Използване на режим Companion с Google Meet за хибридно сътрудничество

Важно: Някои функции, като например вдигането на ръка, изискват конкретни издания на Google Workspace. Научете повече за изданията на Google Workspace.

С режим Companion можете да се присъединявате към видеосрещи в Google Meet на втори екран. В режим Companion микрофонът и камерата ви ще са изключени, за да се избегне звукова обратна връзка.

При наличие на различни участници, които са се присъединили отдалечено или в зали за срещи (хибридни срещи), хората в зала за срещи нямат достъп до индивидуален чат, не могат да гласуват със „за“ за въпроси или да отговарят на анкети чрез хардуер за заседателни зали или Nest Hub Max. Можете вместо това да подобрите сътрудничеството на участниците чрез режим Companion.  

 • В зали за срещи – можете да се присъединявате към срещи със звук и картина чрез хардуер за заседателни зали или Google Nest Hub Max, за да разговаряте или слушате отдалечени участници. С режим Companion на лаптопа си можете да споделяте екрана си или да използвате чат, анкети, въпроси и отговори и контроли за домакин. 
 • Когато участвате отдалечено – можете да се присъедините към среща както обикновено със звук и картина.

Свързване от лаптопа ви в режим Companion

Можете да свържете лаптопа си към среща в Meet в режим Companion от покана за среща или чрез кратка връзка.

От покана за среща:

 1. В поканата за среща кликнете върху Присъединяване.
 2. На целевата страница на срещата под „Други опции за присъединяване“ кликнете върху Използване на режим Companion

Чрез кратка връзка: 

 1. В браузъра си въведете g.co/companion.
 2. На началния екран на Meet изберете среща или въведете код на среща.

Съвети:

 • За да не пропуснете съобщения в чата, се свържете чрез режим Companion в началото на срещата. Съобщения, изпратени преди свързването, не се включват в потока в чата.
 • Ако планирате да използвате чат по време на срещата, напомнете на участниците в зали за срещи да се свържат чрез режим Companion.

Използвайте собствения изглед, за да споделите панела със своята картина с отдалечените участници

Ако сте в зала за срещи и се присъедините в режим Companion можете да включите собствения изглед с камерата на лаптопа си, за да споделите панела със своята картина с другите участници в обаждането. Звукът ви няма да се споделя и панелът с картината ви няма да се показва като активен говорител. Когато изключите камерата си, в собствения ви изглед ще виждате аватара си.

 1. Включване на собствения изглед: В долната част на екрана на режима Companion кликнете върху „Включване на камерата“ .
  • Изключване на собствения изглед: кликнете върху „Изключване на камерата“ Camera.
  • По подразбиране собственият изглед е винаги изключен и намален.
 2. Промяна на фона и прилагане на визуални ефекти: В долната част на екрана на режима Companion кликнете върху „Още опции“ More and then „Прилагане на визуални ефекти“ .

Важно: 

 • Когато картината е включена, собственият ви изглед ще се вижда от други потребители на Meet, но няма да се показва на устройства от хардуера на Google Meet за потребители в зала за срещи. 
 • Собственият ви изглед ще се показва само на устройства от хардуера на Google Meet, когато вдигнете ръка.

Представяне на лаптопа ви в режим Companion

В режим Companion можете бързо да споделяте екрана на лаптопа си. В режим Companion микрофонът и високоговорителят ви не са налице. 

От покана за среща:

 1. В поканата за среща кликнете върху Присъединяване.
 2. От целевата страница кликнете върху Представяне and then изберете това, което искате да споделите.
  • Съвет: Когато кликнете върху Представяне в гримьорната, преди да се присъедините към срещата, се присъединявате в режим Companion.

Чрез кратка връзка: 

 1. В браузъра си въведете адрес g.co/present.
 2. В началния екран на Meet изберете среща  and then изберете това, което искате да споделите.

 Научете повече за режим Companion

Видеоклип с общ преглед на режима Companion

Инфографика: Равенство на сътрудничеството в хибридни срещи

Кой може да използва режим Companion и какви функции са налице?

Режимът Companion ще е налице за всички участници в Google Meet. Наличието на функции, като например вдигане на ръка, зависи от изданието ви на Google Workspace. Научете повече за Google Workspace.

Не съм в зала за срещи. Мога ли да използвам режим Companion като втори екран?

Да. Когато гледате представянето на втори екран, можете да го освободите от основния си екран, за да виждате на него повече видеоемисии от участници. 

Научете повече за устройствата, участниците и домакините

Информация за устройството

 • Звук — В режим Companion микрофонът ви и звукът на срещата са изключени, за да се избегне ехо. За да говорите или слушате други участници в обаждането, използвайте хардуера за заседателни зали или Nest Hub Max. Лаптопът ви пак може да възпроизвежда известия, например заявки за присъединяване, и звук от други приложения в режим Companion.
 • Видео – В режим Companion видеокамерата ви е изключена. Миниатюрата с картината ви също ще бъде скрита от решетката с участници, за да има повече място. Когато вдигнете ръката си в режим Companion, Meet показва на другите участници аватара и името ви, последвани от (Companion). Например: Вашето Име (Companion).
 • Известия за активността – Когато хората в срещи изпращат съобщения в чата или започват дейности, като например анкети, известията се показват в хардуера за заседателни зали и Nest Hub Max. Тези известия напомнят на хората в зали за срещи да използват режим Companion, за да участват.
 • Мобилни устройства – Режим Companion не се предлага за мобилни устройства.

Информация за участниците

 • Участници в режим Companion – В раздела „Хора“ можете да видите всички, които участват в срещата чрез режим Companion.
 • Известия за присъединяване и напускане – Всички участници получават известие, когато участници в режим Companion се свържат или прекратят връзката.
 • Гости – Домакинът на срещата трябва да одобрява хората, които не са влезли в профил в Google (гости), преди да могат да се свързват в режим Companion. 

Свързващите се в режим Companion смятат ли се към ограничението за броя участници?

Да. Хората, които се свързват и представят чрез режим Companion, също се смятат към максималния брой участници. Можете да проверите текущия брой участници от иконата за хората долу вдясно на срещата на лаптоп или компютър. 

Представяне и гледане на представяне

 • g.co/present – Когато представяте чрез g.co/present, се свързвате към срещата в режим Companion. За да говорите, слушате или споделяте картината си в срещата, се свържете с хардуер за заседателни зали или Nest Hub Max. Можете също да се присъедините към срещата с напълно активни звук и картина (извън режим Companion).
 • Списък с хора – Хората, които представят в режим Companion, присъстват два пъти в раздела „Хора“. Така ще можете да фиксирате или изгонвате хора и представяния поотделно.
 • Гледане на представяния – Ако в дадена среща има 2 или повече представяния:
  • Хората, които са в режим Companion, ще виждат само активното представяне.
  • Ако активният водещ спре представянето, другите водещи трябва да възобновят представянията си, за да ги виждат хората, които са режим Companion.

Домакини

 • Контроли за домакин – Можете да използвате контроли за домакин, за да модерирате срещи в режим Companion. Можете да направите съвместни домакини участници от лаптоп, компютър, мобилно устройство или в режим Companion, да настройвате проследяване на присъствието и да приключвате обаждането за всички (включително за участниците в режим Companion). Можете също да контролирате използването на чата, споделянето на екрана, картината и звука. Научете повече за контролите за домакин.
 • Приключване на обаждането за всички – В ролята си на домакин можете да прекратите срещата за всички. Приключването на срещата за всички прекратява връзката на участниците, които може да са забравили да направят това при напускането на залата за срещи. Научете повече за приключването на срещи за всички.
 • Събития с поток на живо – Можете да стартирате и спирате събития с поток на живо в режим Companion, като настроите събитията в Google Календар преди срещата. Научете повече за събитията с поток на живо.

Научете за известните проблеми

Стаи с разбивки на групи

Ако сте домакин, можете да:

 • създавате сесии с разделяне на групи, когато се свързвате в режим Companion;
 • прехвърляте хора към определени сесии с разделяне на групи, когато те са в режим Companion.

Важно: Хората в режим Companion не могат да говорят или чуват в сесиите с разделяне на групи, като освен това няма да можете да прехвърляте хардуер за заседателни зали или Nest Hub Max към сесии с разделяне на групи. 

За да настроите стаи с разбивки на групи в хибридни срещи, изберете една от опциите:

 • Запазете в основната стая на обаждането в Google Meet участниците, които присъстват лично (хора в заседателни зали), вместо да ги прехвърляте в сесии с разделяне на групи. 

 • Във всяка зала за срещи помолете участник, който присъства лично, да прекъсне хардуера за заседателни зали от срещата. След това го помолете да се присъедини към срещата от лаптопа си с напълно активни звук и картина и го прехвърлете към сесия с разделяне на групи. Когато сесиите с разделяне на групи приключат, помолете този човек да свърже отново хардуера за заседателни зали към срещата.

 • Преди събитието настройте отделни срещи, които да използвате за сесии с разделяне на групи. Когато сесиите с разделяне на групи започнат, помолете присъстващите да прекратят връзката с основната среща и да се свържат към сесиите с разделяне на групи. Когато сесиите с разделяне на групи приключат, използвайте Google Chat, за да напомните на участниците да се върнат в основната стая.

Научете повече за стаите с разбивки на групи.

Разширения за Chrome на трети страни

Някои разширения за Chrome на трети страни причиняват неочаквани проблеми в срещите. Ако забележите проблеми, опитайте да изключите разширенията на трети страни. Научете повече за разширенията за Chrome на трети страни.

Табличен изглед

Хората, които все още нямат режим Companion, виждат участниците, използващи този режим, като миниатюри, обозначени с Име (Companion) в решетката с участниците.
За хората, които имат режим Companion, миниатюрите в Companion са скрити в решетката.

 

Сродни теми

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
true
Изтеглете новото приложение Meet за Android

Google Meet е обединеното ви приложение за видеообаждания и срещи на всички устройства. Използвайте функциите за видеообаждания, като забавни филтри и ефекти, или насрочвайте срещи във време, в което всички могат да се присъединят.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
false
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
713370