Các "phòng" trên Google Chat sẽ đổi tên thành "không gian". Tên gọi mới này có thể sẽ mất chút thời gian thì mới xuất hiện ở mọi nơi. Tìm hiểu thêm.

Xem qua các chủ đề trợ giúp

Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
17
false