Automatické aktualizace zboží

Díky automatické aktualizaci položek můžete svá data o produktech automaticky aktualizovat podle dat na vstupní stránce a udržovat je tak aktuální. Pomocí automatické aktualizace položek může Google aktualizovat vaše produkty v reklamách v Nákupech, ve službě Koupit na Googlu a v neplacených záznamech produktů prostřednictvím označení strukturovaných dat, které nalezneme na vašem webu, a pomocí pokročilých nástrojů na získávání dat. Automatickou aktualizaci položek v současnosti nabízíme pro atributy cena [price]dostupnost [availability].

Pokud například váš poslední zdroj dat obsahuje produkt, který stojí 80 Kč, ale vstupní stránka produktu jej uvádí s cenou 60 Kč, údaj v reklamách v Nákupech nebo v neplacených záznamech produktu aktualizujeme na 60 Kč.

Výhody

Automatické aktualizace položek zlepšují uživatelský dojem a zvyšují návštěvnost vašich produktů a konverzní poměr, protože zákazníci ve vašich reklamách nebo neplacených záznamech vidí správnou cenu a dostupnost produktů. Automatická aktualizace položek využívá údaje o nabídkách přímo na vstupních stránkách a rovnou tak eliminuje zjištěné nesrovnalosti. To pak snižuje riziko vymáhání účtu z důvodu nesrovnalostí v informacích o ceně a dostupnosti. Pokud však dojde k příliš velkému počtu případů nesrovnalostí, automatická aktualizace přestane fungovat a vašemu účtu bude hrozit preventivní zamítnutí položek. Podrobnější informace o preventivním zamítání položek naleznete zde.

Automatické aktualizace budou nyní ve vašem účtu automaticky zapnuty. Pokud se je rozhodnete vypnout, budou produkty, u kterých údaje o ceně a dostupnosti v Nákupech Google a na vašem webu nesouhlasí, místo aktualizace zamítnutyNastavení automatické aktualizace zboží v účtu můžete upravit zde.

Upozornění: Pokud je váš účet Merchant Center nakonfigurován jako multiklientský účet, bude každý podúčet používat ve výchozím nastavení parametry nadřazeného účtu. Podúčty mohou také vybrat možnost určit vlastní nastavení.

Automatická aktualizace zboží neslouží jako náhrada vašich zdrojů dat nebo pravidelných aktualizací produktových dat. Jedná se o nástroj na opravu dočasných problémů s přesností ceny a dostupnosti u malého procenta vašich produktů. Vzhledem k tomu, že nejsme schopni do automatické aktualizace zahrnout všechny produkty, je nutné, abyste co nejčastěji poskytovali přesná produktová data.

Pokročilé nástroje na získávání dat

Pokročilé nástroje na získávání dat dokážou vyhledat údaje o ceně a dostupnosti na vstupní stránce produktu. Využívají statistické modely v kombinaci se strojovým učením a získávají produktová data nezávisle na značkách strukturovaných dat. Nástroje na získávání dat jsou však pouze doplňkem značek strukturovaných dat systému schema.org; obchodníkům proto doporučujeme systém schema.org i nadále používat.

Upozorňujeme, že Google nezaručuje přesnost prováděných aktualizací. Například nemusíme mít k dispozici pokrytí pokročilého nástroje na získávání dat ze všech domén a anotace systému schema.org mohou být deaktivovány, pokud nejsou přesné. Provádíme však různé kontroly a přijali jsme bezpečnostní opatření, aby nedocházelo k chybám. Další informace naleznete níže v části pojednávající o odstraňování problémů. Můžete si také projít požadavky na vstupní stránky.

Pro službu Koupit na Googlu

Pokud je Buy_on_Google_listings uvedeno jako hodnota atributů zahrnutá destinace [included_destination]odkaz [link], tak platí, že u každého z vašich produktů může dojít k automatické aktualizaci cen, pokud zjistí drobný rozdíl mezi cenou zdroje a cenou uvedenou na vstupní stránce, která byla zadána pomocí atributu odkaz.

Pokud je zjištěn výrazný rozdíl v ceně, cena daného produktu se automaticky neaktualizuje a produkt se bude nadále prodávat v Nákupech Google s původní cenou zdroje.

Pokud jsou Shopping_adsBuy_on_Google_listings zadány jako hodnoty atributu zahrnuté destinace[included_destination] pro každý z vašich produktů a je nalezen výrazný cenový rozdíl mezi cenou zdroje a cenou na vstupní stránce, která byla zadána pomocí atributu odkaz [link], cena se automaticky neaktualizuje a produkty budou v reklamách v Nákupech zamítnuty kvůli neshodě ceny. Zboží se však bude moci nadále prodávat v Nákupech na Googlu za původní cenu ve zdroji.

Poznámka: Cena jakožto hodnota atributu [sell_on_google_price] služby Koupit na Googlu nepodléhá automatické aktualizaci položek a měla by být použita v případě, že se cena pro Koupit na Googlu liší od ceny uvedené na vstupní stránce produktu. Další informace o atributu Cena pro Koupit na Googlu [sell_on_google_price]

Začínáme s automatickými aktualizacemi zboží

1. Implementujte do svých vstupních stránek platná strukturovaná data.

Když chcete začít používat automatické aktualizace položek, musíte v první řadě zajistit, abyste měli na vstupních stránkách produktů platná strukturovaná data. Pokud vaše vstupní stránky strukturovaná data neobsahují nebo pokud je označení strukturovaných dat neúplné nebo neplatné použijeme při automatické aktualizaci pokročilé nástroje na získávání dat. Když funkci automatické aktualizace zboží vypnete nebo naše nástroje nebudou schopny informace o ceně či dostupnosti získat, bude produkt předmětem zamítnutí na úrovni položky. Další informace o práci se strukturovanými daty najdete zde.

2. Zkontrolujte aktualizované produkty

Pokud automatické aktualizace zboží nevypnete, můžete si aktuální stav automatických aktualizací zobrazit na účtu v části Automatická aktualizace položek, kterou lze najít v nabídce Nástroje a nastavení. Produkty, které jsme v nedávné době automaticky aktualizovali, můžete zkontrolovat v přehledu ke stažení na stránce Diagnostika.

Omezení automatických aktualizací zboží

Automatické aktualizace položek slouží ke zmírnění potíží souvisejících s latencí nebo drobnými neshodami mezi produktovými daty ve službě Merchant Center a vstupními stránkami produktů. Nejedná se o škálovatelné řešení, které by řešilo systematické problémy s účtem prostřednictvím automatických aktualizací položek, protože pokrývají pouze malou část vašeho inventáře. Pokud se pomocí automatických aktualizací položek pokusíte vyřešit systematické problémy, může to mít za následek zamítnutí produktu nebo vymáhání na úrovni účtu.

Nejsme schopni produkty efektivně aktualizovat ve všech případech – závisí to na četnosti aktualizací cen a dostupností na vašem webu. Automatické aktualizace položek nebudou příliš efektivní, pokud cenu nebo dostupnost většiny produktů na webu aktualizujete několikrát denně. To může například zahrnovat případy, kdy se cena pravidelně aktualizuje podle nejaktuálnějšího kurzu měny. V těchto případech doporučujeme použít k aktualizaci produktových dat rozhraní Content API.

Správa automatické aktualizace položek

Automatické aktualizace položek jsou ve výchozím nastavení zapnuté. Automatickou aktualizaci položek můžete kdykoli spravovat na úrovni účtu.

Nastavení automatických aktualizací položek:

  1. Přihlaste se k účtu Merchant Center.
  2. Klikněte na ikonu klíče Tools and setting menu icon [Gear] a poté v Nastavení klikněte na položku Automatická vylepšení.
  3. Na následující stránce můžete povolit automatické aktualizace položek pro atribut cena, nebo pro atributy dostupnost i cena. Automatické aktualizace položek můžete zcela vypnout.

Doporučené postupy pro automatickou aktualizaci položek

Chcete-li zlepšit kvalitu dat i uživatelské prostředí, vyzkoušejte následující postupy:

  • Naplánujte nahrání zdroje nebo provedení aktualizace prostřednictvím rozhraní Content API bezprostředně poté, co aktualizujete webové stránky. Předejdete tím chybám, které vznikají kvůli časovému rozdílu mezi úpravami na webu a aktualizacemi dat v Nákupech.
  • Pokud používáte atribut cena v akci[sale_price], přesvědčte se, zda je časové období, po které akce platí, zadáno v souladu s atributem doba platnosti ceny[sale_price_effective_date] a že je nastaveno správné časové pásmo. Po dobu platnosti akce se cena v akci ve výsledcích vyhledávání Nákupů zobrazuje jako aktuální cena.
  • U produktů prodávaných ve velkém množství je nutné odeslat celkovou cenu za minimální prodávaný počet produktů. Ceny na vstupních stránkách musí být uvedeny v měně odpovídající cílové zemi a ve stejné měně jako ve vašich produktových datech.
  • Google prochází vstupní stránky uvedené ve zdroji dat nebo v rozhraní Content API a vyhledává a opravuje případné neshody. Rychlost procházení Google můžete zvýšit, abychom byli schopni pokrýt větší počet produktů na vašem webu. Podívejte se, jak změnit rychlost procházení Googlebotem.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
71525
false