Hjälp för användare att följa LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)

Google sätter i alla lägen användarna i första rummet. En del i detta åtagande gentemot användarna är att vi aldrig säljer personuppgifter och att vi ger användarna insyn och kontroll över annonsupplevelsen med verktyg som Mitt konto, Varför visas annonsen? och Dölj denna annons. Vi investerar även i initiativ som Coalition for Better Ads, Digital News Initiative, Google News Initiative och ads.txt för att främja ett sunt och hållbart ekosystem för annonsering och hjälpa er, våra utgivare, att växa. 

Lei Geral de Proteção de Pappos (LGPD) är en ny brasiliansk sekretesslag som träder i kraft den 16 augusti 2020. Den gäller för behandling av personuppgifter, vilket kan inkludera identifierare online för användare i Brasilien. Vi har åtagit oss att stödja annonsörer, utgivare och andra partner i arbetet med att följa LGPD och arbetar med dem för att göra övergången så smidig som möjligt. 

LGPD har många koncept gemensamt med den Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och våra produkter innehåller redan funktioner som kunder kan använda för att se till att de följer LGPD, bland annat möjlighet för användare att visa icke-anpassade annonser och olika alternativ för databehandling baserat på användares geografiska plats.

I denna artikel hittar du mer information om hur vi kan hjälpa dig att följa LGPD.

Uppdaterade avtal

Vi erbjuder redan dataskyddsvillkor för GDPR och California Consumer Privacy Act. Villkoren i GDPR gäller för Googles status som antingen personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde. Från och med den 16 augusti 2020 uppdateras dessa befintliga dataskyddsvillkor med ytterligare LGPD-specifika villkor. Googles status som personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde enligt LGPD är samma som enligt GDPR. LGPD-villkoren införlivas i vårt befintliga dataskydd, så du behöver inte vidta någon åtgärd för att godkänna LGPD-villkoren där de befintliga dataskyddsvillkoren redan utgör en del av ditt avtal.

Ändringar gällande annonsteknik från tredjepartsleverantörer

För exponeringar via Google Ad Manager, AdSense och AdMob

För att hjälpa Ad Manager-, AdSense- och AdMob-utgivare att uppfylla kraven i LGPD har vi tagit fram en lista över annonsteknikleverantörer som har

  • delat särskild information som krävs enligt LGPD
  • tillhandahållit en länk som förklarar deras dataanvändning och som utgivare kan dela med sina användare
  • samtyckt till att följa vår policy för dataanvändning.

Från och med 13 augusti 2020 är annonsvisning i Ad Manager, AdSense eller AdMob begränsad till denna uppsättning certifierade annonsteknikleverantörer för alla annonsförfrågningar som kommer från brasilianska IP-adresser.

Ändringen innebär att Google Ads- och Display & Video 360-kampanjer bara ger en annonsexponering i Brasilien om annonsteknikleverantören som används av annonsören finns med i listan över annonsteknikleverantörer för Brasilien. Alla leverantörer som annonsören samarbetar med kan kontakta Google för att ansöka om certifiering. På så sätt kan de tas med i listan över annonsteknikleverantörer om de inte redan finns där.

Om du använder annonsprodukter från Googles rekommenderar vi att du länkar till Så använder Google information från webbplatser eller appar som använder våra tjänster (t.ex. från din sekretesspolicy). Där beskriver vi hur Google hanterar data i olika annonsprodukter. Om du gör det får användarna information om hur Google använder deras personuppgifter och du får hjälp att följa riktlinjerna för insyn.

Kontroller för insamling, radering och lagring av data

Utöver de uppdaterade LGPD-villkoren planerar vi att erbjuda produktkontroller för att hjälpa våra kunder med efterlevnaden av LGPD. Nedan finns mer information om relevanta produktfunktioner som gör det enklare att följa LGPD. Om du tror att du kan omfattas av LGPD rekommenderar vi att du tar hjälp av din juridiska rådgivare för att utvärdera om du behöver göra några ändringar.

Målgruppslistor i Google Ads

Målgrupper för Kundmatchning: Vi lagrar inte datafiler som laddas upp av annonsörer längre än vad som krävs för att skapa målgrupper för Kundmatchning och säkerställa att våra policyer följs (se Så använder Google data från Kundmatchning). När dessa åtgärder är klara raderar vi datafilerna som har laddats upp via användargränssnittet eller API:et. Information om hur du uppdaterar eller ersätter en befintlig målgrupp för Kundmatchning finns i Uppdatera din kundlista.

Remarketing med Google Ads- eller Floodlight-taggar: Annonsörerna styr vilka personer som läggs till på deras remarketinglistor eller inte och hur länge de behålls på listorna. Om du använder Google Ads- eller Floodlight-taggen (i Google Marketing Platform) för remarketing kan du på flera sätt se till att taggen inte är aktiv för personer som har angett att de inte vill få anpassade annonser. Vi rekommenderar att du kontaktar den webbansvariga för att diskutera möjliga lösningar, till exempel Google Taggstyrning eller den globala webbplatstaggen. Om du använder Google Analytics-taggen för Google Ads-remarketing kan du läsa avsnittet Google Analytics-data nedan.

Google Analytics-data

Google Analytics innehåller funktioner och policyer som hjälper dig att skydda din data. Följande funktioner kan vara särskilt användbara när du bedömer hur LGPD påverkar ditt företag och implementeringen av Analytics.

  • Datalagring: Användkontroller för datalagring för att hantera hur länge användar- och händelsedata ska lagras på våra servrar.
  • Användare: Med API för radering av användardata kan du hantera radering av data som är kopplad till enskilda användaridentifierare (t.ex. webbplatsbesökare) från dina Google Analytics- och/eller Analytics 360-egendomar.
  • Egendomar och konton: Google Analytics-kunder kan även radera data för sina egendomar och/eller radera data för sina konton.
  • Remarketing: Annonsörerna styr vilka användare som läggs till eller inte på remarketinglistor. Om du använder Google Analytics kan du se till att annonseringsfunktionerna inaktiveras för personer som har angett att de inte vill se anpassade annonser. Om du vill inaktivera annonseringsfunktioner, inräknat remarketing- och annonsrapportfunktioner, för dessa personer kan du läsa mer i Inaktivera annonsfunktioner i guiden Display Features.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false