Biểu mẫu khiếu nại đối với việc tạm ngưng tài khoản AdWords

Tài khoản AdWords của bạn đã bị tạm ngưng do có vấn đề với thông tin thanh toán hoặc vi phạm chính sách quảng cáo của chúng tôi. Kết quả là quảng cáo của bạn không chạy.

Trước khi tiếp tục, hãy xem lại chính sách quảng cáo của chúng tôi để đảm bảo bạn hiểu tất cả các yêu cầu.

Nếu bạn muốn khiếu nại về việc tạm ngưng tài khoản của bạn, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới. Một chuyên gia sẽ được chỉ định cho trường hợp của bạn và bạn sẽ nhận được phản hồi trong vòng từ 3 đến 5 ngày làm việc. Tất cả thông tin mà bạn cung cấp phải chính xác để chúng tôi xem lại việc tạm ngưng tài khoản của bạn.

Trong khi chờ đợi phản hồi, vui lòng không tạo tài khoản mới vì các tài khoản đó cũng sẽ bị tạm ngưng.

Vui lòng chọn lý do tạm ngưng của bạn
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố