Läs mer om återbetalningar på Google Play

Google kan återbetala vissa köp på Google Play beroende på de återbetalningspolicyer som beskrivs nedan. Du kan även kontakta utvecklaren direkt.

För användare i Förenade kungariket och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Om du bor inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Förenade kungariket och gjorde köpet den 28 mars 2018 eller senare läser du mer om hur du begär återbetalning.

Begära återbetalning för köp som du gjort nyligen

 • Om det har gått mindre än 48 timmar sedan du köpte en app eller ett objekt i en app kan du begära en återbetalning via Google Play.
 • Om du har köpt filmer, böcker eller annat innehåll är det kanske möjligt att begära återbetalning mer än 48 timmar efter köpet (läs policyn nedan).

Du får vanligtvis beslutet inom en arbetsdag, men ibland kan det ta upp till fyra arbetsdagar.

Kontrollera statusen för en begäran om återbetalning

När du har begärt en återbetalning via Google Plays webbplats eller via knappen Begär en återbetalning ovan kan du kontrollera din begärans status.

Begära återbetalning när köpet inte visas under de senaste köpen

Om köpet inte visas i listan över dina senaste köp kan du begära återbetalning på Google Plays webbplats. Begär en återbetalning med alternativen nedan.

Utforska alternativ för begäran om återbetalning

Alternativ 1: Begära en återbetalning på Google Plays webbplats
 • Om det har gått mindre än 48 timmar sedan du köpte en app eller ett objekt i en app kan du begära en återbetalning via Google Play.
 • Om du har köpt filmer, böcker eller annat innehåll är det kanske möjligt att begära återbetalning mer än 48 timmar efter köpet (läs policyn nedan).
 1. Besök play.google.com.
 2. Klicka på profilbilden uppe till höger.
 3. Välj Betalningar och prenumerationer följt avBudget och beställningshistorik.
 4. Klicka på Rapportera ett problem för beställningen du vill returnera.
 5. Välj det alternativ som beskriver din situation.
 6. Fyll i formuläret och ange att du vill ha en återbetalning.
 7. Klicka på Skicka.

Tips!

 • Om du vill begära återbetalning för flera saker som du har köpt upprepar du stegen för varje vara.
 • Om du inte hittar beställningen kanske du gjorde den med ett annat Google-konto. Ta reda på hur du byter konto.
 • De flesta e-postmeddelanden med beslut om återbetalning kommer fram inom 15 minuter, men det kan dröja upp till fyra arbetsdagar.
 • För maskinvara: Om du vill returnera eller begära återbetalning för en enhet som du har köpt i Google Store besöker du återbetalningssidan i Google Store.
Alternativ 2: Be om en återbetalning via Google-assistenten

Du kan även tala om för Google-assistenten på enheten att du vill ha en återbetalning på Google Play.

Om du vill begära en återbetalning via Google-assistenten måste din enhet vara inställd på amerikansk engelska.

Läs mer om Google Assistent.

Alternativ 3: Få support från appens utvecklare

De flesta appar i Play Butik tillverkas av tredjepartsutvecklare, inte av Google. Utvecklarna ska tillhandahålla support för sina appar och se till att de fungerar.

Du ska kontakta apputvecklaren om

 • du har en fråga om appen
 • ett köp i en app inte har levererats eller inte fungerar som du har tänkt dig 
 • du vill ha pengarna tillbaka och det har gått mer än 48 timmar sedan du genomförde köpet (utvecklaren kan hjälpa till om det har uppstått problem med köpet och kan utfärda återbetalningar i enlighet med sina policyer och tillämpliga lagar).  

Ta reda på hur du kontaktar apputvecklaren.

Obs! Viss information i samband med begäran om återbetalning kan delas med utvecklarna.

Alternativ 4: Begär en återbetalning i Google Play Butik-appen

Obs!

 • För närvarande kan du bara begära återbetalningar för köp i appar via Play Butik-appen.
 • För andra köp kan du använda knappen Begär återbetalning ovan eller välja ett annat alternativ för att begära återbetalning på den här sidan.
 1. Öppna Play Butik-appen.
 2. Klicka på profilbilden uppe till höger.
 3. Klicka på Betalningar och prenumerationer > Budget och historik.
 4. Öppna Transaktionsuppgifter genom att klicka på Visa för beställningen som du vill begära återbetalning för.
 5. Klicka på Rapportera ett problem.
 6. Välj orsaken till återbetalning i rullgardinsmenyn.
 7. Klicka på Skicka.

Tips:

 • Om du vill begära återbetalning för flera saker som du har köpt upprepar du stegen för varje vara.
 • Om du inte hittar beställningen kanske du gjorde den med ett annat Google-konto. Ta reda på hur du byter konto.
 • Du får vanligtvis beslutet inom en arbetsdag, men ibland kan det ta upp till fyra arbetsdagar.

Återbetalningspolicy för Google Play

Återbetalningspolicyer skiljer sig åt beroende på vad du har köpt. Klicka på någon av länkarna om du vill veta mer.

Om du avinstallerar en betalapp inom en kort period efter att du köpte den kan du få en automatisk återbetalning. Om du vill installera om appen måste du köpa den igen, och för detta andra köp kanske du inte kan få någon återbetalning.

Vi kan vanligtvis inte återbetala pengarna om du har gett dina konto- eller betalningsuppgifter till någon annan, brutit mot vår policy eller inte skyddat kontot med autentisering.
Appar, spel och köp i appar (inklusive prenumerationer)
De flesta köp på Google Play återbetalas inte av Google. Det finns dock undantag (se nedan). Du kan även kontakta utvecklaren direkt. Utvecklaren kan hjälpa till om det har uppstått problem med köpet och kan utfärda återbetalningar i enlighet med sina policyer och tillämpliga lagar.

Återbetalningspolicy

 1. Inom 48 timmar: Beroende på omständigheterna kring köpet kan du eventuellt få en återbetalning. Följ dessa anvisningar.
 2. Efter 48 timmar: Utvecklare har egna policyer och juridiska krav och kan eventuellt utfärda en återbetalning. Kontakta utvecklaren för att felsöka problemet och ta reda på om du kan få en återbetalning.

Obs! 

 • Du kan bara returnera en app eller ett spel en gång. Om du köper appen eller spelet igen har du inte rätt till återbetalning. Om du har fått pengarna tillbaka förlorar du åtkomsten till objektet.
 • Om du köper flera varor samtidigt kan du bara begära återbetalning för hela köpet. Du kan inte få pengarna tillbaka för enskilda varor i det köpet.
Google Play Pass
Du kan avsluta prenumeration på Play Pass när som helst. Du har fortfarande åtkomst till prenumerationen tills perioden som du redan har betalat för löper ut.
 • Om du avslutar prenumerationen inom de första 48 timmarna vid en månadsprenumeration kan du få en återbetalning för månaden då du avslutade prenumerationen.
Google Play Points

Om du får en återbetalning för ett objekt du har köpt på Google Play dras intjänade poäng av från saldot och nivåerna i Google Play Points.

 • Om du inte har tillräckligt med poäng för att täcka de avdragna poängen från det återbetalade objektet hamnar poängsaldot på minus.
 • Om du inte har tillräckligt med poäng för att stanna kvar på en nivå när poängen har dragits av kan du hamna på en lägre nivå.
 • Om du får en återbetalning för något du köpt med en kupong får du tillbaka det belopp som du betalade med betalningsmetoden och de poäng du använde för kupongen. Du måste växla in poäng mot en annan kupong om det finns någon.
 • Om du har köpt en app, ett spel eller ett objekt i en app med poäng och vill ha en återbetalning läser du vår återbetalningspolicy.
 • Poäng som har skänkts till välgörande ändamål eller växlats in mot saldo i Play kan inte återbetalas.

Läs mer om användarvillkoren för Google Play Points.

Google Play Filmer eller Google TV
Om videon inte spelas upp ordentligt testar du dessa tips för att lösa uppspelningsproblemen. Om du fortfarande vill ha en återbetalning eller om du begär en återbetalning av en annan anledning kan du läsa informationen nedan. 

Möjlighet till återbetalning

 • Om du inte har börjat titta på programmet eller filmen kan du begära en återbetalning inom sju dagar efter köpet.
 • Om filmen eller tv-programmet är defekt, saknas eller inte fungerar kan du begära återbetalning inom 65 dagar efter köpet.
 • Om du returnerar en film eller ett tv-program för att få pengarna tillbaka kan objektet tas bort från biblioteket och går kanske inte att titta på.
Google Play Böcker

Om det inte går att läsa in eller lyssna på en e-bok eller ljudbok felsöker du enligt de här anvisningarna. Om du fortfarande vill ha en återbetalning eller om du begär en återbetalning av en annan anledning kan du läsa informationen nedan.

Återbetalningsmöjligheter för engångsreturer och bokpaket

Återbetalning för e-böcker:

 • Du kan begära återbetalning inom sju dagar från inköpsdatum. Detta gäller inte för hyrda e-böcker, där affären är slutgiltig.
 • Om e-boken inte fungerar kan du begära återbetalning när som helst inom 65 dagar efter köpet.
 • Om du har köpt ett e-bokspaket kan du bara begära återbetalning för hela paketet.

För ljudböcker beror återbetalningsmöjligheterna på var du köpte ljudboken:

 • Alla köp är slutgiltiga med följande undantag:
  • Kunder i Sydkorea: Du kan begära återbetalning inom sju dagar från inköpsdatum så länge du inte har börjat lyssna på ljudboken.
  • Om ljudboken inte fungerar kan du begära återbetalning när som helst.

Återbetalningar av paket:

 • Du kan begära en återbetalning för hela paketet inom sju dagar efter köpet så länge du inte har laddat ned eller exporterat flera böcker från paketet.
 • Om en av böckerna i paketet inte fungerar kan du begära återbetalning för den inom 180 dagar efter köpet.

Om en återbetalning godkänns kan e-boken eller ljudboken tas bort från ditt bibliotek så att du inte längre kan läsa eller lyssna på den.

Så här gör du för köp av varor med flera antal, till exempel ”Köp för grupper”:

 • Du kan be om en fullständig återbetalning inom sju dagar från att du gjorde köpet, så länge du inte har löst in några av de köpta licenserna än.
 • Om boken inte fungerar kan du be om en fullständig återbetalning inom 65 dagar från det att du gjorde köpet.
 • Du kan be om en partiell återbetalning för licenser som inte lösts in inom 30 dagar från det att du gjorde köpet.
Google Play Tidningskiosk

Lösnummer

Du kan endast få pengarna tillbaka för lösnummer av tidskrifter om du inte kan komma åt numret eller om det är något annat problem med innehållet.

Prenumerationer

Prenumerationer kan avslutas när som helst, om

 1. du inte kan komma åt innehållet
 2. du avslutar prenumerationen inom sju dagar.
Tips! Vi kan bara göra en återbetalning för aktiva prenumerationer, inte för prenumerationer som redan har avslutats. Om du returnerar en publikation kan den tas bort från ditt bibliotek och du kanske inte kan komma åt den längre.
Prenumerera med Google

Säga upp en prenumeration 

 1. Öppna Betalningar och prenumerationer i Google-kontot.
 2. Om du vill avsluta, pausa eller ändra prenumerationen klickar du på Hantera prenumerationer under Prenumerationer. 

Läs mer om hur du säger upp, pausar eller ändrar en prenumeration på Google Play.

Begära en återbetalning för en prenumeration

Läs mer om hur du begär en återbetalning för köp på Google Play. Du kan även begära en återbetalning genom att kontakta Google Plays supportteam.

Google erbjuder inte återbetalning för de flesta köp med Prenumerera med Google såvida inte (1) de är felaktiga (2) förmånerna inte stämmer överens med vad som anges i användargränssnittet för Prenumerera med Google eller (3) du fortfarande omfattas av ångerrätt enligt beskrivningen i de Ytterligare användarvillkoren för Prenumerera med Google.

Obs! Vi kan vanligtvis inte ge pengarna tillbaka om du inte har vidtagit rimliga åtgärder för att skydda kontot mot oönskade köp – till exempel om du har gett dina konto- eller betalningsuppgifter till någon annan eller inte skyddat kontot med autentisering.

Köp som gjorts via Google-assistenten

Återbetalningspolicy

 1. Inom 48 timmar: Beroende på omständigheterna kring köpet kan du eventuellt få en återbetalning. Följ dessa anvisningar.
 2. Efter 48 timmar: Utvecklare har egna policyer och juridiska krav och kan eventuellt utfärda en återbetalning. Kontakta utvecklaren för att felsöka problemet och ta reda på om du kan få en återbetalning.
Presentkort och saldo på Google Play

Presentkort till Play, kontant påfyllning och annat förbetalt saldo i Play återbetalas inte och kan inte överföras såvida inte lagen kräver det (t.ex. för minderåriga användares konton). Kampanjsaldo i Play återbetalas inte och kan inte överföras.

 • Om du är bosatt i USA och har löst in presentkort eller presentkoder som inte ingår i en kampanj kan du begära återbetalning av saldot i Google Play om beloppet är mindre än 10 USD.
 • Om du är bosatt i Brasilien och har löst in presentkort eller presentkoder som inte ingår i en kampanj kan du begära en engångsåterbetalning av saldot i Google Play om vissa villkor uppfylls. Dessa villkor omfattar till exempel när beloppet är under en viss gräns och inga återbetalningar har utfärdats under en viss tidsperiod.
 • Om du är bosatt i Sydkorea och har löst in presentkort eller presentkoder som inte ingår i en kampanj kan du begära återbetalning av kortbeloppet om det återstående saldot i Google Play är 40 % eller mindre av presentkortets nominella värde.
 • Om du är bosatt i Malaysia och har löst in presentkort eller presentkoder som inte ingår i en kampanj kan du begära en engångsåterbetalning av saldot i Google Play enligt policyn för rättvis behandling av finansiella konsumenter (Fair Treatment of Financial Consumers Policy).

Presenter på Google Play
Obs! Detta gäller bara för presenter i form av saldo i Google Play eller böcker från Google Play Böcker som har köpts via Google. Om presenten köptes via en återförsäljare från tredje part kontaktar du återförsäljaren om du vill veta mer om återbetalningar.  Om du vill lämna tillbaka en present meddelar du köparen så att han eller hon kan kontakta oss.

Tips!

 • Vi kan bara ge pengarna tillbaka till den som köpte presenten.
 • Återbetalning är bara möjlig för presenter som inte har lösts in.
 • När presenten har återbetalats går det inte att lösa in presentkoden.
 • Om du vill begära återbetalning av saldo i Google Play som getts bort i present måste du göra det inom tre månader från inköpsdatum.
Google Play-donationer
Donationer till ideella organisationer återbetalas inte. Om du har problem med en betalning kan du kontakta vårt supportteam.
Partiella återbetalningar

Obs! Om du väljer Säg upp omedelbart sägs prenumerationen upp och du förlorar omedelbart åtkomsten till innehållet.

Denna policy gäller endast användare som bor i Israel eller Tyskland. Om du bor i Israel eller Tyskland har du möjlighet att säga upp prenumerationen med omedelbar verkan och begära en partiell återbetalning. Om du vill säga upp den följer du anvisningarna för uppsägning och väljer alternativet för att säga upp omedelbart och begära en partiell återbetalning. Din partiella återbetalning beräknas proportionellt utifrån de dagar som återstår av prenumerationen.

Återbetalningar för varor som har köpts i en närbutik med en kod
Om du har använt en kod för att köpa varor i en närbutik och sedan begär en återbetalning får du eventuella återbetalningar från Google Play som saldo i Google Play.
Stadia
Läs mer om återbetalningspolicyerna för Stadia.

Handläggningstider för återbetalningar

Återbetalningar från Google Play görs via den betalningsmetod som användes vid köpet. Hur lång tid en återbetalning tar beror på hur du betalade. 

Om det dröjer längre än väntat kontrollerar du återbetalningens status i Google Pay-kontot. Om statusen är Återbetald dyker det återbetalade beloppet upp via betalningsmetoden du använde. Om statusen är Annullerad debiterades köpet aldrig. Därför görs heller ingen återbetalning via betalningsmetoden. 

YouTube

Läs mer om YouTubes återbetalningspolicyer

Handläggningstider för återbetalningar

Återbetalningar från Google Play görs via den betalningsmetod som användes vid köpet. Hur lång tid en återbetalning tar beror på hur du betalade.

Om det dröjer längre än väntat kontrollerar du återbetalningens status i Google Pay-kontot. Om statusen är Återbetald dyker det återbetalade beloppet upp via betalningsmetoden du använde. Om statusen är Annullerad debiterades köpet aldrig. Därför görs heller ingen återbetalning till betalningsmetoden.
Tidslinje för återbetalning

Återbetalningar från Google Play görs via den betalningsmetod som användes vid köpet. Hur lång tid en återbetalning tar beror på hur du betalade.

Om det dröjer längre än väntat kontrollerar du återbetalningens status i Google Pay-kontot. Om statusen är Återbetald dyker det återbetalade beloppet upp via betalningsmetoden du använde. Om statusen är Annullerad debiterades köpet aldrig. Därför görs heller ingen återbetalning till betalningsmetoden.

Betalningsmetod

Uppskattad återbetalningstid

Kredit- eller bankkort

3–5 arbetsdagar

Behandlingstiden kan variera beroende på kortutgivare och kan ibland ta upp till tio arbetsdagar.

Om kreditkortet inte längre är aktivt görs återbetalningen till den bank som utfärdade kortet. Kontakta banken och begär att få pengarna.

TrueMoney Wallet, Linepay (endast Thailand)

1–5 arbetsdagar

Återbetalningar bör visas på användarens konto.

AliPayHK (endast Hongkong)

1–5 arbetsdagar

Återbetalningar bör visas på användarens e-Wallet-konto.

Boost (endast Malaysia) 1–5 arbetsdagar
Coins.ph (endast Filippinerna)

1–5 arbetsdagar

Återbetalningar bör visas på användarens konto.

Edy

1–5 arbetsdagar

Återbetalningar görs till ditt saldo i Google Play.

Efecty (endast Colombia)

1–60 arbetsdagar

Återbetalningen skickas som kampanjsaldo i Google Play-kontot med ett utgångsdatum på 12 månader.

FPX (endast Malaysia) 7 dagar
GCash

1–5 arbetsdagar

Återbetalningar bör visas på användarens konto.

Debitering via mobiloperatören (förskottsbetalning/betalning efter användning)

1–30 arbetsdagar

Behandlingstiden kan variera beroende på operatör och ibland kan det ta längre tid.

Debitering via mobiloperatören (efterskottsbetalning/abonnemang)

1–2 månatliga kontoutdrag

Behandlingstiden kan variera beroende på operatör, men återbetalningar visas vanligtvis inom två månatliga kontoutdrag. Kontakta operatören om det dröjer längre än så.

GoPay och OVO (endast Indonesien)

1–5 dagar 

Saldo i Google Play (presentkort eller tillgodohavande)

En arbetsdag

Återbetalningar visas i ditt Google Play-konto. Ibland kan detta ta upp till tre arbetsdagar.

Google Pay/Unified Payments Interface (UPI)

1–3 arbetsdagar

Återbetalningar till bankkonton länkar till UPI-id:t.

KakaoPay (endast Sydkorea)

3–5 arbetsdagar

Detta kan ibland ta upp till tio arbetsdagar. Om återbetalningen tar längre tid kontaktar du KakaoPay för mer information.

Mercado Pago (Brazil and Mexico) 1–5 arbetsdagar
MoMo E-Wallet (endast Vietnam) 1–5 arbetsdagar

my paysafecard (Polen, Cypern, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Österrike, Belgien, Italien, Nederländerna, Portugal)

3–5 arbetsdagar
Octopus O! ePay (endast Hongkong)

1–5 arbetsdagar

Återbetalningar bör visas på användarens e-Wallet-konto.

Banktjänster online

1–10 arbetsdagar

Behandlingstiden kan variera beroende på bank, men tar vanligtvis mellan fyra och tio arbetsdagar.

PayPal

3–5 arbetsdagar

Detta kan ibland ta upp till tio arbetsdagar. Om pengarna återbetalas till en betalningsmetod i PayPal (t.ex. ett länkat bankkonto) kontaktar du PayPal om du vill ha mer information.

Payco (endast Sydkorea)

3–5 arbetsdagar

Detta kan ibland ta upp till tio arbetsdagar. Om det dröjer längre än så kontaktar du PAYCO för mer information.

Paytm (Indien) Återbetalningar bör finnas på användarens e-Wallet-konto inom 1–5 arbetsdagar.
PIX (endast Brasilien)

1–5 arbetsdagar

PromptPay (endast Thailand)
 • Godkända återbetalningar debiteras automatiskt och omedelbart som saldo i användarens Play-konto. 
 • Det finns inte stöd för återbetalningar till det ursprungliga bankkontot.
QIWI Кошелек (Ryssland och Kazakstan)

3–5 arbetsdagar

Återbetalningar bör visas på användarens konto. 

ShopeePay (Filippinerna, Indonesien, Malaysia, Thailand och Vietnam) 15 arbetsdagar
Touch n Go e-Wallet (endast Malaysia)

1–5 arbetsdagar

TrueMoney Wallet (endast Thailand) 1–5 arbetsdagar
VTC Pay (endast Vietnam) 1–5 arbetsdagar
ZaloPay (endast Vietnam) 1–5 arbetsdagar
ЮMoney [YooMoney] 13 arbetsdagar
Betala i närbutik eller via banköverföring (Taiwan)

2–3 arbetsdagar

Återbetalningar bör visas på användarens länkade E.SUN-konto.

Verve (endast Nigeria)

1–30 arbetsdagar

Återbetalningar återställer inte den högsta köpesumman.

Merpay (endast Japan)

1–5 arbetsdagar

Återbetalningar bör visas på användarens Merpay-konto.

Paypay (endast Japan)

1–5 arbetsdagar

Återbetalningar bör visas på användarens Paypay-konto.

Banköverföring (Nigeria)

2–15 arbetsdagar

Återbetalningar bör visas på användarens konto.

Operatörsplånböcker (Ghana)

1–3 arbetsdagar

Återbetalningar bör visas på användarens konto.

BLIK (endast Polen)

1–10 arbetsdagar

Återbetalningar bör visas på användarens bankkonto. Hur många dagar det tar beror på användarens bank.

Cash App Pay

1–5 arbetsdagar

Återbetalningar bör visas på användarens konto.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny