Mjerenje konverzija na webu iz Google Analytics entiteta Aplikacija i web

Google Analytics entitet Aplikacija i web trenutačno je u beta verziji. Saznajte više

Nakon što povežete Google Ads račun i Google Analytics entitete Aplikacija i web, konverzije na webu i popis za remarketing na webu možete uvesti iz Google Analyticsa za mjerenje i licitiranje u Google Adsu. 

U ovom ćete članku saznati kako uvesti postaviti događaje konverzije na webu iz Google Analytics entiteta Aplikacija i web u Google Adsu.

Napomena: da biste saznali kako izmjeriti konverzije aplikacije, pogledajte Mjerenje konverzija na webu iz Google Analytics entiteta Aplikacija i web (putem Firebase SDK-a).

Prije nego što započnete

Da biste mogli uvoziti konverzije na webu, potrebno vam je nekoliko parametara za postavljanje mjerenja, uključujući sljedeće:

Upute

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata  u gornjem desnom kutu Google Adsa.
 3. U odjeljku "Mjerenje" kliknite Konverzije.
 4. Kliknite gumb plusa .
 5. Na popisu vrsta konverzija odaberite opciju Uvezi.
 6. Kliknite gumb za Google Analytics entitet Aplikacija i web, a zatim kliknite Web.
 7. Kliknite Nastavi.
 8. Potvrdite okvir pored svakog događaja konverzije na webu koji želite uvesti i kliknite Uvezi i nastavi

  Napomena: sve konverzije koje postavite u Google Analytics entitetu Aplikacija i web prikazivat će se na popisu. Stoga odaberite događaje konverzije na webu koji su vam relevantni za uvoz.
   
 9. Kliknite Gotovo.

Sada ćete vidjeti događaj konverzije na webu u tablici "Radnje konverzije". Kliknite naziv događaja da biste vidjeli više pojedinosti i uredili postavke radnje konverzije.

Konverzije na webu možete zabilježiti i tako da otvorite tablicu "Kampanje" i kliknete ikonu segmenta  > "Izvor konverzije". Konverzije na webu prikazivat će se u retku "Google Analytics entitet Aplikacija i web" kada dodate segment "Izvor konverzije".

Postavke za sve radnje konverzije (uključujući događaje e-trgovine)

 • Naziv: unesite naziv za radnju konverzije koju želite izmjeriti. Tako ćete tu radnju konverzije kasnije lakše prepoznati u izvješćima o konverzijama.
 • Vrijednost: vrijednost svakog događaja konverzije mjeri se u Google Analytics entitetu Aplikacija i web te će se automatski uvesti u Google Ads. Također možete postaviti zadanu vrijednost u Google Adsu ili odlučiti da nećete upotrebljavati vrijednost. Imajte na umu da u Google Analytics entitetu Aplikacija i web morate poslati vrijednost kao broj da biste zabilježili konverzije u Google Adsu. Saznajte više o vrijednostima konverzije
 • Broj: odaberite želite li bilježiti svaku ili jednu konverziju po kliku na oglas. Opcija "Sve" najbolja je za prodaju, a "Jedinstvena" za potencijalne kupce. Saznajte više o bilježenju konverzija
 • Vremenski okvir konverzije: odaberite koliko će se dugo konverzije mjeriti nakon što korisnik klikne oglas. Saznajte više o vremenskim okvirima konverzije
 • Kategorija: odaberite kategoriju koja najbolje opisuje vašu konverziju. Tu kategoriju možete upotrijebiti da biste segmentirali izvješća o konverzijama.
 • Uključi u "Konverzije": poništite odabir te postavke (odabrana prema zadanim postavkama) ako ne želite uključiti podatke za tu radnju konverzije u stupac "Konverzije" svog izvješća. Preporučujemo da poništite tu postavku ako upotrebljavate automatsku strategiju licitiranja za optimizaciju u svrhu konverzija i ne želite uključiti tu radnju konverzije u svoju strategiju licitiranja. Saznajte više o postavci "Uključi u Konverzije"
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem