Mål nettkonverteringer fra app- og nettområder i Google Analytics

App- og nettområder i Google Analytics foreligger foreløpig i betaversjon. Finn ut mer

Etter at du har knyttet Google Ads-kontoen din sammen med app- og nettområder i Google Analytics, kan du importere nettkonverteringer og nettbaserte remarketinglister fra Google Analytics. Disse kan du så bruke i forbindelse med sporing og budgivning i Google Ads. 

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan du kan importere nettbaserte konverteringshendelser fra app- og nettområder i Google Analytics til Google Ads og så konfigurere dem der.

Merk: Hvis du vil se hvordan du kan måle appkonverteringer, kan du lese artikkelen Mål appkonverteringer fra app- og nettområder i Google Analytics (via SDK-en for Firebase).

Før du begynner

Før du kan importere nettkonverteringer, må du ha fått på plass en rekke ting som kreves for å konfigurere måling, blant annet disse:

Veiledning

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet  øverst til høyre i Google Ads.
 3. Klikk på Konverteringer i Måling-delen.
 4. Klikk på plussknappen .
 5. Velg Importér fra listen over konverteringstyper.
 6. Klikk på App- og nettområde i Google Analytics-knappen og så på Nett.
 7. Klikk på Fortsett.
 8. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av alle de nettbaserte konverteringshendelsene du vil importere, og klikk så på Importér og fortsett

  Merk: Alle konverteringer du konfigurerer i app- og nettområdet for Google Analytics, vises i listen. Velg derfor å importere bare de nettbaserte konverteringshendelsene som er relevante for deg.
   
 9. Klikk på Ferdig.

Du får nå se den aktuelle nettbaserte konverteringshendelsen i Konverteringshandlinger-tabellen. Klikk på navnet på hendelsen for å se flere detaljer og endre innstillingene for konverteringshandlingen.

Du kan også rapportere om nettkonverteringer ved å gå til Kampanjer-tabellen og så klikke på segmentikonet  > Konverteringskilde. Nettkonverteringer vises i «App- og nettområde i Google Analytics»-raden så fort du legger til Konverteringskilde-segmentet.

Innstillinger for alle konverteringshandlinger (inkludert hendelser knyttet til netthandel)

 • Navn: Gi et navn til konverteringshandlingen du vil måle. Du kan dermed enklere finne den igjen i konverteringsrapportene senere.
 • Verdi: Verdien av hver konverteringshendelse måles i app- og nettområdet for Google Analytics og blir automatisk importert til Google Ads. Du kan også velge om du vil angi en standardverdi i Google Ads eller operere uten verdier. Husk at du må overføre verdien som et nummer fra app- og nettområdet i Google Analytics, for at du skal kunne rapportere om konverteringer i Google Ads. Finn ut mer om konverteringsverdier
 • Telling: Velg hvorvidt alle konverteringer eller bare én konvertering per annonseklikk skal telles per annonseklikk. «Alle» er best for salg, mens «Én» er best for potensielle salg. Finn ut mer om telling av konverteringer
 • Konverteringsvindu: Velg hvor lenge etter at noen klikker på en annonse, det skal kunne registreres konverteringer. Finn ut mer om konverteringsvinduer
 • Kategori: Velg kategorien som best beskriver den aktuelle konverteringen. Du kan bruke denne kategorien til å segmentere konverteringsrapportene.
 • Ta med i Konverteringer: Fjern avmerkingen for denne innstillingen (valgt som standard) hvis du ikke vil at det skal tas med data om denne konverteringshandlingen i Konverteringer-kolonnen i rapportene. Det kan være lurt å fjerne avmerkingen for denne innstillingen hvis du optimaliserer for konverteringer med en automatisk budstrategi, og du ikke vil ha med denne konverteringshandlingen i budstrategien din. Finn ut mer om «Ta med i Konverteringer».
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt