Mjerenje konverzija na webu iz Google Analytics 4 entiteta

Nakon što povežete Google Ads račun i Google Analytics 4 entitete (prije poznati kao entiteti Aplikacija + web), iz Google Analyticsa možete uvesti konverzije na webu i popis za remarketing za web radi mjerenja i licitiranja u Google Adsu.

U ovom članku možete saznati kako uvesti i postaviti događaje konverzija na webu iz Google Analytics 4 entiteta u Google Adsu.

Pomoć za aplikacijske konverzije potražite u članku Mjerenje aplikacijskih konverzija iz Google Analytics 4 entiteta.

Prije nego što započnete

Da biste mogli uvoziti konverzije na webu, potrebno je sljedeće:

Upute

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | alati [ikona] u gornjem desnom kutu računa
 3. U odjeljku Mjerenje kliknite Konverzije.
 4. Kliknite gumb s plusom .
 5. Na popisu vrsta konverzija odaberite opciju Uvezi.
 6. Kliknite Google Analytics 4 entiteti, a zatim kliknite Web.
 7. Kliknite Nastavi.
 8. Potvrdite okvir pored događaja konverzije na webu, a zatim kliknite Uvezi i nastavi. Sve konverzije koje postavite u Google Analytics 4 entitetu prikazuju se na popisu. Stoga odaberite događaje konverzije na webu koji su vam relevantni za uvoz.
 9. Kliknite Gotovo.

Sada ćete u tablici Radnje konverzije vidjeti događaj konverzije na webu. Kliknite naziv događaja da biste vidjeli više pojedinosti i uredili postavke radnje konverzije.

Konverzije na webu možete zabilježiti i tako da otvorite tablicu Kampanje i kliknete ikonu segmenta > Izvor konverzije. Konverzije na webu prikazat će se u retku Google Analytics 4 kada dodate segment Izvor konverzije.

Postavke za sve radnje konverzije (uključujući događaje e-trgovine)

 • Naziv: unesite naziv za radnju konverzije koju želite izmjeriti. Tako ćete tu radnju konverzije kasnije lakše prepoznati u izvješćima o konverzijama.
 • Vrijednost: vrijednost svakog događaja konverzije mjeri se u Google Analytics 4 entitetu i automatski se uvozi u Google Ads. Također možete postaviti zadanu vrijednost u Google Adsu ili odlučiti da nećete upotrebljavati vrijednost. Napominjemo da u Google Analytics 4 entitetu trebate poslati vrijednost kao broj da biste u Google Adsu bilježili konverzije. Saznajte više o vrijednostima konverzije.
 • Broj: odaberite želite li bilježiti svaku ili jednu konverziju po kliku na oglas. Opcija Sve najbolja je za prodaju, a Jedna za potencijalne kupce. Saznajte više o bilježenju konverzija.
 • Vremenski okvir konverzije: odaberite koliko će se dugo konverzije mjeriti nakon što korisnik klikne oglas. Saznajte više o vremenskim okvirima konverzija.
 • Kategorija: odaberite kategoriju koja najbolje opisuje vašu konverziju. Tu kategoriju možete upotrijebiti da biste segmentirali izvješća o konverzijama.
 • Uključi u Konverzije: poništite odabir te postavke (odabrana prema zadanim postavkama) ako ne želite uključiti podatke za tu radnju konverzije u stupac Konverzije svog izvješća. Preporučujemo da poništite tu postavku ako upotrebljavate strategiju automatskog licitiranja za optimizaciju u svrhu konverzija i ne želite uključiti tu radnju konverzije u svoju strategiju licitiranja. Saznajte više o postavci Uključi u Konverzije.
 • Model atribucije: odaberite model atribucije da biste odredili kolika će se vrijednost pripisati svakoj interakciji oglasa za ostvarivanje konverzije. Model atribucije Na temelju podataka dostupan je kada radnja konverzije ispunjava zahtjeve za podatke. Saznajte više o modelima atribucije.

Udvostručene konverzije

Važno je mjeriti konverziju samo jednom, tako da dobijete točne signale za izvješćivanje i licitiranje. Ako za mjerenje iste web-lokacije upotrebljavate Universal Analytics i Google Analytics 4 entitete, vjerojatno ćete postaviti praćenje konverzija u oba entiteta. Ako uvozite istu konverziju iz svakog entiteta radi izvješćivanja i licitiranja, možda ćete vidjeti da se konverzije bilježe dvaput (jer je ista konverzija dvaput uvezena). Da biste izbjegli dupliciranje konverzija, uvezite konverziju samo jednom na Universal Analytics i Google Analytics 4 entitetima.

Imate li poteškoća?

Rješavanje problema s povezivanjem

Ako vam je potrebna dodatna pomoć za Google Analytics u Google Adsu, kontaktirajte nas.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
73067
false