Đo lường lượt chuyển đổi trên web từ các thuộc tính Google Analytics 4

Sau khi liên kết tài khoản Google Ads với tài sản Google Analytics 4 (trước đây gọi là Tài sản web và ứng dụng), bạn có thể nhập lượt chuyển đổi trên web và danh sách tiếp thị lại trên web từ Google Analytics để đo lường và đặt giá thầu trong Google Ads.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách nhập và thiết lập các sự kiện chuyển đổi trên web từ tài sản Google Analytics 4 trong Google Ads.

Để được trợ giúp về lượt chuyển đổi trong ứng dụng, hãy xem bài viết Đo lường lượt chuyển đổi trong ứng dụng từ tài sản Google Analytics 4.

Trước khi bắt đầu

Trước khi có thể nhập lượt chuyển đổi trên web, bạn sẽ cần:

Hướng dẫn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản
 3. Nhấp vào Lượt chuyển đổi trong mục "Đo lường".
 4. Nhấp vào nút dấu cộng .
 5. Chọn Nhập từ danh sách các loại chuyển đổi.
 6. Nhấp vào Tài sản Google Analytics 4, sau đó nhấp vào Web.
 7. Nhấp vào Tiếp tục.
 8. Đánh dấu vào hộp bên cạnh một sự kiện chuyển đổi trên web, sau đó nhấp vào Nhập và tiếp tục. Tất cả lượt chuyển đổi mà bạn thiết lập trong tài sản Google Analytics 4 sẽ xuất hiện trong danh sách đó. Vì vậy, hãy chọn những sự kiện chuyển đổi trên web mà bạn quan tâm trước khi nhập.
 9. Nhấp vào Xong.

Bây giờ, bạn sẽ thấy sự kiện chuyển đổi trên web trong bảng “Hành động chuyển đổi”. Hãy nhấp vào tên một sự kiện để biết thêm thông tin và chỉnh sửa các chế độ cài đặt cho hành động chuyển đổi.

Bạn cũng có thể báo cáo về số lượt chuyển đổi trên web bằng cách chuyển đến bảng “Chiến dịch”, sau đó nhấp vào biểu tượng phân đoạn > “Nguồn chuyển đổi”. Lượt chuyển đổi trên web sẽ xuất hiện trong hàng “Google Analytics 4” khi bạn thêm phân đoạn “Nguồn chuyển đổi”.

Chế độ cài đặt cho tất cả hành động chuyển đổi (bao gồm cả sự kiện thương mại điện tử)

 • Tên: Nhập tên cho hành động chuyển đổi mà bạn muốn đo lường. Tên này sẽ giúp bạn nhận ra hành động chuyển đổi trong báo cáo chuyển đổi sau này.
 • Giá trị: Hệ thống sẽ đo lường giá trị của mỗi sự kiện chuyển đổi trong tài sản Google Analytics 4 rồi tự động nhập giá trị đó vào Google Ads. Bạn cũng có thể đặt một giá trị mặc định trong Google Ads hoặc không sử dụng giá trị nào. Xin lưu ý rằng trong tài sản Google Analytics 4, bạn cần gửi giá trị dưới dạng số để báo cáo số lượt chuyển đổi trong Google Ads. Tìm hiểu thêm về giá trị chuyển đổi.
 • Cách tính: Chọn tính tất cả hay tính một lượt chuyển đổi cho mỗi lượt nhấp quảng cáo. Cách tính "Tất cả" phù hợp nhất khi tính doanh số bán hàng, còn cách tính "Một" phù hợp nhất khi tính số lượng khách hàng tiềm năng. Tìm hiểu thêm về cách tính số lượt chuyển đổi.
 • Thời lượng chuyển đổi: Chọn thời lượng đo lường lượt chuyển đổi sau khi có người nhấp vào quảng cáo. Tìm hiểu thêm về thời lượng chuyển đổi.
 • Danh mục: Chọn danh mục mô tả đúng nhất chuyển đổi của bạn. Bạn có thể sử dụng danh mục này để phân đoạn báo cáo chuyển đổi.
 • Bao gồm trong “Chuyển đổi”: Bỏ chọn tùy chọn cài đặt này (được chọn theo mặc định) nếu bạn không muốn đưa dữ liệu cho hành động chuyển đổi này vào cột báo cáo "Chuyển đổi". Bạn nên bỏ chọn tùy chọn cài đặt này nếu sử dụng chiến lược đặt giá thầu tự động để tối ưu hóa cho lượt chuyển đổi và không muốn đưa hành động chuyển đổi cụ thể này vào chiến lược giá thầu của mình. Tìm hiểu thêm về chế độ cài đặt "Bao gồm trong 'Lượt chuyển đổi'".
 • Mô hình phân bổ: Chọn một mô hình phân bổ để xác định mức tín dụng chuyển đổi được phân bổ cho mỗi lượt tương tác quảng cáo. Bạn có thể sử dụng mô hình phân bổ "Theo hướng dữ liệu" khi hành động chuyển đổi của bạn đáp ứng các yêu cầu về dữ liệu. Tìm hiểu thêm về các mô hình phân bổ.

Giới thiệu về lượt chuyển đổi trùng lặp

Điều quan trọng là bạn phải đo lường lượt chuyển đổi chỉ một lần, để bạn có được tín hiệu báo cáo và tín hiệu đặt giá thầu chính xác. Nếu bạn sử dụng cả thuộc tính Universal Analytics và Google Analytics 4 để đo lường cùng một trang web, bạn có thể thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi ở cả hai thuộc tính. Nếu bạn nhập cùng một lượt chuyển đổi từ mỗi thuộc tính cho mục đích báo cáo và đặt giá thầu, bạn có thể thấy các lượt chuyển đổi được tính hai lần (vì cùng một lượt chuyển đổi được nhập hai lần). Để tránh lượt chuyển đổi trùng lặp, bạn chỉ nên nhập lượt chuyển đổi một lần trên các thuộc tính Universal Analytics và Google Analytics 4.

Bạn gặp sự cố?

Khắc phục sự cố khi liên kết

Nếu bạn cần trợ giúp thêm về Google Analytics trong Google Ads, hãy liên hệ với chúng tôi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false