To get the most out of Google Home, choose your Help Center: U.S. Help Center, U.K Help Center, Canada Help Center, Australia Help Center

Vanlige spørsmål om kontoer for Nest-appen

Sist oppdatert: 5. mai 2021

Her finner du svar på noen vanlige spørsmål om kontoer for Nest-appen.

Hurtiglinker

Overfør Nest-kontoen din til en Google-konto
Bekreft at du har overført Nest-kontoen din til en Google-konto
Feilsøk problemer med kontooverføring
Slett kontoen din
Last ned kontodataene dine

Overfør Nest-kontoen din til en Google-konto

Viktig: Hvis du begynte å bruke Nest-appen etter 19. august 2019, bruker du allerede en Google-konto og trenger ikke å overføre.

Hvis du begynte å bruke Nest-appen før 19. august 2019, har du opprettet en Nest-konto for å administrere Nest-produktene dine. Nå kan du overføre Nest-kontoen din til en Google-konto. Da opprettes det én samlet Google-konto som du kan bruke til å administrere produkter og hjem i både Nest-appen og Google Home-appen.

Hvis du gjør det, knyttes Nest-dataene dine til Google-kontoen din. I de vanlige spørsmålene om personvern kan du finne ut mer om hvordan Google bruker Nest-dataene dine hvis du overfører kontoen din, samt hvordan du kan administrere Google-innstillingene dine.

Merk: Hvis du bruker en Gmail-adresse til å logge på Nest-kontoen din, må du kanskje fortsatt overføre kontoen din.

Før du begynner

Hvis du overfører Nest-kontoen din til en Google-konto, kommer styringen av Nest-hjemmet ditt og -produktene dine til å fungere på en annen måte. Det er valgfritt å overføre, og når det er gjort, kan du ikke angre handlingen. Derfor er det viktig at du forstår endringene tilknyttet overføring, før du starter prosessen.

Her er noen viktige ting som skjer når du overfører kontoen din:

Vi anbefaler at du leser all informasjonen i delen Important changes when you migrate (Viktige endringer når du overfører) og delen om personvern og vilkår for bruk, slik at du kan finne ut om du bør overføre kontoen din nå.

Slik overfører du

Det er bare mulig å tilknytte én Google-konto per Nest-konto.

 1. Last ned den nyeste versjonen av Nest-appen fra Google Play på mobilenheten din.
 2. Sjekk at du har en kvalifisert Google-konto.
  1. Du må opprette en ny Google-konto hvis du ikke har en fra før.
 3. Åpne Nest-appen Nest app icon , og logg på hvis du blir bedt om det.
 4. Trykk på innstillingene Innstillinger for Nest-ikon  Account (Konto) bekreft at du er logget på med kontoen du vil overføre.
  1. For å overføre en annen Nest-konto, trykk på Sign out (Logg av) nederst på skjermen logg på med kontoen du vil overføre.
 5. Trykk på Migrate to a Google Account (Overfør til en Google-konto).
 6. Følg veiledningen i appen.

Detaljert veiledning

 1. Les fordelene med og detaljene for kontooverføring grundig.
 2. Når du er klar til å overføre kontoen din, velger du Continue with Google (Fortsett med Google).
 3. Velg Google-kontoen du vil bruke. Vi anbefaler å bruke den samme kontoen som den du bruker med Google-assistenten eller Google Home-produktene. Du kan også opprette en ny Google-konto eller velge Use another account (Bruk en annen konto) hvis du har en konto som ikke er oppført.
 4. Du må gi Nest-appen tilgang til spesifikke data fra Google-kontoen din. 
  • Velg Info Infoknapp for å finne ut hva som blir delt. 
  • Velg Allow (Tillat) for å starte overføringen.

   Merk: Hvis du har Works with Nest-tilkoblinger og/eller Google Home-appen, ser du kanskje flere trinn for å koble fra Works with Nest-tilkoblingene og kombinere hjemmene dine i et samlet Google Nest-hjem. Det er ikke mulig å bruke Works with Nest-tilkoblinger med Google-kontoer.
 5. Velg medlemmer av hjemmet.
  • Hvis du er eieren av et Nest-hjem, mister medlemmer med full tilgang tilgangen til hjemmet når du overfører kontoen. Hvis medlemmene har en Google-konto, kan du invitere dem på nytt i løpet av dette trinnet eller senere via Google Home-appen.
 6. Gå gjennom personvernreglene og vilkårene. Du får informasjon om hvordan Google bruker dataene dine og Googles garantier om personvern i hjemmet.
 7. Velg Complete migration (Fullfør overføringen).
  • Hvis du godtar en invitasjon til å bli med i et hjem, bør du se gjennom hvordan tilgangen din endres, og velge I agree (Jeg er enig).
 8. Velg e-postene du vil motta Next (Neste).
 9. Nå er alt klart. Velg Done (Ferdig).

Videoveiledning

Finn ut hvordan du overfører Nest-kontoen din til en Google-konto

Merk: Veiledningen for overføring starter 2:17 min ut i videoen.

Når du har overført kontoen, bruker du knappen Sign in with Google (Logg på med Google) i Nest-appen og skriver inn legitimasjonen for Google-kontoen din.

Bekreft at du har overført

I Nest-appen Nest app icon kan du bekrefte at du har overført:

 1. Hvis du blir bedt om å logge på, velger du Sign in with Nest (Logg på med Nest) og skriver inn e-postadressen og passordet som er tilknyttet Nest-kontoen din. 
  • Hvis du kan logge på med Nest-kontoen, er den ikke overført. 
 2. Hvis du ikke kan logge på med Nest-kontoen, trykker du på Sign in with Google (Logg på med Google).
  • Hvis du kan logge på med Google-kontoen din, er kontoen overført. 
 3. Trykk på innstillingene Innstillinger for Nest-ikon øverst til høyre hvis du allerede er pålogget. 
  • Hvis du ikke ser alternativet «Migrate to a Google Account» («Overfør til en Google-konto») på skjermen, er kontoen overført.

Viktige endringer når du overfører kontoen din

Works with Nest

Hvis du har Works with Nest-tilkoblinger, blir de fjernet når du overfører Nest-kontoen din til en Google-konto. Du kan ikke gjenopprette tilknytningen etter overføringen. Men du kan kanskje knytte Works with Nest-enhetene dine til Google-assistenten i stedet. 

For å finne ut om enhetene dine fungerer med assistenten, søk etter dem på siden for Assistent-handlinger

Finn ut hvordan du kontrollerer Nest-produktene dine med Amazon Alexa.

Du kan finne ut mer om de overordnede endringene i Works with Nest-programmet på siden om vanlige spørsmål om nyheter fra Nest og i bloggen om oppdateringer for Works with Nest.

Hjem og familiemedlemmer

Når du overfører kontoen din, kan det påvirke andre medlemmer av Nest-hjemmet ditt, inkludert medlemmenes tilgang til enheter som låser og termostater. Hvis det er mulig, bør du først diskutere kontooverføringen med de andre medlemmene av hjemmet ditt og eventuelt overføre kontoene deres sammen. 

Viktig: Hvis eieren av et Nest-hjem overfører kontoen sin, må alle andre medlemmer av hjemmet overføre og bli invitert på nytt for å beholde tilgangen til hjemmet.  

Når du er ferdig med å overføre kontoen, gjenspeiles alt du gjør i Home-appen, i Nest-appen – og omvendt. Hvis du for eksempel fjerner noen fra hjemmet ditt i Home-appen, blir vedkommende også fjernet fra det korresponderende hjemmet i Nest-appen.

Finn ut hvordan du deler hjem og enheter i Google Home-appen.

Overføring for eieren av Nest-hjemmet

 • Hvis du er eieren av et Nest-hjem, kommer styring av hjemmet til å fungere på en annen måte etter overføringen. 
  • Du kan legge til og fjerne medlemmer av hjemmet i Google Home-appen, med unntak av medlemmer med Bare tilgang til hjemmet.
  • Du kan bare invitere medlemmer som har Google-konto.  
 • Viktig: I Home-appen kan hvert medlem av hjemmet invitere eller fjerne andre medlemmer, inkludert deg. Det betyr at alle medlemmene kan fjerne deg via Home-appen. Hvis noen gjør det, skjer følgende:
  • Du mister tilgangen til Nest-hjemmet.
  • Alle Nest-enhetene du har lagt til i Nest-hjemmet, blir fjernet.
  • Hvis du abonnerer på Nest Aware via Google Store, mister du tilgangen til abonnementet. Du må kontakte brukerstøtten for å avbryte betalingen. Når det skjer, avsluttes abonnementet ditt, og du mister eventuell Video History som ikke er lagret i Nest-appen. 
 • Hvis du har en Nest Secure eller Nest × Yale-lås, kan du bruke funksjonen Guest Access (Tilgang for gjester) i Nest-appen for å tilordne enten en Nest Tag eller en adgangskode til kontoer som ikke kan overføres.

Overføring for medlemmer av Nest-hjemmet med full tilgang

 • Hvis eieren av et Nest-hjem overfører kontoen sin, må du overføre din egen konto før eieren kan invitere deg til et hjem i Google Home-appen. 
 • Som medlem av et hjem i Google Home-appen kan du styre alle enhetene i hjemmet, endre innstillingene, se konto- og aktivitetsloggen og legge til eller fjerne medlemmer og enheter.

Enhetsstyring etter overføring

 • Når du har overført kontoen din, kan du fortsatt konfigurere og kontrollere alle strøm-, varslings- og sikkerhetsrelaterte Nest-enheter (med unntak av Nest Thermostat) med Nest-appen. 

  Disse enhetene (med unntak av Nest Protect og Nest Tag) blir også automatisk tilknyttet i Home-appen. Du kan styre enkelte funksjoner på disse enhetene med Home-appen. 

  Slik konfigurerer du nye enheter i Nest-appen:
  1. Åpne Nest-appen  Nest app icon  trykk på innstillingene Innstillinger for Nest-ikon  Add product (Legg til produkt).
  2. Følg trinnene i appen. 
 • Du kan konfigurere og kontrollere andre Nest- og Fungerer med Google Assistent-enheter med Home-appen. 

  Finn ut hvordan du konfigurerer smartenheter i Google Home-appen.

Android TV og Apple TV

Når du har overført kontoen din, kan du ikke bruke Nest-appen på Apple TV eller Android TV lenger.

Nest-abonnementer

 • Hvis du overfører til en Google-konto, skal du ikke oppleve noen avbrudd i de eksisterende Nest-abonnementene dine, for eksempel Nest Aware.
 • Hvis du vil kjøpe nye abonnementer etter at du har overført kontoen din, må du også overføre de eksisterende Nest-abonnementene dine til Google Pay. 
 • Etter overføringen kan du bare kjøpe nye abonnementer fra Google Store – ikke fra Nest-butikken.

Nest- og Home-apper

Du kommer til å bruke Nest- og Home-appen til forskjellige ting etter overføringen:  
  Ting du kan gjøre i Nest-appen  Ting du kan gjøre i Home-appen 

Invitere brukere med eksisterende Nest-kontoer til å bli med i hjemmet ditt

(Merk: Brukerne må først overføre Nest-kontoen til en Google-konto.)
 

 

check mark

Invitere brukere med Google-kontoer til å bli med i hjemmet ditt  

check mark

Fjerne medlemmer fra det samlede Google Nest-hjemmet ditt  

check mark

Endre navn på eller slette det samlede Google Nest-hjemmet  

check mark

Se familiemedlemmer i det samlede Google Nest-hjemmet

check mark

check mark

Kontrollere strøm-, varslings- og sikkerhetsrelaterte Nest-produkter (med unntak av Nest Thermostat)

check mark

check mark *

Kontrollere Google-høyttalere og -skjermer   check mark
Kontrollere Fungerer med Google Assistent-enheter   check mark

*Merk: Nest Protect og Nest Tag vises bare i Nest-appen. Enkelte funksjoner i andre produkter er foreløpig bare tilgjengelige i Nest-appen.

Endringer i retningslinjene og vilkårene for bruk

Når du overfører kontoen din, blir du underlagt Googles vilkår for bruk samt disse vilkårene for bruk av Nest. I Googles personvernregler og de vanlige spørsmålene om personvern for Nest finner du informasjon om hvordan dataene dine behandles. Du bør også lese gjennom Googles garantier om personvern i hjemmet.

Finn ut mer om data, personvern og vilkår for bruk for overførte Google-kontoer.

Hvis du ikke overfører Nest-kontoen din, fortsetter du å være underlagt de eksisterende vilkårene og personvernreglene til Nest Labs, Inc. Vi skal holde deg informert om eventuelle endringer i tilbudene som er tilgjengelige for deg.

Informasjon om Google-kontoer

 • Finn ut hvordan du oppretter en Google-konto
 • Google Nest sender all e-post om det samlede hjemmet ditt til e-postadressen tilknyttet Google-kontoen du bruker til å overføre. 
 • Du kan ikke overføre en Nest-konto til disse typene Google-kontoer:

Feilsøk problemer med kontooverføring 

Hvis du har problemer med å overføre Nest-kontoen din til en Google-konto, kan du se etter problemet ditt på listen nedenfor.

Feilmelding: Google Account is already linked with another Nest Account (Google-kontoen er allerede tilknyttet en annen Nest-konto).

Det er bare mulig å tilknytte én Google-konto per Nest-konto. Hvis Google-kontoen du vil overføre til, allerede er tilknyttet en Nest-konto, har du to alternativer. Velg blant følgende: 

 • Bruk Google-kontoen som er knyttet til en annen Nest-konto.

  1. Logg på Nest-appen med Nest-kontoen din.
  2. Koble fra alle enhetene dine. 
  3. Logg av Nest-appen. 
  4. Velg Sign in with Google (Logg på med Google) logg på med den tilknyttede Google-kontoen. 
  5. Koble til enhetene dine på nytt. 
 • Eller bruk en ny Google-konto.
  1. Opprett en ny Google-konto
  2. Overfør Nest-kontoen din til den nye Google-kontoen. 

Det er ikke mulig å fjerne tilknytningen mellom en Google-konto og Nest-konto som allerede er knyttet sammen.

Feilmelding: Google Workspace accounts can’t be migrated (Google Workspace-kontoer kan ikke overføres).

Google Workspace-kontoer er kontoer som opprettes av bedrifter eller organisasjoner for å gi tilgang til Googles forskjellige produktivitetsverktøy for bedrifter. Foreløpig kan du ikke bruke Google Workspace-kontoer, fordi kontodataene administreres av organisasjonen din. Vi anbefaler at du overfører Nest-kontoen din til en personlig Google-konto. Opprett en ny Google-konto hvis du ikke har en fra før.

Feilmelding: Group and alias accounts can’t be migrated (Gruppe- og aliaskontoer kan ikke overføres).

E-postadresser for Google Grupper kan ikke brukes til overføring, siden de bruker et e-postalias som sender e-post til flere e-postadresser. Bruk en personlig Google-konto i stedet.

Feilmelding: Google Account is managed by a parent or guardian (Google-kontoen administreres av en forelder eller foresatt).

Hvis du er under 13 år (eller aldersgrensen som gjelder i landet ditt) og bruker en Google-konto som administreres av en voksen via Family Link, kan du ikke bruke kontoen til overføring. Ta en titt på vilkårene for Nest for å finne ut når Google Nest-tjenestene kan brukes via Family Link.

Feilmelding: Google Account has not been verified (Google-kontoen er ikke bekreftet).

Det kan hende du ikke fullførte bekreftelsesprosessen da du opprettet Google-kontoen din. Bekreft Google-kontoen din.

Jeg ser ikke alle hjemmene og enhetene mine i appene.

Merk: Nest Protect og Nest Tag vises bare i Nest-appen.

 • Sørg for at du logger på med den samme Google-kontoen du har overført til.
  • For å bekrefte at du bruker riktig Google-konto, gå til myaccount.google.com/permissions logg på med Google-kontoen du vil sjekke. Hvis du ser Nest under Pålogging med Google, er dette den riktige Google-kontoen. 
 • Når du har overført kontoen din, er det ikke sikkert at listen over hjemmene og enhetene dine er oppdatert i Home- eller Nest-appen. I så fall kan du tvinge begge appene til å lukke seg før du åpner dem igjen:
 1. Dra opp de åpne appene dine:
  1. Avhengig av hvilken telefonmodell du har, kan du gjøre dette ved å sveipe opp fra bunnen av skjermen og dobbelttrykke på hjemknappen eller trykke på firkantknappen nederst til høyre på skjermen.
 2. Sveip mot høyre eller venstre for å finne og velge appen du vil lukke.
 3. Sveip opp på appvinduet for å lukke appen.
 4. Åpne appen igjen.
 • Hvis eieren av hjemmet i Nest-appen har forlatt eller er fjernet fra hjemmet, blir Nest-enhetene som var knyttet til eierens konto, også fjernet. For å legge til manglende Nest-enheter i hjemmet igjen, tilbakestill Nest-enhetene til fabrikkstandard og konfigurer dem på nytt.

Jeg kan ikke logge på Nest-appen. 

 • Sørg for at du velger «Sign in with Google» («Logg på med Google») og bruker Google-kontoen du har overført til. 
 • Oppdater Nest-appen.
  • Merk: Hvis du bruker Nest-appen på flere enheter, må du sørge for å oppdatere appen på alle enhetene. 
 • Logg av enheten, og logg deretter på igjen. 
 • Avinstaller Nest-appen og installer den på nytt.

 Data, personvern og vilkår for bruk for overførte Google-kontoer

Skjermer med informasjon om personvern og vilkår for bruk tilknyttet overføring

Du blir bedt om å gjennomgå disse i løpet av overføringen. De viser hvordan Google bruker dataene dine, samt vilkårene du må godta for å overføre kontoen til en Google-konto.
Skjermbilde for Nest-kontooverføring

Slett kontoen din

Dette skjer når du sletter kontoen din

Hvis du logger på Nest-appen med en Google-konto

I Googles retningslinjer for dataoppbevaring finner du informasjon om hva som skjer med dataene dine når du sletter Google-kontoen din – blant annet hvor lang tid Google bruker på å slette informasjonen din (inkludert Nest-dataene dine). 

Hvis du bruker en Nest-konto som ikke er overført

Hvis du sletter Nest-kontoen din, fjerner vi personopplysningene dine i henhold til Nests erklæring om personvern.

Hvis du sletter kontoen din, begrenses også måten du kan bruke Nest-produktene på. Her er noe av det du går glipp av:

 • Du kan ikke kontrollere noen av Nest-produktene dine i Nest-appen på telefon, nettbrett eller datamaskin.
 • Eventuelle Works with Nest-integreringer fungerer ikke uten konto. Alle smartlys, smartlåser eller tilkoblinger til Amazon Alexa eller Google-assistenten deaktiveres.
 • Du får ikke varsler eller e-poster fra Nest om Nest-hjemmet ditt lenger.

Viktig informasjon om spesifikke Nest-produkter

Nest Thermostat

Når du har slettet kontoen din, kan Nest-termostaten fortsatt endre temperaturen i hjemmet, registrere bevegelse for å avgjøre om Eco Temperatures skal aktiveres, la deg velge en automatisk eller manuell tidsplan og la deg bruke andre grunnleggende funksjoner.

Den husker også Wi-Fi-informasjonen din. Det betyr at den forblir tilkoblet til internett og fortsetter å kommunisere med tjenerne våre. Den kan også motta oppdateringer av programvaren. Termostaten sender data og IP-adressen sin til tjenerne våre så lenge den er koblet til internett. Hvis du ikke vil ha flere programvareoppdateringer og ikke vil at det skal logges noen data, bør du koble termostaten fra Wi-Fi-nettverket.

Nest-kameraer og -ringeklokker

Nest-kameraer og -ringeklokker fungerer ikke uten konto. Hvis du sletter kontoen din, kan du ikke bruke Nest-kameraene eller -ringeklokkene dine før du legger dem til i en annen konto i Nest-appen.

Hvis du abonnerer på Nest Aware

Når du sletter kontoen din, slettes videologgen for kameraene dine. Dette inkluderer markører og øyeblikksbilder på Sightline i Nest-appen. Når videologgen og øyeblikksbildene er slettet, er de borte for godt. De kan ikke gjenopprettes. Vi har ikke sikkerhetskopier. Hvis kameraene dine brukte Familiar face alerts, blir også dataene om kjente fjes slettet.

Når du har slettet kontoen din, kan det hende du også må si opp Nest Aware-abonnementet ditt:

 • Hvis du kjøpte Nest Aware direkte fra Nest, blir Nest Aware-abonnementet sagt opp samtidig som du sletter kontoen din. Du trenger ikke å gjøre noe mer.

 • Hvis du kjøpte Nest Aware via en av partnerne våre, må du kontakte den aktuelle partneren for å si opp abonnementet. Du finner mer informasjon – blant annet om hvordan du kan se om du kjøpte abonnementet fra en partner – i de vanlige spørsmålene om Nest Aware fra partnerne våre.

Tips: Hvis du bare vil slette videologgen uten å slette kontoen din eller si opp Nest Aware, kan du gå til Sånn sletter du videologgen og øyeblikksbildene fra kameraet ditt.

Nest Protect røyk- og karbonmonoksidvarsler

Nest Protect-enheter som tidligere var koblet sammen trådløst, fungerer fortsatt, selv om du sletter kontoen din. Men hvis du vil koble sammen nye Protect-enheter, må du legge til alle Protect-enhetene dine i en konto i Nest-appen.

Nest Protect-enhetene husker Wi-Fi-informasjonen, selv om du sletter kontoen din. Det betyr at de fortsatt er koblet til internett og fortsetter å kommunisere med tjenerne våre. De kan også motta oppdateringer av programvaren. Du kan tilbakestille Protect-enheter til fabrikkstandard hvis du ikke vil at de skal motta oppdateringer.

Viktig: Hvis du tilbakestiller Protect-enheter som er koblet sammen trådløst, deaktiveres tilkoblingen.

Nest Secure alarmsystem

Når du sletter kontoen din, slutter Nest Secure å fungere frem til du legger den til i en annen konto i Nest-appen.

I tillegg må du kanskje kansellere tjenester separat hvis du abonnerer på noen av tjenestene nedenfor.

Hvis du abonnerer på mobildata som reserveløsning

Når du sletter kontoen din, blir abonnementet på mobildata som reserveløsning enten sagt opp automatisk (hvis du kjøpte det direkte fra Nest) eller så må du si det opp manuelt (hvis du kjøpte det fra en av partnerne våre). Du finner mer informasjon i denne artikkelen:

Sånn kjøper eller kansellerer du mobildata som reserveløsning for Nest Secure

Hvis du abonnerer på profesjonell overvåking

Hvis du sletter kontoen din, må du også si opp tjenesten for profesjonell overvåking. Kontakt leverandøren av profesjonell overvåking for å si opp abonnementet.

Nest × Yale-låsen

Når du har slettet kontoen din, kan Nest × Yale-låsen fortsatt fungere som en grunnleggende nøkkelfri lås, men du må gjøre alt på selve låsen. Sørg for at du tilbakestiller låsen til fabrikkstandard, slik at du kan legge til og slette adgangskoder og endre innstillingene direkte på selve låsen.

Du kan ikke kontrollere låsen med Nest-appen lenger, for eksempel for å administrere adgangskoder, konfigurere inngangstider, se loggen samt låse og låse opp døren eksternt.

Hvordan sletter jeg kontoen min?

Hvis du logger på med en Google-konto

Hvis du har en Nest-konto som ikke er overført

 1. Logg på kontoen din på en telefon, et nettbrett eller en datamaskin.
 2. Trykk på innstillingene Innstillinger for Nest-ikon.
 3. Velg Account (Konto) og så Manage Account (Administrer konto).
 4. Trykk på Delete Account (Slett konto) og bekreft at du vil slette kontoen.
 5. Du får tilsendt en e-post fra account@nest.com. Les gjennom hele e-posten og klikk på linken i den for å fullføre sletteprosessen for kontoen.

 Se og last ned kontodataene dine 

Hvordan får jeg tilgang til informasjonen min fra Nest?

I Nest-appen

I Nest-appen kan du

 • se kontoinnstillingene dine og endre profilinformasjonen din
 • se data, for eksempel Energy History, Video History og Security History
 • legge til og fjerne hjem samt kontrollere hvem som har tilgang til hjemmet ditt (gjelder bare Nest-kontoer som ikke er overført)

Merk: Hvis du har kjøpt Nest Aware i Nest-butikken, kan du logge på og se bestillingsloggen din i Nest-butikken.

I Google Home-appen (for overførte kontoer)

I Google Home-appen kan du

 • legge til og fjerne hjem samt kontrollere hvem som har tilgang til hjemmet ditt

Hvordan laster jeg ned informasjonen min fra Nest?

Hvis du bruker en Google-konto, kan du finne ut hvordan du laster ned dataene dine.

Hvis du bruker en Nest-konto som ikke er overført, kan du laste ned dataene dine via My Nest Data (Mine Nest-data).

Du finner mer informasjon om personvern og dataene dine i de vanlige spørsmålene om personvern.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
1633396
false