Google Meet- ja Google Duo ‑sovellusten kuvakkeet muuttuvat. Lue lisää.

Lisäominaisuustilan käyttö Google Meetin kanssa hybridiopetuksessa

Tärkeää: Jotkin ominaisuudet, kuten käden nosto, toimivat vain tietyissä Google Workspace ‐versioissa. Lue lisää Google Workspace ‐versioista.

Lisäominaisuustilan avulla voit liittää toisen näytön Google Meet ‐videokokoukseen. Lisäominaisuustilassa mikrofoni ja video ovat poissa päältä, jotta ääni ei ala kiertää.

Jos videopuheluun osallistutaan sekä etäyhteydellä että kokoushuoneesta käsin (hybridikokoukset), kokoushuoneessa olevat osallistujat eivät voi itsenäisesti chatata, antaa plus-ääniä kysymyksille tai vastata kyselyihin kokoustilalaitteiston tai Nest Hub Maxin kautta. Sen sijaan osallistujien yhteiskäyttömahdollisuuksia voi parantaa lisäominaisuustilan avulla.  

 • Kokoushuoneissa: Liity kokouksiin kokoustilalaitteiston tai Google Nest Hub Maxin audio- ja videoyhteydellä, jotta voit puhua etäosallistujille ja kuulla heidät. Voit jakaa näyttösi muille sekä käyttää chatia, kyselyitä, K & V ‐ominaisuutta ja järjestäjän asetuksia, kun avaat lisäominaisuustilan kannettavalla tietokoneella. 
 • Etänä: Liity kokoukseen tavalliseen tapaan audio- ja videoyhteydellä.

Yhteyden muodostaminen lisäominaisuustilassa kannettavalla tietokoneella

Voit liittää kannettavan tietokoneesi Google Meet ‑kokoukseen lisäominaisuustilassa joko kokouskutsun tai lyhytlinkin kautta. 

Kokouskutsun kautta: 

 1. Klikkaa kokouskutsusta Liity.
 2. Valitse kokouksen laskeutumissivulta Muut liittymisvaihtoehdot ‐kohdasta Käytä lisäominaisuustilaa. 

Lyhytlinkin kautta: 

 1. Kirjoita selaimeen g.co/companion.
 2. Valitse Meetin aloitusnäytöltä haluamasi kokous tai lisää kokouskoodi.

Vinkkejä:

 • Näet kaikki chat-viestit, kun muodostat kokouksen alussa yhteyden lisäominaisuustilan kautta. Ennen yhteyden muodostamista lähetetyt viestit eivät näy chat-striimissäsi.
 • Jos aiot käyttää chatia kokouksen aikana, pyydä kokoushuoneen osallistujia muodostamaan yhteys lisäominaisuustilassa.

Oman videoruudun jakaminen etäosallistujille Oma kuva ‑toiminnon avulla

Jos olet kokoushuoneessa ja liityt lisäominaisuustilan kautta, voit laittaa Oma kuva ‑toiminnon päälle kannettavan tietokoneen kameralla ja jakaa videokuvasi muille puhelussa olijoille. Audiota ei jaeta, eikä videoruutuasi näytetä koskaan aktiivisena puhujana. Kun sammutat kameran, omassa kuvassasi näkyy avatar.

 1. Oman kuvan laittaminen päälle: Valitse Lisäominaisuustila-näytön alareunasta Käynnistä kamera .
  • Oman kuvan laittaminen pois päältä: Klikkaa Sammuta kamera Camera.
  • Oma kuva on aina oletuksena poissa päältä ja pienennettynä.
 2. Taustan vaihtaminen ja visuaalisten tehosteiden käyttäminen: Valitse Lisäominaisuustila-näytön alareunasta Lisää vaihtoehtoja More and then Käytä visuaalisia tehosteita .

Tärkeää: 

 • Kun video on päällä, oma kuvasi näkyy muille Meetin käyttäjille, mutta se ei näy kokoushuoneessa oleville Google Meet ‑laitteiston käyttäjille. 
 • Oma kuva näkyy Google Meet ‐laitteistossa vain, kun nostat kätesi.

Kannettavan tietokoneen näytön jakaminen muille lisäominaisuustilassa

Voit jakaa kannettavan tietokoneesi näytön nopeasti lisäominaisuustilassa.  

Kokouskutsun kautta: 

 1. Klikkaa kokouskutsusta Liity.
 2. Klikkaa kokouksen laskeutumissivulta Esitä and then valitse jaettava sisältö.

Lyhytlinkin kautta: 

 1. Kirjoita selaimeen g.co/present.
 2. Valitse haluamasi kokous Meetin aloitusnäytöltä  and then valitse jaettava sisältö.

 Lisätietoja lisäominaisuustilasta

Lisäominaisuustilan videoesittely

Infograafi: Tasapuoliset yhteiskäyttömahdollisuudet hybridikokouksissa

Kuka voi käyttää lisäominaisuustilaa, ja mitä ominaisuuksia on saatavilla?

Lisäominaisuustila on kaikkien Google Meet ‐osallistujien käytettävissä. Eri ominaisuuksien, kuten käden noston, käytettävyys määräytyy Google Workspace ‐version mukaan. Lue lisää Google Workspace ‐versioista.

En ole kokoushuoneessa. Voinko käyttää lisäominaisuustilaa toisena näyttönä?

Kyllä. Kun katsot esitystä toiselta näytöltä, voit irrottaa esityksen ensisijaiselta näytöltäsi, jolla näkyy silloin enemmän osallistujien videosyötteitä. 

Lisätietoja laitteesta, osallistujista ja järjestäjänä toimimisesta

Laitteen tiedot

 • Audio: Mikrofoni ja kokouksen audio eivät ole päällä lisäominaisuustilassa kaiun välttämiseksi. Jotta voit puhua muille ja kuulla heidät puhelun aikana, käytä kokoustilalaitteistoa tai Nest Hub Maxia. Kannettava tietokone voi toistaa lisäominaisuustilassa ilmoituksia esimerkiksi liittymispyynnöistä sekä muiden sovellusten äänet.
 • Video: Videokamera ei ole päällä lisäominaisuustilassa. Lisäksi ruutusi on piilotettu osallistujaruudukosta, jotta muille videosyötteille jää tilaa. Kun nostat kätesi lisäominaisuustilassa, Meet näyttää muille osallistujille avatarisi ja nimesi sekä tekstin (Lisäominaisuustila). Esimerkki: Oma nimesi (Lisäominaisuustila).
 • Toimintailmoitukset: Kun kokouksen osallistujat lähettävät chat-viestejä tai käyttävät kyselyitä tai muita vastaavia toimintoja, kokoustilalaitteistossa ja Nest Hub Maxissa näkyy tästä ilmoitus. Ilmoitukset muistuttavat kokoushuoneissa olevia ihmisiä osallistumaan lisäominaisuustilan kautta.
 • Mobiililaitteet: Lisäominaisuustila ei ole käytettävissä mobiililaitteilla.

Osallistujien tiedot

 • Lisäominaisuustilaa käyttävät osallistujat: Osallistujat-välilehdeltä näet kaikki, jotka ovat liittyneet kokoukseen lisäominaisuustilassa.
 • Liittymis- ja poistumisilmoitukset: Kaikki osallistujat saavat ilmoituksen, kun lisäominaisuustilaa käyttävä osallistuja liittyy puheluun tai poistuu siitä.
 • Vieraat: Kokouksen järjestäjän on hyväksyttävä osallistujat, jotka eivät ole kirjautuneet Google-tilille (vieraat), ennen kuin he voivat muodostaa yhteyden lisäominaisuustilassa. 

Lasketaanko lisäominaisuustila mukaan osallistujamäärään?

Kyllä, lisäominaisuustilaa käyttävät yhteydet ja esitykset lasketaan mukaan osallistujamäärään. Jos käytät tietokonetta, osallistujamäärä näkyy kokouksen oikeassa alakulmassa olevassa osallistujakuvakkeessa. 

Esitysten pitäminen ja katselu

 • g.co/present: Kun jaat näyttösi muille osoitteessa g.co/present, muodostat yhteyden kokoukseen lisäominaisuustilassa. Jos haluat puhua, kuunnella muita tai jakaa videokuvasi kokouksessa, muodosta yhteys kokoustilalaitteiston tai Nest Hub Maxin kautta. Voit myös liittyä kokoukseen käyttämällä täyttä audio- ja videoyhteyttä (muu kuin lisäominaisuustila).
 • Osallistujalista: Lisäominaisuustilassa esitystä pitävät osallistujat näkyvät Osallistujat-välilehdellä kahdesti. Näin voit kiinnittää tai poistaa osallistujia ja esityksiä erikseen.
 • Esitysten katsominen: Jos kokouksessa on vähintään kaksi esitystä:
  • Lisäominaisuustilaa käyttävät osallistujat näkevät vain aktiivisen esityksen.
  • Jos aktiivinen esittäjä lopettaa esityksen, muiden esittäjien on jatkettava esityksiään, jotta lisäominaisuustilaa käyttävät osallistujat voivat nähdä ne.

Järjestäjänä toimiminen

 • Järjestäjän asetukset: Voit moderoida kokouksia lisäominaisuustilassa käyttämällä järjestäjän asetuksia. Voit tehdä tietokonetta, mobiililaitetta tai lisäominaisuustilaa käyttävistä osallistujista apujärjestäjiä, aloittaa läsnäolon seurannan tai lopettaa puhelun kaikilta (myös lisäominaisuustilan käyttäjiltä). Voit myös valvoa chatin, näytön jakamisen sekä videon ja audion käyttöä. Lue lisää järjestäjän asetuksista.
 • Puhelun päättäminen kaikilta: Järjestäjänä voit lopettaa kokouksen kaikilta. Kokouksen päättäminen kaikilta katkaisee yhteyden sellaisiin osallistujiin, jotka eivät ole ehkä muistaneet katkaista yhteyttä poistuessaan kokoushuoneesta. Lue lisää kokousten päättämisestä kaikilta.
 • Livestriimitapahtumat: Voit aloittaa ja lopettaa livestriimitapahtumia lisäominaisuustilassa, jos lisäät tapahtumat Google Kalenteriin ennen kokousta. Lue lisää livestriimitapahtumista.

Tietoja tunnetuista ongelmista

Pienryhmähuoneet

Jos olet kokouksen järjestäjä, voit

 • luoda pienryhmäistuntoja, kun muodostat yhteyden lisäominaisuustilassa
 • lisätä lisäominaisuustilan käyttäjiä pienryhmäistuntoihin.

Tärkeää: Lisäominaisuustilan käyttäjät eivät voi puhua tai kuulla muita pienryhmäistunnoissa, eikä kokoustilalaitteistoa tai Nest Hub Maxia voi lisätä pienryhmäistuntoihin. 

Voit luoda pienryhmähuoneita hybridikokouksiin seuraavilla tavoilla:

 • Pidä kokoushuoneissa olevat osallistujat Google Meet ‐puhelun päähuoneessa sen sijaan, että lisäisit heidät pienryhmäistuntoihin. 

 • Pyydä yhtä osallistujaa kustakin kokoushuoneesta katkaisemaan kokoustilalaitteiston yhteys. Pyydä häntä sitten liittymään kokoukseen kannettavalla tietokoneella tai puhelimella täyden audio- ja videoyhteyden kautta ja lisää hänet pienryhmäistuntoon. Kun pienryhmäistunnot päättyvät, pyydä kyseistä henkilöä yhdistämään kokoustilalaitteisto uudelleen kokoukseen.

 • Luo ennen tapahtumaa erilliset kokoukset pienryhmäistuntoja varten. Kun pienryhmäistunnot alkavat, pyydä osallistujia katkaisemaan yhteys pääkokoukseen ja liittymään pienryhmäistuntoihin. Kun pienryhmäistunnot päättyvät, kehota Google Chatin kautta osallistujia palaamaan päähuoneeseen.

Lue lisää pienryhmähuoneista.

Kolmannen osapuolen Chrome-laajennukset

Jotkin kolmannen osapuolen Chrome-laajennukset aiheuttavat odottamattomia ongelmia kokouksissa. Jos huomaat ongelmia, kokeile kolmannen osapuolen laajennusten poistamista käytöstä. Lue lisää kolmannen osapuolen Chrome-laajennuksista.

Ruudukkonäkymä

Osallistujat, jotka eivät vielä käytä lisäominaisuustilaa, näkevät lisäominaisuustilan käyttäjät ruutuina osallistujaruudukossa muodossa Nimi (Lisäominaisuustila).
Jos osallistujalla on lisäominaisuustila käytössään, lisäominaisuustilaruudut on piilotettu ruudukosta.

 

Muuta aiheeseen liittyvää

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
713370
false
false