Pamamahala ng iyong mga campaign sa panahon ng COVID-19

Habang patuloy na tumutugon at umaangkop ang mga komunidad sa COVID-19, alam naming napapaharap sa mga natatanging hamon ang mga negosyo. Para matulungan kang iayon ang iyong diskarte sa digital na marketing, ginawa namin itong Gabay sa Negosyo at ang mga resource sa ibaba.

Pagsusuri sa iyong mga campaign

Text ads icon Search: Buong gabay  |  Checklist
Display campaigns icon Display: Buong gabay  |  Checklist
Discovery campaign icon Discovery: Buong gabay  |  Checklist
Download app icon Mga App: Checklist
YouTube logo Video: Checklist
Search Ads 360 logo Search Ads 360: Checklist
Display & Video 360: Checklist 
Bar chart icon Pagsusukat: Checklist 
Local destination icon Lokal: Checklist

Pag-ayon sa mga trend ng industriya

Shopping cart icon Retail: Buong gabay  |  Checklist
Icon with a grid of apps Mobile Gaming: Checklist
Hotel campaigns icon Hotel: Checklist
Icon of fork and knife Pagkain at Inumin: Checklist
Arrow showing an upward trend Google Trends: Checklist
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu

Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
73067
false