Switching to Gmail from Microsoft Outlook

Tổng quan: Những điểm khác biệt giữa Gmail và Outlook

""

" "

Vì giờ đây bạn đã chuyển từ Microsoft® Outlook® sang G Suite, hãy tìm hiểu cách sử dụng Gmail làm chương trình thư mới của bạn.

Những gì bạn cần:
"" 10 phút
Account Tài khoản Google

Tải Gmail: Web (mail.google.com)Android hoặc iOS

""

Trong Outlook... Trong Gmail...
Xem thư và thư trả lời theo mặc định dưới dạng các mục riêng lẻ trong Hộp thư đến Nhóm thư và thư trả lời theo mặc định trong chuỗi trò chuyện để bạn xem nhiều thư liên quan ở một chế độ xem
Tạo nhiều chữ ký Sử dụng Câu trả lời soạn trước
Tự động kiểm tra lỗi chính tả trong khi soạn Kiểm tra lỗi chính tả sau khi soạn
Đính kèm và chuyển tiếp nhiều thư Chuyển tiếp tất cả hoặc chọn thư trong một chuỗi trò chuyện
Xóa thư, thường để tiết kiệm dung lượng Lưu trữ thư để hộp thư đến trông ngăn nắp
Sắp xếp thư theo người gửi, ngày hoặc kích thước Tìm thư theo người gửi, ngày, chủ đề và nhiều mục khác bằng Gmail
Sắp xếp thư vào các thư mục Gắn nhãn cho thư
Chỉ định danh mục màu cho thư Lập mã màu cho nhãn
Gắn cờ thư quan trọng Gắn dấu sao hoặc thêm dấu vào các thư quan trọng
Quản lý email đến bằng các quy tắc Quản lý email đến bằng các bộ lọc
Gắn cờ thư để theo dõi Thêm thư vào danh sách việc cần làm hoặc nhãn Theo dõi
Nhận thông báo thư trên máy tính qua tính năng Thông báo trên màn hình Bật thông báo trên màn hình trong Chrome
Chia sẻ hộp thư Ủy quyền hộp thư của bạn cho các cá nhân hoặc dùng Google Groups để chia sẻ rộng hơn

Mục lục

Mục 1: Truy cập vào Gmail

1.1 Tải Gmail xuống thiết bị của bạn
1.2 (Không bắt buộc) Thêm nhiều Tài khoản Google
1.3 Tạo dấu trang trên trình duyệt
1.4 Thêm lối tắt Gmail trên màn hình

Mục 2: Làm cho Gmail trông giống như Outlook

2.1 (Không bắt buộc) Liệt kê thư một cách riêng biệt
2.2 Thêm ngăn xem trước
2.3 Xem Lịch Google trong hộp thư đến
2.4 Tạo danh sách việc cần làm
2.5 Thêm chữ ký
2.6 Sử dụng và thay đổi phím tắt

Mục 3: Gửi email

3.1 Soạn email mới
3.2 Định dạng văn bản và thêm hình ảnh hoặc tệp đính kèm
3.3 Sử dụng tính năng kiểm tra lỗi chính tả
3.4 Gửi và hủy gửi

Mục 4: Trả lời email

4.1 Trả lời, chuyển tiếp và in email
4.2 Thay đổi người nhận và tiêu đề
4.3 Lưu tệp đính kèm

Mục 5: Sắp xếp email

5.1 Lưu trữ hoặc xóa
5.2 Sắp xếp và lọc với Tìm kiếm
5.3 Các thư mục có danh mục màu với Nhãn có màu
5.4 Gắn cờ với Gắn dấu sao và dấu quan trọng
5.5 Quy tắc với Bộ lọc

Mục 6: Cộng tác trong Gmail

6.1 Thông báo tự động
6.2 Thông báo trên màn hình
6.3 Ủy quyền thư
6.4 Hộp thư dùng chung
6.5 Trò chuyện

Mục 7: Nhận mẹo tăng hiệu suất Gmail

7.1 Đọc và trả lời email khi không có mạng
7.2 Tạm ẩn email
7.3 Nhớ theo dõi
7.4 Mẫu email
7.5 Hộp thư ưu tiên

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
17
false