Διόρθωση διαφημίσεων με παραβάσεις πολιτικής

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Αν έχετε μια διαφήμιση στην οποία εντοπίζονται παραβάσεις πολιτικής, προκειμένου να συνεχιστεί η προβολή της θα πρέπει να εξετάσετε την πολιτική και να διορθώσετε τη διαφήμιση. Αφού διορθώσετε τη διαφήμιση, θα την ελέγξουμε και, εφόσον συμμορφώνεται με την πολιτική, θα επιτρέψουμε την προβολή της. Λάβετε υπόψη ότι οι περιορισμοί πολιτικής ισχύουν μόνιμα και ότι ο περιορισμός ανά επικράτεια ισχύει παγκοσμίως, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά.

Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς μπορείτε να διαπιστώσετε αν η διαφήμισή σας απορρίφθηκε ή περιορίστηκε βάσει πολιτικής, γιατί η διαφήμισή σας απορρίφθηκε ή είναι Κατάλληλη (με περιορισμούς), καθώς και πώς να επεξεργαστείτε τις διαφημίσεις σας και να τις υποβάλετε ξανά για έλεγχο. Επιπλέον, θα μάθετε πώς να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης για μια απόφαση πολιτικής. Για να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης για διαφημίσεις DV360, ανατρέξετε σε αυτήν τη σελίδα.

Για υπότιτλους στη γλώσσα σας, ενεργοποιήστε τους υπότιτλους στο YouTube. Επιλέξτε το εικονίδιο ρυθμίσεων Εικόνα εικονιδίου ρυθμίσεων YouTube στο κάτω μέρος του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο, επιλέξτε Υπότιτλοι και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη γλώσσα σας.


Οι διαφημίσεις μπορεί να συμμορφώνονται με τις πολιτικές και, παρ' όλα αυτά, να λαμβάνουν ετικέτες πολιτικής.

 • Αν η διαφήμισή σας λάβει ετικέτα για μια πολιτική, αλλά στοχεύει χώρες ή περιοχές όπου η πολιτική αυτή δεν ισχύει, η διαφήμιση αυτή θα προβληθεί.
  • Για παράδειγμα (ενδεικτικά): Μια διαφήμιση που έχει λάβει ετικέτα για Πληροφορίες σχετικά με το αλκοόλ και στοχεύει τις ΗΠΑ, θα έχει την κατάσταση Κατάλληλη (με περιορισμούς). Η διαφήμιση θα προβληθεί κανονικά σε χρήστες των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις μας για το δίκτυο διαφημίσεων, την πλατφόρμα και τη μορφή που προβλέπονται στην Πολιτική για το αλκοόλ.
 • Αν η διαφήμισή σας λάβει ετικέτα για μια πολιτική, αλλά έχετε πιστοποιηθεί κατάλληλα για την προβολή διαφημίσεων βάσει αυτής της πολιτικής, η διαφήμιση αυτή θα προβληθεί.
  • Για παράδειγμα (ενδεικτικά): Μια διαφήμιση, η οποία έχει λάβει ετικέτα για Σύνθετα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και προβάλλεται στη Σιγκαπούρη από λογαριασμό με πιστοποίηση για Σύνθετα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα για τη Σιγκαπούρη, θα έχει την κατάσταση Κατάλληλη (με περιορισμούς). Η διαφήμιση θα προβάλλεται σε χρήστες της Σιγκαπούρης, υπό την προϋπόθεση ότι η διαφήμιση και η σελίδα προορισμού συμμορφώνονται με όλες τις άλλες οδηγίες σχετικά με τα Σύνθετα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν και άλλα σενάρια, όπου θα χρειαστεί να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης για περαιτέρω έλεγχο της διαφήμισής σας.

 • Αν η διαφήμισή σας απορριφθεί λόγω ζητημάτων στον προορισμό σας, θα πρέπει να διορθώσετε τον προορισμό σας και, στη συνέχεια, να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης.
 • Αν έχετε εξετάσει την πολιτική και θεωρείτε ότι η διαφήμισή σας συμμορφώνεται με αυτήν, θα πρέπει να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης.

Αυτό το άρθρο εξηγεί, επίσης, πώς μπορείτε να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς να ελέγχετε τις διαφημίσεις για παραβάσεις πολιτικής και τι σημαίνουν οι διαφορετικές καταστάσεις διαφήμισης, ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος κατάστασης του ελέγχου πολιτικής της διαφήμισής σας.

Πώς να ελέγχετε διαφημίσεις για παραβάσεις πολιτικής

Απευθείας από τον λογαριασμό σας στο Google Ads:

 1. Στον λογαριασμό σας στο Google Ads, επισκεφτείτε τη σελίδα Διαφημίσεις και στοιχεία.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο στηλών Μια εικόνα με το εικονίδιο στηλών του Google Ads πάνω από τον πίνακα στατιστικών στοιχείων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση στηλών.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Συσχέτιση από την προβολή πίνακα.
 4. Στην ενότητα Χαρακτηριστικά, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο στοιχείο Λεπτομέρειες πολιτικής.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

Εναλλακτικά, από την ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε λάβει σχετικά με την απόρριψη μιας συγκεκριμένης διαφήμισης:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή και διόρθωση ζητημάτων πολιτικής που υπάρχει στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Προβολή διαφημίσεων για την πολιτική της οποίας το ζήτημα θέλετε να επιλύσετε.
 3. Για να ελέγξετε την κατάσταση μιας διαφήμισης ή ενός στοιχείου, ανατρέξτε στη στήλη Κατάσταση. Αν τοποθετήσετε τον δείκτη του ποντικιού πάνω σε κάθε κατάσταση, θα δείτε μια λεπτομερέστερη επεξήγηση της παράβασης πολιτικής.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαβάστε την πολιτική κάτω από τον λόγο απόρριψης, για να μάθετε πώς μπορείτε να διορθώσετε τη διαφήμισή σας.

Διόρθωση της διαφήμισής σας

Τα βήματα για τη διόρθωση της διαφήμισής σας διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της παράβασης πολιτικής που επηρεάζει τη διαφήμιση. Η διαφήμισή σας μπορεί να μην συμμορφώνεται με συγκεκριμένες πολιτικές του Google Ads (π.χ. να μην συμμορφώνεται με την πολιτική σύνταξης) ή μπορεί να έχουν προκύψει ζητήματα με τον προορισμό σας (π.χ. να μην λειτουργεί ή να περιλαμβάνει περιεχόμενο που δεν επιτρέπεται). Αρχικά, προσδιορίστε ποια πολιτική επηρεάζει τη διαφήμισή σας και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Fix a disapproved instructional grpahic

Παρακάτω θα βρείτε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να διορθώσετε τη διαφήμισή σας, αν αυτή παραβαίνει πολιτικές που δεν σχετίζονται με τον προορισμό:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Μεταβείτε στη σελίδα Διαφημίσεις και στοιχεία και βρείτε τη διαφήμιση ή το στοιχείο που θέλετε να διορθώσετε.
  Σημείωση: Ορισμένες πολιτικές ισχύουν για τον προορισμό της διαφήμισης. Αν η διαφήμισή σας συμμορφώνεται με την πολιτική, ελέγξτε τον προορισμό, για να διαπιστώσετε αν ευθύνεται για την απόρριψη, και κάντε τυχόν απαιτούμενες αλλαγές, πριν συνεχίσετε.
 3. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στη διαφήμιση ή στο στοιχείο και κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.
 4. Επεξεργαστείτε τη διαφήμιση ή το στοιχείο, έτσι ώστε να συμμορφώνεται με την πολιτική.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Η διαφήμισή σας θα υποβληθεί αυτόματα σε νέο έλεγχο. Ελέγξτε την κατάσταση της διαφήμισης στη σελίδα Διαφημίσεις και στοιχεία, για να δείτε τυχόν ενημερώσεις.

Υποβολή αιτήματος επανεξέτασης απόφασης πολιτικής

Η δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης για μια απόφαση πολιτικής απευθείας από τον λογαριασμό σας στο Google Ads είναι πλέον διαθέσιμη για τις περισσότερες μορφές και πολιτικές.

Για τυχόν μη υποστηριζόμενες μορφές και πολιτικές, μπορείτε να αμφισβητήσετε τις αποφάσεις πολιτικής, χρησιμοποιώντας τη φόρμα Ερωτήσεις σχετικά με διαφημίσεις που απορρίφθηκαν και με πολιτικές.

Αν έχετε διορθώσει τη διαφήμισή σας και τον προορισμό της ή πιστεύετε ότι έχουμε κάνει λάθος, υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης της απόφασης πολιτικής απευθείας από τον λογαριασμό σας στο Google Ads, για να ζητήσετε έλεγχο.

 1. Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα μαζικής επανεξέτασης διαφημίσεων για συγκεκριμένες ομάδες διαφημίσεων ή καμπάνιες. Αν επιχειρήσετε να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης όλων των διαφημίσεων του λογαριασμού σας ταυτόχρονα, ενδέχεται οι χρόνοι ελέγχου να είναι μεγαλύτεροι.
  1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται εδώ, για να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης για μια ολόκληρη καμπάνια.
 2. Επίσης, φροντίστε να υποβάλετε ένα αίτημα επανεξέτασης για τις ίδιες ομάδες διαφημίσεων ή καμπάνιες του λογαριασμού σας 24 ώρες μετά το προηγούμενο αίτημα επανεξέτασης, ώστε να αποφύγετε την περίπτωση να επισημανθούν ως διπλότυπα τα προηγούμενα αιτήματα επανεξέτασης.
 3. Αν έχουμε ενδείξεις ότι μπορεί να προβαίνετε σε κακή χρήση της λειτουργίας υποβολής αιτημάτων επανεξέτασης, θα θέτουμε σε αναστολή την επεξεργασία συγκεκριμένων αιτημάτων επανεξέτασης έως ότου απευθυνθείτε στην υποστήριξη πελατών. Για παράδειγμα, το όριο υποβολής αιτημάτων επανεξέτασης για κάθε διαφήμιση είναι 3 φορές. Αν υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης 3 φορές ανεπιτυχώς, δεν θα επεξεργαστούμε πρόσθετα αιτήματα επανεξέτασης για την ίδια διαφήμιση. Αν εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι η διαφήμισή σας συμμορφώνεται με τις πολιτικές, απευθυνθείτε στην υποστήριξη πελατών. Επίσης, αν υποβάλετε υπερβολικά πολλά μοναδικά αιτήματα επανεξέτασης εντός ενός χρονικού διαστήματος 24 ωρών, θα αναστείλουμε την επεξεργασία πρόσθετων αιτημάτων επανεξέτασης κατά τη διάρκεια του παραπάνω χρονικού διαστήματος.
Συμβουλή: Τα αιτήματα επανεξέτασης που υποβάλλονται μέσω της επιλογής Πραγματοποίησα αλλαγές ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με την πολιτική ελέγχονται από το σύστημα, ενώ αυτά που υποβάλλονται μέσω της επιλογής Αμφισβήτηση απόφασης ελέγχονται από τους υπευθύνους ελέγχου διαφημίσεων της Google.
 • Για παράδειγμα (ενδεικτικά): Αν έχετε κάνει αλλαγές στις σελίδες προορισμού για να συμμορφωθείτε με πολιτικές όπως οι πολιτικές "Ο προορισμός δεν λειτουργεί" και "Περιορισμένοι όροι για φάρμακα", θα πρέπει να ορίσετε την επιλογή Πραγματοποίησα αλλαγές ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με την πολιτική, στην ενότητα Αιτία υποβολής αιτήματος επανεξέτασης.
 • Για παράδειγμα (ενδεικτικά): Αν πιστεύετε ότι έχουμε κάνει λάθος σε ό,τι αφορά την απόρριψη, επιλέξτε Αμφισβήτηση απόφασης, στην ενότητα Αιτία υποβολής αιτήματος επανεξέτασης.

Από εκεί, υπάρχουν 3 τρόποι να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης.

Πώς να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης αποφάσεων πολιτικής από το Εργαλείο διαχείρισης πολιτικής

 1. Στον λογαριασμό σας στο Google Ads, κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Tools Icon, στην επάνω δεξιά γωνία.
 2. Στην ενότητα Ρύθμιση, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλείο διαχείρισης πολιτικής.
 3. Στην αριστερή καρτέλα Ζητήματα πολιτικής, θα βρείτε λεπτομέρειες για όλες τις διαφημίσεις που περιέχουν παραβάσεις πολιτικής.
 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Αίτημα επανεξέτασης.
 5. Αν κάποια από τις διαφημίσεις που επιλέξατε δεν είναι κατάλληλη για υποβολή αιτήματος επανεξέτασης, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα το οποίο θα δείχνει τις διαφημίσεις που δεν είναι κατάλληλες.
 6. Στην ενότητα Αιτία για υποβολή αιτήματος επανεξέτασης, επιλέξτε Αμφισβήτηση απόφασης ή Πραγματοποίησα αλλαγές ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με την πολιτική.
 7. Στην ενότητα Υποβολή αιτήματος επανεξέτασης των παρακάτω, επιλέξτε τις διαφημίσεις για τις οποίες θέλετε να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή.

Ξεκινήστε κάνοντας κλικ στο στοιχείο Διαφημίσεις και στοιχεία, στο αριστερό Μενού σελίδων του λογαριασμού σας στο Google Ads, για τις παρακάτω 2 μεθόδους υποβολής αιτήματος επανεξέτασης.

Τρόπος υποβολής αιτήματος επανεξέτασης αποφάσεων πολιτικής από τον πίνακα Διαφημίσεις και στοιχεία

Για υπότιτλους στη γλώσσα σας, ενεργοποιήστε τους υπότιτλους στο YouTube. Επιλέξτε το εικονίδιο ρυθμίσεων Εικόνα εικονιδίου ρυθμίσεων YouTube στο κάτω μέρος του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο, επιλέξτε Υπότιτλοι και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη γλώσσα σας.


 1. Επιλέξτε τις διαφημίσεις για τις οποίες θέλετε να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης.
 2. Από το μενού στο επάνω μέρος, επιλέξτε Επεξεργασία.
 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Αίτημα επανεξέτασης.

  Αν κάποια από τις διαφημίσεις που επιλέξατε δεν είναι κατάλληλη για υποβολή αιτήματος επανεξέτασης, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα το οποίο θα δείχνει τις διαφημίσεις που δεν είναι κατάλληλες.

 4. Στην ενότητα Αιτία για υποβολή αιτήματος επανεξέτασης, επιλέξτε Αμφισβήτηση απόφασης ή Πραγματοποίησα αλλαγές ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με την πολιτική.
 5. Στην ενότητα Υποβολή αιτήματος επανεξέτασης των παρακάτω, επιλέξτε τις διαφημίσεις για τις οποίες θέλετε να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή.

Τρόπος υποβολής αιτήματος επανεξέτασης των αποφάσεων πολιτικής από τη στήλη Κατάσταση μιας διαφήμισης

Για υπότιτλους στη γλώσσα σας, ενεργοποιήστε τους υπότιτλους στο YouTube. Επιλέξτε το εικονίδιο ρυθμίσεων Εικόνα εικονιδίου ρυθμίσεων YouTube στο κάτω μέρος του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο, επιλέξτε Υπότιτλοι και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη γλώσσα σας.


 1. Στη στήλη Κατάσταση της διαφήμισης την οποία θέλετε να αμφισβητήσετε, τοποθετήστε τον δείκτη στην κατάσταση της διαφήμισης και κάντε κλικ στην επιλογή Αίτημα επανεξέτασης.
 2. Στην ενότητα Αιτία για υποβολή αιτήματος επανεξέτασης, επιλέξτε Αμφισβήτηση απόφασης ή Πραγματοποίησα αλλαγές ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με την πολιτική.
 3. Στην ενότητα Υποβολή αιτήματος επανεξέτασης των παρακάτω, επιλέξτε τις διαφημίσεις για τις οποίες θέλετε να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή.

Έλεγχος κατάστασης αιτήματος επανεξέτασης

Αφού υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης, μπορείτε να ελέγξετε ανά πάσα στιγμή την κατάσταση ελέγχου στο Εργαλείο διαχείρισης πολιτικής.

Σημείωση: Οι παρακάτω οδηγίες αποτελούν μέρος της νέας σχεδίασης για την εμπειρία χρήστη του Google Ads. Για να χρησιμοποιήσετε την προηγούμενη σχεδίαση, κάντε κλικ στο εικονίδιο Εμφάνιση και επιλέξτε Χρήση προηγούμενης σχεδίασης. Αν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε την προηγούμενη έκδοση του Google Ads, ανατρέξτε στον Χάρτη γρήγορης αναφοράς ή χρησιμοποιήστε τη γραμμή αναζήτησης, στο επάνω πλαίσιο πλοήγησης του Google Ads, για να βρείτε τη σελίδα που αναζητάτε.
 1. Στον λογαριασμό σας στο Google Ads, κάντε κλικ στο εικονίδιο Εργαλεία Tools Icon.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αντιμετώπιση προβλημάτων και, στη συνέχεια, στο στοιχείο Εργαλείο διαχείρισης πολιτικής.
 3. Στην καρτέλα Ιστορικό αιτημάτων επανεξέτασης, θα βρείτε λεπτομέρειες για όλες τις διαφημίσεις για τις οποίες έχετε υποβάλει αίτημα επανεξέτασης.
 • Στη στήλη Κατάσταση βλέπετε αν ο έλεγχος των διαφημίσεων που υποβάλατε για επανεξέταση βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη ή έχει ολοκληρωθεί.
 • Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε: Ο έλεγχος έχει πλέον ολοκληρωθεί. Ελέγξτε τη στήλη Αποτελέσματα για περισσότερες λεπτομέρειες.
 • Σε εξέλιξη: Το αίτημα επανεξέτασης βρίσκεται επί του παρόντος υπό εξέταση. Ελέγξτε ξανά σε 24 ώρες.
 • Δεν έγινε έλεγχος: Το αίτημα επανεξέτασης που υποβάλατε δεν ελέγχθηκε. Ελέγξτε τη στήλη Αποτελέσματα για περισσότερες λεπτομέρειες.
 • Στη στήλη Αποτελέσματα βλέπετε τα αποτελέσματα του ελέγχου των διαφημίσεων που υποβάλατε για επανεξέταση, καθώς και τον αριθμό των διαφημίσεων των οποίων η κατάσταση ελέγχου πολιτικής ενημερώθηκε μετά τον έλεγχο. Αν υποβάλατε το ίδιο αίτημα επανεξέτασης πολλές φορές, μπορεί να εμφανιστεί το μήνυμα "Έγινε υπέρβαση του ορίου νέων προσπαθειών αιτημάτων επανεξέτασης" στην καρτέλα Ιστορικό αιτημάτων επανεξέτασης, στο Εργαλείο διαχείρισης πολιτικής. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών για βοήθεια όσον αφορά την υποβολή νέου αιτήματος επανεξέτασης.
 • Επιτυχία: Η πολιτική για την οποία υποβλήθηκε αίτημα επανεξέτασης δεν ισχύει πλέον για καμία από τις διαφημίσεις που ελέγχθηκαν. Καμία από τις διαφημίσεις σας σε αυτό το αίτημα επανεξέτασης δεν περιορίζεται πλέον λόγω της πολιτικής για την οποία υποβλήθηκε αίτημα. Αν υπάρχουν και άλλες πολιτικές που ισχύουν για τις διαφημίσεις σας και περιορίζουν την προβολή τους, υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης, αν έχετε διαβάσει την αντίστοιχη πολιτική και διαφωνείτε με την απόφαση.
 • Μερική επιτυχία: Η πολιτική για την οποία υποβλήθηκε αίτημα επανεξέτασης δεν ισχύει πλέον για τουλάχιστον μία από τις διαφημίσεις που ελέγχθηκαν. Αν υπάρχουν και άλλες πολιτικές που ισχύουν για τις διαφημίσεις σας και περιορίζουν την προβολή τους, υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης, αν έχετε διαβάσει την αντίστοιχη πολιτική και διαφωνείτε με την απόφαση.
 • Σφάλμα: Δοκιμάστε ξανά: Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επεξεργασία του αιτήματός σας. Επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης.
 • Αποτυχία: Καμία από τις διαφημίσεις σας σε αυτό το αίτημα επανεξέτασης δεν πληροί τις προϋποθέσεις. Ανατρέξτε στις πολιτικές του Google Ads και διορθώστε τις διαφημίσεις σας και τις σελίδες προορισμού. Συνήθεις λόγοι αποτυχίας των αιτημάτων επανεξέτασης είναι η λανθασμένη προσθήκη ετικετών στη διαφήμιση και (περιστασιακά) τυχόν σφάλματα των υπευθύνων ελέγχου.
 • Διπλότυπο: Δεν έγινε επεξεργασία του αιτήματος επανεξέτασης, επειδή υποβλήθηκε ενώ επεξεργαζόμασταν ακόμη το προηγούμενο αίτημα επανεξέτασης που είχατε υποβάλει για το ίδιο σύνολο διαφημίσεων. Επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης.
 • Υπέρβαση ορίου νέων προσπαθειών υποβολής αιτήματος επανεξέτασης: Αν έχουμε ενδείξεις ότι μπορεί να προβαίνετε σε κακή χρήση της λειτουργίας υποβολής αιτημάτων επανεξέτασης, θα θέτουμε σε αναστολή την επεξεργασία συγκεκριμένων αιτημάτων επανεξέτασης, έως ότου απευθυνθείτε στην υποστήριξη πελατών. Για παράδειγμα, το όριο υποβολής αιτημάτων επανεξέτασης για κάθε διαφήμιση είναι 3 φορές. Αν υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης 3 φορές ανεπιτυχώς, δεν θα επεξεργαστούμε πρόσθετα αιτήματα επανεξέτασης για την ίδια διαφήμιση. Αν εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι η διαφήμισή σας συμμορφώνεται με τις πολιτικές, απευθυνθείτε στην υποστήριξη πελατών. Επίσης, αν υποβάλετε υπερβολικά πολλά μοναδικά αιτήματα επανεξέτασης εντός ενός χρονικού διαστήματος 24 ωρών, θα αναστείλουμε την επεξεργασία πρόσθετων αιτημάτων επανεξέτασης κατά τη διάρκεια του παραπάνω χρονικού διαστήματος.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού