Pomiar konwersji w witrynie pochodzących z usług Aplikacje + internet w Google Analytics

Usługa Aplikacje + internet w Google Analytics występuje obecnie w wersji beta. Więcej informacji

Po połączeniu konta Google Ads z usługami Aplikacje + internet w Google Analytics możesz importować z Google Analytics konwersje w witrynie i listy remarketingowe użytkowników witryny, by służyły w Google Ads do prowadzenia pomiarów i ustalania stawek. 

Z tego artykułu dowiesz się, jak importować z usług Aplikacje + internet w Google Analytics zdarzenia konwersji w witrynie i konfigurować je w Google Ads.

Uwaga: aby dowiedzieć się, jak mierzyć konwersje w aplikacji, zobacz artykuł Pomiar konwersji w aplikacji pochodzących z usług Aplikacje + internet w Google Analytics (za pomocą pakietu SDK Firebase).

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz importować konwersje w witrynie, potrzebujesz różnych elementów, by skonfigurować pomiar konwersji, m.in. takich:

Instrukcje

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu konta Google Ads.
 3. W sekcji „Pomiar skuteczności” kliknij Konwersje.
 4. Kliknij przycisk plusa .
 5. Na liście typów konwersji wybierz Importuj.
 6. Kliknij kolejno przycisk Usługa Aplikacje + internet w Google Analytics i Sieć.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Zaznacz pole obok każdego zdarzenia konwersji w witrynie, które chcesz zaimportować, a potem kliknij Importuj i kontynuuj

  Uwaga: na liście pojawią się wszystkie konwersje skonfigurowane w usłudze Aplikacje + internet w Google Analytics, więc wybierz zdarzenia konwersji w witrynie, które chcesz uwzględnić w imporcie.
   
 9. Kliknij Gotowe.

W tabeli „Działania powodujące konwersje” będziesz mieć teraz widoczne zdarzenie konwersji w witrynie. Kliknij nazwę zdarzenia, by wyświetlić więcej informacji o nim i zmienić ustawienia działania powodującego konwersję.

Możesz też generować raporty o konwersjach w witrynie. Aby to zrobić, otwórz tabelę „Kampanie” i kliknij ikonę segmentu  > „Źródło konwersji”. Gdy dodasz segment „Źródło konwersji”, konwersje w witrynie pojawią się w wierszu „Usługa Aplikacje + internet w Google Analytics”.

Ustawienia wszystkich działań powodujących konwersje (w tym zdarzeń e-commerce)

 • Nazwa: wpisz nazwę działania powodującego konwersję, które chcesz objąć pomiarem. Dzięki temu łatwiej rozpoznasz je później w raportach konwersji.
 • Wartość: wartość każdego zdarzenia konwersji jest mierzona w usłudze Aplikacje + internet w Google Analytics i automatycznie importowana do Google Ads. Możesz też ustawić wartość domyślną w Google Ads lub nie używać żadnej wartości. Pamiętaj, że aby raportować konwersje w Google Ads, musisz wysyłać wartość z usługi Aplikacje + internet w Google Analytics w formie liczbowej. Więcej informacji o wartościach konwersji
 • Liczba: określ, czy chcesz zliczać każdą konwersję czy tylko jedną na kliknięcie reklamy. „Każda” to lepsza opcja w przypadku śledzenia sprzedaży, a „Jedna” — w przypadku monitorowania potencjalnych klientów. Więcej informacji o zliczaniu konwersji
 • Okno konwersji: wybierz, jak długo chcesz mierzyć konwersje po tym, gdy użytkownik kliknie reklamę. Więcej informacji o oknach konwersji
 • Kategoria: wybierz kategorię, która najlepiej opisuje konwersję. Możesz używać tej kategorii do posegmentowania raportów konwersji.
 • Uwzględnij w „Konwersjach”: usuń zaznaczenie tego pola (domyślnie zaznaczonego), jeśli nie chcesz uwzględniać w kolumnie raportowania „Konwersje” danych określonego działania powodującego konwersję. Możesz usunąć zaznaczenie tego pola, jeśli korzystasz ze strategii automatycznego ustalania stawek do optymalizacji pod kątem konwersji, ale nie chcesz uwzględniać w tej strategii określonego działania powodującego konwersję. Więcej informacji o ustawieniu Uwzględnij w „Konwersjach”
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem