Advertenties met beleidsschendingen corrigeren

Google biedt vertaalde versies van het Helpcenter. Het is echter niet de bedoeling dat deze de content van ons beleid veranderen. De Engelse versie is de officiële taal waarmee we ons beleid handhaven. Als u dit artikel in een andere taal wilt lezen, stelt u deze in via het dropdownmenu onderaan de pagina.

Als u een advertentie met beleidsschendingen heeft, moet u het beleid controleren en de advertentie corrigeren zodat deze weer actief wordt. Nadat u de advertentie heeft gecorrigeerd, beoordelen we de advertentie en geven we toestemming om de advertentie te laten lopen als deze voldoet aan het beleid. We wijzen u erop dat de duur voor beleidsbeperkingen permanent is en dat de territoriale beperking wereldwijd geldt, tenzij anders is vermeld.

In dit artikel leggen we uit hoe u kunt nagaan of uw advertentie is afgekeurd of beperkt door het beleid, waarom uw advertentie is afgekeurd of de status Geschikt (beperkt) heeft, en hoe u uw advertenties kunt bewerken en opnieuw ter beoordeling kunt indienen. U leert ook hoe u bezwaar kunt maken tegen een beleidsbeslissing. Als u bezwaar wilt maken voor DV360-advertenties, gaat u naar deze pagina.

Advertenties kunnen voldoen aan de beleidsregels en toch een beleidslabel krijgen.

 • Als uw advertentie een beleidslabel krijgt, maar is gericht op landen/regio's waar deze beleidsregel niet geldt, wordt uw advertentie weergegeven.
  • Voorbeeld (niet-volledig): Een advertentie met het label voor informatie over alcohol die gericht is op de Verenigde Staten, heeft de status Geschikt: beperkt. De advertentie wordt normaal weergegeven aan gebruikers in de Verenigde Staten, overeenkomstig de vereisten voor wat betreft advertentienetwerk, platform en indeling van ons Beleid voor alcohol.
 • Als uw advertentie een beleidslabel heeft, maar u over de juiste certificering beschikt om advertenties weer te geven voor die beleidsregel, wordt uw advertentie weergegeven.
  • Voorbeeld (niet-volledig): Een advertentie met een label voor complexe speculatieve financiële producten, die wordt weergegeven in Singapore, wordt uitgevoerd door een account dat beschikt over de certificering voor complexe speculatieve financiële producten voor Singapore wordt weergegeven met de status Geschikt: beperkt. De advertentie wordt weergegeven aan gebruikers in Singapore, mits de advertentie en de landingspagina voldoen aan alle andere richtlijnen voor complexe speculatieve financiële producten.

Er kunnen echter andere scenario's zijn waarin u bezwaar moet maken zodat de advertentie verder wordt beoordeeld.

 • Als uw advertentie wordt afgekeurd door problemen met uw bestemming, moet u uw bestemming aanpassen en vervolgens bezwaar maken.
 • Als u het beleid heeft gecontroleerd en van mening bent dat uw advertentie hieraan voldoet, kunt u bezwaar maken.

In dit artikel wordt ook uitgelegd hoe u deze stappen uitvoert. Voor meer informatie over hoe u advertenties kunt controleren op beleidsschendingen en wat de verschillende advertentiestatussen betekenen, leest u De beleidsreviewstatus van uw advertenties controleren.

Advertenties controleren op beleidsschendingen

Rechtstreeks vanuit het Google Ads-account:

 1. Ga in uw Google Ads-account naar de pagina Advertenties en componenten.
 2. Klik boven de tabel met statistieken op het kolomicoon Een afbeelding van het Google Ads-kolommenicoon en daarna op Kolommen aanpassen.
 3. Klik op Koppeling in de tabelweergave.
 4. Vink in het gedeelte Kenmerken het selectievakje naast Beleidsdetails aan.
 5. Klik op Toepassen.

Of vanuit de e-mailmelding die u heeft gekregen over de afkeuring van een specifieke advertentie:

 1. Klik op de knop 'Beleidsproblemen bekijken en verhelpen' in de e-mail.
 2. Klik op Advertenties bekijken voor de beleidsregel waarvan u het probleem wilt oplossen.
 3. Controleer de status van een advertentie of component in de kolom Status. Als u de cursor op een bepaalde status plaatst, wordt er een gedetailleerdere toelichting getoond van de beleidsschending.
 4. Klik voor meer informatie over hoe u de advertentie kunt corrigeren onder de reden voor afkeuring op Het beleid lezen.

Uw advertentie corrigeren

Welke stappen u moet nemen om een advertentie te corrigeren, is afhankelijk van het type beleidsschending dat van invloed is op de advertentie. Uw advertentie voldoet mogelijk niet aan specifieke Google Ads-beleidsregels (uw advertentie voldoet bijvoorbeeld niet aan ons redactionele beleid) of er zijn problemen met uw bestemming (uw bestemming werkt bijvoorbeeld niet of uw bestemming bevat content die niet is toegestaan). Check eerst welk beleid van invloed is op uw advertentie en volg daarna hieronder de juiste stappen.

Als het gaat om beleid dat geen betrekking heeft op de bestemming, volgt u de onderstaande instructies om de advertentie te corrigeren:

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Ga naar de pagina Advertenties en componenten, en zoek de advertentie of component die u wilt corrigeren.
  Opmerking: Sommige beleidsregels zijn van toepassing op de bestemming van de advertentie. Als de advertentie voldoet aan het beleid, checkt u of de bestemming de afkeuring veroorzaakt en brengt u de nodige wijzigingen aan voordat u doorgaat.
 3. Plaats de muisaanwijzer op de advertentie of component en klik op Bewerken.
 4. Bewerk de advertentie of component zodat deze voldoet aan het beleid.
 5. Klik op Opslaan. Uw advertentie wordt automatisch opnieuw beoordeeld. Check de status van de advertentie op de pagina Advertenties en componenten voor updates.

Bezwaar maken tegen een beleidsbeslissing

De optie om rechtstreeks vanuit uw Google Ads-account bezwaar te maken tegen een beleidsbeslissing, is nu beschikbaar voor de meeste indelingen en beleidsregels.

Voor niet-ondersteunde indelingen en beleidsregels kunt u beleidsbeslissingen betwisten via het formulier Afgekeurde advertenties en vragen over het beleid.

Als u uw advertentie en de bestemming heeft gecorrigeerd of van mening bent dat wij een fout hebben gemaakt, maakt u rechtstreeks vanuit uw Google Ads-account bezwaar tegen de beleidsbeslissing om een beoordeling aan te vragen.

 1. U kunt ook in bulk bezwaar maken voor een of meer specifieke advertentiegroepen of campagnes. Als u bezwaar probeert te maken voor alle advertenties in uw account, kan het zijn dat de beoordeling langer duurt.
  1. Volg deze instructies om een bezwaarschrift in te dienen voor een hele campagne.
 2. Zorg er ook voor dat een bezwaar voor dezelfde advertentiegroep(en) of campagne(s) of voor alle advertenties in uw account wordt ingediend 24 uur na het eerdere bezwaar, om te voorkomen dat bezwaarverzoeken worden gemarkeerd als dubbel.
 3. Als wij vermoeden dat u misbruik maakt van de bezwaarfunctie, dan schorten we de verwerking van bepaalde bezwaren op totdat u contact opneemt met support. Zo is de bezwaarlimiet voor elke advertentie bijvoorbeeld 3 bezwaren. Als u 3 keer zonder succes een bezwaar indient, verwerken we verder geen bezwaren meer voor die advertentie. Als u nog steeds van mening bent dat uw advertentie voldoet aan het beleid, neem dan contact op met support. Daarnaast geldt dat als u te veel unieke bezwaren indient binnen een periode van 24 uur, we de verwerking van extra bezwaren opschorten tijdens die periode.
Tip: Bezwaren via 'Wijzigingen aangebracht om te voldoen aan het beleid' worden beoordeeld door het systeem en bezwaren via 'Beslissing over geschil' door onze advertentiebeoordelaars.
 • Voorbeeld (niet-volledig): Als u wijzigingen heeft aangebracht op uw landingspagina's om te voldoen aan beleidsregels als Bestemming werkt niet en Termen met betrekking tot geneesmiddelen op recept, selecteert u onder Reden voor bezwaar de optie Wijzigingen aangebracht om te voldoen aan het beleid.
 • Voorbeeld (niet-volledig): Als u van mening bent dat we een fout hebben gemaakt door de advertentie af te keuren, selecteert u onder Reden voor bezwaar de optie Beslissing over geschil.

Vanuit dit menu kunt u op 3 manieren bezwaar maken.

Bezwaar maken tegen beleidsbeslissingen vanuit Beleidsbeheerder

 1. Klik rechtsboven in uw Google Ads-account op de moersleutel Tools Icon.
 2. Klik onder Instellingen op Beleidsbeheerder.
 3. Op het tabblad Beleidsproblemen aan de linkerkant vindt u de gegevens van alle advertenties waarbij sprake is van beleidsschendingen.
 4. Klik op Bezwaar maken.
 5. Als een of meer van de door u geselecteerde advertenties niet in aanmerking komen voor bezwaar, ziet u een bericht waarin wordt aangegeven welke advertenties dat zijn.
 6. Selecteer onder Reden voor bezwaar de optie Beslissing betwisten of Wijzigingen aangebracht om te voldoen aan het beleid.
 7. Selecteer bij 'Het bezwaar heeft betrekking op' de advertenties waarvoor u bezwaar wilt maken.
 8. Klik op Sturen.

Klik om te beginnen in het paginamenu links in uw Google Ads-account op Advertenties en componenten voor de volgende 2 bezwaarmethoden.

Bezwaar maken tegen beleidsbeslissingen vanuit de tabel Advertenties en componenten

 1. Selecteer de advertenties waarvoor u bezwaar wilt maken.
 2. Selecteer Bewerken in het menu bovenaan.
 3. Klik op Bezwaar maken.

  Als een of meer van de door u geselecteerde advertenties niet in aanmerking komen voor bezwaar, ziet u een bericht waarin wordt aangegeven welke advertenties dat zijn.

 4. Selecteer onder Reden voor bezwaar de optie Beslissing betwisten of Wijzigingen aangebracht om te voldoen aan het beleid.
 5. Selecteer bij 'Het bezwaar heeft betrekking op' de advertenties waarvoor u bezwaar wilt maken.
 6. Klik op Sturen.

Bezwaar maken tegen beleidsbeslissingen vanuit de kolom Status van een advertentie

 
 1. In de kolom Status van de advertentie waarvoor u bezwaar wilt maken, plaatst u de muisaanwijzer op de advertentiestatus en klikt u op Bezwaar maken.
 2. Selecteer onder Reden voor bezwaar de optie Beslissing betwisten of Wijzigingen aangebracht om te voldoen aan het beleid.
 3. Selecteer bij 'Het bezwaar heeft betrekking op' de advertenties waarvoor u bezwaar wilt maken.
 4. Klik op Sturen.

Status van bezwaar bekijken

Nadat u bezwaar heeft gemaakt, kunt u de beoordelingsstatus altijd controleren in Beleidsbeheerder.

Opmerking: De instructies hieronder maken deel uit van het nieuwe ontwerp van de Google Ads-gebruikerservaring. Als u het vorige ontwerp wilt gebruiken, klikt u op het icoon Weergave en selecteert u Vorig ontwerp gebruiken. Als u nog steeds de vorige versie van Google Ads gebruikt, kunt u met de snelle referentiekaart of de zoekbalk in het navigatievenster bovenaan Google Ads de pagina vinden die u zoekt.
 1. Klik in uw Google Ads-account op de moersleutel Tools Icon.
 2. Klik op Problemen oplossen en dan op Beleidsbeheerder.
 3. Op het tabblad Bezwaargeschiedenis vindt u de gegevens van alle advertenties waarvoor u bezwaar heeft gemaakt.
 • De kolom Status geeft aan of het bezwaar nog in behandeling is of al is afgerond.
 • Beoordeling voltooid: De beoordeling is nu afgerond. In de kolom Resultaten vindt u meer informatie.
 • In behandeling: Het bezwaar is in behandeling. Kijk over 24 uur nog eens.
 • Niet beoordeeld: Uw bezwaar is niet beoordeeld. In de kolom Resultaten vindt u meer informatie.
 • De kolom Resultaten bevat de resultaten van het bezwaar, waaronder voor hoeveel advertenties de beleidsreviewstatus is geüpdatet na de beoordeling. Als u hetzelfde bezwaar te vaak indient, ziet u mogelijk de status 'Maximaal aantal bezwaren overschreden' in het tabblad Bezwaargeschiedenis in Beleidsbeheerder. Neem contact op met support als u hulp nodig heeft om een nieuw bezwaar in te dienen.
 • Gelukt: Het beleid waartegen bezwaar is gemaakt, is niet meer van toepassing op de advertenties die zijn beoordeeld. De weergave van de advertenties in uw bezwaar is niet meer beperkt vanwege het beleid waartegen bezwaar is gemaakt. Als er andere beleidsregels zijn toegepast op advertenties waarvan de weergave is beperkt, kunt u bezwaar maken nadat u de respectievelijke beleidsregels heeft gelezen en het oneens bent met de beslissing.
 • Gedeeltelijk gelukt: Het beleid waartegen bezwaar is gemaakt, is niet meer van toepassing op minimaal 1 advertentie die is beoordeeld. Als er andere beleidsregels zijn toegepast op advertenties waarvan de weergave is beperkt, kunt u bezwaar maken nadat u de respectievelijke beleidsregels heeft gelezen en het oneens bent met de beslissing.
 • Er is een fout opgetreden. Probeer het opnieuw: Er trad een fout op toen uw verzoek werd verwerkt. Neem contact op met ons supportteam.
 • Mislukt: Geen enkele advertentie in dit bezwaar komt in aanmerking. Neem het Google Ads-beleid door en corrigeer uw advertenties en landingspagina's. Veelvoorkomende redenen voor het afwijzen van een bezwaar zijn dat een advertentie het juiste label heeft en (soms) fouten bij de beoordeling.
 • Duplicaat: Uw bezwaar is niet verwerkt omdat het is ingediend terwijl uw vorige bezwaar voor dezelfde advertenties nog werd verwerkt. Neem contact op met ons supportteam.
 • Limiet voor het indienen van bezwaren overschreden: Als wij vermoeden dat u misbruik maakt van de bezwaarfunctie, dan schorten we de verwerking van bepaalde bezwaren op totdat u contact opneemt met support. Zo is de bezwaarlimiet voor elke advertentie bijvoorbeeld 3 bezwaren. Als u 3 keer zonder succes een bezwaar indient, verwerken we verder geen bezwaren meer voor die advertentie. Als u nog steeds van mening bent dat uw advertentie voldoet aan het beleid, neem dan contact op met support. Daarnaast geldt dat als u te veel unieke bezwaren indient binnen een periode van 24 uur, we de verwerking van extra bezwaren opschorten tijdens die periode.

Gerelateerde link

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu