Korriger annonser som bryter med retningslinjene

Google leverer oversatte versjoner av brukerstøtten, men de er ikke ment å endre innholdet i retningslinjene våre. Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen vi bruker for å håndheve retningslinjene. Hvis du vil lese denne artikkelen på et annet språk, kan du bruke rullegardinmenyen for språk nederst på siden.

Når du har en annonse som ikke er i tråd med retningslinjene, bør du lese gjennom retningslinjene og korrigere annonsen, så den kan kjøres igjen. Når du har korrigert annonsen, gjennomgår vi den på nytt. Hvis den da er i tråd med retningslinjene, blir den godkjent for kjøring. Vær oppmerksom på at varigheten av begrensninger knyttet til retningslinjer, er permanent, og områderelaterte restriksjoner gjelder globalt med mindre det er oppgitt noe annet.

Denne artikkelen forklarer hvordan du sjekker om annonser er godkjent eller ikke, om de er begrenset av retningslinjene, hvorfor de er tilordnet statusen «Kvalifisert (begrenset)» eller ikke er godkjent, og hvordan du redigerer annonser og sender dem inn til en ny gjennomgang. Du får også se hvordan du anker avgjørelser knyttet til retningslinjene. Hvis du vil sende inn en anke knyttet til DV360-annonser, kan du gå til denne siden.

For å se undertekster på språket ditt må du slå på YouTube-teksting. Velg innstillingsikonet Bilde av ikonet for innstillinger i YouTube nederst i videospilleren, og velg så «Teksting» og ønsket språk.


Annonser kan være i samsvar med retningslinjene og allikevel bli merket med retningslinjeetiketter.

 • Hvis du har en annonse som får en slik etikett, men annonsen er målrettet mot land eller områder der de aktuelle retningslinjene ikke gjelder, blir annonsen din allikevel vist.
  • Eksempel (listen er ikke uttømmende): En annonse som blir merket på grunn av alkoholinformasjon, og som er målrettet mot USA, får statusen «Kvalifisert (begrenset)». Annonsen blir vist som normalt for brukere i USA, i samsvar med kravene i retningslinjene om alkohol om annonsenettverk, plattformer og formater.
 • Hvis du har en annonse som får en retningslinjeetikett, men du har sertifiseringen som kreves for å vise den typen annonser som retningslinjene gjelder, blir annonsen din allikevel vist.
  • Eksempel (listen er ikke uttømmende): En annonse som merkes for Komplekse og spekulative finansielle produkter, blir vist i Singapore og kjøres via en konto som er sertifisert for komplekse og spekulative finansielle produkter i Singapore, får statusen «Kvalifisert (begrenset)». Annonsen blir vist til brukere i Singapore, forutsatt at både annonsen og landingssiden er i samsvar med alle andre retningslinjer for komplekse og spekulative finansielle produkter.

Det kan imidlertid oppstå situasjoner der du må anke avgjørelser vi har tatt angående annonser, slik at de kan gjennomgås på nytt.

 • Hvis du har en annonse som ikke blir godkjent på grunn av problemer på destinasjonen, må du korrigere de aktuelle forholdene der og så sende inn en anke.
 • Hvis du har gjennomgått retningslinjene og mener at annonsen overholder retningslinjene, bør du anke.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du gjør dette. Hvis du vil vite mer om hvordan du kan kontrollere annonser for brudd på retningslinjene, og hva de ulike annonsestatusene betyr, kan du lese artikkelen om å sjekke statusen for gjennomgang av annonser i henhold til retningslinjene.

Slik kontrollerer du annonser for brudd på retningslinjene

Direkte fra Google Ads-kontoen:

 1. Logg på Google Ads-kontoen og gå til «Annonser og elementer»-siden.
 2. Klikk på kolonneikonet Et bilde av Kolonner-ikonet i Google Ads over statistikktabellen, og klikk deretter på Endre kolonner.
 3. Klikk på Tilknytning i tabellvisningen.
 4. Merk av for «Retningslinjer» i «Attributter»-delen.
 5. Klikk på Bruk.

Fra e-postvarselet om en spesifikk underkjent annonse:

 1. Klikk på «Se og løs problemer knyttet til retningslinjene»-knappen i e-posten.
 2. Klikk på Se annonsene for problemet du vil løse.
 3. Du finner statusen for en annonse eller et element i «Status»-kolonnen. Hvis du holder markøren over en status, får du se en mer detaljert forklaring av retningslinjebruddet.
 4. Klikk på Les gjennom retningslinjene under årsaken til at annonsen ikke ble godkjent, for å finne ut hvordan du korrigerer den.

Korriger annonsen

Fremgangsmåten for å korrigere annonser varierer alt etter hvilke retningslinjer annonsene bryter med. Det kan hende at selve annonsen ikke er i tråd med spesifikke Google Ads-retningslinjer (f.eks. at annonsen din ikke er i tråd med de redaksjonelle retningslinjene våre), eller det kan være problemer knyttet til destinasjonen din (f.eks. at destinasjonen ikke fungerer, eller at den har innhold som ikke er tillatt). Først må du sjekke hvilke retningslinjer annonsen din bryter med, og deretter følger du den aktuelle fremgangsmåten nedenfor.

Fix a disapproved instructional grpahic

Nedenfor ser du fremgangsmåten for å korrigere annonser i tilfeller der annonsen bryter med retningslinjer som ikke er knyttet til destinasjonen:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Gå til «Annonser og elementer»-siden, og finn annonsen eller elementet du ønsker å korrigere.
  Merk: Noen av retningslinjene gjelder annonsedestinasjonen. Hvis selve annonsen er i tråd med retningslinjene, sjekker du destinasjonen for å se om det er den som gjør at annonsen ikke blir godkjent. Gjør eventuelle nødvendige endringer i destinasjonen før du fortsetter.
 3. Hold markøren over annonsen eller elementet, og klikk på Rediger.
 4. Rediger annonsen eller elementet slik at den eller det er i tråd med retningslinjene.
 5. Klikk på Lagre. Annonsen sendes automatisk inn til ny gjennomgang. Du kan se etter oppdateringer om annonsens status på «Annonser og elementer»-siden.

Velg å anke avgjørelsen knyttet til retningslinjene

For de fleste formater og retningslinjer kan du nå anke avgjørelser knyttet til retningslinjene direkte fra Google Ads-kontoen din.

Hvis anken gjelder formater eller retningslinjer der dette alternativet ikke er tilgjengelig, kan du bruke skjemaet for spørsmål om retningslinjene og annonser som ikke er godkjent.

Hvis du har korrigert annonsen og annonsedestinasjonen, eller hvis du mener vi har gjort en feil, kan du anke avgjørelsen om brudd på retningslinjene direkte fra Google Ads-kontoen og be om en ny gjennomgang.

 1. Du kan anke avgjørelser som gjelder flere annonser, samlet for spesifikke annonsegrupper eller kampanjer. Hvis du sender en anke som gjelder alle annonsene i kontoen din, kan gjennomgangen ta lang tid.
  1. Følg veiledningen her hvis du vil sende inn en anke som gjelder en hel kampanje.
 2. Sørg for at det går minst 24 timer mellom to anker hvis du sender flere anker som gjelder den samme annonsegruppen eller kampanjen eller for alle annonsene i kontoen din. Dette er for å unngå at ankene merkes som duplikater.
 3. Hvis vi ser indikasjoner på at du misbruker ankefunksjonen, kommer vi til å sette behandlingen av enkelte anker på pause til du kontakter brukerstøtten. Eksempel: Du kan maksimalt sende tre anker for hver annonse. Hvis du anker tre ganger, og alle ankene avvises, kommer vi ikke til å behandle flere anker som gjelder den samme annonsen. Hvis du fortsatt mener at annonsen er i tråd med retningslinjene, må du kontakte brukerstøtten. I tillegg finnes det en grense for hvor mange unike anker du kan sende innenfor et vindu på 24 timer. Hvis du overskrider denne grensen, stopper vi behandlingen av de overskytende ankene midlertidig innenfor dette vinduet.
Tips: Anker som sendes via «Jeg har gjort endringer for å overholde retningslinjene», gjennomgås av systemet, mens anker merket «Jeg vil bestride avgjørelsen» gjennomgås manuelt.
 • Eksempel (listen er ikke uttømmende): Hvis du har gjort endringer på landingssidene for å overholde retningslinjer av typen «Destinasjonen fungerer ikke» og «Term for begrenset legemiddel», skal du velge «Jeg har gjort endringer for å overholde retningslinjene» under «Begrunnelse for anken».
 • Eksempel (listen er ikke uttømmende): Hvis du mener at den manglende godkjennelsen skyldes en feil, velger du «Jeg vil bestride avgjørelsen» under «Begrunnelse for anken».

Herfra kan du anke på 3 måter.

Slik anker du avgjørelser knyttet til retningslinjene via «Administratoren for retningslinjer»

 1. Logg på Google Ads-kontoen din og klikk på verktøyikonet Tools Icon øverst til høyre.
 2. Under «Konfigurasjon» klikker du på Administratoren for retningslinjer.
 3. Du kan se informasjon om alle annonsene som har retningslinjebrudd, på «Retningslinjeproblemer»-fanen til venstre.
 4. Klikk på Anke.
 5. Hvis noen av avgjørelsene knyttet til annonsene du har valgt, ikke kan ankes, ser du en melding med en liste over de aktuelle annonsene.
 6. Velg Jeg vil bestride avgjørelsen eller Jeg har gjort endringer for å overholde retningslinjene under «Begrunnelse for anken».
 7. Velg hvilke annonser du vil sende inn en anke for, under «Send inn en anke for».
 8. Klikk på Send inn.

De følgende to ankemetodene begynner med at du klikker på «Annonser og elementer» på sidemenyen til venstre i Google Ads-kontoen.

Slik kan du anke avgjørelser knyttet til retningslinjene via «Annonser og elementer»-tabellen

For å se undertekster på språket ditt må du slå på YouTube-teksting. Velg innstillingsikonet Bilde av ikonet for innstillinger i YouTube nederst i videospilleren, og velg så «Teksting» og ønsket språk.


 1. Velg hvilke annonser du vil anke avgjørelsen vi har tatt vedrørende.
 2. Velg Rediger på menyen øverst på siden.
 3. Klikk på Anke.

  Hvis noen av avgjørelsene knyttet til annonsene du har valgt, ikke kan ankes, ser du en melding med en liste over de aktuelle annonsene.

 4. Velg Jeg vil bestride avgjørelsen eller Jeg har gjort endringer for å overholde retningslinjene under «Begrunnelse for anken».
 5. Velg hvilke annonser du vil sende inn en anke for, under «Send inn en anke for».
 6. Klikk på Send inn.

Slik kan du anke avgjørelser knyttet til retningslinjene via «Status»-kolonnen for annonser

For å se undertekster på språket ditt må du slå på YouTube-teksting. Velg innstillingsikonet Bilde av ikonet for innstillinger i YouTube nederst i videospilleren, og velg så «Teksting» og ønsket språk.


 1. Hold markøren over statusen for annonsen du vil bestride avgjørelsen vi har tatt vedrørende, i «Status»-kolonnen, og klikk på Anke.
 2. Velg Jeg vil bestride avgjørelsen eller Jeg har gjort endringer for å overholde retningslinjene under «Begrunnelse for anken».
 3. Velg hvilke annonser du vil sende inn en anke for, under «Send inn en anke for».
 4. Klikk på Send inn.

Sjekk statusen for anker

Når du har anket en avgjørelse, kan du se statusen for anken i Administratoren for retningslinjer.

Merk: Veiledningen nedenfor er en del av den nye Google Ads-brukeropplevelsen. Du kan bruke den forrige utformingen ved å klikke på utseendeikonet og velge Bruk den forrige utgaven. Hvis du fortsatt bruker den forrige versjonen av Google Ads, kan du gjennomgå kartet over kontoen eller bruke søkefeltet øverst i Google Ads-navigasjonspanelet til å finne siden du søker etter.
 1. Klikk på verktøyikonet Tools Icon i Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Feilsøking, og deretter på Administratoren for retningslinjer.
 3. Du kan se informasjon om alle annonsene du har anket avgjørelser for, på «Ankelogg»-fanen.
 • I «Status»-kolonnen kan du se om anken er ferdigbehandlet eller fortsatt evalueres.
 • Evalueringen er fullført: Gjennomgangen er nå fullført. Du finner mer informasjon i «Resultater»-kolonnen.
 • Under evaluering: Anken din er for tiden under evaluering. Kom tilbake om 24 timer.
 • Ikke gjennomgått: Anken din er ikke gjennomgått. Du finner mer informasjon i «Resultater»-kolonnen.
 • I «Resultater»-kolonnen kan du se utfallet av ankesaker, blant annet informasjon om hvor mange annonser som fikk endret status knyttet til retningslinjene etter gjennomgangen. Hvis du sender inn den samme anken for mange ganger, kan det hende du ser statusen «Grensen for antallet anker er overskredet» på «Ankelogg»-fanen i administratoren for retningslinjer. Kontakt brukerstøtten for å få hjelp med å utforme en ny anke.
 • Vellykket: Retningslinjene du anket avgjørelsen for, gjelder ikke lenger for noen av annonsene som ble gjennomgått. Det vil si at ingen begrensninger gjelder lenger for annonsene anken din omfatter, fordi du har anket avgjørelsen knyttet til de aktuelle retningslinjene. Hvis flere av retningslinjene som gjelder for annonsene dine, begrenser annonseleveringen, ber vi deg om å anke hvis du har lest de aktuelle retningslinjene og er uenig i avgjørelsen.
 • Delvis vellykket: Retningslinjene du anket avgjørelsen for, gjelder ikke lenger for minst 1 av annonsene som ble gjennomgått. Hvis flere av retningslinjene som gjelder for annonsene dine, begrenser annonseleveringen, ber vi deg om å anke hvis du har lest de aktuelle retningslinjene og er uenig i avgjørelsen.
 • Feil: Prøv på nytt: Det oppsto en feil da forespørselen din skulle behandles. Kontakt brukerstøtteteamet vårt.
 • Mislyktes: Ingen av annonsene anken din omfatter, er kvalifisert for visning. Se gjennom Google Ads-retningslinjene, og korriger annonsene og landingssidene dine. Vanlige årsaker til at anker blir avvist, er at annonsen ble riktig vurdert i første omgang, og (en sjelden gang) at det gjøres feil i den manuelle gjennomgangen.
 • Duplikat: Anken din er ikke behandlet fordi den ble sendt inn mens vi fortsatt behandlet den forrige anken for de samme annonsene. Kontakt brukerstøtteteamet vårt.
 • Grensen for gjentatte anker er overskredet: Hvis vi ser indikasjoner på at du misbruker ankefunksjonen, kommer vi til å sette behandlingen av enkelte anker på pause til du kontakter brukerstøtten. Eksempel: Du kan maksimalt sende tre anker for hver annonse. Hvis du anker tre ganger, og alle ankene avvises, kommer vi ikke til å behandle flere anker som gjelder den samme annonsen. Hvis du fortsatt mener at annonsen er i tråd med retningslinjene, må du kontakte brukerstøtten. I tillegg finnes det en grense for hvor mange unike anker du kan sende innenfor et vindu på 24 timer. Hvis du overskrider denne grensen, stopper vi behandlingen av de overskytende ankene midlertidig innenfor dette vinduet.

Link til relatert innhold

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny