Meranie konverzií na webe z vlastníctiev v službe Google Analytics 4

Po prepojení účtu Google Ads a vlastníctiev v službe Google Analytics 4 (v minulosti známych ako vlastníctva typu aplikácia a web) môžete importovať konverzie na webe a webové remarketingové zoznamy zo služby Google Analytics na účely merania a ponúk v službe Google Ads.

V tomto článku sa dozviete, ako importovať a nastaviť konverzné udalosti na webe z vlastníctiev v službe Google Analytics 4 v službe Google Ads.

Ak potrebujete pomoc s konverziami aplikácií, prečítajte si článok Meranie konverzií aplikácií z vlastníctiev v službe Google Analytics 4.

Skôr než začnete

Pred importom konverzií na webe budete potrebovať:

Pokyny

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona].
 3. V sekcii Meranie kliknite na Konverzie.
 4. Kliknite na tlačidlo plus .
 5. Zo zoznamu typov konverzií vyberte Import.
 6. Kliknite na Vlastníctva v službe Google Analytics 4 a potom na Web.
 7. Kliknite na Pokračovať.
 8. Začiarknite políčko vedľa konverznej udalosti na webe a potom kliknite na Importovať a pokračovať. Všetky konverzie, ktoré ste nastavili vo vlastníctve v službe Google Analytics 4, sa zobrazia v zozname. Pred importom preto vyberte konverzné udalosti na webe, ktoré sú pre vás relevantné.
 9. Kliknite na Hotovo.

Konverzná udalosť na webe sa zobrazí v tabuľke Konverzné akcie. Po kliknutí na názov udalosti môžete zobraziť ďalšie podrobnosti a upraviť nastavenia konverznej akcie.

Konverzie na webe môžete zobraziť v prehľadoch aj tak, že prejdete do tabuľky Kampane a kliknete na ikonu segmentu  > Zdroj konverzií. Po pridaní segmentu Zdroj konverzií sa konverzie na webe zobrazia v riadku Google Analytics 4.

Nastavenia pre všetky konverzné akcie (vrátane udalostí elektronického obchodu)

 • Názov: zadajte názov pre konverznú akciu, ktorú chcete merať. Neskôr vám to umožní rozpoznať túto konverznú akciu v prehľadoch konverzií.
 • Hodnota: hodnota každej konverznej udalosti sa meria vo vlastníctve v službe Google Analytics 4 a bude sa automaticky importovať do služby Google Ads. Môžete tiež nastaviť predvolenú hodnotu v službe Google Ads alebo sa rozhodnúť, že nepoužijete žiadnu hodnotu. Pripomíname, že na zobrazovanie konverzií v prehľadoch v službe Google Ads je potrebné vo vlastníctve v službe Google Analytics 4 odoslať hodnotu ako číslo. Ďalšie informácie o hodnotách konverzií
 • Počet: vyberte, či chcete počítať každú alebo jednu konverziu na kliknutie na reklamu. Možnosť Všetky je vhodná pri predaji, možnosť Jednu zasa pri získavaní potenciálnych zákazníkov. Ďalšie informácie o počítaní konverzií
 • Dĺžka sledovania konverzie: vyberte, ako dlho po kliknutí na reklamu sa majú sledovať konverzie. Ďalšie informácie o dĺžke sledovania konverzie
 • Kategória: vyberte kategóriu, ktorá najlepšie vystihuje vašu konverziu. Túto kategóriu môžete použiť na segmentovanie prehľadov konverzií.
 • Zahrnúť do stĺpca Konverzie: zrušte začiarknutie tohto nastavenia (predvolene vybraté), ak údaje tejto konverznej akcie nechcete zahrnúť do stĺpca Konverzie v prehľadoch. Ak konverzie optimalizujete pomocou stratégie automatických ponúk a túto konkrétnu konverznú akciu nechcete zahrnúť do svojej stratégie ponúk, odporúčame vám zrušiť začiarknutie tohto nastavenia. Ďalšie informácie o nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie
 • Atribučný model: vyberte atribučný model, aby ste určili, aký kredit za konverzie získajú jednotlivé interakcie s reklamou. Atribučný model na základe údajov je predvolený a je k dispozícii pre väčšinu konverzných akcií. Ďalšie informácie o atribučných modeloch

Duplicitné konverzie

Je dôležité merať konverzie len raz, aby ste získali presné prehľady a signály ponúk. Ak na meranie rovnakého webu používate vlastníctva v službách Universal Analytics aj Google Analytics 4, sledovanie konverzií pravdepodobne nastavíte v oboch vlastníctvach. Ak importujete rovnakú konverziu z každého vlastníctva na účely prehľadov a ponúk, môžete vidieť, že sa konverzie počítajú dvakrát (keďže rovnaká konverzia bola importovaná dvakrát). Ak sa chcete vyhnúť duplicitným konverziám, importujte konverziu iba raz v rámci vlastníctiev v službách Universal Analytics a Google Analytics 4.

Máte problémy?

Oprava problému s prepojením

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s prepojením účtov Google Analytics a Google Ads, kontaktujte nás.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka