Vrátenie platby v službe Google Play v krajinách EHP

Poznámka: Tieto pravidlá sa vzťahujú iba na používateľov v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru a Spojenom kráľovstve a iba na nákupy uskutočnené od 28. marca 2018 alebo neskôr. Ak ste uskutočnili nákup pred 28. marcom 2018 alebo sa nachádzate v inej krajine, prečítajte si, ako získať vrátenie platby.

Google nevracia platby za väčšinu nákupov v službe Google Play okrem položiek, ktoré sú nefunkčné alebo nezodpovedajú popisu v službe Google Play. Existujú však výnimky (prečítajte si pravidlá pre vrátenie platby uvedené nižšie).

Ak sme prijali vašu žiadosť o vrátenie platby, zistite, koľko bude vrátenie platby trvať.

Poznámka: Platí to pre nákupy, ktoré ste uskutočnili vo svojom účte Google. Ak máte na karte alebo inom spôsobe platby nákup zo služby Google Play, ktorý ste neuskutočnili, prejdite tu.

Dva spôsoby, ako požiadať o vrátenie platby v službe Google Play

Ak nákup nefunguje správne či nezodpovedá popisu v službe Google Play, môžete:

  1. Získať podporu od vývojára aplikácie na základe záručných podmienok, ktoré ponúka.
  2. Požiadať o vrátenie platby na webe Google Play.

Vyberte možnosť:

1. možnosť: získajte podporu od vývojára aplikácie

Väčšinu aplikácií v Obchode Play vytvorili vývojári tretích strán, nie Google. Vývojári by mali poskytovať podporu pre svoje aplikácie a zaistiť, aby používateľom fungovali bez problémov.

Vývojára aplikácie by ste mali kontaktovať v nasledujúcich prípadoch:

  1. Máte otázku týkajúcu sa aplikácie.
  2. Uskutočnili ste nákup v aplikácii, ale nedostali ste ho, prípadne nefunguje podľa očakávaní.

Vývojár vám môže pomôcť v prípade problémov s nákupmi a môže tiež spracovať vrátenie platieb. Ďalšie informácie o tom, ako kontaktovať vývojára aplikácie

2. možnosť: Požiadajte o vrátenie platby na webe Google Play

O vrátenie peňazí môžete požiadať Google aj podľa týchto pokynov. Dostanete ich zvyčajne do 15 minút, ale môže to trvať aj štyri pracovné dni.

V prípade hardvérových zariadení: ak chcete vrátiť zariadenia zakúpené v obchode Google Store alebo chcete požiadať o vrátenie peňazí za takéto zariadenia, prejdite na stránku vrátenia peňazí obchodu Google Store, kde získate ďalšie informácie.

Poznámka: Niektoré informácie súvisiace so žiadosťami o vrátenie peňazí môžu byť zdieľané s vývojármi. 

Pravidlá vrátenia platby v službe Google Play

Pravidlá pre vrátenie platby sa líšia podľa toho, čo ste kúpili. Ak chcete získať ďalšie informácie, vyberte jeden z odkazov.

Poznámka: Ak nepodniknete primerané kroky na ochranu svojho účtu pred nechcenými nákupmi – napríklad poskytnete účet či platobné informácie ďalšej osobe, prípadne nechránite účet overovaním totožnosti – platby zvyčajne nevrátime.

Aplikácie a hry v službe Google Play

Ako prejav zdvorilosti voči používateľom ponúka Google vrátenie plnej sumy za aplikácie a hry zakúpené v Obchode Play pre nákupy vrátené do dvoch hodín. Aplikáciu alebo hru je možné takto vrátiť iba raz. Informácie o ďalších žiadostiach o vrátenie platieb za aplikácie a hry v službe Google Play nájdete nižšie.

Digitálny obsah. Podľa zákona máte automatické zákonné právo odstúpiť od zmlúv týkajúcich sa nákupov digitálneho obsahu, ako sú nákupy aplikácii, hier, položiek v aplikácii a médií typu filmy a hudba. Rovnaké právo sa vzťahuje aj na nákup odberov digitálneho obsahu v aplikácii. Pri zakúpení digitálneho obsahu v službe Google Play však súhlasíte s tým, že ho budete mať k dispozícii okamžite a beriete na vedomie, že sa preto vzdávate svojho automatického zákonného práva na odstúpenie. Na základe toho stratíte nárok na vrátanie platby (alebo na akúkoľvek inú náhradu). Výnimky predstavujú prípady, kedy je digitálny obsah poškodený, nedostupný alebo jeho fungovanie nezodpovedá popisu.

Ak máte aktívny odber digitálneho obsahu a už ho viac nechcete, odber zrušte. Bude k dispozícii do konca predplateného obdobia.

Digitálne služby. Podľa zákona automaticky nadobúdate zákonné právo odstúpiť od zmlúv týkajúcich sa nákupov digitálnych služieb do 14 dní od ich zakúpenia. Ak si napríklad v službe Google Play zakúpite službu úložiska súborov, nákup môžete do 14 dní zrušiť a získať peniaze späť. Môžete požiadať o vrátenie platby alebo použitím tohto formulára odstúpiť od zmluvy. Po uplynutí prvých štrnástich dní stratíte nárok na vrátanie platby (alebo na akúkoľvek inú náhradu). Výnimky predstavujú prípady, kedy sú služby poškodené, nedostupné alebo nezodpovedajú popisu. Odber však môžete zrušiť. Zrušenie bude platiť od začiatku nasledujúceho platobného obdobia. Bude k dispozícii do konca predplateného obdobia.

Vrátenie platby v službe Filmy a TV Google Play

Ak sa vám video nedarí prehrať, vyskúšajte tipy na riešenie problémov s prehrávaním. Ak stále chcete vrátiť platbu (alebo o ňu žiadate z iného dôvodu), prečítajte si pokyny nižšie.

Na vrátenie filmového a televízneho obsahu v službe Google Play sa vzťahuje lehota sedem dní, ktorá platí v prípade, že ste obsah nezačali pozerať. Ak sú film alebo televízna relácia poškodené, nedostupné alebo nezodpovedajú popisu, môžete o vrátenie peňazí požiadať kedykoľvek.

Ak vrátite film alebo televíznu reláciu a požiadate o vrátenie platby, môžu byť odstránené z vašej knižnice a je možné, že si ich nebudete môcť pozrieť.

Hudba Google Play
Ak sa hudbu nedarí prehrať, vyskúšajte riešenie problémov s prehrávaním hudby. Ak stále chcete vrátiť platbu (alebo o ňu žiadate z iného dôvodu), prečítajte si pokyny nižšie.

Odbery Hudby Google Play. Po začatí odberu už nie je možné vrátiť žiadne uskutočnené platby. Výnimku predstavujú prípady, kedy je zakúpená hudba poškodená, nedostupná alebo nezodpovedá popisu. Ak obsah už odoberať nechcete, odber zrušte. Bude k dispozícii do konca predplateného obdobia.

Na odbery hudobných streamov sa vzťahuje časť o aplikáciách a hrách v službe Google Play uvedená vyššie.

Jednotlivé skladby a albumy. V závislosti od situácie môžete mať možnosť vrátiť skladbu alebo album do siedmich dní od zakúpenia, ak ste si obsah nestiahli a neprehrali. Po stiahnutí hudby alebo jej streamovaní už nie je možné objednávku zrušiť a požiadať o vrátenie platby. Výnimkou je prípad, kedy je hudba poškodená, nedostupná alebo nezodpovedá popisu. Ak skladbu alebo album vrátite, odstránia sa z vašej knižnice a nebude ich možné počúvať.

Knihy Google Play

Ak sa knihu nedarí načítať, vyskúšajte riešenie problémov so zobrazením kníh. Ak stále chcete vrátiť platbu (alebo o ňu žiadate z iného dôvodu), prečítajte si pokyny nižšie.

Väčšinu kníh zakúpených v službe Google Play je možné vrátiť do 7 dní a získať tak späť celú sumu. Ak sú poškodené, nedostupné alebo nezodpovedajú popisu, môžete o vrátenie peňazí požiadať kedykoľvek.

Ak knihu vrátite, odstráni sa z vašej knižnice a nebude sa dať čítať.

Kiosk Google Play

Jednotlivé vydania. V prípade nákupu jedného vydania časopisu nie je možné vrátiť platbu. Výnimku tvoria prípady, kedy je vydanie chybné, nedostupné alebo nezodpovedá popisu.

Odbery. Odbery môžete kedykoľvek zrušiť. Ak je obsah chybný, nedostupný alebo nezodpovedá popisu, môžeme vám vrátiť platbu. Ak mesačný alebo dlhší odber zrušíte počas prvých siedmich dní, platbu za aktuálny mesiac vám môžeme vrátiť. V opačnom prípade sa zrušenie uplatní od začiatku ďalšieho fakturačného obdobia. Odber však bude k dispozícii do konca predplateného obdobia.

Platbu je možné vrátiť iba za aktívne odbery, nie za ukončené odbery. Ak publikáciu vrátite, odstráni sa z vašej knižnice a vy k nej pravdepodobne stratíte prístup.

Predplatné s Googlom
Odbery zakúpené prostredníctvom účtu Google môžete kedykoľvek zrušiť. 
  • Ak nemáte prístup k príslušnému obsahu, platbu vám môžeme vrátiť.
  • Ak mesačný alebo dlhší odber zrušíte počas prvých 48 hodín, platbu za aktuálny mesiac vám môžeme vrátiť.

Poznámka: Platbu je možné vrátiť iba za aktívne odbery, nie za ukončené odbery.

Nákup v rámci akcie vykonanej prostredníctvom Asistenta Google

Ako prejav zdvorilosti ponúka Google svojim používateľom možnosť vrátiť celú platbu za digitálny tovar zakúpený prostredníctvom Asistenta Google, ak je nákup vrátený do dvoch hodín. V rámci zdvorilostného vrátenia platby môžete daný digitálny tovar vrátiť iba raz. Informácie o ďalších žiadostiach o vrátenie peňazí za tovar zakúpený prostredníctvom Asistenta Google nájdete nižšie.

Digitálny obsah. Podľa zákona máte automatické zákonné právo odstúpiť od zmlúv týkajúcich sa nákupov digitálneho obsahu, akými sú napríklad položky v rámci akcií. Rovnaké právo sa vzťahuje aj na nákup odberov digitálneho obsahu v akciách. Avšak keď si zakúpite digitálny obsah alebo sa prihlásite na jeho odber prostredníctvom Asistenta Google, súhlasíte s tým, že budete mať digitálny obsah k dispozícii okamžite a beriete na vedomie, že sa preto vzdávate svojho automatického zákonného práva na odstúpenie. Na základe toho stratíte nárok na vrátanie platby (alebo na akúkoľvek inú náhradu). Výnimky predstavujú prípady, kedy je digitálny obsah poškodený, nedostupný alebo jeho fungovanie nezodpovedá popisu.

Ak máte aktívny odber digitálneho obsahu a už ho viac nechcete, odber zrušte. Bude k dispozícii do konca predplateného obdobia.

Digitálne služby. Podľa zákona automaticky nadobúdate zákonné právo odstúpiť od zmlúv týkajúcich sa nákupov digitálnych služieb do 14 dní od ich zakúpenia. Ak si napríklad prostredníctvom Asistenta Google zakúpite služby úložiska súborov, nákup môžete do 14 dní zrušiť a získať vrátenie platby v plnej výške. Môžete požiadať o vrátenie peňazí alebo použitím tohto formulára odstúpiť od zmluvy. Po uplynutí prvých štrnástich dní stratíte nárok na vrátanie platby (alebo na akúkoľvek inú náhradu). Výnimky predstavujú prípady, kedy sú služby poškodené, nedostupné alebo nezodpovedajú popisu. Odber však môžete zrušiť. Zrušenie bude platiť od začiatku nasledujúceho platobného obdobia. Bude k dispozícii do konca predplateného obdobia.
Darčekové karty a zostatok v službe Google Play

Za darčekové karty v službe Play a ďalšie predplatené zostatky v službe Play nie je možné vrátiť platbu. Výnimku predstavujú prípady, kedy to vyžaduje zákon. Za propagačný zostatok v službe Play nie je možné vrátiť platbu.

Darčeky Google Play

Táto možnosť sa vzťahuje iba na darčeky s kreditom Google Play, odbery Hudby Google Play alebo Knihy Google Play zakúpené od Googlu. Ak bol darček zakúpený prostredníctvom predajcu tretej strany, informácie o vrátení platby žiadajte priamo od tohto predajcu.

Ak chcete darček vrátiť, dajte o tom kupujúcemu vedieť, aby nás kontaktoval. Upozornenie:

  • Platbu môžeme vrátiť iba osobe, ktorá darček zakúpila.
  • Platbu je možné vrátiť iba za darček, ktorý nebol uplatnený.
  • Po vrátení platby za darček už nie je možné daný darčekový kód uplatniť.
  • Vrátenie platby za darček s kreditom Google Play je možné iba do troch mesiacov od nákupu.
Pravidlá pre vrátenie platby za dary Google Play
Dary neziskovým organizáciám nie je možné vrátiť. Ak máte problémy s platbou, kontaktujte tím podpory.

Ako dlho bude trvať vrátenie platby

Časový harmonogram vrátenia platby

Platby zo služby Google Play vraciame na spôsob platby, ktorý ste použili pri pôvodnom nákupe. Čas potrebný na spracovanie vrátenia platby sa líši v závislosti od spôsobu platby.

Ak spracovanie vrátenia platby trvá nečakane dlho, skontrolujte jeho stav v účte Google Pay. Ak sa zobrazuje stav Platba bola vrátená, na váš spôsob platby sa pripíše príslušná suma. Ak sa zobrazuje stav Zrušené, za objednávku vám nebola účtovaná platba, takže sa na váš spôsob platby suma nepripíše.

Spôsob platby

Odhadovaný čas vrátenia platby

Kreditná alebo debetná karta

3 – 5 pracovných dní

Čas spracovania sa môže líšiť podľa jednotlivých vydavateľov kariet a niekedy môže trvať až desať pracovných dní.

Ak vaša kreditná karta už nie je aktívna, platba bude vrátená banke, ktorá kartu vydala. Ak chcete získať vrátené peniaze, kontaktujte danú banku.

Fakturácia operátorom (predplácanie / priebežné platby podľa spotreby)

1 – 30 pracovných dní

Čas spracovania závisí od vášho operátora a niekedy môže trvať dlhšie.

Fakturácia operátorom (faktúra/zmluva)

1 – 2 mesačné výpisy

Čas spracovania závisí od operátora, ale vrátené platby budú zvyčajne pripísané najneskôr na druhom mesačnom výpise transakcií. Ak to trvá dlhšie, kontaktujte operátora a skontrolujte stav.

Zostatok v službe Google Play (darčeková karta alebo zostatok kreditu)

1 pracovný deň

Vrátené platby sa zobrazia vo vašom účte Google Pay. Niekedy to môže trvať až tri pracovné dni.

Zostatok v službe Google Pay

1 pracovný deň

Vrátené platby sa zobrazia v účte služby Google Pay. Niekedy to môže trvať až tri pracovné dni.

Online bankovníctvo

1 – 10 pracovných dní

Čas spracovania závisí od vašej banky a zvyčajne trvá štyri až desať pracovných dní.

PayPal

3 – 5 pracovných dní

Spracovanie môže trvať až desať pracovných dní. Ak žiadate o vrátenie peňazí na spôsob platby použitý v rámci služby PayPal (napríklad prepojený bankový účet) a chcete získať podrobnejšie informácie, kontaktujte službu PayPal.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?