Vlastní publika

Díky vlastním publikům můžete oslovit ideální uživatele na základě zadaných relevantních klíčových slov, adres URL a aplikací. 

Vlastní publikum je možné nastavit v obsahových kampaních, kampaních discovery, kampaních v Gmailu a videokampaních, kam přidáte konkrétní klíčová slova, adresy URL a aplikace souvisejících s vaším produktem nebo službou. Služba Google Ads pak bude na stránkách, v aplikacích a ve videích zobrazovat reklamy lidem s těmito zájmy nebo nákupními záměry. Další informace o cílení na publikum

Dříve bylo možné vytvářet vlastní publika podle záměru nebo podle zájmů. S novými vlastními publiky už není nutné mezi nimi vybírat: publika si na základě cílů a klíčových slov kampaně interpretují všechny „zákulisní“ signály a zvolí zásah, výkon nebo zvažování. A vám se zlepší efektivita správy účtu. Pokud jste dříve měli nastaveno cílení na vlastní publika podle záměru a zájmů, nemusíte nyní nic dělat. Tato publika budou automaticky převedena na vlastní. (Upozorňujeme, že migrace nebude mít vliv na výkon ani nedojde ke ztrátě funkcí ve stávajících seznamech.)

Jak vlastní publika fungují

Vlastní publika automaticky volí takové publikum, které nejlépe odpovídá potřebám vaší kampaně. Systém vyhodnotí všechny signály podle vašich cílů a strategie nabídek a vybere publikum, které se zaměřuje jeden z těchto aspektů:

 • zásah,
 • zvažování,
 • výkon.

Příklad:

Výrobce sportovní obuvi bude chtít oslovit spíše publikum podle zájmů „nadšenci pro maraton“ než „sportovní fanoušci“. S vlastním publikem podle zájmů jej může blíže definovat pomocí těchto klíčových slov, adres URL nebo aplikací:

 • zájmy typu maraton (5K), triatlon nebo přespolní běh,
 • adresy URL webových stránek s obsahem, který se týká běhání, tréninkových rozvrhů, výživy pro maratonce a dalších témat s maratonem souvisejících,
 • aplikace z kategorie Zdraví a fitness, které by mohly nadšence pro maraton zaujmout, například Google Fit.

Vstupy pro vlastní publika

Oslovení uživatelů na základě těchto faktorů:      Vstup Typ publika
Zájmy nebo chování                                             Klíčová slova

Zadejte zájmy (ve formě klíčových slov nebo frází), které odpovídají vašemu ideálnímu zákazníkovi. Vaše reklamy budou oslovovat uživatele, kteří by mohli mít tyto zájmy nebo příslušné nákupní záměry. Vychází se přitom z jejich chování a aktivit, např. používaných aplikací nebo typu obsahu, který na internetu vyhledávají.

Při zadávání zájmů nebo chování můžete zvolit, jak má Google vstupy vyhodnocovat:

 • lidé s libovolným z těchto zájmů nebo záměrů nákupu (výchozí nastavení),
 • lidé, kteří na Googlu (například na Google.com nebo na YouTube) vyhledávali kterýkoli z těchto výrazů – lze použít pouze pro kampaně ve službách Google, v jiných kampaních budou vstupy použity jako zájmy nebo záměry nákupu.
Lidé, kteří procházejí weby podobné jako Adresy URL

Zadejte webové adresy (URL), které by váš ideální zákazník mohl navštívit. S reklamami pak budete oslovovat lidi, kteří procházejí stránky podobné těm, jejichž adresy jste zadali.

Poznámka: To neznamená, že se vaše reklamy budou na těchto adresách URL zobrazovat.

Lidé, kteří používají aplikace podobné jako Aplikace

Zadejte názvy aplikací, o kterých si myslíte, že by je váš ideální zákazník mohl používat. S reklamami budete oslovovat lidi, kteří si stahují a používají aplikace podobné těm zadaným.

Poznámka: To neznamená, že se vaše reklamy budou v těchto aplikacích zobrazovat.

 

Nastavení nebo úprava vlastních publik

Nastavení vlastních publik v kampaních

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V navigačním panelu na levé straně klikněte na kampaň v Obsahové síti, discovery, kampaň Gmailu, videokampaň nebo na název konkrétní kampaně, do níž chcete vlastní publika přidat. 
 3. V nabídce stránek vpravo od navigačního panelu zvolte Publika.
 4. Klikněte na ikonu tužky Upravit.
 5. Zobrazí se sekce Upravte segmenty publika. Zde klikněte na Procházet.
 6. Vyberte možnost Vlastní publika.
  1. Pokud jste již dříve vlastní publika vytvořili, tady je uvidíte.
  2. Chcete-li vytvořit nové vlastní publikum, klikněte na plus .
 7. Zadejte název vlastního publika. 
 8. Pak vyberte možnost:
  1. Lidé s libovolným z těchto zájmů nebo záměrů nákupu. Zadejte klíčová slova popisující zájmy vašeho ideálního zákazníka nebo produkty či služby, které aktivně hledá. Vaše reklamy budou oslovovat lidi s těmito zájmy nebo záměry nákupu na základě nastavení kampaně, například marketingových cílů nebo strategie nabídek.
  2. Lidé, kteří na Googlu hledali kterýkoli z těchto výrazů. Zadejte vyhledávací dotazy, které váš ideální zákazník používá ve službách Google (například na Google.com nebo na YouTube). Vaše reklamy (pouze v kampaních provozovaných ve službách Google) budou oslovovat lidi, kteří tyto nebo podobné pojmy hledali. V jiných kampaních se tyto vstupy použijí jako zájmy nebo záměry nákupu. 
 9. Klikněte na tlačítko Uložit publikum

Nastavení vlastních publik ve Správci publik

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu klíče Google Ads | tools [Icon].
 3. V části Sdílená knihovna klikněte na Správce publika.
 4. V nabídce nahoře vyberte stránku Vlastní publika
 5. Chcete-li vytvořit nové vlastní publikum, klikněte na plus .
 6. Zadejte název vlastního publika. 
 7. Pak vyberte možnost:
  • Lidé s libovolným z těchto zájmů nebo záměrů nákupu. Jedná se o výchozí možnost. Zadejte klíčová slova popisující zájmy vašeho ideálního zákazníka nebo produkty či služby, které aktivně hledá. Vaše reklamy budou oslovovat lidi s těmito zájmy nebo záměry nákupu na základě nastavení kampaně, například marketingových cílů nebo strategie nabídek.
  • Lidé, kteří na Googlu hledali kterýkoli z těchto výrazů. Zadejte vyhledávací dotazy, které váš ideální zákazník používá ve službách Google (například na Google.com nebo na YouTube). S reklamami – pouze v kampaních ve službách Google – budete oslovovat lidi, kteří tyto nebo podobné pojmy hledají. V jiných kampaních se tyto vstupy použijí jako zájmy nebo záměry nákupu. 
 8. Klikněte na tlačítko Uložit publikum

Migrace stávajících vlastních publik podle záměru a zájmů

Pokud jste měli dříve nastavena vlastní publika podle záměru nebo zájmů, nemusíte nyní nic dělat. Všechny vstupy budou automaticky převedeny na vlastní publika. Jestliže navíc vlastní publikum podle zájmů nebo záměru obsahuje klíčová slova, bude postup následující:

 • vlastní publika podle zájmů ve všech kampaních: publika s klíčovými slovy se změní na kategorii „lidé s libovolným z těchto zájmů nebo záměrů nákupu“,
 • vlastní publika podle záměru v obsahových kampaních: publika s klíčovými slovy se změní na kategorii „lidé s libovolným z těchto zájmů nebo záměrů nákupu“,
 • vlastní publika podle záměru na YouTube, v Gmailu a v kampaních discovery: publika se změní na kategorii „lidé, kteří na Googlu hledali kterýkoli z těchto výrazů (například na Google.com a YouTube).
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory