt u fouten opsporen en problemen oplossen.

De onderstaande fout leidt ertoe dat de hoeveelheid automatische artikelupdates die we kunnen uitvoeren aanzienlijk wordt verkleind:

Beperkte capaciteit voor crawlen ingesteld

Voor automatische artikelupdates hebben we regelmatig toegang tot uw productbestemmingspagina's nodig, zodat updates tijdig kunnen worden verwerkt. Met Google Search Console kunt u de snelheid bepalen waarmee Google uw website crawlt. Deze instellingen worden ook gebruikt voor de bestemmingspagina's die in uw productgegevens zijn verstrekt.

Wat de server betreft kunt u verzoeken van Google (user-agent 'GoogleBot' en 'AdsBot') het beste als verzoeken van normale gebruikers behandelen en geen beperkingen op deze verzoeken toepassen.

Beperkingen van automatische artikelupdates

De effectiviteit van automatische artikelupdates hangt nauw samen met de frequentie van de prijs- en beschikbaarheidsupdates op uw website. Over het algemeen geldt dat automatische artikelupdates niet erg effectief zijn als de prijs en beschikbaarheid van de meeste artikelen op uw website meerdere keren per dag worden geüpdatet. Denk bijvoorbeeld aan sites waarop de prijzen regelmatig worden geüpdatet op basis van wisselkoersen. In deze gevallen raden we u aan de Content API te gebruiken om uw productgegevens te updaten.

Instellingen voor automatische artikelupdates beheren

Automatische artikelupdates zijn standaard ingeschakeld. U kunt de instellingen voor automatische artikelupdates op accountniveau op elk gewenst moment beheren.

U kunt de instellingen voor automatische artikelupdates als volgt beheren:

  1. Log in op uw Merchant Center-account.
  2. Klik op het gereedschapsicoon Tools and setting menu icon [Gear] en selecteer Automatische verbeteringen onder Instellingen.
  3. Op de volgende pagina kunt u automatische artikelupdates inschakelen voor prijs, beschikbaarheid of zowel prijs als beschikbaarheid. U kunt automatische artikelupdates ook volledig uitschakelen.

Praktische tips voor automatische artikelupdates

Probeer het volgende om de kwaliteit van uw gegevens te verbeteren en een goede gebruikerservaring te bieden:

  • Plan feeduploads of -updates via de Content API direct nadat de artikelen op uw website zijn geüpdatet. Zo voorkomt u fouten door het tijdsverschil tussen updates op uw website en updates van uw Shopping-gegevens.
  • Als u het kenmerk sale_price [uitverkoopprijs] gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de periode waarin de uitverkoop actief is, correct is opgegeven met het kenmerk sale_price_effective_date [startdatum_uitverkoopprijs] en dat de tijdzone correct is. Tijdens de uitverkoop wordt de uitverkoopprijs weergegeven als de huidige prijs in de zoekresultaten van Google Shopping.
  • Als u een feed met informatie over producten die in de winkel worden verkocht of een feed met de lokale productvoorraad gebruikt, moet u deze feeds en de standaard productfeed checken om de onjuiste prijs te vinden en te corrigeren.
  • Voor producten die in bulk worden verkocht, moet u de totaalprijs voor het minimale aantal verkochte artikelen vermelden. Bestemmingspagina's moeten prijzen bevatten in de valuta van het doelland en in de valuta die u in uw productgegevens heeft opgegeven.
  • Google crawlt de bestemmingspagina's in uw datafeed of in de Content API om niet-overeenkomende informatie te detecteren en te updaten. U kunt de crawlsnelheid van Google verhogen zodat we meer artikelen op uw website kunnen crawlen. Meer informatie over hoe u de crawlsnelheid voor Googlebot wijzigt
  • U kunt een specifieke automatische update terugzetten door uw datafeed opnieuw te uploaden of door het artikel te updaten met de Content API.

Geavanceerd: Rekening houden met sitewachttijd

Wachttijd is een van de oorzaken van onjuiste of verouderde productgegevens. De wachttijd is de tijd tussen updates op uw website en updates van de productgegevens die u indient. De functie voor automatische artikelupdates houdt rekening met deze wachttijd.

In de onderstaande afbeelding ziet u de impact van de wachttijd op automatische artikelupdates. In dit voorbeeld wordt gebruikgemaakt van prijsinformatie en een datafeed met een .txt-indeling. De gele balk geeft de wachttijd voorafgaand aan een feedupload weer. Stel dat u een artikel heeft dat voor € 3 aan de gebruiker wordt weergegeven. Vervolgens detecteren wij een niet-overeenkomende prijs binnen de wachttijd (tijd C). De gebruiker ziet nu een prijs van € 4, zelfs nadat via een feedupload een prijs van € 5 is ingediend. De reden hiervoor is dat de niet-overeenkomende prijs binnen de wachttijd van deze feedupload is gedetecteerd. Bij de volgende feedupload (tijd D) wordt de prijs vervolgens veranderd in € 6, omdat de niet-overeenkomende prijs niet binnen de wachttijd van deze feedupload is gedetecteerd.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen