Giới thiệu về tính năng mở rộng đối tượng

Tính năng mở rộng đối tượng cho phép bạn tiếp cận đối tượng mong muốn theo cách đơn giản, dựa trên mục tiêu. Với tính năng mở rộng đối tượng, bạn có thể dễ dàng tiếp cận nhiều đối tượng quan trọng với doanh nghiệp của bạn hơn và đạt được mục tiêu tiếp thị thông qua Google.

Khi bạn bật tính năng mở rộng đối tượng, chúng tôi có thể mở rộng thêm khoảng không quảng cáo bằng cách mở rộng thêm đối tượng phù hợp.

Lợi ích

  • Đơn giản hóa tính năng tối ưu hóa và nhắm mục tiêu theo đối tượng
  • Tính năng mở rộng hoạt động trên nhiều mạng và nhiều loại đối tượng
  • Tạo cơ hội để bạn mở rộng phạm vi tiếp cận tới nhiều khách hàng tiềm năng hơn

Cách hoạt động

Bạn có thể bật tính năng mở rộng đối tượng bằng cách chọn hộp đánh dấu. Tìm hiểu cách sử dụng tính năng mở rộng đối tượng.

Tùy chọn kiểm soát này giúp bạn tìm được điểm cân bằng hợp lý để đạt được mục tiêu của mình, bằng cách hiển thị quảng cáo cho những người dùng (ngoài khách hàng tiềm năng) mà quảng cáo của bạn không tiếp cận được.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố