Powiadomienie

Duo i Meet zostały połączone w nową aplikację Meet. Użytkownicy Meet (wersja oryginalna) mogą pobrać nową aplikację

Wykorzystanie trybu towarzyszącego do nauki i współpracy hybrydowej

Ważne: niektóre funkcje, takie jak podnoszenie ręki, wymagają posiadania określonych wersji Google Workspace. Dowiedz się więcej o wersjach Google Workspace.

Przy pomocy trybu towarzyszącego możesz dołączyć do spotkania wideo w Google Meet na drugim ekranie. W trybie towarzyszącym mikrofon i obraz są wyłączone, co pozwala uniknąć efektu sprzężenia akustycznego.

Jeśli część uczestników spotkania bierze w nim udział zdalnie, a część korzysta z sal konferencyjnych (spotkania hybrydowe), osoby w salach konferencyjnych nie mogą prowadzić czatów 1:1, odpowiadać na pytania ani brać udziału w ankietach przy pomocy sprzętu do obsługi sali konferencyjnej lub urządzenia Nest Hub Max. Aby usprawnić współpracę uczestników, możesz przejść na tryb towarzyszący.  

 • W salach konferencyjnych – dołączaj do spotkań z dźwiękiem i obrazem na sprzęcie do obsługi sali konferencyjnej lub na urządzeniu Google Nest Hub Max, aby móc zabierać głos lub słuchać innych osób. Używaj trybu towarzyszącego na laptopie, aby udostępniać ekran oraz korzystać z czatu, ankiet, sesji pytań i odpowiedzi oraz ustawień gospodarza. Aby usprawnić korzystanie z funkcji w trybie towarzyszącym, zamelduj się w pokoju, aby:
  • Twój kafelek wideo był widoczny w innych salach konferencyjnych podczas rozmowy.
  • Twoje imię i nazwisko wyświetlało się na kafelku sali konferencyjnej.
  • Twój kafelek wideo i nazwa pokoju wyświetlały się, gdy podnosisz rękę.
 • Jeśli jesteś uczestnikiem zdalnym – dołączaj do spotkań z włączonym dźwiękiem i obrazem w zwykły sposób.

Wykorzystanie trybu towarzyszącego i korzystanie z opcji meldowania się w pokoju

Ważne: opcja meldowania się w pokoju jest widoczna tylko wtedy, gdy do spotkania jest dodana sala konferencyjna.

Po dołączeniu do spotkania w Google Meet w trybie towarzyszącym możesz zameldować się lub dodać salę konferencyjną. Gdy się zameldujesz, Twoja nazwa zostanie wyświetlona na liście uczestników i na kafelku pokoju.

 • Opcja zameldowania w pokoju jest połączona z sesją towarzyszącą: jeśli wyjdziesz z trybu towarzyszącego, połączenie zostanie utracone i nie będziesz już użytkownikiem zameldowanym w pokoju.
 • Aby zameldować się w pokoju, musisz korzystać z urządzenia, które znajduje się w rozmowie: możesz zameldować się tylko na urządzeniach używanych podczas rozmowy. Jeśli dołączysz do spotkania bez sprzętu do Google Meet, nie zobaczysz prośby o zameldowanie. Jeśli sprzęt Google Meet zostanie dodany później, w trybie towarzyszącym pojawi się prośba o zameldowanie się.
 • Zameldowanie się w pokoju nie jest weryfikowane: możesz zameldować się w pokoju, w którym nie przebywasz. Jeśli ktoś nadużyje tej opcji w trakcie rozmowy, można usunąć takiego uczestnika ze spotkania, wybierając opcję Usuń z rozmowyWięcej informacji o usuwaniu uczestników ze spotkania wideo
 • Nazwy są posortowane alfabetycznie na kafelku pokoju.

Aby dołączyć do spotkania w Google Meet w trybie towarzyszącym na laptopie, możesz użyć zaproszenia na spotkanie lub krótkiego linku.

Łączenie się za pomocą trybu towarzyszącego z wykorzystaniem zaproszenia na spotkanie:

 1. W zaproszeniu na spotkanie kliknij Dołącz.
 2. W sekcji „Inne opcje dołączania” kliknij Użyj trybu towarzyszącego.
 3. Opcjonalnie: zamelduj się w sali konferencyjnej.
  • Po dołączeniu do spotkania w wyskakującym okienku kliknij Zamelduj się.
  • Jeśli jest wiele sal, w wyskakującym okienku kliknij Wybierz salę.
  • W sali konferencyjnej, w której się znajdujesz, kliknij Zamelduj się.

Łączenie się przy pomocy trybu towarzyszącego z wykorzystaniem krótkiego linku:

 1. W przeglądarce wpisz g.co/companion.
 2. Wybierz spotkanie lub wpisz kod spotkania.
 3. Opcjonalnie: zamelduj się w sali konferencyjnej.
  • Po dołączeniu do spotkania w wyskakującym okienku kliknij Zamelduj się.
  • Jeśli jest wiele sal, w wyskakującym okienku kliknij Wybierz salę.
  • W sali konferencyjnej, w której się znajdujesz, kliknij Zamelduj się.

Po rozpoczęciu spotkania zamelduj się w sali konferencyjnej w trybie towarzyszącym:

 1. W trybie towarzyszącym w lewym dolnym rogu kliknij nazwę spotkania.
 2. W oknie dialogowym kliknij Zamelduj się.
 3. Opcjonalnie: 
  • Aby wyjść z trybu towarzyszącego i wrócić na stronę spotkania: kliknij Aby włączyć dźwięk urządzenia, opuść rozmowę i dołącz do niej ponownie .
  • Aby zameldować się w innej sali konferencyjnej: kliknij Zamelduj się w innym pokoju .
  • Aby wymeldować się z sali konferencyjnej: kliknij Wymelduj się z pokoju .

Wskazówki:

 • Aby mieć pewność, że nie ominą Cię żadne wiadomości na czacie, na początku spotkania połącz się za pomocą trybu towarzyszącego. Wiadomości wysyłane przed nawiązaniem przez Ciebie połączenia nie wyświetlą się w Twoim czacie.
 • Jeśli podczas spotkania chcesz korzystać z czatu, przypomnij uczestnikom w sali konferencyjnej, aby połączyli się za pomocą trybu towarzyszącego.

Powody, dla których możesz nie zobaczyć prośby o zameldowanie się w pokoju

Używanie widoku siebie, aby udostępnić swój osobisty kafelek wideo uczestnikom zdalnym

Jeśli jesteś w sali konferencyjnej, po dołączeniu do spotkania w trybie towarzyszącym możesz włączyć widok siebie z kamery laptopa, aby udostępnić innym uczestnikom swój kafelek wideo. Dźwięk nie jest udostępniany, a Twój kafelek wideo nigdy nie pojawia się jako aktywny rozmówca. Gdy wyłączysz kamerę, w widoku siebie wyświetli się Twój awatar.

 1. Włączanie widoku siebie: kliknij Włącz kamerę  u dołu ekranu trybu towarzyszącego.
  • Wyłączanie widoku siebie: kliknij Wyłącz kamerę Camera.
  • Widok siebie jest domyślnie zawsze wyłączony i zminimalizowany.
 2. Zmienianie tła i stosowanie efektów wizualnych: u dołu ekranu trybu towarzyszącego kliknij Więcej opcji More a potem Zastosuj efekty wizualne .

Ważne: 

 • Gdy wideo jest włączone, inni użytkownicy Meet, którzy dołączą do spotkania z włączonym dźwiękiem i obrazem, widzą Twój widok siebie.
 • Aby Twój widok siebie wyświetlał się na sprzęcie do Google Meet, musisz podnieść rękę lub uczestniczyć w spotkaniu jako zameldowany użytkownik.

Prezentowanie ekranu w trybie towarzyszącym na laptopie

W trybie towarzyszącym można szybko udostępnić ekran swojego laptopa.  

Zaproszenie na spotkanie:

 1. W zaproszeniu na spotkanie kliknij Dołącz.
 2. Na stronie spotkania kliknij Wyświetl prezentację a potem wybierz, co chcesz udostępniać.

Krótki link:

 1. W przeglądarce wpisz g.co/present.
 2. Na ekranie głównym Meet wybierz spotkanie a potemzdecyduj, co chcesz udostępniać.

Więcej informacji o trybie towarzyszącym

Omówienie trybu towarzyszącego w formie filmu

Infografika: równość współpracowników na spotkaniach hybrydowych

Kto może korzystać z trybu towarzyszącego i jakie funkcje są w nim dostępne?

Tryb towarzyszący będzie dostępny dla wszystkich uczestników spotkania w Google Meet. Dostępność funkcji takich jak podnoszenie rąk zależy od wersji Google Workspace. Dowiedz się więcej o wersjach Google Workspace.

Nie jestem w sali konferencyjnej. Czy mogę użyć trybu towarzyszącego jako drugiego ekranu?

Tak. Kiedy wyświetlasz prezentację na drugim ekranie, możesz ją odpiąć z ekranu podstawowego, aby móc wyświetlać na nim więcej obrazów wideo uczestników spotkania. 

Informacje o urządzeniu, uczestnikach i roli gospodarza

Informacje o urządzeniu

 • Dźwięk – w trybie towarzyszącym mikrofon i dźwięk spotkania są wyłączone, co pozwala uniknąć efektu echa. Aby zabierać głos lub słuchać innych osób podczas rozmowy wideo, użyj sprzętu do obsługi sali konferencyjnej lub urządzenia Nest Hub Max. W trybie towarzyszącym Twój laptop może nadal odtwarzać powiadomienia, np. o prośbach o dołączenie, oraz dźwięk z innych aplikacji.
 • Wideo – w trybie towarzyszącym Twoja kamera wideo jest wyłączona, a Twój kafelek ukryty w siatce uczestników, dzięki czemu powstaje miejsce na inne kanały wideo. Gdy podniesiesz rękę w trybie towarzyszącym, Meet wyświetli innym uczestnikom przy Twoim awatarze i nazwie informację, że jesteś w tym trybie. Przykład: Nazwa uczestnika (w trybie towarzyszącym).
 • Powiadomienia o aktywności – gdy uczestnicy spotkania wysyłają wiadomości na czacie lub podejmują inne czynności, np. odpowiadają na ankiety, powiadomienia pojawiają się na sprzęcie do obsługi sali konferencyjnej lub na urządzeniu Nest Hub Max. Powiadomienia te przypominają osobom w salach konferencyjnych o konieczności korzystania z trybu towarzyszącego.
 • Urządzenia mobilne – na urządzeniach mobilnych tryb towarzyszący jest niedostępny.

Informacje o uczestnikach

 • Uczestnicy w trybie towarzyszącym – karta Osoby obejmuje wszystkich użytkowników, którzy dołączyli do spotkania przy użyciu trybu towarzyszącego.
 • Powiadomienia o dołączeniu do spotkania i opuszczeniu spotkania – wszyscy uczestnicy są powiadamiani o nawiązaniu lub zakończeniu połączenia przez użytkowników łączących się w trybie towarzyszącym.
 • Goście – organizator spotkania musi zaakceptować osoby, które nie są zalogowane na konto Google (gości), aby mogły się połączyć w trybie towarzyszącym. 

Czy tryb towarzyszący wlicza się do limitu uczestników?

Tak. Połączenia i prezentacje w trybie towarzyszącym wliczają się do limitu uczestników. Bieżącą liczbę uczestników spotkania możesz sprawdzić na ikonie osób w prawym dolnym rogu okna spotkania na laptopie lub komputerze. 

Prowadzenie i oglądanie prezentacji

 • g.co/present – jeśli prowadzisz prezentację przy pomocy strony g.co/present, dołączasz do spotkania za pomocą trybu towarzyszącego. Aby zabierać głos i słuchać innych osób, a także udostępniać swój obraz wideo podczas spotkania, połącz się za pomocą sprzętu do obsługi sali konferencyjnej lub urządzenia Nest Hub Max. Możesz też dołączyć do spotkania z włączonym dźwiękiem i obrazem (nie w trybie towarzyszącym).
 • Lista osób – osoby prowadzące prezentację w trybie towarzyszącym są wyświetlane na karcie Osoby dwukrotnie. Dzięki temu można przypiąć lub usunąć niezależnie osoby i prowadzone przez nie prezentacje.
 • Wyświetlanie prezentacji – jeśli na spotkaniu odbywają się co najmniej 2 prezentacje:
  • Osoby korzystające z trybu towarzyszącego widzą tylko prezentację aktywną.
  • Jeśli aktywny prowadzący zatrzyma prezentację, inni prowadzący muszą wznowić swoje prezentacje dla osób, które używają trybu towarzyszącego, aby mogły je widzieć.

Rola gospodarza

 • Ustawienia gospodarza – używając ustawień gospodarza, możesz moderować spotkania w trybie towarzyszącym. Status współgospodarza możesz nadać uczestnikom łączącym się z laptopa, komputera, urządzenia mobilnego lub uczestnikom łączącym się w trybie towarzyszącym. Możesz też skonfigurować śledzenie obecności i zakończyć rozmowę u wszystkich (w tym uczestników łączących się w trybie towarzyszącym). Dodatkowo możesz kontrolować korzystanie z czatu, a także udostępnianie ekranu, obrazu i dźwięku. Dowiedz się więcej o ustawieniach gospodarza.
 • Zakończenie rozmowy u wszystkich – jako gospodarz możesz zakończyć spotkanie u wszystkich uczestników. Zakończenie spotkania u wszystkich uczestników spowoduje rozłączenie tych osób, które nie pamiętały, aby to zrobić, opuszczając salę konferencyjną. Dowiedz się więcej o kończeniu spotkań u wszystkich uczestników.
 • Wydarzenia z transmisją na żywo – takie wydarzenia możesz rozpocząć lub zakończyć w trybie towarzyszącym, jeśli przed spotkaniem skonfigurujesz je w Kalendarzu Google. Dowiedz się więcej o wydarzeniach z transmisją na żywo.

Informacje o znanych problemach

Pokoje podgrup

Jeśli jesteś gospodarzem, możesz:

 • skonfigurować sesje w podgrupach, gdy łączysz się za pomocą trybu towarzyszącego;
 • przypisać osoby, które używają trybu towarzyszącego, do sesji w podgrupach.

Ważne: osoby korzystające z trybu towarzyszącego nie będą mogły zabierać głosu ani słuchać innych uczestników w sesjach prowadzonych w podgrupach. Do sesji tych nie możesz też przypisać sprzętu do obsługi sali konferencyjnej ani urządzenia Nest Hub Max.

Aby skonfigurować pokoje podgrup na spotkaniach hybrydowych, wybierz jedną z tych opcji:

 • Zatrzymaj uczestników stacjonarnych (osoby z sal konferencyjnych) w głównym pokoju rozmowy w Google Meet, zamiast przypisywać ich do sesji w podgrupach. 

 • Poproś po jednym uczestniku spotkania z każdej sali konferencyjnej, aby odłączył się od sprzętu do obsługi sali konferencyjnej. Następnie poproś te same osoby o dołączenie do spotkania na laptopie lub telefonie z włączonym obrazem i dźwiękiem oraz przypisz je do sesji w podgrupach. Po zakończeniu sesji w podgrupach poproś te osoby o ponowne połączenie sprzętu do obsługi sali konferencyjnej ze spotkaniem.

 • Przed wydarzeniem przygotuj osobne spotkania, które zostaną wykorzystane do przeprowadzenia sesji w podgrupach. Po rozpoczęciu sesji w podgrupach poproś uczestników, aby odłączyli się od głównego spotkania i połączyli z sesjami w podgrupach. Po zakończeniu sesji w podgrupach użyj Google Chat, aby przypomnieć uczestnikom o konieczności powrotu do pokoju głównego.

Wskazówka: jeśli zameldujesz się w pokoju, a następnie dołączysz do pokoju podgrupy, musisz ponownie zameldować się w pokoju podgrupy. Gdy wrócisz do pokoju głównego, musisz zameldować się ponownie.

Więcej informacji o pokojach podgrup

Rozszerzenia do Chrome innych firm

Niektóre rozszerzenia innych firm do Chrome powodują nieoczekiwane problemy w trakcie spotkań. Jeśli zauważysz problemy, spróbuj wyłączyć rozszerzenia innych firm. Dowiedz się więcej o rozszerzeniach do Chrome innych firm.

Widok siatki

Osoby, które nie mają jeszcze trybu towarzyszącego, widzą uczestników łączących się w tym trybie na kafelkach oznaczonych w siatce uczestników jako: Nazwa uczestnika (w trybie towarzyszącym).
U osób, które mają tryb towarzyszący, kafelki z uczestnikami w trybie towarzyszącym są ukryte w widoku siatki.

 

Powiązane artykuły

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
9537806643259224005
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
713370