Oprava reklám s porušeniami pravidiel

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Ak máte reklamu s porušeniami pravidiel, odporúčame vám prečítať si pravidlá a odstrániť problémy s reklamou. Iba tak sa bude môcť opäť zobrazovať. Po odstránení problémov reklamu skontrolujeme a ak bude spĺňať pravidlá, povolíme jej zobrazovanie. Upozorňujeme, že obmedzenia vyplývajúce z pravidiel sú trvalé a územie platnosti obmedzení je globálne, pokiaľ nie je uvedené inak.

V tomto článku sa dozviete, ako zistiť, či je vaša reklama zamietnutá alebo obmedzená pravidlami, prečo je zamietnutá alebo vhodná (s obmedzením) a ako môžete reklamy upraviť a znova odoslať na kontrolu. Okrem toho sa dozviete, ako sa odvolať proti rozhodnutiu v súvislosti s pravidlami. Ak sa chcete odvolať proti rozhodnutiu súvisiacemu s reklamami v službe DV360, prejdite na túto stránku.

Ak chcete, aby sa zobrazovali titulky vo vašom jazyku, zapnite si titulky na YouTube. V dolnej časti prehrávača videa vyberte ikonu nastavení Obrázok ikony nastavení služby YouTube, potom vyberte Titulky a napokon požadovaný jazyk.


Reklamy môžu byť v súlade s pravidlami, no napriek tomu mať štítky pravidiel.

 • Ak je vaša reklama označená štítkom pravidiel, ale zacieľuje na krajiny či regióny, na ktoré sa dané pravidlá nevzťahujú, bude sa v nich zobrazovať.
  • Príklad (neúplný zoznam): reklama označená štítkom Informácie o alkohole a zacielená na USA by mala stav Vhodné (s obmedzením). Reklama by sa bežne zobrazovala používateľom v USA v súlade s požiadavkami na reklamnú sieť, platformu a formát v pravidlách pre alkohol.
 • Ak je vaša reklama označená štítkom pravidiel, ale nemáte príslušnú certifikáciu na zobrazovanie reklám vyžadovanú pravidlami, reklama sa nezobrazí.

Môžu však nastať aj iné situácie, v ktorých sa budete musieť odvolať a požiadať o ďalšiu kontrolu reklamy.

 • Ak je reklama zamietnutá pre problémy s cieľom, musíte tieto problémy odstrániť a potom sa odvolať.
 • Ak ste si pravidlá prečítali a reklama ich podľa vás spĺňa, odporúčame vám odvolať sa.

V tomto článku vám vysvetlíme, ako postupovať. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako skontrolovať, či reklamy porušujú pravidlá, a o význame jednotlivých stavov reklamy, prečítajte si o zistení stavu reklamy v súvislosti s kontrolou dodržiavania pravidiel.

Ako skontrolovať, či reklamy porušujú pravidlá

Priamo z účtu Google Ads:

 1. V účte Google Ads prejdite na stránku Reklamy a podklady.
 2. Kliknite na ikonu stĺpcov Obrázok ikony stĺpcov v službe Google Ads nad štatistickou tabuľkou a potom na Upraviť stĺpce.
 3. V tabuľkovom zobrazení kliknite na Spojenie.
 4. V sekcii Atribúty začiarknite políčko vedľa stĺpca Podrobnosti pravidiel.
 5. Kliknite na Použiť.

Z e‑mailového upozornenia, ktoré ste dostali, o zamietnutí konkrétnej reklamy:

 1. Kliknite na tlačidlo Zobraziť a odstrániť porušenia pravidiel uvedené v správe.
 2. Kliknite na Zobraziť reklamy pre pravidlá, ktoré chcete vyriešiť.
 3. Ak chcete zistiť stav reklamy alebo podkladu, pozrite si stĺpec Stav. Umiestnením kurzora myši na stav zobrazíte podrobnejšie vysvetlenie porušenia pravidiel.
 4. Ak chcete zistiť, ako reklamu opravíte, pod dôvodom zamietnutia kliknite na Prečítať pravidlá.

Oprava reklamy

Postup opravy reklamy sa líši podľa typu porušenia pravidiel týkajúceho sa vašej reklamy. Vaša reklama možno nie je v súlade s konkrétnymi pravidlami služby Google Ads (napríklad nespĺňa naše publikačné pravidlá) alebo mohli nastať problémy s vaším cieľom (cieľ napríklad nefunguje alebo obsahuje nepovolený obsah). Najprv skontrolujte, ktoré pravidlá ovplyvňujú vašu reklamu, a potom postupujte podľa príslušných krokov nižšie.

Fix a disapproved instructional grpahic

Ak sa na vašu reklamu vzťahujú pravidlá nesúvisiace s cieľom, tu je postup opravy:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Prejdite na stránku Reklamy a podklady a nájdite reklamu alebo podklad, ktorý chcete opraviť.
  Poznámky: Niektoré pravidlá sa vzťahujú na cieľ reklamy. Ak je vaša reklama v súlade s pravidlami, skontrolujte cieľ, aby ste zistili, či je dôvodom zamietnutia. Než budete pokračovať, vykonajte príslušné zmeny.
 3. Umiestnite kurzor myši na reklamu alebo podklad a kliknite na Upraviť.
 4. Upravte reklamu alebo podklad na dosiahnutie súladu s pravidlami.
 5. Kliknite na Uložiť. Reklamu automaticky znova skontrolujeme. Aktuálny stav reklamy nájdete na stránke Reklamy a podklady.

Odvolanie proti rozhodnutiu v súvislosti s pravidlami

Možnosť podať odvolanie proti rozhodnutiu v súvislosti s pravidlami priamo v účte Google Ads je teraz k dispozícii pre väčšinu formátov a pravidiel.

V prípade nepodporovaných formátov a pravidiel môžete proti rozhodnutiam v súvislosti s pravidlami podávať námietky pomocou formulára Zamietnuté reklamy a otázky súvisiace s pravidlami.

Ak ste opravili reklamu a cieľ alebo si myslíte, že sme urobili chybu, podajte odvolanie proti rozhodnutiu v súvislosti s pravidlami priamo z účtu Google Ads a požiadajte o kontrolu.

 1. Pre konkrétne reklamné skupiny alebo kampane môžete podať odvolanie pre reklamy hromadne. Ak sa pokúsite podať odvolanie pre všetky reklamy v účte naraz, kontrola sa môže predĺžiť.
  1. Podľa týchto pokynov môžete podať odvolanie pre celú kampaň.
 2. Uistite sa tiež, že odvolanie pre rovnaké reklamné skupiny alebo kampane či všetky reklamy v účte podávate po uplynutí 24 hodín od podania predchádzajúceho odvolania, aby neboli žiadosti o odvolanie označené ako duplikáty.
 3. Ak máme podozrenie, že zneužívate našu funkciu odvolaní, pozastavíme spracúvanie určitých odvolaní, až kým kontaktujete zákaznícku podporu. Napríklad počet odvolaní je obmedzený pre každú reklamu na tri pokusy. Ak sa trikrát odvoláte neúspešne, nebudeme spracúvať ďalšie odvolania pre tú istú reklamu. Ak si stále myslíte, že vaša reklama dodržiava pravidlá, obráťte sa na zákaznícku podporu. Ak navyše podáte priveľa samostatných odvolaní v rámci 24‑hodinového okna, pozastavíme spracúvanie ďalších odvolaní podaných v danom okne.
Tip: Odvolania podané prostredníctvom tlačidla Reklama bola zosúladená s pravidlami kontroluje systém a odvolania podané prostredníctvom tlačidla Námietka proti rozhodnutiu kontrolujú naši kontrolóri reklám.
 • Príklad (neúplný zoznam): Ak ste vykonali zmeny na vstupných stránkach, aby boli v súlade s pravidlami, ako je napríklad Nefungujúci cieľ alebo Vyhradené liekové výrazy, v sekcii Dôvod odvolania by ste vybrali možnosť Reklama bola zosúladená s pravidlami.
 • Príklad (neúplný zoznam): Ak si myslíte, že zamietnutie bolo chybné, v sekcii Dôvod odvolania by ste vybrali možnosť Námietka proti rozhodnutiu.

Tu sa môžete odvolať tromi spôsobmi.

Odvolanie proti rozhodnutiu v súvislosti s pravidlami v správcovi pravidiel

 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Nástroje Tools Icon v pravom hornom rohu.
 2. V sekcii Nastavenie kliknite na položku Správca pravidiel.
 3. Na ľavej karte Porušenia pravidiel nájdete podrobnosti pre všetky reklamy s porušeniami pravidiel.
 4. Kliknite na Odvolať sa.
 5. Ak niektoré z vybraných reklám nespĺňajú podmienky na odvolanie, zobrazí sa správa uvádzajúca tieto reklamy.
 6. V sekcii Dôvod odvolania vyberte Námietka proti rozhodnutiu alebo Reklama bola zosúladená s pravidlami.
 7. V sekcii „Odvolať sa v súvislosti s“ vyberte reklamy, pri ktorých sa chcete odvolať.
 8. Kliknite na Odoslať.

Pre nasledujúce dva spôsoby odvolania začnite v účte Google Ads kliknutím na Reklamy a podklady v ponuke stránok vľavo.

Odvolanie proti rozhodnutiu v súvislosti s pravidlami v tabuľke Reklamy a podklady

Ak chcete, aby sa zobrazovali titulky vo vašom jazyku, zapnite si titulky na YouTube. V dolnej časti prehrávača videa vyberte ikonu nastavení Obrázok ikony nastavení služby YouTube, potom vyberte Titulky a napokon požadovaný jazyk.


 1. Vyberte reklamy, pri ktorých sa chcete odvolať.
 2. V ponuke v hornej časti stránky kliknite na Upraviť.
 3. Kliknite na Odvolať sa.

  Ak niektoré z vybraných reklám nespĺňajú podmienky na odvolanie, zobrazí sa správa uvádzajúca tieto reklamy.

 4. V sekcii Dôvod odvolania vyberte Námietka proti rozhodnutiu alebo Reklama bola zosúladená s pravidlami.
 5. V sekcii „Odvolať sa v súvislosti s“ vyberte reklamy, pri ktorých sa chcete odvolať.
 6. Kliknite na Odoslať.

Odvolanie proti rozhodnutiu v súvislosti s pravidlami v stĺpci Stav danej reklamy

Ak chcete, aby sa zobrazovali titulky vo vašom jazyku, zapnite si titulky na YouTube. V dolnej časti prehrávača videa vyberte ikonu nastavení Obrázok ikony nastavení služby YouTube, potom vyberte Titulky a napokon požadovaný jazyk.


 1. V stĺpci Stav danej reklamy, v súvislosti s ktorou chcete podať námietku, umiestnite kurzor myši na stav reklamy a kliknite na Odvolať sa.
 2. V sekcii Dôvod odvolania vyberte možnosť Námietka proti rozhodnutiu alebo Reklama bola zosúladená s pravidlami.
 3. V sekcii „Odvolať sa v súvislosti s“ vyberte reklamy, pri ktorých sa chcete odvolať.
 4. Kliknite na Odoslať.

Kontrola stavu odvolania

Po odvolaní si stav kontroly môžete kedykoľvek pozrieť v správcovi pravidiel.

Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového vzhľadu používateľského prostredia služby Google Ads. Ak chcete používať predchádzajúci vzhľad, kliknite na ikonu Vzhľad a vyberte Použiť predchádzajúci vzhľad. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si mapu na rýchlu orientáciu alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli v službe Google Ads.
 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Nástroje Tools Icon.
 2. Kliknite na Riešenie problémov a potom na možnosť Správca pravidiel.
 3. Na karte História odvolaní nájdete podrobnosti o všetkých reklamách, v súvislosti s ktorými ste sa odvolali.
 • Stĺpec Stav informuje, či riešenie odvolania ešte prebieha alebo už bolo ukončené.
 • Kontrola bola dokončená: kontrola je teraz dokončená. Ďalšie podrobnosti nájdete v stĺpci Stav.
 • Prebieha: momentálne prebieha kontrola odvolania. Skontrolujte stav o 24 hodín.
 • Neskontrolované: odvolanie nebolo skontrolované. Ďalšie podrobnosti nájdete v stĺpci Stav.
 • Stĺpec Výsledky obsahuje výsledky odvolania vrátane počtu reklám, ktorým sa po kontrole zmenil stav v súvislosti s kontrolou dodržiavania pravidiel. Ak rovnaké odvolanie odošlete príliš veľa ráz, na karte História odvolaní v správcovi pravidiel sa môže zobraziť stav Bol prekročený limit opakovania pokusov o odvolanie. Ak potrebujete pomoc s podaním nového odvolania, kontaktujte zákaznícku podporu.
 • Úspešné: pravidlá, proti ktorým ste sa odvolali, sa už nevzťahujú na žiadnu zo skontrolovaných reklám. Žiadne z reklám v tomto odvolaní už nie sú obmedzené na základe pravidiel, proti ktorým ste sa odvolali. Ak sa na reklamy vzťahujú zvyšné pravidlá, ktoré obmedzujú ich zobrazovanie, a po prečítaní príslušných pravidiel s rozhodnutím nesúhlasíte, môžete sa odvolať.
 • Čiastočne úspešné: pravidlo, proti ktorému ste sa odvolali, sa už nevzťahuje najmenej na jednu z reklám, ktoré boli skontrolované. Ak sa na reklamy vzťahujú zvyšné pravidlá, ktoré obmedzujú ich zobrazovanie, a po prečítaní príslušných pravidiel s rozhodnutím nesúhlasíte, môžete sa odvolať.
 • Chyba: Skúste to znova: pri spracúvaní žiadosti došlo k chybe. Kontaktujte tím podpory.
 • Neúspešné: žiadna z reklám v tomto odvolaní nie je vhodná. Prečítajte si pravidlá služby Google Ads a opravte reklamy a vstupné stránky. Medzi bežné dôvody neúspešnosti odvolaní patrí správne označenie reklamy a (príležitostne) chyby kontrolóra.
 • Duplikát: odvolanie nebolo spracované, pretože bolo odoslané počas spracúvania predchádzajúceho odvolania týkajúceho sa rovnakej skupiny reklám. Kontaktujte tím podpory.
 • Bol prekročený limit opakovania pokusov o odvolanie: Ak máme podozrenie, že zneužívate našu funkciu odvolaní, pozastavíme spracúvanie určitých odvolaní, až kým kontaktujete zákaznícku podporu. Napríklad počet odvolaní je obmedzený pre každú reklamu na tri pokusy. Ak sa trikrát odvoláte neúspešne, nebudeme spracúvať ďalšie odvolania pre tú istú reklamu. Ak si stále myslíte, že vaša reklama dodržiava pravidlá, obráťte sa na zákaznícku podporu. Ak navyše podáte priveľa samostatných odvolaní v rámci 24‑hodinového okna, pozastavíme spracúvanie ďalších odvolaní podaných v danom okne.

Súvisiaci odkaz

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka