Åtgärda annonser med policyöverträdelser

Google tillhandahåller översatta versioner av vårt hjälpcenter. De är dock inte avsedda att ändra innehållet i våra policyer. Engelska är vårt officiella språk och den engelska versionen används som utgångspunkt för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Om du har en annons med policyöverträdelser bör du läsa igenom policyn och korrigera annonsen så att den kan visas igen. När du har åtgärdat annonsen granskar vi den och godkänner den för visning om den följer våra policyer. Observera att policybegränsningar är permanenta och att den regionala begränsningen är global om inget annat anges.

I den här artikeln beskriver vi hur du tar reda på om din annons har underkänts eller begränsats av policy, varför den underkändes eller har statusen Kvalificerad (begränsad) och hur du redigerar den och skickar in den för ny granskning. Du får även veta hur du överklagar ett policybeslut. Information om hur du överklagar DV360-annonser finns på den här sidan.

Annonser kan märkas med policyetiketter även om de följer våra policyer.

 • Om din annons märkts med en policyetikett men är inriktad på länder eller regioner som inte omfattas av policyerna visas inte annonsen.
  • Exempel (inte uttömmande): En annons med etiketten Alkoholinformation som inriktas på USA får statusen Kvalificerad (begränsad). Annonsen visas som vanligt för användare i USA, enligt kraven på annonsnätverk, annonsplattform och annonsformat som ingår i vår alkoholpolicy.
 • Om din annons är märkt med en policyetikett men du har korrekt certifiering för att visa annonser enligt policyn visas annonsen.
  • Exempel (inte uttömmande): En annons med etiketten Komplexa spekulativa finansiella produkter som visas i Singapore via ett konto med certifiering för denna typ av produkter i Singapore får statusen Kvalificerad (begränsad). Annonsen visas för användare i Singapore förutsatt att annonsen och målsidan följer alla övriga riktlinjer för komplexa spekulativa finansiella produkter.

Det kan dock finnas situationer då du behöver överklaga din annons så att den granskas på nytt.

 • Om annonsen underkändes på grund av problem med destinationen måste du åtgärda destinationen och sedan skicka in ett överklagande.
 • Om du har läst igenom policyn och anser att annonsen följer den bör du överklaga beslutet.

I den här artikeln beskriver vi även hur du gör detta. Läs mer om hur du kontrollerar om annonser följer policyn eller inte och vad de olika statusvärdena betyder i Kontrollera en annons policygranskningsstatus.

Kontrollera förekomsten av policyöverträdelser i annonser

Obs! Anvisningarna nedan är en del av den nya Google Ads-användarupplevelsen. Om du vill använda den tidigare designen klickar du på ikonen Utseende och väljer Använd tidigare design. Om du fortfarande använder den tidigare versionen av Google Ads kan du titta på snabbguiden eller använda sökfältet i navigeringspanelen högst upp i Google Ads för att hitta sidan du söker.

Kolla efter policyöverträdelser från Google Ads-kontot

Kontrollera statusen för en annons eller en grupp

 1. Klicka på ikonen Kampanjer Ikonen Kampanjer i ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på rullgardinsmenyn Kampanjer i avsnittsmenyn.
 3. Klicka på Annonser eller Annonsgrupper.
 4. Se efter vad annonsens eller annonsgruppens aktuella status är i kolumnen Status.

Kontrollera en tillgångs status

 1. Klicka på ikonen Kampanjer Ikonen Kampanjer i ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på rullgardinsmenyn Tillgångar i avsnittsmenyn.
 3. Klicka på Tillgångar.
 4. Kolla tillgångens aktuella status i kolumnen Status.

Kolla detaljerad policyinformation om en annons, en annonsgrupp eller en tillgång

I kolumnen Policyinformation kan du se varför en underkänd annons inte är kvalificerad eller varför en annons med statusen Kvalificerad (begränsad) är begränsad till en viss målgrupp. Du kan lägga till kolumnen Policyinformation i tabellen Annonser, Annonsgrupper eller Tillgångar på följande sätt.

 1. Klicka på ikonen Kolumner En bild på kolumnikonen i Google Ads ovanför statistiktabellen från tabellen på sidan Annonser, Annonsgrupper eller Tillgångar i Google Ads-kontot.
 2. Klicka på Ändra kolumner.
 3. Välj Alla kolumner på menyn Ändra kolumner.
 4. Klicka för att utöka kolumnalternativen Attribut.
 5. Klicka på Policyinformation.
 6. Klicka på Använd. Kolumnen Policyinformation visas nu i statistiktabellen.

Kolla efter policyöverträdelser i en e-postavisering om att en annons har underkänts

 1. Klicka på knappen Visa och åtgärda policyproblem i e-postmeddelandet.
 2. Klicka på Visa annonser för den flaggade policyn.
 3. Kontrollera statusen för en annons eller tillgång i kolumnen Status. När du håller pekaren över statusen visas mer information om policyöverträdelsen.
 4. Klicka på Läs policyn under skälet till underkännandet för att ta reda på hur du kan åtgärda annonsen.

Åtgärda annonsen

Stegen för att åtgärda din annons beror på vilken typ av policyöverträdelse annonsen omfattas av.

Själva annonsen kanske inte följer specifika Google Ads-policyer:

 • Exempel (inte uttömmande): Din annons har underkänts på grund av skiljetecken och symboler enligt riktlinjerna för annonstext eftersom upprepade skiljetecken eller symboler används i annonsrubrikerna.

Det kan även vara problem med destinationen:

 • Exempel (inte uttömmande): Destinationen har otillåtet innehåll.
  • Obs! Utöver att följa alla andra policyer måste annonsdestinationer följa våra destinationskrav. Om allt innehåll på destinationen följer policyerna ska du kolla destinationen och se om ett tekniskt problem orsakar underkännandet. Samarbeta med den webbansvariga om att vidta alla nödvändiga ändringar innan du går vidare.
   • Exempel (inte uttömmande): Destinationen fungerar inte eller så går den inte att söka igenom.

Kontrollera först vilken policy som påverkar din annons och följ sedan de aktuella stegen nedan.

Obs! Läs kraven på videoannonser respektive bildannonser.

Om annonsen inte påverkas av policyer som gäller destinationen kan du rätta till den så här:

 1. Klicka på ikonen Kampanjer Ikonen Kampanjer i ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på rullgardinsmenyn Kampanjer i avsnittsmenyn.
 3. Klicka på Annonser.
 4. Håll muspekaren över annonsen eller tillgången och klicka på Redigera.
 5. Redigera annonsen eller tillgången så att policyn följs.
 6. Klicka på Spara.

Annonsen granskas automatiskt igen. Du kan kolla hur det går med överklagandet genom att titta i statuskolumnen eller genom att använda Policyhanteraren.

Överklaga policybeslut

Nu kan du överklaga ett policybeslut direkt från ditt Google Ads-konto för de flesta annonsformat och policyer.

För alla format och policyer som inte stöds kan du bestrida policybeslut via formuläret för frågor om underkända annonser och policyer.

Om du har åtgärdat din annons och destination eller anser att vi har gjort ett misstag kan du överklaga policybeslutet direkt i ditt Google Ads-konto för att begära granskning.

 1. Du kan överklaga beslut om flera annonser samtidigt i specifika annonsgrupper eller kampanjer. Om du överklagar alla annonser i ditt konto vid samma tillfälle kan granskningen ta längre tid.
  1. Följ anvisningarna här för att skicka in ett överklagande om en hel kampanj.
 2. Tänk på att ett överklagande som gäller samma annonsgrupper eller kampanjer eller alla annonser i ditt konto måste ske 24 timmar efter ett föregående överklagande, för att undvika att överklagandena märks som dubbletter.
 3. Om vi får indikationer på att du använder överklagandefunktionen på ett felaktigt sätt slutar vi behandla särskilda överklaganden tills du kontaktar kundsupport. Exempelvis är det inte tillåtet att skicka in överklaganden för en viss annons fler än tre gånger. Om du överklagar samma annons tre gånger och överklagandena avslås behandlar vi inte några ytterligare överklaganden av samma annons. Om du fortfarande anser att annonsen följer våra policyer kan du kontakta kundsupport. Om du skickar in för många unika överklaganden inom en 24-timmarsperiod slutar vi behandla eventuella ytterligare överklaganden under den perioden.
Tips! Överklaganden som skickas in via alternativet Har gjort ändringar för att följa policyn granskas automatiskt av vårt system, och Bestrida beslutet granskas av våra annonsgranskare.
 • Exempel (inte uttömmande): Om du har gjort ändringar på dina målsidor för att följa våra policyer, till exempel Icke fungerande destination eller Begränsade läkemedelstermer, ska du välja Har gjort ändringar för att följa policyn under Anledningar till överklagande.
 • Exempel (inte uttömmande): Om du anser att vi har avvisat din annons på felaktiga grunder ska du välja Bestrida beslutet under Anledningar till överklagande.

Härifrån finns det tre sätt att överklaga.

Överklaga policybeslut från Policyhanteraren

 1. Klicka på verktygsikonen Verktygsikon i ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på rullgardinsmenyn Felsökning i avsnittsmenyn.
 3. Klicka på Policyhanteraren.
 4. Leta reda på annonsen som du vill överklaga på fliken Policyproblem och klicka sedan på Överklaga.
 5. Välj Bestrida beslutet eller Har gjort ändringar för att följa policyn under Anledning till överklagande.
 6. Klicka på Skicka.

Överklaga policybeslut från sidan Tillgångar

 1. Välj annonserna du vill överklaga.
 2. Välj Redigera i menyn högst upp.
 3. Klicka på Överklaga.
  • Om någon av de valda annonserna inte är kvalificerade för överklagande får du ett meddelande som visar vilka annonser som inte är kvalificerade.
 4. Välj Bestrida beslutet eller Har gjort ändringar för att följa policyn under Anledning till överklagande.
 5. Välj vilka annonser du vill överklaga under Överklaga följande.
 6. Klicka på Skicka.

Överklaga policybeslut från kolumnen Status i en annons

 1. Håll pekaren över annonsstatusen i kolumnen Status för annonsen du vill bestrida och klicka på Överklaga.
 2. Välj Bestrida beslutet eller Har gjort ändringar för att följa policyn under Anledning till överklagande.
 3. Välj vilka annonser du vill överklaga under Överklaga följande.
 4. Klicka på Skicka.

Kontrollera statusen på överklagandet

Efter överklagandet kan du alltid kontrollera granskningsstatusen i Policyhanteraren.

 1. Klicka på verktygsikonen Verktygsikon i ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Felsökning och sedan på Policyhanteraren.
 3. På fliken Historik över överklaganden hittar du information om alla annonser du har överklagat.
 • Kolumnen Status visar om överklagandet fortfarande pågår eller har avslutats.
 • Granskning har slutförts: Granskningen har nu avslutats. Se kolumnen Resultat om du vill ha mer information.
 • Pågår: Överklagandet undergår granskning. Återkom om 24 timmar.
 • Har inte granskats: Ditt överklagande granskades inte. Se kolumnen Resultat om du vill ha mer information.
 • Kolumnen Resultat visar resultaten av överklagandet, bland annat för hur många annonser statusen för policygranskningen har uppdaterats efter granskningen. Om du skickar in samma överklagande för många gånger kan du se statusen Gränsen för antal överklaganden överskriden på fliken Historik över överklaganden i Policyhanteraren. Kontakta kundsupport om du behöver hjälp med ett nytt överklagande.
 • Klart: Policyn som överklagades gäller inte längre för någon av annonserna som granskades. Inga av annonserna i överklagandet begränsas längre som ett resultat av policyn som överklagandet gällde. Om det finns andra policyer som fortfarande begränsar annonsvisningen kan du överklaga beslutet om du har läst respektive policy och inte instämmer i beslutet.
 • Delvis klart: Policyn som överklagades gäller inte längre för minst en av de annonser som granskades. Om det finns andra policyer som fortfarande begränsar annonsvisningen kan du överklaga beslutet om du har läst respektive policy och inte instämmer i beslutet.
 • Fel: försök igen: Ett fel uppstod när din begäran skulle bearbetas. Kontakta vårt supportteam.
 • Misslyckades: Ingen av annonserna i överklagandet är kvalificerade. Läs igenom Google Ads-policyerna och åtgärda dina annonser och målsidor. Vanliga anledningar till att överklaganden avslås är att annonsen har en felaktig etikett och (mer sällsynt) fel på grund av granskaren.
 • Dubblett: Överklagandet har inte behandlats eftersom det skickades in medan vi fortfarande behandlade ditt tidigare överklagande av samma annonser. Kontakta vårt supportteam.
 • Gränsen för antal överklaganden överskriden: Om vi får indikationer på att du använder överklagandefunktionen på ett felaktigt sätt slutar vi behandla särskilda överklaganden tills du kontaktar kundsupport. Exempelvis är det inte tillåtet att skicka in överklaganden för en viss annons fler än tre gånger. Om du överklagar samma annons tre gånger och överklagandena avslås behandlar vi inte några ytterligare överklaganden av samma annons. Om du fortfarande anser att annonsen följer våra policyer kan du kontakta kundsupport. Om du skickar in för många unika överklaganden inom en 24-timmarsperiod slutar vi behandla eventuella ytterligare överklaganden under den perioden.

Relaterad länk

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny