Mag-ambag sa Google Maps at makakuha ng mga puntos

Halimbawa: Sa pambihirang sitwasyon ng COVID-19 sa ngayon, nagsasagawa kami ng mga hakbang para protektahan ang kalusugan ng mga miyembro ng aming team at unahin ang mahahalagang serbisyo. Dahil dito, posibleng may ilang pansamantalang limitasyon at pagkaantala sa kung paano ka makakapag-ambag sa Maps. 

Mag-sign up para maging Local Guide at makakuha ng mga puntos para sa pag-aambag ng content sa Google Maps. Mag-ipon ng mga puntos para mapataas ang iyong level at makatanggap ng mga benepisyo para sa Local Guide. Matuto pa tungkol sa mga puntos at level sa Local Guides.

Paano makakuha ng mga puntos

Puwede kang makakuha ng mga puntos sa maraming paraan. Alamin kung paano:

Tingnan ang breakdown ng iyong mga puntos

  1. Sa iyong computer, buksan ang Google Maps.
  2. I-click ang Menu Menu at pagkatapos ay Iyong mga kontribusyon.
  3. Mag-click sa iyong pangalan.
  4. Lalabas sa iyong profile ang iyong mga puntos. Pagkatapos mong makagawa ng kontribusyon, puwedeng abutin nang hanggang 24 na oras bago lumabas sa iyong profile ang mga puntos mo.

Paalala: Bilang Local Guide, puwedeng tumaas ang iyong level kapag nakakuha ka ng mas maraming puntos. Alamin ang tungkol sa mga benepisyo sa bawat level.

Mga kaugnay na link

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?