Pomiar konwersji w witrynie pochodzących z usług Google Analytics 4

Po połączeniu konta Google Ads z usługami Google Analytics 4 (nazywanymi dawniej usługami Aplikacje + internet) możesz importować z Google Analytics konwersje w witrynie i listy remarketingowe użytkowników witryny, aby służyły w Google Ads do prowadzenia pomiarów i ustalania stawek.

Z tego artykułu dowiesz się, jak importować z usług Google Analytics 4 zdarzenia konwersji w witrynie i konfigurować je w Google Ads.

Więcej informacji o konwersjach w aplikacji znajdziesz w artykule Pomiar konwersji w aplikacji pochodzących z usług Google Analytics 4.

Zanim zaczniesz

Aby importować konwersje w witrynie, potrzebujesz:

Instrukcje

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | tools [Icon] w prawym górnym rogu konta.
 3. W sekcji „Pomiar skuteczności” kliknij Konwersje.
 4. Kliknij przycisk plusa .
 5. Na liście typów konwersji wybierz Importuj.
 6. Kliknij Usługi Google Analytics 4, a następnie Sieć.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Zaznacz pole obok zdarzenia konwersji w witrynie, a potem kliknij Importuj i kontynuuj. Na liście pojawią się wszystkie konwersje skonfigurowane w usłudze Google Analytics 4, więc wybierz zdarzenia konwersji w witrynie, które chcesz uwzględnić w imporcie.
 9. Kliknij Gotowe.

W tabeli „Działania powodujące konwersje” będziesz mieć teraz widoczne zdarzenie konwersji w witrynie. Kliknij nazwę zdarzenia, aby wyświetlić więcej informacji o nim i zmienić ustawienia działania powodującego konwersję.

Możesz też generować raporty o konwersjach w witrynie. Aby to zrobić, otwórz tabelę „Kampanie” i kliknij ikonę segmentu  > „Źródło konwersji”. Gdy dodasz segment „Źródło konwersji”, konwersje w witrynie pojawią się w wierszu „Google Analytics 4”.

Ustawienia wszystkich działań powodujących konwersje (w tym zdarzeń e-commerce)

 • Nazwa: wpisz nazwę działania powodującego konwersję, które chcesz objąć pomiarem. Dzięki temu łatwiej rozpoznasz je później w raportach konwersji.
 • Wartość: wartość każdego zdarzenia konwersji jest mierzona w usłudze Google Analytics 4 i automatycznie importowana do Google Ads. Możesz też ustawić wartość domyślną w Google Ads lub nie używać żadnej wartości. Pamiętaj, że aby raportować konwersje w Google Ads w przypadku usługi Google Analytics 4, musisz przekazać tę wartość jako liczbę. Więcej informacji o wartościach konwersji
 • Liczba: określ, czy chcesz zliczać każdą konwersję czy tylko jedną na kliknięcie reklamy. „Każda” to lepsza opcja w przypadku śledzenia sprzedaży, a „Jedna” — w przypadku monitorowania potencjalnych klientów. Więcej informacji o zliczaniu konwersji
 • Okno konwersji: wybierz, jak długo chcesz mierzyć konwersje po tym, gdy użytkownik kliknie reklamę. Więcej informacji o oknach konwersji
 • Kategoria: wybierz kategorię, która najlepiej opisuje konwersję. Możesz używać tej kategorii do posegmentowania raportów konwersji.
 • Uwzględnij w „Konwersjach”: usuń zaznaczenie tego pola (domyślnie zaznaczonego), jeśli nie chcesz uwzględniać w kolumnie raportowania „Konwersje” danych określonego działania powodującego konwersję. Możesz odznaczyć to pole, jeśli korzystasz ze strategii automatycznego określania stawek do optymalizacji pod kątem konwersji, ale nie chcesz uwzględniać w tej strategii określonego działania powodującego konwersję. Więcej informacji o ustawieniu „Uwzględnij w Konwersjach”
 • Model atrybucji: wybierz model atrybucji, aby określić, jaki udział w konwersji zostanie przypisany do poszczególnych interakcji z reklamą. Model atrybucji opartej na danych jest dostępny, gdy działanie powodujące konwersję spełnia wymagania związane z danymi. Więcej informacji o modelach atrybucji

Duplikaty konwersji – informacje

Dokładność raportów i dostępność sygnałów uwzględnianych przy określaniu stawek wymagają, by tylko raz zliczać każdą konwersję. Jeśli do śledzenia tej samej witryny używasz jednocześnie usług Universal Analytics i Google Analytics 4, pewnie będziesz mieć skonfigurowane śledzenie konwersji w obu usługach. Jeśli z obu usług zaimportujesz tę samą konwersję na potrzeby raportowania i ustalania stawek, konwersje mogą być zliczane 2-krotnie (ponieważ ta sama konwersja zostanie zaimportowana 2 razy). Aby uniknąć duplikowania konwersji, zaimportuj konwersje tylko raz albo w usługach Universal Analytics, albo w usługach Google Analytics 4.

Coś nie działa?

Rozwiązywanie problemów z łączeniem

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy dotyczącej korzystania z Google Analytics w Google Ads, skontaktuj się z nami.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem