Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Chỉnh sửa chi tiết sản phẩm trong Merchant Center

Biểu tượng tuỳ chỉnh cho tiêu đề bài viết của Merchant Center phiên bản cũ.

Khi đã tải chi tiết sản phẩm lên Merchant Center, bạn có thể chỉnh sửa chúng sau trực tiếp trong Merchant Center. Bài viết này hướng dẫn cách chỉnh sửa các đặc điểm của sản phẩm, nội dung mô tả sản phẩm và các thuộc tính khác.

Hướng dẫn

Cách chỉnh sửa chi tiết sản phẩm trong Merchant Center:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center.
 2. Chọn Sản phẩm trong trình đơn điều hướng, sau đó nhấp vào Tất cả sản phẩm.
 3. Chọn sản phẩm mà bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Nhấp vào biểu tượng bút chì Edit để chỉnh sửa sản phẩm.
 5. Chỉnh sửa các giá trị thuộc tính mà bạn muốn thay đổi.
 6. Nhấp vào Lưu. Google sẽ xem xét nội dung chỉnh sửa sản phẩm của bạn. Khi các nội dung chỉnh sửa được phê duyệt, sản phẩm của bạn sẽ được cập nhật.

Lưu ý: Các nội dung chỉnh sửa sẽ có hiệu lực vĩnh viễn. Các nội dung này cũng sẽ thay thế mọi nội dung cập nhật được thực hiện trực tiếp trong nguồn cấp dữ liệu và có thể mất vài phút để xử lý. Tuy nhiên, các nội dung do tính năng tự động cập nhật mặt hàng thực hiện cho giá hoặc tình trạng còn hàng của sản phẩm sẽ được ưu tiên hơn mọi nội dung chỉnh sửa trong Merchant Center. Đối với những mặt hàng do nguồn cấp dữ liệu tự động tạo ra, bạn không thể chỉnh sửa giá trị của thuộc tính đường liên kết [link].

Cách huỷ nội dung chỉnh sửa trong Merchant Center:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center.
 2. Chọn Sản phẩm trong trình đơn điều hướng, sau đó nhấp vào Tất cả sản phẩm.
 3. Chọn sản phẩm mà bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Nhấp vào biểu tượng bút chì Edit để chỉnh sửa sản phẩm.
 5. Nhấp vào biểu tượng huỷ bỏ Undo bên cạnh thuộc tính đã chỉnh sửa. Sau đó, giá trị xuất hiện sẽ là giá trị thuộc tính trong nguồn cấp dữ liệu mà bạn tải lên gần đây nhất.
 6. Nhấp vào Lưu.

Cách nội dung chỉnh sửa cấp mặt hàng trong Merchant Center hoạt động với quy tắc nguồn cấp dữ liệu

Việc chỉnh sửa một thuộc tính theo cách thủ công trong Merchant Center sẽ luôn thay thế quy tắc nguồn cấp dữ liệu. Ví dụ: nếu đối với mặt hàng A, giá trị của thuộc tính X là "1" trong nguồn cấp dữ liệu và được sửa đổi thành "2" theo quy tắc nguồn cấp dữ liệu, nhưng rồi lại được chỉnh sửa theo cách thủ công thành "3" thì giá trị của thuộc tính đó sẽ là "3".

Xin lưu ý rằng nếu thuộc tính X của mặt hàng A được sử dụng trong những quy tắc nguồn cấp dữ liệu có ảnh hưởng đến một mặt hàng khác (mặt hàng B), thì giá trị của X theo quy tắc nguồn cấp dữ liệu cũng sẽ là "3".

Lưu ý: Bạn không thể chỉnh sửa các thuộc tính tuỳ chỉnh.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
3403996190664074113
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
71525