Gamitin ang paghahanap gamit ang boses at mga voice command sa Android

Sa iyong Android device, magagamit mo ang iyong boses upang maghanap ng impormasyon o magsabi ng mga command upang makatutok ka sa daan.

Upang magamit ang paghahanap gamit ang boses at mga voice command, dapat kang:

 • Gumamit ng Android device.
 • Mag-sign in sa parehong account sa Google Maps app at sa Google app.

Tandaan: Hindi available sa lahat ng wika ang feature na ito.

Gumamit ng paghahanap gamit ang boses at mga command sa navigation

 1. Buksan ang Google Maps app Google Maps.

 2. Sabihin ang “Ok Google” o i-tap ang Magsalita Magsalita.
 3. Magtanong o magpagawa ng isang bagay sa Maps.

Mga paghahanap gamit ang boses

Narito ang ilang halimbawa ng mga paghahanap gamit ang boses na maaari mong sabihin:

 • "How do I get to [name of place]?" (Paano ako makakapunta sa [Makati]?)
 • "Show me a map of [name of place]." (Pakitaan ako ng mapa ng [Makati].)

Mga command sa navigation

Kapag nasa navigation mode ka, narito ang ilang command na maaari mong sabihin:

Mga Direksyon at Paglalakbay

 • "Mute." (I-mute.) o "Mute voice guidance" (I-mute ang gabay na boses.)
 • "Unmute." (Alisin sa pagkaka-mute.) o "Unmute voice guidance." (Alisin sa pagkaka-mute ang gabay na boses.)
 • "Show traffic." (Ipakita ang trapiko.) o "Hide traffic." (Itago ang trapiko.)
 • "Show satellite." (Ipakita ang satellite.) o "Hide satellite." (Itago ang satellite.)
 • "Navigate home." (Mag-navigate pauwi.) o "Navigate to Starbucks." (Mag-navigate sa Starbucks.)
 • "Show route overview." (Ipakita ang overview ng ruta.) o "Show alternate routes." (Magpakita ng mga alternatibong ruta.)
 • "What road is this?" (Anong kalsada ito?)
 • "What’s my next turn?" (Ano ang susunod kong liko?)
 • "What’s my ETA?" (Ano ang ETA ko?)
 • "How's traffic ahead?" (Kumusta ang trapiko?) o "How's traffic to home?" (Kumusta ang trapiko pauwi?)
 • "Avoid tolls." (Umiwas sa mga toll.) o "Enable tolls." (I-enable ang mga toll.)
 • "Avoid highways." (Umiwas sa mga highway.) o "Enable highways." (I-enable ang mga highway.)
 • "Avoid ferries." (Iwasan ang mga ferry.) o "Enable ferries." (I-enable ang mga ferry.)
 • "Exit navigation." (Lumabas sa navigation.)

Higit pang command na maaari mong sabihin

 • "Call Mom." (Tawagan si Nanay.)
 • "Find gas stations." (Maghanap ng mga gasolinahan.) o "Find restaurants." (Maghanap ng mga restaurant.)
 • "Send a text to Larry." (Magpadala ng text kay Larry.) o "Send an SMS to Sergey, I'm feeling lucky." (Magpadala ng SMS kay Sergey, sinusuwerte ako.)
 • "What's the weather like?" (Ano ang lagay ng panahon?) o "How's the weather in Seattle?" (Ano ang lagay ng panahon sa Seattle?)
 • "Play some jazz." (Magpatugtog ng jazz.) o "Play happy birthday on Google Play Music." (Magpatugtog ng happy birthday sa Google Play Music.)
 • "What's the closest hotel?" (Ano ang pinakamalapit na hotel?)
 • "When's my next meeting?" (Kailan ang susunod kong pulong?)
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?