สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เราได้จำกัดจำนวนผู้เชี่ยวชาญในทีมสนับสนุนซึ่งเป็นมาตรการเพื่อการป้องกันสุขภาพ ขอขอบคุณที่อดทนรอเนื่องจากการติดต่อกับเราอาจใช้เวลานานกว่าปกติ โปรดดูข้อมูลในศูนย์ช่วยเหลือเพื่อรับการสนับสนุนเพิ่มเติม

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการคืนเงินสำหรับ Google Play ในประเทศ EEA และสหราชอาณาจักร

หมายเหตุ: นโยบายเหล่านี้มีผลเฉพาะกับผู้ใช้ที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปและสหราชอาณาจักร และเฉพาะกับการซื้อตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2018 สำหรับการซื้อก่อนวันที่ 28 มีนาคม 2018 หรือสำหรับผู้ใช้ในประเทศอื่นๆ ทั้งหมด ให้ดูวิธีรับเงินคืน

Google จะไม่คืนเงินสำหรับการซื้อสินค้าใน Google Play ส่วนใหญ่เว้นแต่สินค้ามีข้อบกพร่องหรือไม่ตรงกับคำอธิบายใน Google Play แต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่บ้าง (ดูนโยบายการคืนเงินด้านล่าง)

หากระบบยอมรับคำขอรับเงินคืนแล้ว ให้ตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้ในการคืนเงิน

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้ใช้ได้กับการซื้อสินค้าในบัญชี Google ของคุณ หากมีการซื้อสินค้าใน Google Play ด้วยบัตรหรือวิธีการชำระเงินอื่นที่คุณไม่ได้เป็นคนซื้อ โปรดไปที่นี่

การขอรับเงินคืนใน Google Play ทำได้ 2 วิธี

หากสินค้าที่ซื้อทำงานไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับคำอธิบายใน Google Play คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้

  1. รับการสนับสนุนจากนักพัฒนาแอปนั้นภายใต้การรับประกันที่นักพัฒนาแอปอาจมีให้ หรือ
  2. ขอรับเงินคืนในเว็บไซต์ Google Play

เลือกวิธีขอคืนเงิน

วิธีที่ 1: ขอความช่วยเหลือจากนักพัฒนาแอป

แอปใน Play Store ส่วนใหญ่สร้างขึ้นโดยนักพัฒนาแอปภายนอกซึ่งไม่ใช่ Google นักพัฒนาแอปควรให้การสนับสนุนแอปและตรวจสอบว่าคุณใช้งานแอปได้ตามปกติ

คุณควรติดต่อนักพัฒนาแอปในกรณีต่อไปนี้

  1. มีข้อสงสัยเกี่ยวกับแอป
  2. ทำการซื้อในแอปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับ หรือไม่ทำงานตามที่คาดไว้

นักพัฒนาแอปอาจช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการซื้อสินค้าและอาจดำเนินการคืนเงินด้วย ค้นหาวิธีติดต่อนักพัฒนาแอป

วิธีที่ 2: ยื่นขอเงินคืนในเว็บไซต์ Google Play

คุณยังขอเงินคืนจาก Google ได้โดยทำตามวิธีการเหล่านี้ โดยปกติ คุณจะทราบผลการตัดสินภายใน 1 วันทําการ แต่บางครั้งอาจใช้เวลาถึง 4 วันทําการ

สำหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์: หากต้องการคืนอุปกรณ์หรือขอเงินคืนสำหรับอุปกรณ์ที่ซื้อจาก Google Store โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าขอเงินคืนของ Google Store

หมายเหตุ: อาจมีการแชร์ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคำขอเงินคืนกับนักพัฒนาแอป 

นโยบายการคืนเงินของ Google Play

นโยบายการคืนเงินจะแตกต่างกันตามประเภทสินค้าที่ซื้อ เลือกลิงก์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: หากคุณไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องบัญชีของตนเองจากการซื้อที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ให้รายละเอียดบัญชีหรือการชำระเงินแก่บุคคลอื่นหรือไม่ได้ปกป้องบัญชีด้วยการตรวจสอบสิทธิ์ โดยปกติแล้วเราจะคืนเงินให้ไม่ได้

แอปและเกมใน Google Play

Google จะคืนเงินเต็มจำนวนสำหรับแอปและเกมที่ซื้อใน Play Store ซึ่งขอคืนภายใน 2 ชั่วโมงเพื่อเป็นการเอื้อเฟื้อแก่ผู้ใช้ คุณจะคืนแอปหรือเกมเพื่อขอรับเงินคืนได้เพียงครั้งเดียว โปรดอ่านด้านล่างสำหรับคำขอเงินคืนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอปและเกมใน Google Play

เนื้อหาดิจิทัล ภายใต้กฎหมาย คุณมีสิทธิตามกฎหมายในการถอนตัวโดยอัตโนมัติจากสัญญาสำหรับการซื้อเนื้อหาดิจิทัลอย่างเช่น แอป เกม รายการที่ซื้อในแอป หรือสื่ออื่นๆ เช่น ภาพยนตร์หรือเพลง และจะมีสิทธิเดียวกันนี้เมื่อคุณซื้อการสมัครใช้บริการเนื้อหาดิจิทัลภายในแอป อย่างไรก็ตามเมื่อคุณซื้อหรือสมัครใช้บริการเนื้อหาดิจิทัลผ่าน Google Play คุณยอมรับว่าเนื้อหาดิจิทัลนั้นจะพร้อมให้คุณใช้งานทันที และรับทราบว่าคุณสละสิทธิตามกฎหมายในการถอนตัวโดยอัตโนมัติ ดังนั้น คุณจะไม่มีสิทธิ์ขอเงินคืน (หรือการชดเชยอื่นใด) เว้นแต่เนื้อหาดิจิทัลจะมีข้อบกพร่อง ไม่พร้อมใช้งาน หรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้

บริการดิจิทัล ภายใต้กฎหมาย คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายโดยอัตโนมัติที่จะเลิกสัญญาสำหรับการซื้อบริการดิจิทัลภายใน 14 วันหลังจากการซื้อ ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อบริการพื้นที่เก็บข้อมูลไฟล์ผ่าน Google Assistant คุณยกเลิกการซื้อได้ภายใน 14 วันเพื่อขอรับเงินคืนเต็มจำนวน โดยขอเงินคืนที่นี่หรือใช้ฟอร์มนี้ถอนคำสั่งซื้อ หลังจาก 14 วันแรกผ่านไปแล้ว คุณจะไม่มีสิทธิ์ขอเงินคืน (หรือการชดเชยอื่นใด) เว้นแต่บริการจะมีข้อบกพร่อง ไม่พร้อมใช้งาน หรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ อย่างไรก็ตาม คุณยกเลิกการสมัครรับข้อมูลได้ และการยกเลิกจะมีผลนับจากที่ระยะเวลาการชำระเงินครั้งถัดไปเริ่มขึ้น คุณจะยังมีสิทธิ์เข้าถึงบริการที่สมัครไปจนสิ้นสุดระยะเวลาที่คุณได้ชำระเงิน

Google Play Pass

บริการดิจิทัล: ภายใต้กฎหมาย คุณมีสิทธิตามกฎหมายในการถอนตัวโดยอัตโนมัติจากสัญญาสำหรับการซื้อบริการดิจิทัลภายใน 14 วันหลังจากการซื้อ

โดยขอเงินคืนที่นี่หรือใช้ฟอร์มนี้ถอนคำสั่งซื้อ

หลังจาก 14 วันแรกผ่านไปแล้ว คุณจะไม่มีสิทธิ์ขอเงินคืน (หรือการชดเชยอื่นใด) เว้นแต่บริการจะมีข้อบกพร่อง ไม่พร้อมใช้งาน หรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ หากคุณไม่ต้องการสมัครใช้บริการอีกแล้ว ให้ยกเลิกการสมัครใช้บริการ คุณจะยังมีสิทธิ์เข้าถึงบริการที่สมัครไปจนสิ้นสุดระยะเวลาที่คุณได้ชำระเงินไว้

การคืนเงินสำหรับ Google Play Movies & TV

หากวิดีโอเล่นไม่ราบรื่น ให้ลองทำตามเคล็ดลับการแก้ปัญหาการเล่น หากคุณยังต้องการเงินคืนหรือส่งคำขอรับเงินคืนด้วยเหตุผลอื่น โปรดดูข้อมูลด้านล่าง

คุณมีเวลาถึง 7 วันในการคืนเนื้อหา Google Play Movies & TV ตราบใดที่คุณยังไม่รับชมเนื้อหานั้น หากภาพยนตร์หรือรายการทีวีมีข้อบกพร่อง ไม่พร้อมใช้งาน หรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ คุณขอเงินคืนได้ทุกเมื่อ

หากคุณคืนภาพยนตร์หรือรายการทีวีเพื่อขอรับเงินคืน ระบบอาจนำภาพยนตร์หรือรายการทีวีดังกล่าวออกจากคลังของคุณและคุณจะดูรายการนั้นไม่ได้

Google Play Music
หากเพลงของคุณเล่นไม่ได้ ให้ลองแก้ปัญหาการเล่นเพลง หากคุณยังต้องการขอรับเงินคืนหรือส่งคำขอรับเงินคืนด้วยเหตุผลอื่น โปรดดูข้อมูลด้านล่าง

การสมัครใช้บริการ Google Play Music เมื่อการสมัครรับข้อมูลเริ่มแล้ว คุณจะขอรับเงินคืนสำหรับค่าใช้จ่ายใดๆ ที่คุณชำระเงินเรียบร้อยแล้วไม่ได้ เว้นแต่เพลงจะมีข้อบกพร่อง ไม่พร้อมใช้งาน หรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ หากคุณไม่ต้องการสมัครรับข้อมูลอีกแล้ว ให้ยกเลิกการสมัครรับข้อมูล คุณจะยังมีสิทธิ์เข้าถึงบริการที่สมัครไปจนสิ้นสุดระยะเวลาที่คุณได้ชำระเงินไว้

สำหรับการสมัครรับข้อมูลจากบริการสตรีมเพลงอื่นๆ ให้ดูที่ส่วนแอปและเกมใน Google Play ด้านบน

เพลงและอัลบั้ม คุณอาจคืนเพลงหรืออัลบั้มได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อเนื้อหาตราบใดที่คุณยังไม่ได้ดาวน์โหลดหรือเล่นเนื้อหานั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ เมื่อคุณดาวน์โหลดหรือสตรีมเพลงแล้ว คุณจะยกเลิกคำสั่งซื้อเพื่อขอรับเงินคืนไม่ได้เว้นแต่ว่าเพลงหรืออัลบั้มนั้นจะมีข้อบกพร่อง ไม่พร้อมใช้งาน หรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ หากคุณคืนเพลงหรืออัลบั้ม ระบบอาจนำเพลงหรืออัลบั้มดังกล่าวออกจากคลังของคุณและคุณจะฟังไม่ได้

Google Play Books

หากหนังสือของคุณไม่โหลด ให้ลองแก้ปัญหาการแสดงหนังสือ หากคุณยังต้องการขอรับเงินคืนหรือส่งคำขอรับเงินคืนด้วยเหตุผลอื่น โปรดดูข้อมูลด้านล่าง

คุณมีสิทธิ์ส่งคืนหนังสือส่วนใหญ่ที่ซื้อใน Google Play เพื่อขอรับเงินคืนเต็มจำนวนภายใน 7 วันหลังจากการซื้อ หากหนังสือมีข้อบกพร่อง ไม่พร้อมใช้งาน หรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ คุณขอเงินคืนได้ทุกเมื่อ

หากคุณคืนหนังสือ ระบบอาจนำหนังสือดังกล่าวออกจากคลังของคุณและคุณจะอ่านไม่ได้

Google Play Newsstand

ฉบับเดียว ระบบคืนเงินให้กับการซื้อนิตยสารแบบฉบับเดียวไม่ได้ เว้นแต่ว่านิตยสารฉบับนั้นจะมีข้อบกพร่อง ไม่พร้อมใช้งาน หรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้

การสมัครรับข้อมูล ยกเลิกการสมัครรับข้อมูลได้ตลอดเวลา หากเนื้อหามีข้อบกพร่อง ไม่พร้อมใช้งาน หรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ เราคืนเงินให้คุณได้ หากคุณยกเลิกภายใน 7 วันแรกของการสมัครรับข้อมูลรายเดือน (หรือนานกว่า) เราอาจคืนค่าใช้จ่ายของเดือนที่คุณยกเลิก มิเช่นนั้นการยกเลิกจะมีผลตั้งแต่เริ่มช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินรอบถัดไป คุณจะยังเข้าถึงเนื้อหาที่สมัครรับข้อมูลได้ต่อไปจนกว่าระยะเวลาที่คุณได้ชำระเงินไว้แล้วจะสิ้นสุดลง

เราจะคืนเงินให้ได้เฉพาะการสมัครรับข้อมูลที่ใช้งานได้อยู่ และคืนเงินให้กับการสมัครรับข้อมูลที่สิ้นสุดลงแล้วไม่ได้ หากคุณคืนสิ่งพิมพ์ ระบบอาจนำสิ่งพิมพ์ดังกล่าวออกจากคลังของคุณและคุณจะเข้าถึงไม่ได้

การซื้อผ่านการดำเนินการใน Google Assistant

Google จะคืนเงินเต็มจำนวนสำหรับสินค้าดิจิทัลที่ซื้อผ่าน Google Assistant ซึ่งขอคืนภายใน 2 ชั่วโมงเพื่อเป็นการเอื้อเฟื้อแก่ผู้ใช้ คุณคืนสินค้าดิจิทัลเพื่อรับเงินคืนได้เพียงครั้งเดียว สำหรับการขอเงินคืนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดิจิทัลที่ซื้อผ่าน Google Assistant โปรดอ่านด้านล่าง

เนื้อหาดิจิทัล ภายใต้กฎหมาย คุณมีสิทธิตามกฎหมายในการถอนตัวโดยอัตโนมัติจากสัญญาสำหรับการซื้อเนื้อหาดิจิทัลอย่างเช่น รายการที่ซื้อผ่านการดำเนินการ รวมถึงการสมัครรับเนื้อหาดิจิทัลผ่านการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณซื้อหรือสมัครรับเนื้อหาดิจิทัลด้วย Google Assistant คุณยอมรับว่าเนื้อหาดิจิทัลนั้นจะพร้อมให้คุณใช้งานทันที และรับทราบว่าคุณสละสิทธิ์ตามกฎหมายโดยอัตโนมัติในการถอนการสมัครรับเนื้อหา ดังนั้น คุณจะไม่มีสิทธิ์ขอเงินคืน (หรือการชดเชยอื่นใด) เว้นแต่เนื้อหาดิจิทัลจะมีข้อบกพร่อง ไม่พร้อมใช้งาน หรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้

ในกรณีที่สมัครใช้บริการเนื้อหาดิจิทัล หากคุณไม่ต้องการสมัครใช้บริการอีกต่อไป ให้ยกเลิกการสมัครใช้บริการ คุณจะยังมีสิทธิ์เข้าถึงบริการที่สมัครไปจนสิ้นสุดระยะเวลาที่คุณได้ชำระเงินไว้

บริการดิจิทัล ภายใต้กฎหมาย คุณมีสิทธิตามกฎหมายในการถอนตัวโดยอัตโนมัติจากสัญญาสำหรับการซื้อบริการดิจิทัลภายใน 14 วันหลังจากการซื้อ ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อบริการพื้นที่เก็บข้อมูลไฟล์ผ่าน Google Assistant คุณยกเลิกการซื้อได้ภายใน 14 วันเพื่อขอรับเงินคืนเต็มจำนวน โดยขอเงินคืนที่นี่หรือใช้ฟอร์มนี้ถอนคำสั่งซื้อ หลังจาก 14 วันแรกผ่านไปแล้ว คุณจะไม่มีสิทธิ์ขอเงินคืน (หรือการชดเชยอื่นใด) เว้นแต่บริการจะมีข้อบกพร่อง ไม่พร้อมใช้งาน หรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ อย่างไรก็ตาม คุณยกเลิกการสมัครรับข้อมูลได้ และการยกเลิกจะมีผลนับจากที่ระยะเวลาการชำระเงินครั้งถัดไปเริ่มขึ้น คุณจะยังมีสิทธิ์เข้าถึงบริการที่สมัครไปจนสิ้นสุดระยะเวลาที่คุณได้ชำระเงินไว้
บัตรของขวัญ Google Play และยอดเงินคงเหลือใน Google Play

บัตรของขวัญ Play และยอดคงเหลือใน Play แบบชำระเงินล่วงหน้าอื่นๆ ไม่สามารถคืนเงินได้เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้ ยอดโปรโมชันคงเหลือใน Play ไม่สามารถคืนเงินได้

ของขวัญจาก Google Play

นโยบายนี้ใช้กับของขวัญที่เป็นเครดิต Google Play, การสมัครรับข้อมูลจาก Google Play Music หรือ Google Play Books ที่ซื้อจาก Google เท่านั้น หากคุณซื้อของขวัญผ่านผู้ค้าปลีกบุคคลที่สาม โปรดติดต่อผู้ค้าปลีกเพื่อขอข้อมูลการคืนเงิน

หากต้องการส่งคืนของขวัญ โปรดแจ้งให้ผู้ซื้อทราบเพื่อให้ผู้ซื้อติดต่อเรา โปรดทราบว่า

  • เราสามารถจ่ายเงินคืนให้ผู้ซื้อของขวัญเท่านั้น
  • เราสามารถคืนเงินสำหรับของขวัญที่ยังไม่มีการแลกเท่านั้น
  • เมื่อเราคืนเงินค่าของขวัญแล้ว รหัสของขวัญจะไม่สามารถใช้แลกของขวัญได้
  • การขอคืนเงินสำหรับของขวัญในรูปแบบเครดิต Google Play จะทำได้ภายใน 3 เดือนหลังจากวันที่ซื้อของขวัญเท่านั้น
นโยบายการคืนเงินบริจาคของ Google Play
การบริจาคเงินแก่องค์กรการกุศลจะขอรับเงินคืนไม่ได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการชำระเงิน โปรดติดต่อทีมสนับสนุน

ระยะเวลาที่ใช้ในการคืนเงิน

ไทม์ไลน์ในการคืนเงิน

Google Play จะคืนเงินไปยังวิธีการชำระเงินที่ใช้ในการซื้อแต่เดิม ระยะเวลาในการคืนเงินจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณชำระเงิน

หากการคืนเงินใช้เวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้ ให้ตรวจสอบสถานะการคืนเงินในบัญชี Google Pay หากสถานะเป็น "คืนเงินแล้ว" คุณจะเห็นเครดิตในรูปแบบการชำระเงินของคุณ แต่หากสถานะเป็น "ยกเลิกแล้ว" แสดงว่าระบบไม่ได้เรียกเก็บเงินจากคำสั่งซื้อและคุณก็จะไม่เห็นเครดิตในรูปแบบการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

เวลาในการคืนเงินโดยประมาณ

บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต

3-5 วันทำการ

ระยะเวลาในการดำเนินการอาจขึ้นอยู่กับผู้ออกบัตร และบางครั้งอาจใช้เวลาถึง 10 วันทำการ

หากคุณไม่ได้ใช้บัตรเครดิตนั้นอีกต่อไปแล้ว เราจะคืนเงินไปยังธนาคารผู้ออกบัตรของคุณ โปรดติดต่อธนาคารเพื่อขอรับเงินคืน

การเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการมือถือโดยตรง (แบบเติมเงิน/ตามการใช้งานจริง)

1-30 วันทำการ

ระยะเวลาในการดำเนินการอาจขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและบางครั้งอาจใช้เวลานานกว่านี้

การเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการมือถือโดยตรง (แบบชำระเงินภายหลัง/สัญญา)

1-2 รอบบิล

ระยะเวลาในการดำเนินการอาจขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ แต่โดยทั่วไปเงินคืนจะปรากฏภายใน 2 รอบบิลหลังขอคืนเงิน หากการคืนเงินใช้เวลานานกว่านั้น โปรดติดต่อผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบสถานะ

ยอดเงินคงเหลือใน Google Play (ยอดในบัตรของขวัญหรือยอดเครดิตคงเหลือ)

1 วันทำการ

เงินคืนจะปรากฏในบัญชี Google Pay ซึ่งบางครั้งอาจใช้เวลาถึง 3 วันทำการ

ยอดคงเหลือ Google Pay

1 วันทำการ

เงินคืนจะปรากฏในบัญชี Google Pay ซึ่งบางครั้งอาจใช้เวลาถึง 3 วันทำการ

ธนาคารออนไลน์

1-10 วันทำการ

ระยะเวลาในการดำเนินการอาจขึ้นอยู่กับธนาคาร แต่โดยทั่วไปจะใช้เวลา 4 ถึง 10 วันทำการ

PayPal

3-5 วันทำการ

บางครั้งการคืนเงินอาจใช้เวลาถึง 10 วันทำการ หากคุณได้รับเงินคืนผ่านวิธีการชำระเงินใน PayPal (เช่น บัญชีธนาคารที่ลิงก์อยู่) โปรดติดต่อ PayPal เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
84680
false