Duo i Meet zostały połączone w nową aplikację Meet. Użytkownicy Meet (wersja oryginalna) mogą pobrać nową aplikację

Wykorzystanie trybu towarzyszącego w Google Meet do nauki hybrydowej

Ważne: niektóre funkcje, takie jak podnoszenie ręki, wymagają posiadania określonych wersji Google Workspace. Dowiedz się więcej o wersjach Google Workspace.

Przy pomocy trybu towarzyszącego możesz dołączyć do spotkania wideo w Google Meet na drugim ekranie. W trybie towarzyszącym mikrofon i obraz są wyłączone, co pozwala uniknąć efektu sprzężenia akustycznego.

Jeśli część uczestników spotkania bierze w nim udział zdalnie, a część korzysta z sal konferencyjnych (spotkania hybrydowe), osoby w salach konferencyjnych nie mogą prowadzić czatów 1:1, oddawać głosów na pytania ani odpowiadać na ankiety przy pomocy sprzętu do obsługi sali konferencyjnej lub urządzenia Nest Hub Max. Aby usprawnić współpracę uczestników, możesz przejść na tryb towarzyszący.  

 • W salach konferencyjnych – dołączaj do spotkań z dźwiękiem i obrazem na sprzęcie do obsługi sali konferencyjnej lub na urządzeniu Google Nest Hub Max, aby móc zabierać głos lub słuchać innych osób. Używaj trybu towarzyszącego na laptopie, aby udostępniać ekran oraz korzystać z czatu, ankiet, sesji pytań i odpowiedzi oraz ustawień gospodarza. 
 • Jeśli jesteś uczestnikiem zdalnym – dołączaj do spotkań z włączonym dźwiękiem i obrazem w zwykły sposób.

Używanie trybu towarzyszącego na laptopie

Aby dołączyć do spotkania w Google Meet w trybie towarzyszącym na laptopie, możesz użyć zaproszenia na spotkanie lub krótkiego linku.

Zaproszenie na spotkanie:

 1. W zaproszeniu na spotkanie kliknij Dołącz.
 2. Następnie na stronie docelowej spotkania w sekcji „Inne opcje dołączania” kliknij Użyj trybu towarzyszącego

Krótki link:

 1. W przeglądarce wpisz g.co/companion.
 2. Na ekranie głównym Meet wybierz spotkanie lub wpisz kod spotkania.

Wskazówki:

 • Aby mieć pewność, że nie ominą Cię żadne wiadomości na czacie, na początku spotkania połącz się za pomocą trybu towarzyszącego. Wiadomości wysyłane przed nawiązaniem przez Ciebie połączenia nie wyświetlą się w Twoim czacie.
 • Jeśli podczas spotkania chcesz korzystać z czatu, przypomnij uczestnikom w sali konferencyjnej, aby połączyli się za pomocą trybu towarzyszącego.

Używanie widoku siebie, aby udostępnić swój osobisty kafelek wideo uczestnikom zdalnym

Jeśli jesteś w sali konferencyjnej, po dołączeniu do spotkania w trybie towarzyszącym możesz włączyć widok siebie z kamery laptopa, aby udostępnić innym uczestnikom swój kafelek wideo. Dźwięk nie jest udostępniany, a Twój osobisty kafelek wideo nigdy nie pojawia się jako aktywny rozmówca. Gdy wyłączysz kamerę, w widoku siebie wyświetli się Twój awatar.

 1. Włączanie widoku siebie: kliknij Włącz kamerę  u dołu ekranu trybu towarzyszącego.
  • Wyłączanie widoku siebie: kliknij Wyłącz kamerę Camera.
  • Widok siebie jest domyślnie zawsze wyłączony i zminimalizowany.
 2. Zmienianie tła i stosowanie efektów wizualnych: u dołu ekranu trybu towarzyszącego kliknij Więcej opcji More a potem Zastosuj efekty wizualne .

Ważne:

 • Gdy wideo jest włączone, inni użytkownicy Meet widzą Twój widok siebie, ale nie jest on widoczny na sprzęcie do Google Meet dla użytkowników w sali konferencyjnej.
 • Ab Twój widok siebie wyświetlał się na sprzęcie do Google Meet, musisz podnieść rękę.

Prezentowanie ekranu w trybie towarzyszącym na laptopie

W trybie towarzyszącym można szybko udostępnić ekran swojego laptopa.  

Zaproszenie na spotkanie:

 1. W zaproszeniu na spotkanie kliknij Dołącz.
 2. Na stronie docelowej spotkania kliknij Prezentuj a potem wybierz, co chcesz udostępniać.

Krótki link:

 1. W przeglądarce wpisz g.co/present.
 2. Na ekranie głównym Meet wybierz spotkanie a potem zdecyduj, co chcesz udostępniać.

Więcej informacji o trybie towarzyszącym

Omówienie trybu towarzyszącego w formie filmu

Infografika: równość współpracowników na spotkaniach hybrydowych

Kto może korzystać z trybu towarzyszącego i jakie funkcje są w nim dostępne?

Tryb towarzyszący będzie dostępny dla wszystkich uczestników spotkania w Google Meet. Dostępność funkcji takich jak podnoszenie rąk zależy od wersji Google Workspace. Dowiedz się więcej o wersjach Google Workspace.

Nie jestem w sali konferencyjnej. Czy mogę użyć trybu towarzyszącego jako drugiego ekranu?

Tak. Kiedy wyświetlasz prezentację na drugim ekranie, możesz ją odpiąć z ekranu podstawowego, aby móc wyświetlać na nim więcej obrazów wideo uczestników spotkania. 

Informacje o urządzeniu, uczestnikach i roli gospodarza

Informacje o urządzeniu

 • Dźwięk – w trybie towarzyszącym mikrofon i dźwięk spotkania są wyłączone, co pozwala uniknąć efektu echa. Aby zabierać głos lub słuchać innych osób podczas rozmowy wideo, użyj sprzętu do obsługi sali konferencyjnej lub urządzenia Nest Hub Max. W trybie towarzyszącym Twój laptop może nadal odtwarzać powiadomienia, np. o prośbach o dołączenie, oraz dźwięk z innych aplikacji.
 • Wideo – w trybie towarzyszącym Twoja kamera wideo jest wyłączona, a Twój kafelek ukryty w siatce uczestników, dzięki czemu powstaje miejsce na inne kanały wideo. Gdy podniesiesz rękę w trybie towarzyszącym, Meet wyświetli innym uczestnikom przy Twoim awatarze i nazwie informację, że jesteś w tym trybie. Przykład: Nazwa uczestnika (w trybie towarzyszącym).
 • Powiadomienia o aktywności – gdy uczestnicy spotkania wysyłają wiadomości na czacie lub podejmują inne czynności, np. odpowiadają na ankiety, powiadomienia pojawiają się na sprzęcie do obsługi sali konferencyjnej lub na urządzeniu Nest Hub Max. Powiadomienia te przypominają osobom w salach konferencyjnych o konieczności korzystania z trybu towarzyszącego.
 • Urządzenia mobilne – na urządzeniach mobilnych tryb towarzyszący jest niedostępny.

Informacje o uczestnikach

 • Uczestnicy w trybie towarzyszącym – karta Osoby obejmuje wszystkich użytkowników połączonych ze spotkaniem przy użyciu trybu towarzyszącego.
 • Powiadomienia o dołączeniu do spotkania i opuszczeniu spotkania – wszyscy uczestnicy są powiadamiani o nawiązaniu lub zakończeniu połączenia przez użytkowników łączących się w trybie towarzyszącym.
 • Goście – organizator spotkania musi zaakceptować osoby, które nie są zalogowane na konto Google (gości), aby mogły się połączyć w trybie towarzyszącym. 

Czy tryb towarzyszący wlicza się do limitu uczestników?

Tak. Połączenia i prezentacje w trybie towarzyszącym wliczają się do limitu uczestników. Bieżącą liczbę uczestników spotkania możesz sprawdzić na ikonie osób w prawym dolnym rogu okna spotkania na laptopie lub komputerze. 

Prowadzenie i oglądanie prezentacji

 • g.co/present – jeśli prowadzisz prezentację przy pomocy strony g.co/present, łączysz się ze spotkaniem w trybie towarzyszącym. Aby zabierać głos i słuchać innych osób, a także udostępniać swój obraz wideo podczas spotkania, połącz się za pomocą sprzętu do obsługi sali konferencyjnej lub urządzenia Nest Hub Max. Możesz też dołączyć do spotkania z włączonym dźwiękiem i obrazem (nie w trybie towarzyszącym).
 • Lista osób – osoby prowadzące prezentację w trybie towarzyszącym są wyświetlane na karcie Osoby dwukrotnie. Dzięki temu można przypiąć lub usunąć niezależnie osoby i prowadzone przez nie prezentacje.
 • Wyświetlanie prezentacji – jeśli na spotkaniu odbywają się co najmniej 2 prezentacje:
  • Osoby korzystające z trybu towarzyszącego widzą tylko prezentację aktywną.
  • Jeśli aktywny prowadzący zatrzyma prezentację, inni prowadzący muszą wznowić swoje prezentacje dla osób, które używają trybu towarzyszącego, aby mogły je widzieć.

Rola gospodarza

 • Ustawienia gospodarza – używając ustawień gospodarza, możesz moderować spotkania w trybie towarzyszącym. Status współgospodarza możesz nadać uczestnikom łączącym się z laptopa, komputera, urządzenia mobilnego lub uczestnikom łączącym się w trybie towarzyszącym. Możesz też skonfigurować śledzenie obecności i zakończyć rozmowę u wszystkich (w tym uczestników łączących się w trybie towarzyszącym). Dodatkowo możesz kontrolować korzystanie z czatu, a także udostępnianie ekranu, obrazu i dźwięku. Dowiedz się więcej o ustawieniach gospodarza.
 • Zakończenie rozmowy u wszystkich – jako gospodarz możesz zakończyć spotkanie u wszystkich uczestników. Zakończenie spotkania u wszystkich uczestników spowoduje rozłączenie tych osób, które nie pamiętały, aby to zrobić, opuszczając salę konferencyjną. Dowiedz się więcej o kończeniu spotkań u wszystkich uczestników.
 • Wydarzenia z transmisją na żywo – takie wydarzenie możesz rozpocząć lub zakończyć w trybie towarzyszącym, jeśli przed spotkaniem skonfigurujesz je w Kalendarzu Google. Dowiedz się więcej o wydarzeniach z transmisją na żywo.

Informacje o znanych problemach

Pokoje podgrup

Jeśli jesteś gospodarzem, możesz:

 • skonfigurować sesje w podgrupach, gdy łączysz się za pomocą trybu towarzyszącego;
 • przypisać osoby, które używają trybu towarzyszącego, do sesji w podgrupach.

Ważne: osoby korzystające z trybu towarzyszącego nie będą mogły zabierać głosu ani słuchać innych uczestników w sesjach prowadzonych w podgrupach. Do sesji tych nie możesz też przypisać sprzętu do obsługi sali konferencyjnej ani urządzenia Nest Hub Max.

Aby skonfigurować pokoje podgrup na spotkaniach hybrydowych, wybierz jedną z tych opcji:

 • Zatrzymaj uczestników stacjonarnych (osoby z sal konferencyjnych) w głównym pokoju rozmowy w Google Meet, zamiast przypisywać ich do sesji w podgrupach. 

 • Poproś po jednym uczestniku spotkania z każdej sali konferencyjnej, aby odłączył się od sprzętu do obsługi sali konferencyjnej. Następnie poproś te same osoby o dołączenie do spotkania na laptopie lub telefonie z włączonym obrazem i dźwiękiem oraz przypisz je do sesji w podgrupach. Po zakończeniu sesji w podgrupach poproś te osoby o ponowne połączenie sprzętu do obsługi sali konferencyjnej ze spotkaniem.

 • Przed wydarzeniem przygotuj osobne spotkania, które zostaną wykorzystane do przeprowadzenia sesji w podgrupach. Po rozpoczęciu sesji w podgrupach poproś uczestników, aby odłączyli się od głównego spotkania i połączyli z sesjami w podgrupach. Po zakończeniu sesji w podgrupach użyj Google Chat, aby przypomnieć uczestnikom o konieczności powrotu do pokoju głównego.

Więcej informacji o pokojach podgrup.

Rozszerzenia do Chrome innych firm

Niektóre rozszerzenia innych firm do Chrome powodują nieoczekiwane problemy w trakcie spotkań. Jeśli zauważysz problemy, spróbuj wyłączyć rozszerzenia innych firm. Dowiedz się więcej o rozszerzeniach do Chrome innych firm.

Widok siatki

Osoby, które nie mają jeszcze trybu towarzyszącego, widzą uczestników łączących się w tym trybie na kafelkach oznaczonych w siatce uczestników jako: Nazwa uczestnika (w trybie towarzyszącym).
U osób, które mają tryb towarzyszący, kafelki z uczestnikami w trybie towarzyszącym są ukryte w widoku siatki.

 

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Pobierz nową aplikację Meet na Androida

Google Meet to jedna aplikacja do prowadzenia rozmów wideo i spotkań na wszystkich urządzeniach. Korzystaj z funkcji rozmów wideo, takich jak zabawne filtry i efekty, lub planuj spotkania w dogodnym dla wszystkich czasie.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
713370
false
false