Vrátenie platby v službe Google Play

Google vám môže v závislosti od pravidiel pre vrátenie platby vrátiť platby za niektoré nákupy v službe Google Play. Môžete tiež priamo kontaktovať vývojára.

Tri spôsoby, ako požiadať o vrátenie platby v službe Google Play

Dôležité: Ak sa nachádzate v krajine Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Spojenom kráľovstve a nákup ste uskutočnili 28. marca 2018 alebo neskôr, prečítajte si, ako požiadať o vrátenie peňazí.

Ak nákup nespĺňa vaše očakávania, nefunguje alebo ho už nechcete, môžete:​

Vyberte možnosť:

1. možnosť: získajte podporu od vývojára aplikácie

Väčšinu aplikácií v Obchode Play vytvorili vývojári tretích strán, nie Google. Vývojári by mali poskytovať podporu pre svoje aplikácie a zaistiť, aby používateľom fungovali bez problémov.

Vývojára aplikácie by ste mali kontaktovať v nasledujúcich prípadoch:

 1. Máte otázku týkajúcu sa aplikácie.
 2. Uskutočnili ste nákup v aplikácii, ale nedostali ste ho, prípadne nefunguje podľa očakávaní. 
 3. Chcete vrátiť platbu a od nákupu už uplynulo viac ako 48 hodín. Vývojár vám môže pomôcť v prípade problémov s nákupmi či spracovať vrátenie platieb na základe svojich pravidiel a príslušných zákonov​.  

Ďalšie informácie o tom, ako kontaktovať vývojára aplikácie

2. možnosť: požiadajte o vrátenie platby na webe Google Play

Ak od nákupu aplikácie alebo uskutočnenia nákupu v aplikácii uplynulo menej ako 48 hodín, môžete požiadať o vrátenie platby prostredníctvom služby Google Play. Ak ste kúpili hudbu, filmy, knihy alebo iný obsah, pravdepodobne môžete požiadať o vrátenie platby aj po uplynutí 48 hodín (prečítajte si pravidlá nižšie).   

O vrátenie peňazí môžete požiadať aj podľa týchto pokynov. Dostanete ich zvyčajne do 15 minút, ale môže to trvať aj štyri pracovné dni.

V prípade hardvérových zariadení: ak chcete vrátiť zariadenia zakúpené v obchode Google Store alebo chcete požiadať o vrátenie peňazí za ne, ďalšie informácie získate na stránke o vrátení peňazí obchodu Google Store.

3. možnosť: požiadajte o vrátenie platby Asistenta Google

Ak chcete Asistenta Google požiadať o vrátenie platby, musíte v zariadení používať americkú angličtinu.

Asistentovi Google povedzte:

 • Cancel my Google Play apps order. (Zruš moju objednávku aplikácií Google Play.)
 • I want a Google Play refund. (Žiadam vrátenie platby v službe Google Play.)
 • I need a refund from Google Play. (Chcem požiadať o vrátenie platby v službe Google Play.)
 • How do I get a refund from Google Play? (Ako získam vrátenie platby zo služby Google Play?)
 • I paid for an app, but I want a refund. (Aplikácia bola zaplatená, ale chcem požiadať o vrátanie platby.)

Ďalšie informácie o Asistentovi Google

Momentálne nie je možné žiadať Asistenta Google o vrátenie platieb za odbery. Ak chcete, aby vám bola vrátená platba za odber, tu požiadajte o vrátenie platby.

Poznámka: Pravidlá vrátenia platby sa líšia podľa toho, čo ste kúpili. Ďalšie informácie o pravidlách pre vrátenie platby v službe Google Play.

Poznámka: Niektoré informácie súvisiace so žiadosťami o vrátenie peňazí môžu byť zdieľané s vývojármi. 

Pravidlá vrátenia platby v službe Google Play

Pravidlá vrátenia platby sa líšia podľa toho, čo ste kúpili. Ak chcete získať ďalšie informácie, vyberte jeden z odkazov.

Ak odinštalujete platenú aplikáciu krátko po jej prvom zakúpení, môže vám byť za ňu automaticky vrátená platba. Ak budete chcieť túto aplikáciu znova nainštalovať, budete si ju musieť znova zakúpiť a vrátenie platby už nebude možné.

Poznámka: Ak poskytnete svoj účet či platobné informácie ďalšej osobe alebo ak sa zdá, že zneužívate pravidlá, prípadne nechránite svoj účet overovaním totožnosti, platby zvyčajne nevrátime.

Aplikácie, hry a nákupy v aplikácii (vrátane odberov)

Google nevracia platby za väčšinu nákupov v službe Google Play. Existujú však výnimky (pozrite nižšie). Môžete tiež priamo kontaktovať vývojára. Vývojár vám môže pomôcť v prípade problémov s nákupmi či spracovať vrátenie platieb na základe jeho pravidiel a príslušných zákonov​.

Pravidlá vrátenia platby

 1. Do 48 hodín: Platba vám môže byť vrátená. Závisí to od podrobností nákupu. Postupujte podľa týchto pokynov
 2. Po 48 hodinách: V rámci riešenia problémov kontaktujte vývojára a zistite, či máte nárok na vrátenie peňazí. Vývojári majú vlastné pravidlá a právne požiadavky. Je teda možné, že vám platbu budú môcť vrátiť. 

Poznámka: Aplikáciu alebo hru je možné takto vrátiť iba raz. Ak si položku kúpite znova, na vrátenie platby už nebudete mať nárok. Po vrátení platby stratíte prístup k príslušnej položke.

Odbery Hudby Google Play a Kiosku Google Play

Vyberte relevantnú časť nižšie a prečítajte si pravidlá pre odbery Hudby Google Play alebo Kiosku Google Play.

 

Vrátenie platby v službe Filmy a TV Google Play

Ak sa vám video nedarí prehrať, vyskúšajte tipy na riešenie problémov s prehrávaním. Ak stále chcete vrátiť platbu (alebo o ňu žiadate z iného dôvodu), prečítajte si pokyny nižšie. 

Dostupnosť vrátenia platby

 • Ak ste zatiaľ nezačali pozerať, môžete požiadať o vrátenie platby do 7 dní od zakúpenia.
 • Ak sú film alebo televízna relácia poškodené, nedostupné alebo nevykonávajú funkcie, na ktoré boli určené, môžete o vrátenie peňazí požiadať do 65 dní od ich zakúpenia.
 • Ak vrátite film alebo televíznu reláciu a požiadate o vrátenie platby, môžu byť odstránené z vašej knižnice a je možné, že ich nebudete môcť pozerať.
Vrátenie platby v službe Hudba Google Play (vrátane odberov)

Ak sa hudbu nedarí prehrať, vyskúšajte riešenie problémov s prehrávaním hudby. Ak stále chcete vrátiť platbu (alebo o ňu žiadate z iného dôvodu), prečítajte si pokyny nižšie. 

Za odbery Hudby Google Play

Po začatí odberu už nie je možné vrátiť žiadne uskutočnené platby. Ak obsah už odoberať nechcete, odber zrušte. Odber bude k dispozícii do konca predplateného obdobia.

Poznámka: Na odbery hudobných streamov, ako sú Pandora, Spotify atď., sa vzťahuje časť o aplikáciách, hrách a nákupoch v aplikácii uvedená vyššie.

Za jednotlivé skladby a albumy

V závislosti od situácie môžete mať možnosť vrátiť skladbu alebo obsah do siedmich pracovných dní od zakúpenia, ak ste obsah nestiahli a neprehrali. Po stiahnutí hudby alebo jej streamovaní už nie je možné objednávku zrušiť. Výnimkou je prípad, kedy prehrávanie hudby nefunguje.

Ak skladbu alebo album vrátite, odstránia sa z vašej knižnice a nebude ich možné počúvať.

Vrátenie platby v Knihách Google Play

Ak sa elektronickú knihu alebo audioknihu nedarí načítať alebo prehrať, skúste tieto kroky na riešenie problémov. Ak stále chcete vrátiť platbu (alebo o ňu žiadate z iného dôvodu), prečítajte si pokyny nižšie. 

Dostupnosť vrátenia platby za jednotlivé knihy a balíky

V prípade žiadostí o vrátenie platieb za elektronické knihy:

 • O vrátenie platby môžete požiadať do siedmich dní od zakúpenia. Výnimkou sú výpožičky elektronických kníh, v prípade ktorých sú všetky nákupy finálne.
 • Ak elektronická kniha nefunguje, môžete požiadať o vrátenie platby kedykoľvek do 65 dní od zakúpenia.
 • Ak ste kúpili balík elektronických kníh, požiadať môžete iba o vrátenie platby za celý balík.

Vrátenie platby za audioknihu závisí od toho, kde ste ju kúpili:

 • Všetky predaje sú finálne. Výnimky:
  • Zákazníci v Južnej Kórei: O vrátenie platby môžete požiadať do siedmich dní od zakúpenia, ale iba vtedy, ak ste audioknihu nezačali počúvať.
  • Ak audiokniha nefunguje, môžete o vrátenie platby požiadať kedykoľvek.
  • Ak ste kúpili balík audiokníh, požiadať môžete iba o vrátenie platby za celý balík.

Po schválení vrátenia platby môže byť príslušná elektronická kniha alebo audiokniha odstránená z knižnice a nebudete ju môcť čítať ani počúvať.

Vrátenie platby v službe Kiosk Google Play

Jednotlivé čísla

V prípade nákupu jedného čísla časopisu nie je možné vrátiť platbu. Výnimku tvoria prípady, kedy vydanie nie je možné otvoriť alebo je jeho obsah chybný.

Odbery

Odbery môžete zrušiť kedykoľvek.

 • Ak nemáte prístup k príslušnému obsahu, platbu vám môžeme vrátiť.
 • Ak mesačný alebo dlhší odber zrušíte počas prvých siedmich dní, platbu za aktuálny mesiac vám môžeme vrátiť.

Poznámka: Platbu je možné vrátiť iba za aktívne odbery, nie za ukončené odbery. Ak publikáciu vrátite, odstráni sa z vašej knižnice a nebude sa dať čítať.

Predplatné s Googlom
Odbery zakúpené prostredníctvom účtu Google môžete kedykoľvek zrušiť. 
 • Ak nemáte prístup k príslušnému obsahu, platbu vám môžeme vrátiť.
 • Ak mesačný alebo dlhší odber zrušíte počas prvých 48 hodín, platbu za aktuálny mesiac vám môžeme vrátiť.

Poznámka: Platbu je možné vrátiť iba za aktívne odbery, nie za ukončené odbery.

Nákup v rámci akcie vykonanej prostredníctvom Asistenta Google
Google nevracia platby za väčšinu digitálnych nákupov vykonaných prostredníctvom Asistenta Google. Existujú však výnimky (pozrite nižšie). Môžete tiež priamo kontaktovať vývojára. Vývojár vám môže pomôcť v prípade problémov s nákupmi či spracovať vrátenie platieb na základe jeho pravidiel a príslušných zákonov​.

Pravidlá vrátenia platby

 1. Do 48 hodín: Platba vám môže byť vrátená. Závisí to od podrobností nákupu. Postupujte podľa týchto pokynov
 2. Po 48 hodinách: V rámci riešenia problémov kontaktuje vývojára a zistite, či máte nárok na vrátenie peňazí. Vývojári majú vlastné pravidlá a právne požiadavky. Je teda možné, že vám platbu budú môcť vrátiť. 
Darčekové karty a zostatok v službe Google Play

Za darčekové karty Play a ďalšie predplatené zostatky Play vrátane hotovostných navýšení nie je možné vrátiť platbu. Výnimku predstavujú prípady, kedy to vyžaduje zákon. Za propagačný zostatok Play nie je možné vrátiť platbu.

 • Používatelia v USA, ktorí uplatnili darčekové karty alebo darčekové kódy, ktoré nie sú propagačného charakteru, môžu požiadať o vrátanie zostatku v službe Google Play, ak ide o sumu nižšiu ako 10 $.
 • Používatelia v Brazílii, ktorí uplatnili darčekové karty alebo darčekové kódy, ktoré nie sú propagačného charakteru, môžu požiadať o vrátenie zostatku v službe Google Play.
 • Používatelia v Kórei, ktorí uplatnili darčekové karty alebo darčekové kódy, ktoré nie sú propagačného charakteru, môžu požiadať o vrátanie sumy rovnajúcej sa zostatkovej hodnote v službe Google Play nepresahujúcej 40 % nominálnej hodnoty darčekovej karty.

Pravidlá vrátenia platby za darčeky Google Play

Poznámka: Táto možnosť sa vzťahuje iba na darčeky s kreditom Google Play, predplatné Hudby Google Play alebo Knihy Google Play zakúpené prostredníctvom Googlu. Ak bol darček zakúpený prostredníctvom predajcu tretej strany, informácie o vrátení platby žiadajte priamo od tohto predajcu. 

Ak chcete darček vrátiť, dajte o tom darcovi vedieť, aby nás kontaktoval. Poznámka:

 • Platbu môžeme vrátiť iba osobe, ktorá darček zakúpila. 
 • Platbu je možné vrátiť iba za darček, ktorý nebol uplatnený.
 • Po vrátení platby za darček už nie je možné daný darček uplatniť. 
 • Platbu za darček s kreditom Google Play je možné vrátiť iba do troch mesiacov od nákupu. 
Pravidlá vrátenia platby za dary Google Play
Dary neziskovým organizáciám nie je možné vrátiť. Ak máte problémy s platbou, kontaktujte tím podpory.

Ako dlho bude trvať vrátenie platby

Časový harmonogram vrátenia platby

Platby zo služby Google Play vraciame spôsobom platby, ktorý ste použili pri pôvodnom nákupe. Čas potrebný na spracovanie vrátenia platby sa líši v závislosti od spôsobu platby. 

Ak spracovanie vrátenia platby trvá nečakane dlho, skontrolujte jeho stav v účte Google Pay. Ak sa zobrazuje stav Platba bola vrátená, vaším spôsobom platby sa pripíše príslušná suma. Ak sa zobrazuje stav Zrušené, za objednávku vám nebola účtovaná platba, takže sa vaším spôsobom platby suma nepripíše. 

Spôsob platby

Odhadovaný čas vrátenia platby

Kreditná alebo debetná karta

3 – 5 pracovných dní

Čas spracovania sa môže líšiť podľa jednotlivých vydavateľov kariet a niekedy môže trvať až desať pracovných dní.

Ak vaša kreditná karta už nie je aktívna, platba bude vrátená banke, ktorá kartu vydala. Ak chcete získať vrátené peniaze, kontaktujte danú banku.

Fakturácia prostredníctvom mobilného operátora (predplatené / priebežné platby podľa spotreby)

1 – 30 pracovných dní

Čas spracovania závisí od vášho operátora a niekedy to môže trvať dlhšie.

Fakturácia prostredníctvom mobilného operátora (faktúra/zmluva)

1 – 2 mesačné výpisy

Čas spracovania závisí od operátora, ale vrátené platby budú zvyčajne pripísané najneskôr na druhom mesačnom výpise transakcií. Ak to trvá dlhšie, kontaktujte operátora a skontrolujte stav.

Zostatok v službe Google Play (darčeková karta alebo zostatok kreditu)

1 pracovný deň 

Vrátené platby sa zobrazia v účte Google Play. Niekedy to môže trvať až tri pracovné dni.

Google Pay

1 pracovný deň

Vrátené peniaze sa zobrazia v účte Google Pay. Niekedy to môže trvať až tri pracovné dni.

Online bankovníctvo

1 – 10 pracovných dní

Čas spracovania závisí od vašej banky a zvyčajne trvá štyri až desať pracovných dní.

PayPal

3 – 5 pracovných dní

Spracovanie môže trvať až desať pracovných dní. Ak žiadate o vrátenie peňazí spôsobom platby použitým v rámci služby PayPal (napríklad prepojený bankový účet) a chcete získať podrobnejšie informácie, kontaktujte službu PayPal.

Payco (iba Kórea)

3 – 5 pracovných dní

Spracovanie môže trvať až desať pracovných dní. Ak to trvá dlhšie, požiadajte spoločnosť PAYCO o podrobnejšie informácie.

Mercado Pago (iba Brazília) 3 – 5 pracovných dní

my paysafecard (Belgicko, Cyprus, Česká republika, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Taliansko)

3 – 5 pracovných dní
MoMo E-Wallet (iba Vietnam) 1 – 5 pracovných dní
ZaloPay (iba Vietnam) 1 – 5 pracovných dní
VTC Pay (iba Vietnam) 1 – 5 pracovných dní
TrueMoney Wallet (iba Thajsko) 1 – 5 pracovných dní

GoPay (iba Indonézia)

1 – 5 pracovných dní 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?