Jak dołączyć do programu

Obsługiwane formaty plików

Aktualnie obsługiwane formaty plików danych to:

Tekst (arkusz kalkulacyjny) lub dane rozdzielane znakami tabulacji

W tym formacie najpierw w pierwszym wierszu (nagłówku) podaj nazwy atrybutów rozdzielone znakami tabulacji. Zaczynając od drugiego wiersza, do każdej nazwy przypisz odpowiadające jej wartości. Do utworzenia tego pliku i zapisania go jako pliku rozdzielonego znakami tabulacji zalecamy użycie programu do obsługi arkuszy kalkulacyjnych takiego jak Microsoft Excel lub Arkusze Google. Jeśli korzystasz z Arkuszy Google, możesz pobrać plik i przesłać go w formacie .txt lub przesłać arkusz kalkulacyjny bezpośrednio do Merchant Center.

Uwaga: obecnie nie akceptujemy plików w formacie Excel (.xls) ani wartości oddzielonych przecinkami (.csv). Przed przesłaniem przekonwertuj swój plik na format tekstowy.

Dowiedz się więcej o tworzeniu plików z danymi rozdzielanymi znakami tabulacji.

Aby zobaczyć przykładowe pliki, kliknij plik tekstowy z danymi rozdzielanymi znakami tabulacji (.txt).

Zalety:

 • łatwość tworzenia i edytowania w arkuszu kalkulacyjnym,
 • łatwość wyświetlania wielu elementów.

Wady:

 • ryzyko popełnienia błędów związanych z formatowaniem.

Przykład zastosowania niektórych niezbędnych atrybutów:

 
id (identyfikator) title [tytuł] description (opis) price (cena) condition (stan) link
123-uk Żółty miś Puszysty, milutki, pluszowy miś 12 nowy http://www.przyklad.pl
XML

Obsługujemy rozszerzone wersje standardów RSS 2.0 i Atom 1.0. Możesz tworzyć i edytować takie pliki za pomocą dowolnego edytora tekstu, np. Notatnika czy programu SimpleText. Podobnie jak w języku HTML, do definiowania bloków treści w plikach XML stosuje się tagi. Zawarte są w nich informacje na temat Twoich produktów. Tagi oznaczone są nawiasami trójkątnymi.

Zalety:

 • być może Twoja witryna generuje już plik XML ze swoją zawartością,
 • przypisywanie wielu wartości do atrybutu jest łatwiejsze.

Wady:

 • potrzebna może być większa wiedza techniczna,
 • wyświetlanie wielu elementów naraz zmniejsza czytelność.

Aby zobaczyć przykładowy plik, kliknij i pobierz odpowiedni format XML. RSS 2.0 lub Atom 1

Podczas tworzenia pliku danych pamiętaj, by zapisać go w jednym z obsługiwanych typów plików z odpowiednim rozszerzeniem:

 • .gz: GNU zip, skompresowany TSV (zalecane) lub XML;
 • .txt: TSV;
 • .xml: XML;
 • .zip: zip, skompresowany TSV lub XML;
 • .bz2: bzip2, skompresowany TSV lub XML.

Uwaga: format XML jest już oficjalnie obsługiwany w plikach danych o asortymencie.

Jeśli planujesz utworzenie pliku danych, upewnij się, że adres URL pliku wskazuje bezpośrednio ten plik. Jeśli adres URL kieruje do Twojej witryny, informacje o Twoich produktach zostaną pobrane w formacie HTML, który nie jest odpowiedni dla pliku danych. Adres URL musi zaczynać się od http://, https://, ftp:// lub sftp://. Jeśli dostęp do pliku wymaga podania nazwy użytkownika i hasła, wpisz prawidłowe dane logowania, aby umożliwić Google dostęp do pliku.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem