ดูข้อมูลเกี่ยวกับการคืนเงินใน Google Play

Google อาจคืนเงินสำหรับการซื้อใน Google Play บางรายการ โดยขึ้นอยู่กับนโยบายการคืนเงินที่อธิบายไว้ด้านล่าง นอกจากนี้คุณยังติดต่อนักพัฒนาแอปได้โดยตรง
 • หากเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวใช้บัญชีของคุณเพื่อดำเนินการซื้อโดยไม่ได้ตั้งใจ โปรดขอเงินคืนในเว็บไซต์ Google Play
 • หากคุณพบการซื้อสินค้าใน Google Play ในบัตรหรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ ที่คุณไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการและไม่ได้ดำเนินการโดยคนที่คุณรู้จัก โปรดรายงานการเรียกเก็บเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใน 120 วันนับจากการทำธุรกรรม
 • หากคำขอเงินคืนได้รับอนุมัติ โปรดตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้ในการคืนเงิน
 • การส่งคำขอหลายครั้งสำหรับธุรกรรมเดียวกันไม่ได้ช่วยเร่งให้กระบวนการคืนเงินเร็วขึ้น การพิจารณาคืนเงินอาจใช้เวลา 1-4 วันทำการ

สําหรับผู้ใช้ในสหราชอาณาจักรและเขตเศรษฐกิจยุโรป

หากคุณอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือสหราชอาณาจักรและได้ซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2018 โปรดดูวิธีขอเงินคืน

ขอเงินคืนสำหรับการซื้อล่าสุด

 • หากซื้อแอปหรือทำการซื้อในแอปมายังไม่ถึง 48 ชั่วโมง คุณจะขอเงินคืนผ่านทาง Google Play ได้
 • หากซื้อภาพยนตร์ หนังสือ หรือเนื้อหาอื่นๆ คุณอาจขอเงินคืนหลังจาก 48 ชั่วโมงนับจากวันที่ซื้อได้ (ดูนโยบายด้านล่าง)

โดยปกติ คุณจะทราบผลการตัดสินภายใน 1 วันทําการ แต่บางครั้งอาจใช้เวลาถึง 4 วันทําการ

ตรวจสอบสถานะคําขอคืนเงิน

หลังจากขอรับเงินคืนผ่านเว็บไซต์ Google Play หรือปุ่ม "ขอเงินคืน" ด้านบน คุณจะตรวจสอบสถานะคําขอได้

ขอเงินคืนในกรณีที่การซื้อไม่ได้อยู่ในรายการล่าสุด

หากไม่เห็นการซื้อในรายการล่าสุด คุณขอเงินคืนจากเว็บไซต์ Google Play ได้ ใช้ตัวเลือกด้านล่างเพื่อขอเงินคืน

สํารวจตัวเลือกคำขอเงินคืน

วิธีที่ 1: ยื่นขอเงินคืนในเว็บไซต์ Google Play
 • หากซื้อแอปหรือทำการซื้อในแอปมายังไม่ถึง 48 ชั่วโมง คุณจะขอเงินคืนผ่านทาง Google Play ได้
 • หากซื้อภาพยนตร์ หนังสือ หรือเนื้อหาอื่นๆ คุณอาจขอเงินคืนหลังจาก 48 ชั่วโมงนับจากวันที่ซื้อได้ (ดูนโยบายด้านล่าง)
 1. ไปที่ play.google.com
 2. คลิกรูปโปรไฟล์ที่ด้านขวาบน
 3. คลิกการชำระเงินและการสมัครใช้บริการ จากนั้น งบประมาณและประวัติการสั่งซื้อ
 4. สําหรับสินค้าสั่งซื้อที่ต้องการส่งคืน ให้คลิกรายงานปัญหา
 5. เลือกตัวเลือกที่ตรงกับสถานการณ์ของคุณ
 6. กรอกแบบฟอร์มพร้อมระบุว่าคุณต้องการเงินคืน
 7. คลิกส่ง

เคล็ดลับ

 • หากคุณจะขอเงินคืนหลายรายการ ให้ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำกับสินค้าแต่ละรายการที่ซื้อ
 • หากไม่เห็นคำสั่งซื้อดังกล่าว อาจหมายความว่าคุณซื้อในใช้บัญชี Google อื่น ดูวิธีสลับบัญชี
 • คุณจะได้รับอีเมลแจ้งผลการคืนเงินส่วนใหญ่ภายใน 15 นาที แต่ก็อาจใช้เวลาถึง 4 วันทำการ
 • สำหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์: หากต้องการส่งคืนอุปกรณ์หรือขอเงินคืนสำหรับอุปกรณ์ที่ซื้อจาก Google Store โปรดไปที่หน้าขอเงินคืนของ Google Store
วิธีที่ 2: ขอเงินคืนผ่าน Google Assistant

คุณยังบอก Google Assistant ในอุปกรณ์ได้ด้วยว่าต้องการขอเงินคืนจาก Google Play

ในการขอเงินคืนผ่าน Google Assistant อุปกรณ์ของคุณต้องใช้ภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Assistant

วิธีที่ 3: รับการสนับสนุนจากนักพัฒนาแอป

แอปใน Play Store ส่วนใหญ่สร้างขึ้นโดยนักพัฒนาแอปภายนอกซึ่งไม่ใช่ Google นักพัฒนาแอปควรให้การสนับสนุนแอปและตรวจสอบว่าคุณใช้งานแอปได้ตามปกติ

คุณควรติดต่อนักพัฒนาแอปในกรณีต่อไปนี้

 • มีข้อสงสัยเกี่ยวกับแอป
 • ทำการซื้อในแอปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับ หรือไม่ทำงานตามที่คาดไว้ 
 • ต้องการเงินคืน และมีการซื้อสินค้ามาเกิน 48 ชั่วโมงแล้ว นักพัฒนาแอปจะช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการซื้อสินค้าและดำเนินการคืนเงินได้ตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง​  

ดูวิธีติดต่อนักพัฒนาแอป

หมายเหตุ: อาจมีการแชร์ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคำขอคืนเงินกับนักพัฒนาแอป

ตัวเลือกที่ 4: ขอเงินคืนในแอป Google Play Store

สำคัญ

 • ปัจจุบันคุณขอเงินคืนจากแอป Play Store ได้สำหรับการซื้อในแอปเท่านั้น
 • สำหรับรายการที่ไม่ใช่การซื้อในแอป โปรดใช้ปุ่ม "ขอเงินคืน" ด้านบน หรือเลือกตัวเลือกคำขอเงินคืนอื่นในหน้านี้
 1. ไปที่แอป Play Store
 2. คลิกรูปโปรไฟล์ที่ด้านขวาบน
 3. คลิกการชำระเงินและการสมัครใช้บริการ > งบประมาณและประวัติการสั่งซื้อ
 4. สำหรับคำสั่งซื้อที่ต้องการขอเงินคืน ให้คลิกดูเพื่อดูรายละเอียดธุรกรรม
 5. คลิกรายงานปัญหา
 6. เลือกเหตุผลในการคืนเงินจากเมนูแบบเลื่อนลง
 7. คลิกส่ง

เคล็ดลับ

 • หากคุณจะขอเงินคืนหลายรายการ ให้ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำกับสินค้าแต่ละรายการที่ซื้อ
 • หากไม่เห็นคำสั่งซื้อดังกล่าว อาจหมายความว่าคุณซื้อในใช้บัญชี Google อื่น ดูวิธีสลับบัญชี
 • โดยปกติ คุณจะทราบผลการตัดสินภายใน 1 วันทำการ แต่บางครั้งอาจใช้เวลาถึง 4 วันทำการ
 • สำหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์: หากต้องการส่งคืนอุปกรณ์หรือขอเงินคืนสำหรับอุปกรณ์ที่ซื้อจาก Google Store โปรดไปที่หน้าขอเงินคืนของ Google Store

นโยบายการคืนเงินของ Google Play

นโยบายการคืนเงินจะแตกต่างกันตามประเภทสินค้าที่ซื้อ เลือกลิงก์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอาจได้รับเงินคืนโดยอัตโนมัติ หากคุณถอนการติดตั้งแอปที่ต้องซื้อหลังจากซื้อเป็นครั้งแรกไม่นาน แต่หากต้องการติดตั้งแอปอีกครั้ง คุณจะต้องซื้ออีกครั้งและอาจไม่มีสิทธิ์ขอเงินคืนสำหรับการซื้อคราวนี้

หากคุณให้บัญชีหรือรายละเอียดการชำระเงินแก่ผู้อื่น มีพฤติกรรมละเมิดนโยบายของเรา หรือไม่ปกป้องบัญชีของตนเองด้วยการตรวจสอบสิทธิ์ โดยปกติแล้วเราจะคืนเงินให้ไม่ได้
แอป เกม และการซื้อในแอป (รวมถึงบริการที่สมัครไว้)
Google จะไม่คืนเงินสำหรับการซื้อสินค้าใน Google Play โดยส่วนใหญ่ แต่ก็มีข้อยกเว้นที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ นอกจากนี้คุณยังติดต่อนักพัฒนาแอปได้โดยตรง นักพัฒนาแอปจะช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการซื้อสินค้าและดำเนินการคืนเงินได้ตามนโยบายของตนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการคืนเงิน

 1. ภายใน 48 ชั่วโมง: คุณอาจได้รับเงินคืนขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการซื้อ ทำตามวิธีการเหล่านี้
 2. หลังจาก 48 ชั่วโมง: นักพัฒนาแอปมีนโยบายและข้อกำหนดทางกฎหมายของตนเอง และอาจคืนเงินให้คุณได้ โปรดติดต่อนักพัฒนาแอปเพื่อแก้ปัญหาและดูว่าคุณจะขอเงินคืนได้ไหม

สำคัญ:  

 • คุณคืนแอปหรือเกมเพื่อขอรับเงินคืนได้เพียงครั้งเดียว หากคุณซื้อแอปหรือเกมดังกล่าวอีกครั้ง คุณจะขอเงินคืนไม่ได้ และหากมีการคืนเงิน คุณจะเข้าถึงแอปหรือเกมดังกล่าวไม่ได้
 • สำหรับการสั่งซื้อสินค้าครั้งเดียวหลายรายการ คุณจะขอรับเงินคืนได้สำหรับสินค้าทุกรายการเท่านั้น โดยไม่สามารถขอรับเงินคืนเฉพาะบางรายการ
Google Play Pass
คุณอาจยกเลิกการสมัครใช้บริการ Play Pass ได้ทุกเมื่อ คุณจะยังมีสิทธิ์เข้าถึงบริการที่สมัครไปจนสิ้นสุดระยะเวลาที่คุณได้ชำระเงินไว้
 • หากคุณยกเลิกภายใน 48 ชั่วโมงแรกของการสมัครใช้บริการรายเดือนและขอเงินคืน เราอาจคืนค่าบริการของเดือนที่คุณยกเลิก
Google Play Points

หากคุณขอเงินคืนได้สำหรับสินค้าที่ซื้อใน Google Play แต้มทั้งหมดที่ได้รับจากการซื้อนั้นจะถูกหักออกจากยอดคงเหลือ Google Play Points และความคืบหน้าของระดับ

 • หากคุณมีแต้มไม่พอที่จะหักออกสำหรับสินค้าที่ขอเงินคืน ยอดแต้มคงเหลือจะติดลบ
 • หากคุณมีแต้มไม่พอที่จะทำให้อยู่ในระดับปัจจุบันหลังการหักแต้มออกจากความคืบหน้าของระดับ ระดับของคุณอาจลดลง
 • หากซื้อสินค้าโดยใช้คูปองและได้รับเงินคืนจากการซื้อนั้น คุณจะได้รับเงินคืนตามจำนวนที่ชำระโดยใช้รูปแบบการชำระเงินและแต้มที่คุณใช้สำหรับคูปองดังกล่าว คุณจะต้องแลกแต้มเป็นคูปองอื่นหากมีให้ใช้งาน
 • หากคุณใช้แต้มสำหรับแอป เกม และรายการที่ซื้อในแอป และต้องการขอเงินคืน โปรดดูนโยบายการคืนเงินของเรา
 • แต้มที่ใช้ในการสนับสนุนการกุศลหรือสำหรับเครดิต Play จะขอเงินคืนไม่ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการ Google Play Points

Google Play Movies & TV หรือ Google TV
หากวิดีโอของคุณเล่นไม่ราบรื่น ให้ลองทำตามเคล็ดลับการแก้ปัญหาการเล่นเหล่านี้ หากคุณยังต้องการเงินคืนหรือยื่นขอเงินคืนด้วยเหตุผลอื่น โปรดดูข้อมูลด้านล่าง 

สิทธิ์การขอเงินคืน

 • หากคุณยังไม่ได้เริ่มดู คุณจะยื่นขอเงินคืนได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อ
 • หากภาพยนตร์หรือรายการทีวีมีข้อบกพร่อง ไม่พร้อมใช้งาน หรือใช้งานตามที่ระบุไว้ไม่ได้ คุณจะยื่นขอเงินคืนได้ภายใน 65 วันนับจากวันที่ซื้อ
 • หากคุณคืนภาพยนตร์หรือรายการทีวีเพื่อขอรับเงินคืน ระบบอาจนำภาพยนตร์หรือรายการทีวีดังกล่าวออกจากคลังของคุณและคุณจะไม่สามารถดูได้
Google Play Books

หากคุณโหลดหรือเล่น eBook หรือหนังสือเสียงไม่ได้ ให้ลองทำตามขั้นตอนแก้ปัญหาเหล่านี้ หากคุณยังต้องการเงินคืนหรือยื่นเรื่องขอเงินคืนด้วยเหตุผลอื่น โปรดดูข้อมูลด้านล่าง

สิทธิ์การขอเงินคืนสำหรับหนังสือเล่มเดียวหรือทั้งเซ็ต

การคืนเงินสำหรับ eBook

 • คุณขอเงินคืนได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อ ทั้งนี้ ไม่รวมการเช่า eBook ที่การขายทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด
 • หาก eBook ใช้งานไม่ได้ คุณยื่นขอเงินคืนได้ภายใน 65 วันนับจากวันที่ซื้อ
 • หากซื้อชุดหนังสือ eBook คุณจะขอเงินคืนได้เมื่อคืนทั้งชุดเท่านั้น

การคืนเงินสำหรับหนังสือเสียงจะขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณซื้อหนังสือนั้น

 • การขายทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุดยกเว้นกรณีต่อไปนี้
  • ลูกค้าในเกาหลีใต้ขอเงินคืนได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อ ตราบใดที่ยังไม่ได้เริ่มฟังหนังสือเสียง
  • หากหนังสือเสียงใช้งานไม่ได้ คุณขอเงินคืนได้ทุกเมื่อ

การคืนเงินสำหรับเซ็ตหนังสือ

 • คุณขอเงินคืนสำหรับหนังสือทั้งเซ็ตได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อ ตราบใดที่คุณยังไม่ได้ดาวน์โหลดหรือส่งออกหนังสือหลายเล่มในเซ็ตนั้น
 • หากหนังสือในเซ็ตใช้งานไม่ได้ คุณอาจขอเงินคืนสำหรับหนังสือเล่มนั้นได้ภายใน 180 วันนับจากวันที่ซื้อ

หากเราอนุมัติการคืนเงินแล้ว เราจะนำ eBook หรือหนังสือเสียงนั้นออกจากคลังของคุณ และคุณจะอ่านหรือฟังหนังสือนั้นไม่ได้

วิธีขอเงินคืนสำหรับการซื้อแบบหลายจำนวน เช่น "ซื้อสำหรับกลุ่ม" ให้ทําดังนี้

 • คุณขอรับเงินคืนเต็มจำนวนได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อ ตราบใดที่ยังไม่ได้แลกสิทธิ์ใบอนุญาตที่ซื้อมา
 • หากหนังสือใช้งานไม่ได้ คุณขอเงินคืนเต็มจํานวนได้ภายใน 65 วันนับจากวันที่ซื้อ
 • คุณขอรับเงินคืนบางส่วนสําหรับใบอนุญาตที่ยังไม่ได้แลกสิทธิ์ได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อ
Google Play Newsstand

ฉบับเดียว

ในกรณีที่ซื้อนิตยสารเพียงฉบับเดียว จะยื่นขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่ว่าคุณจะเข้าถึงเนื้อหาไม่ได้ หรือมีข้อบกพร่องในเนื้อหา

การสมัครใช้บริการ

คุณยกเลิกการสมัครใช้บริการได้ตลอดเวลาในกรณีที่

 1. คุณเข้าถึงเนื้อหาไม่ได้ หรือ
 2. คุณยกเลิกภายใน 7 วันแรกของการสมัครใช้บริการ
เคล็ดลับ: เราจะคืนเงินให้ได้เฉพาะการสมัครใช้บริการที่ใช้งานได้อยู่ และคืนเงินให้การสมัครใช้บริการที่สิ้นสุดแล้วไม่ได้ หากคุณคืนสิ่งพิมพ์ ระบบอาจนำสิ่งพิมพ์ดังกล่าวออกจากคลังของคุณและคุณจะเข้าถึงไม่ได้
สมัครผ่าน Google

การยกเลิกการสมัครใช้บริการ 

 1. ในบัญชี Google ให้ไปที่การชำระเงินและการสมัครใช้บริการ
 2. หากต้องการยกเลิก หยุดชั่วคราว หรือเปลี่ยนการสมัครใช้บริการ ในส่วน "การสมัครใช้บริการ" ให้คลิกจัดการการสมัครใช้บริการ 

ดูวิธียกเลิก หยุดชั่วคราว หรือเปลี่ยนการสมัครใช้บริการใน Google Play

การขอเงินคืนสำหรับการสมัครใช้บริการ

ดูวิธีขอเงินคืนสำหรับรายการที่ซื้อใน Google Play นอกจากนี้ คุณยังติดต่อทีมสนับสนุนของ Google Play เพื่อขอเงินคืนได้ด้วย

Google ไม่คืนเงินสำหรับการซื้อด้วยฟีเจอร์สมัครผ่าน Google ส่วนใหญ่ ยกเว้นในกรณีที่ (1) มีข้อผิดพลาด (2) ไม่ตรงกับประโยชน์ที่ระบุไว้ในอินเทอร์เฟซของ "สมัครผ่าน Google" หรือ (3) คุณมีสิทธิในการถอนตัวตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมในการให้บริการของ "สมัครผ่าน Google"

หมายเหตุ: หากคุณไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องบัญชีของตนเองจากการซื้อที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ให้รายละเอียดบัญชีหรือการชำระเงินแก่บุคคลอื่นหรือไม่ได้ปกป้องบัญชีด้วยการตรวจสอบสิทธิ์ โดยปกติแล้วเราจะคืนเงินให้ไม่ได้

การซื้อผ่านการดำเนินการใน Google Assistant

นโยบายการคืนเงิน

 1. ภายใน 48 ชั่วโมง: คุณอาจได้รับเงินคืนขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการซื้อ ทำตามวิธีการเหล่านี้
 2. หลังจาก 48 ชั่วโมง: นักพัฒนาแอปมีนโยบายและข้อกำหนดทางกฎหมายของตนเอง และอาจคืนเงินให้คุณได้ โปรดติดต่อนักพัฒนาแอปเพื่อแก้ปัญหาและดูว่าคุณจะขอเงินคืนได้ไหม
บัตรของขวัญ Google Play และยอดคงเหลือใน Google Play

บัตรของขวัญ Play และยอดคงเหลือใน Play แบบชำระเงินล่วงหน้าอื่นๆ รวมถึงการเติมเงินไม่สามารถคืนเงินหรือโอนให้ผู้อื่นได้ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้ (เช่น บัญชีผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์) ยอดโปรโมชันคงเหลือใน Play ไม่สามารถคืนเงินหรือโอนให้ผู้อื่นได้

 • ผู้ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาที่ได้แลกบัตรของขวัญหรือรหัสของขวัญที่ไม่ใช่โปรโมชันสามารถขอเงินในยอดเงินคงเหลือใน Google Play คืนได้หากจำนวนเงินต่ำกว่า $10
 • ผู้ที่อาศัยอยู่ในบราซิลที่ได้แลกบัตรของขวัญหรือรหัสของขวัญที่ไม่ใช่โปรโมชันสามารถขอเงินจากยอดเงินคงเหลือใน Google Play คืนได้หากมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขบางอย่าง เงื่อนไขเหล่านี้รวมถึงจำนวนเงินที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และไม่มีการคืนเงินมาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
 • ผู้ที่อาศัยอยู่ในเกาหลีที่ได้แลกบัตรของขวัญหรือรหัสของขวัญที่ไม่ใช่โปรโมชันสามารถขอเงินจากยอดเงินคงเหลือใน Google Play คืนได้ไม่เกินหรือเท่ากับ 40% ของมูลค่าหน้าบัตรของขวัญ หากยังมียอดเงินคงเหลือใน Google Play อยู่
 • เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคด้านการเงิน ผู้ที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียที่ได้แลกบัตรของขวัญหรือรหัสของขวัญที่ไม่ใช่โปรโมชันจะขอเงินจากยอดเงินคงเหลือใน Google Play คืนแบบครั้งเดียวได้

ของขวัญจาก Google Play
สำคัญ: ใช้กับของขวัญในรูปแบบเครดิต Google Play หรือ Google Play Books ที่ซื้อผ่าน Google เท่านั้น หากคุณซื้อของขวัญผ่านผู้ค้าปลีกบุคคลที่สาม โปรดติดต่อผู้ค้าปลีกดังกล่าวเพื่อขอข้อมูลการคืนเงิน  หากต้องการส่งคืนของขวัญ โปรดแจ้งให้ผู้ซื้อทราบเพื่อให้ผู้ซื้อติดต่อเรา

เคล็ดลับ

 • เราสามารถจ่ายเงินคืนให้ผู้ซื้อของขวัญเท่านั้น
 • เราสามารถคืนเงินสำหรับของขวัญที่ยังไม่มีการแลกเท่านั้น
 • เมื่อเราคืนเงินค่าของขวัญแล้ว รหัสของขวัญจะไม่สามารถใช้แลกของขวัญได้
 • การขอคืนเงินสำหรับของขวัญในรูปแบบเครดิต Google Play สามารถทำได้ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ซื้อของขวัญเท่านั้น
เงินบริจาคของ Google Play
การบริจาคเงินแก่องค์กรการกุศลจะขอรับเงินคืนไม่ได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการชำระเงิน โปรดติดต่อทีมสนับสนุน
การคืนเงินบางส่วน

สำคัญ: หากเลือก "ยกเลิกทันที" ระบบจะยกเลิกการสมัครใช้บริการของคุณและคุณจะเสียสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาที่สมัครใช้บริการโดยทันที

นโยบายนี้มีผลกับผู้ใช้ที่อยู่ในอิสราเอลหรือเยอรมนีเท่านั้น หากคุณอยู่ในอิสราเอลหรือเยอรมนี ก็จะมีตัวเลือกในการยกเลิกการสมัครใช้บริการโดยให้มีผลทันทีและขอการคืนเงินบางส่วน หากต้องการยกเลิก ให้ทำตามวิธีการยกเลิก แล้วเลือกตัวเลือกเพื่อยกเลิกทันทีและขอการคืนเงินบางส่วน การคืนเงินบางส่วนจะเป็นไปตามสัดส่วนของจำนวนวันที่เหลืออยู่ในการสมัครใช้บริการ

เงินคืนสำหรับรายการที่ชำระเงินที่ร้านสะดวกซื้อโดยใช้รหัส
หากคุณชำระเงินค่าสินค้าด้วยรหัสที่ร้านสะดวกซื้อ และขอเงินคืน คุณจะได้รับเงินคืนจาก Google Play เป็นเครดิต Google Play
Stadia
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคืนเงินของ Stadia

ระยะเวลาในการคืนเงิน

Google Play จะคืนเงินไปยังวิธีการชำระเงินที่ใช้ในการซื้อแต่เดิม ระยะเวลาในการคืนเงินจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณชำระเงิน 

หากการคืนเงินใช้เวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้ ให้ตรวจสอบสถานะการคืนเงินในบัญชี Google Pay หากสถานะเป็น "คืนเงินแล้ว" คุณจะเห็นเครดิตในรูปแบบการชำระเงิน แต่หากสถานะเป็น "ยกเลิกแล้ว" แสดงว่าระบบไม่ได้เรียกเก็บเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้น และคุณจะไม่เห็นจำนวนเครดิตในรูปแบบการชำระเงินของคุณ 

YouTube

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคืนเงินของ YouTube

ระยะเวลาในการคืนเงิน

Google Play จะคืนเงินผ่านวิธีการชำระเงินที่ใช้ในการซื้อครั้งแรก ระยะเวลาในการคืนเงินจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณชำระเงิน

หากการคืนเงินใช้เวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้ ให้ตรวจสอบสถานะการคืนเงินในบัญชี Google Pay หากสถานะเป็น "คืนเงินแล้ว" คุณจะเห็นเครดิตในรูปแบบการชำระเงิน แต่หากสถานะเป็น "ยกเลิกแล้ว" แสดงว่าระบบไม่ได้เรียกเก็บเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้น และคุณจะไม่เห็นจำนวนเครดิตในรูปแบบการชำระเงินของคุณ
ระยะเวลาในการคืนเงิน

Google Play จะคืนเงินไปยังวิธีการชำระเงินที่ใช้ในการซื้อแต่เดิม ระยะเวลาในการคืนเงินจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณชำระเงิน

หากการคืนเงินใช้เวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้ ให้ตรวจสอบสถานะการคืนเงินในบัญชี Google Pay หากสถานะเป็น "คืนเงินแล้ว" คุณจะเห็นเครดิตในรูปแบบการชำระเงินของคุณ แต่หากสถานะเป็น "ยกเลิกแล้ว" แสดงว่าระบบไม่ได้เรียกเก็บเงินจากคำสั่งซื้อและคุณก็จะไม่เห็นเครดิตในรูปแบบการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

เวลาในการคืนเงินโดยประมาณ

บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต

3-5 วันทำการ

ระยะเวลาในการดำเนินการอาจขึ้นอยู่กับผู้ออกบัตร และบางครั้งอาจใช้เวลาถึง 10 วันทำการ

หากคุณไม่ได้ใช้บัตรเครดิตนั้นอีกต่อไปแล้ว เราจะคืนเงินไปยังธนาคารผู้ออกบัตรของคุณ โปรดติดต่อธนาคารเพื่อขอรับเงินคืน

TrueMoney Wallet, Linepay (เฉพาะไทย)

1-5 วันทำการ

การคืนเงินจะปรากฏในบัญชีของผู้ใช้

AliPayHK (เฉพาะฮ่องกง)

1-5 วันทำการ

การคืนเงินจะปรากฏในบัญชีอีวอลเล็ตของผู้ใช้

Boost (เฉพาะมาเลเซีย) 1-5 วันทำการ
Coins.ph (เฉพาะฟิลิปปินส์)

1-5 วันทำการ

การคืนเงินจะปรากฏในบัญชีของผู้ใช้

Edy

1-5 วันทำการ

การคืนเงินมีผลกับยอดคงเหลือในเครดิต Google Play ของคุณ

Efecty (เฉพาะโคลอมเบีย)

1-60 วันทำการ

ระบบจะคืนเงินเป็นยอดเงินคงเหลือใน Play ที่มาจากโปรโมชันในบัญชี Google Play ซึ่งมีระยะเวลาหมดอายุ 12 เดือน

FPX (เฉพาะมาเลเซีย) 7 วัน
GCash

1-5 วันทำการ

การคืนเงินจะปรากฏในบัญชีของผู้ใช้

การเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ (ชำระล่วงหน้า/จ่ายเมื่อใช้)

1-30 วันทำการ

ระยะเวลาในการดำเนินการอาจขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ และบางครั้งอาจใช้เวลานานกว่านั้น

การเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ (ชำระเงินภายหลัง/สัญญา)

1-2 รอบบิล

ระยะเวลาในการดำเนินการอาจขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ แต่โดยทั่วไปการคืนเงินจะปรากฏภายใน 2 รอบบิลรายเดือน หากการคืนเงินใช้เวลานานกว่านั้น โปรดติดต่อผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบสถานะ

GoPay และ OVO (เฉพาะอินโดนีเซีย)

1-5 วัน 

ยอดเงินคงเหลือใน Google Play (ยอดในบัตรของขวัญหรือยอดเครดิตคงเหลือ)

1 วันทำการ

เงินคืนจะปรากฏในบัญชี Google Play ซึ่งบางครั้งอาจใช้เวลาถึง 3 วันทำการ

Google Pay

1 วันทำการ

เงินคืนจะปรากฏในบัญชี Google Pay ซึ่งบางครั้งอาจใช้เวลาถึง 3 วันทำการ

KakaoPay (เฉพาะเกาหลี)

3-5 วันทำการ

บางครั้งการคืนเงินอาจใช้เวลาถึง 10 วันทำการ หากการคืนเงินใช้เวลานานกว่านั้น โปรดติดต่อ KakaoPay เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Mercado Pago (Brazil and Mexico) 1-5 วันทำการ
MoMo E-Wallet (เฉพาะเวียดนาม) 1-5 วันทำการ

my paysafecard (ไซปรัส เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม โปรตุเกส โปแลนด์ สโลวาเกีย สโลวีเนีย สาธารณรัฐเช็ก ออสเตรีย อิตาลี)

3-5 วันทำการ
Octopus O! ePay (เฉพาะฮ่องกง)

1-5 วันทำการ

การคืนเงินจะปรากฏในบัญชีอีวอลเล็ตของผู้ใช้

ธนาคารออนไลน์

1-10 วันทำการ

ระยะเวลาในการดำเนินการอาจขึ้นอยู่กับธนาคาร แต่โดยทั่วไปจะใช้เวลา 4-10 วันทำการ

PayPal

3-5 วันทำการ

บางครั้งการคืนเงินอาจใช้เวลาถึง 10 วันทำการ หากคุณได้รับเงินคืนผ่านวิธีการชำระเงินใน PayPal (เช่น บัญชีธนาคารที่ลิงก์อยู่) ให้ติดต่อ PayPal เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

Payco (เฉพาะเกาหลี)

3-5 วันทำการ

บางครั้งการคืนเงินอาจใช้เวลาถึง 10 วันทำการ หากการคืนเงินใช้เวลานานกว่านั้น โปรดติดต่อ PAYCO เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Paytm (อินเดีย) การคืนเงินจะปรากฏในบัญชีอีวอลเล็ตของผู้ใช้ภายใน 1-5 วันทำการ
PIX (เฉพาะบราซิล)

1-5 วันทำการ

PromptPay (เฉพาะไทย)
 • การคืนเงินที่ได้รับอนุมัติจะโอนเป็นเครดิตยอดเงินคงเหลือใน Play เข้าบัญชี Play ของผู้ใช้โดยอัตโนมัติในทันที 
 • ไม่รองรับการคืนเงินไปยังบัญชีธนาคารเดิม
QIWI Кошелек (รัสเซียและคาซัคสถาน)

3-5 วันทำการ

การคืนเงินจะปรากฏในบัญชีของผู้ใช้ 

ShopeePay (ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย) 1-5 วันทำการ
Touch n Go e-Wallet (เฉพาะมาเลเซีย)

1-5 วันทำการ

TrueMoney Wallet (เฉพาะไทย) 1-5 วันทำการ
VTC Pay (เฉพาะเวียดนาม) 1-5 วันทำการ
ZaloPay (เฉพาะเวียดนาม) 1-5 วันทำการ
ЮMoney [YooMoney] 1-3 วันทำการ
ชำระเงินที่ร้านสะดวกซื้อหรือการโอนเงินผ่านธนาคารของผู้ใช้ (ไต้หวัน)

2–3 วันทำการ

การคืนเงินจะปรากฏในบัญชี E.SUN ที่ลิงก์ของผู้ใช้

Verve (เฉพาะไนจีเรีย)

1-30 วันทำการ

การคืนเงินจะไม่รีเซ็ตยอดรวมการซื้อสูงสุด

Merpay (เฉพาะญี่ปุ่น)

1-5 วันทำการ

การคืนเงินจะปรากฏในบัญชี Merpay ของผู้ใช้

Paypay (เฉพาะญี่ปุ่น)

1-5 วันทำการ

การคืนเงินจะปรากฏในบัญชี Paypay ของผู้ใช้

การโอนเงินผ่านธนาคาร (ไนจีเรีย)

2-15 วันทำการ

การคืนเงินจะปรากฏในบัญชีของผู้ใช้

กระเป๋าเงินของผู้ให้บริการ (กานา)

1-3 วันทำการ

การคืนเงินจะปรากฏในบัญชีของผู้ใช้

BLIK (เฉพาะโปแลนด์)

1-10 วันทำการ

การคืนเงินจะปรากฏในบัญชีของผู้ใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธนาคาร

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก