Prikazovanje tem na vrhu seznama

Teme lahko nastavite, tako da so prikazane na vrhu seznama. To je uporabno, če imate teme, ki si jih želite pogosto ogledati.

  1. Prijavite se v Google Skupine.
  2. Kliknite Moje skupine.
  3. Izberite skupino.
  4. Potrdite polja pri temah, da jih izberete.
  5. Na vrhu kliknite Dejanja.
  6. Izberite Prikaži na vrhu.
  7. Če želite temo odpeti, jo izberite in nato izberite še Ne prikaži na vrhu.