Mag-tag ng mga putahe sa Android

Maaari kang mag-tag ng mga larawan ng mga putahe na na-upload mo sa Google Maps. 

Mag-tag ng putahe

  1. Magdagdag ng larawan sa Google Maps mula sa page ng lugar.
  2. Kapag may ipinakitang kahilingang mag-tag ng putahe, idagdag ang pangalan ng putahe at irekomenda ito. 

 

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?