Poprawianie reklam naruszających zasady

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Jeśli Twoja reklama narusza zasady, zapoznaj się z nimi i popraw reklamę, aby znów zacząć ją wyświetlać. Gdy poprawisz reklamę, sprawdzimy ją i pozwolimy na jej wyświetlanie, jeśli będzie zgodna z zasadami. Pamiętaj, że ograniczenia wynikające z zasad są bezterminowe, a ograniczenia regionalne obowiązują globalnie, o ile nie podano inaczej.

Z tego artykułu dowiesz się, jak sprawdzić, czy reklama została odrzucona lub ograniczona z powodu zasad, dlaczego ma stan „Odrzucona” lub „Odpowiednia (ograniczona)” oraz jak edytować reklamy i przesyłać je do ponownego sprawdzenia. Wskażemy w nim również, jak możesz odwołać się od decyzji dotyczącej naruszenia zasad. Aby się dowiedzieć, jak przesłać odwołanie dotyczące reklam DV360, przeczytaj ten artykuł.

Aby wyświetlać napisy w swoim języku, włącz napisy w YouTube. U dołu odtwarzacza kliknij ikonę ustawień Obraz ikony ustawień w YouTube, a potem kliknij „Napisy” i wybierz swój język.


Zgodne z zasadami reklamy także mogą zostać oznaczone jako objęte ograniczeniami wynikającymi z zasad.

 • Jeśli Twoja reklama zostanie oznaczona jako objęta ograniczeniami wynikającymi z zasad, ale jest kierowana na kraje lub regiony, w których dane zasady nie obowiązują, będzie mogła się wyświetlać.
  • Wybrany przykład: reklama oznaczona jako objęta ograniczeniami wynikającymi z zasad dotyczących informacji o alkoholu i kierowana na USA będzie miała stan „Odpowiednia (ograniczona)”. Ta reklama będzie się wyświetlać bez przeszkód użytkownikom w USA zgodnie z wymaganiami dotyczącymi sieci reklamowej, platformy i formatu opisanymi w zasadach dotyczących promowania alkoholu.
 • Jeśli Twoja reklama zostanie oznaczona jako objęta ograniczeniami wynikającymi z zasad, ale masz odpowiednie certyfikaty wymagane zgodnie z danymi zasadami, reklama będzie mogła się wyświetlać.
  • Wybrany przykład: reklama oznaczona jako objęta ograniczeniami wynikającymi z zasad dotyczących złożonych spekulacyjnych produktów finansowych, kierowana na Singapur i znajdująca się na koncie, które uzyskało certyfikat umożliwiający promowanie takich produktów w Singapurze, będzie miała stan „Odpowiednia (ograniczona)”. Ta reklama będzie się wyświetlać użytkownikom w Singapurze, jeśli zarówno ona, jak i jej strona docelowa są zgodne z pozostałymi wytycznymi dotyczącymi promowania złożonych spekulacyjnych produktów finansowych.

Mogą jednak zaistnieć inne okoliczności, w których konieczne będzie ponowne przesłanie reklamy do dalszej oceny.

 • Jeśli Twoja reklama została odrzucona z powodu problemów związanych ze stroną docelową, musisz poprawić tę stronę, a następnie ponownie przesłać reklamę do sprawdzenia.
 • Jeśli po zapoznaniu się z zasadami uważasz, że Twoja reklama jest z nimi zgodna, możesz złożyć odwołanie.

Z tego artykułu dowiesz się, jak to zrobić. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak sprawdzać reklamy pod kątem naruszeń zasad i co oznaczają różne stany reklamy, przeczytaj artykuł Sprawdzanie stanu zatwierdzenia reklamy lub komponentu.

Sprawdzanie reklam pod kątem naruszeń zasad

Bezpośrednio na koncie Google Ads:

 1. Na koncie Google Ads wejdź na stronę „Reklamy i komponenty”.
 2. Kliknij ikonę kolumn Obraz ikony kolumn Google Ads nad tabelą statystyk, a potem kliknij Modyfikuj kolumny.
 3. W widoku tabeli kliknij Powiązanie.
 4. W sekcji „Atrybuty” zaznacz pole wyboru obok kolumny „Informacje o zasadach”.
 5. Kliknij Zastosuj.

W e-mailu z powiadomieniem o odrzuceniu konkretnej reklamy:

 1. W e-mailu kliknij przycisk „Wyświetl i rozwiąż problemy z zasadami”.
 2. Kliknij Wyświetl reklamy w przypadku zasady, z którą chcesz rozwiązać problemy.
 3. Sprawdź stan reklamy lub komponentu w kolumnie „Stan”. Najeżdżając kursorem na poszczególne stany, zobaczysz dokładniejsze omówienie naruszenia zasad.
 4. Aby dowiedzieć się, jak poprawić reklamę, w kolumnie „Przyczyna odrzucenia” kliknij Zapoznaj się z zasadami.

Poprawianie reklamy

Czynności, które należy wykonać, aby poprawić reklamę, zależą od typu naruszenia zasad związanego z daną reklamą. Reklama może być niezgodna z określonymi zasadami Google Ads (np. może naruszać zasady redakcyjne), ale problemy mogą także dotyczyć miejsca docelowego (np. miejsce docelowe nie działa lub zawiera niedozwolone treści). Najpierw sprawdź, którą zasadę narusza Twoja reklama, a następnie wykonaj odpowiednie czynności opisane poniżej.

Fix a disapproved instructional grpahic

Jeśli reklama narusza zasady niezwiązane z miejscem docelowym, wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać problem:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Wejdź na stronę „Reklamy i komponenty” i znajdź reklamę lub komponent, które wymagają poprawienia.
  Uwaga: niektóre zasady dotyczą miejsca docelowego reklamy. Jeśli Twoja reklama jest zgodna z zasadami, sprawdź, czy nie została odrzucona z powodu problemów z miejscem docelowym, i wprowadź niezbędne zmiany, zanim wykonasz kolejne czynności.
 3. Najedź kursorem na reklamę lub komponent i kliknij Edytuj.
 4. Edytuj reklamę lub komponent, tak aby były zgodne z zasadami.
 5. Kliknij Zapisz. Reklama zostanie automatycznie przesłana do ponownego sprawdzenia. Aby poznać aktualny stan reklamy, wejdź na stronę „Reklamy i komponenty”.

Odwołanie od decyzji dotyczącej zgodności z zasadami

Opcja odwołania się od decyzji dotyczącej zgodności z zasadami bezpośrednio z konta Google Ads jest obecnie dostępna w przypadku większości formatów i zasad.

W przypadku nieobsługiwanych formatów i zasad możesz odwołać się od decyzji dotyczącej zgodności z zasadami, korzystając z formularza Pytania o odrzucone reklamy i zasady.

Jeśli poprawisz reklamę i miejsce docelowe lub uważasz, że popełniliśmy błąd i chcesz poprosić o sprawdzenie, prześlij odwołanie od decyzji dotyczącej zgodności z zasadami bezpośrednio na koncie Google Ads.

 1. Możesz przesyłać zbiorcze odwołania dotyczące reklam w określonych grupach reklam lub kampaniach. Jeśli spróbujesz przesłać odwołanie dotyczące jednocześnie wszystkich reklam na koncie, jego rozpatrzenie może potrwać dłużej.
  1. Aby przesłać odwołanie dotyczące całej kampanii, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami.
 2. Aby odwołanie nie zostało oznaczone jako duplikat, prześlij nowe odwołanie dotyczące tych samych grup reklam lub kampanii albo wszystkich reklam na koncie co najmniej 24 godziny po poprzednim odwołaniu.
 3. Jeśli stwierdzimy, że możesz nadużywać naszej funkcji przesyłania odwołań, zawiesimy ich rozpatrywanie do czasu, gdy skontaktujesz się z zespołem obsługi klienta. Na przykład możesz przesłać maksymalnie 3 odwołania dotyczące danej reklamy. Jeśli wszystkie 3 próby zostaną rozpatrzone odmownie, nie będziemy rozpatrywać dalszych odwołań dotyczących tej samej reklamy. Jeśli mimo to uważasz, że reklama jest zgodna z zasadami, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta. Ponadto, jeśli w ciągu 24 godzin prześlesz zbyt wiele unikalnych odwołań, zawiesimy rozpatrywanie kolejnych odwołań w danym okresie.
Wskazówka: odwołania przesyłane po zaznaczeniu opcji „Poprawiono reklamę zgodnie z zasadami” są przetwarzane przez system, a odwołanie przesyłane po zaznaczeniu opcji „Nie zgadzam się z decyzją” są rozpatrywane przez zespół ds. sprawdzania reklam.
 • Wybrany przykład: po wprowadzeniu zmian na stronach docelowych w celu zapewnienia ich zgodności z zasadami dotyczącymi na przykład niedziałającego miejsca docelowego lub nazw leków podlegających ograniczeniom, w sekcji „Przyczyna odwołania” zaznaczysz opcję „Poprawiono reklamę zgodnie z zasadami”.
 • Wybrany przykład: jeśli uważasz, że odrzucając reklamę, popełniliśmy błąd, w sekcji „Przyczyna odwołania” zaznaczysz opcję „Nie zgadzam się z decyzją”.

Następnie możesz przesłać odwołanie na 3 sposoby.

Przesyłanie odwołania od decyzji dotyczącej zgodności z zasadami z poziomu Menedżera zasad.

 1. W prawym górnym rogu konta Google Ads kliknij ikonę Narzędzia Tools Icon.
 2. W sekcji „Konfiguracja” kliknij Menedżer zasad.
 3. Na karcie „Problemy ze zgodnością z zasadami” po lewej stronie znajdziesz szczegółowe informacje o wszystkich reklamach naruszających zasady.
 4. Kliknij Prześlij odwołanie.
 5. Jeśli niektóre z wybranych reklam nie kwalifikują się do odwołania, zobaczysz komunikat informujący, które to reklamy.
 6. W sekcji „Przyczyna odwołania” wybierz Nie zgadzam się z decyzją lub Poprawiono reklamę zgodnie z zasadami.
 7. W sekcji „Zgłoś odwołanie w sprawie” wybierz reklamy, których dotyczy odwołanie.
 8. Kliknij Prześlij.

Kliknij „Reklamy i komponenty” w menu po lewej stronie na koncie Google Ads, aby użyć jednego z tych 2 sposobów przesyłania odwołań.

Przesyłanie odwołania od decyzji dotyczącej zgodności z zasadami z poziomu tabeli „Reklamy i komponenty”

Aby wyświetlać napisy w swoim języku, włącz napisy w YouTube. U dołu odtwarzacza kliknij ikonę ustawień Obraz ikony ustawień w YouTube, a potem kliknij „Napisy” i wybierz swój język.


 1. Wybierz reklamy, których dotyczy odwołanie.
 2. W menu u góry wybierz Edytuj.
 3. Kliknij Prześlij odwołanie.

  Jeśli niektóre z wybranych reklam nie kwalifikują się do odwołania, zobaczysz komunikat informujący, które to reklamy.

 4. W sekcji „Przyczyna odwołania” wybierz Nie zgadzam się z decyzją lub Poprawiono reklamę zgodnie z zasadami.
 5. W sekcji „Zgłoś odwołanie w sprawie” wybierz reklamy, których dotyczy odwołanie.
 6. Kliknij Prześlij.

Odwołanie od decyzji dotyczącej zgodności z zasadami z poziomu kolumny „Stan”

Aby wyświetlać napisy w swoim języku, włącz napisy w YouTube. U dołu odtwarzacza kliknij ikonę ustawień Obraz ikony ustawień w YouTube, a potem kliknij „Napisy” i wybierz swój język.


 1. W kolumnie „Stan” reklamy, której dotyczy odwołanie, najedź kursorem na stan reklamy i kliknij Prześlij odwołanie.
 2. W sekcji „Przyczyna odwołania” wybierz Nie zgadzam się z decyzją lub Poprawiono reklamę zgodnie z zasadami.
 3. W sekcji „Zgłoś odwołanie w sprawie” wybierz reklamy, których dotyczy odwołanie.
 4. Kliknij Prześlij.

Sprawdź stan odwołania

Po przesłaniu odwołania możesz w dowolnym momencie sprawdzić jego stan w Menedżerze zasad.

Uwaga: podane niżej instrukcje dotyczą układu z nowej wersji Google Ads. Aby używać poprzedniego interfejsu, kliknij ikonę „Wygląd” i wybierz Użyj poprzedniego układu. Jeśli używasz poprzedniej wersji Google Ads, skorzystaj ze schematu konta lub z paska wyszukiwania w górnym panelu użytkownika na koncie Google Ads, aby znaleźć potrzebną stronę.
 1. Na koncie Google Ads kliknij ikonę Narzędzia Tools Icon.
 2. Kliknij Rozwiązywanie problemów, a następnie Menedżer zasad.
 3. Na karcie „Historia odwołań” znajdziesz informacje o wszystkich reklamach, w sprawie których zostały przesłane odwołania.
 • Kolumna „Stan” pokazuje, czy odwołanie jest nadal przetwarzane, czy też zostało już rozpatrzone.
 • Sprawdzanie zakończone: sprawdzanie odwołania zostało zakończone. Więcej szczegółów znajdziesz w kolumnie „Wyniki”.
 • W toku: odwołanie jest w trakcie sprawdzania. Zajrzyj ponownie na tę stronę za 24 godziny.
 • Nie sprawdzono: odwołanie nie zostało sprawdzone. Więcej szczegółów znajdziesz w kolumnie „Wyniki”.
 • Kolumna „Wyniki” wyświetla informacje o rezultatach odwołania, m.in. liczbę reklam, których stan zgodności z zasadami reklamowymi został zmieniony po sprawdzeniu. Jeśli zbyt wiele razy prześlesz to samo odwołanie, na karcie „Historia odwołań” w Menedżerze zasad może się wyświetlić stan „Limit dotyczący liczby ponownego wysyłania odwołań został przekroczony”. Aby uzyskać pomoc w przesłaniu nowego odwołania, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta.
 • Wykonano: żadna ze sprawdzonych reklam nie narusza już zasad, których dotyczyło odwołanie. Wyświetlanie reklam, których dotyczyło odwołanie, nie jest już ograniczone z powodu zasady wskazanej w odwołaniu. Jeśli wyświetlanie Twoich reklam ograniczają inne zasady, zapoznaj się z odpowiednimi zasadami i prześlij kolejne odwołanie, jeżeli nie zgadzasz się z naszą decyzją.
 • Wykonano częściowo: co najmniej jedna ze sprawdzonych reklam nie narusza już zasad, których dotyczyło odwołanie. Jeśli wyświetlanie Twoich reklam ograniczają inne zasady, zapoznaj się z odpowiednimi zasadami i prześlij kolejne odwołanie, jeżeli nie zgadzasz się z naszą decyzją.
 • Błąd, spróbuj jeszcze raz: podczas rozpatrywania Twojego odwołania wystąpił błąd. Skontaktuj się z zespołem pomocy.
 • Błąd: żadna z reklam sprawdzonych w ramach tego odwołania nie uzyskała stanu „Odpowiednia”. Zapoznaj się z zasadami Google Ads, a potem popraw reklamy i ich strony docelowe. Typowe przyczyny negatywnego rozpatrzenia odwołania to stwierdzenie, że reklama jest ograniczona zgodnie z zasadami oraz (rzadko) błąd osoby sprawdzającej.
 • Duplikat: nie rozpatrzyliśmy Twojego odwołania, ponieważ zostało przesłane, gdy nadal przetwarzaliśmy poprzednie odwołanie dotyczące tych samych reklam. Skontaktuj się z zespołem pomocy.
 • Limit dotyczący liczby ponownego wysyłania odwołań został przekroczony: jeśli stwierdzimy, że możesz nadużywać naszej funkcji przesyłania odwołań, zawiesimy ich rozpatrywanie do czasu, gdy skontaktujesz się z zespołem obsługi klienta. Na przykład możesz przesłać maksymalnie 3 odwołania dotyczące danej reklamy. Jeśli wszystkie 3 próby zostaną rozpatrzone odmownie, nie będziemy rozpatrywać dalszych odwołań dotyczących tej samej reklamy. Jeśli mimo to uważasz, że reklama jest zgodna z zasadami, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta. Ponadto, jeśli w ciągu 24 godzin prześlesz zbyt wiele unikalnych odwołań, zawiesimy rozpatrywanie kolejnych odwołań w danym okresie.

Powiązany artykuł

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
14091733561491279979
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
73067