Коригиране на реклами с нарушения на правилата

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

При наличие на реклама с нарушения на правилата е добре да прегледате правилата и да я коригирате, за да се показва отново. След като я коригирате, ще я прегледаме и ще разрешим показването ѝ, ако спазва правилата. Имайте предвид, че ограниченията вследствие на нарушения на правилата са постоянни, а териториалният им обхват е глобален, освен ако не е посочено друго.

В тази статия се разяснява как да разберете дали рекламата Ви не е одобрена или е ограничена заради правилата, защо не е одобрена или отговаря на условията (но с ограничения) и как да я редактирате и изпратите отново за преглед. Освен това ще научите как да обжалвате решение във връзка с правилата. За да обжалвате за реклами в DV360, вижте тази страница.

Рекламите могат да спазват правилата и пак да бъдат обозначени с етикети за правилата.

 • Ако рекламата Ви е обозначена с етикет за дадено правило, но е насочена към държави/региони, където това правило не важи, тя ще се показва.
  • Пример (неизчерпателен): Реклама с етикет „Информация за алкохол“, която е насочена към САЩ, ще бъде в състояние „Отговаря на условията (с ограничения)“. Рекламата ще се показва нормално на потребителите в САЩ съгласно изискванията за рекламна мрежа, платформа и формат в нашите правила относно алкохола.
 • Ако рекламата Ви е обозначена с етикет за дадено правило, но имате подходящите сертификати за показване на реклами в обхвата на това правило, тя ще се показва.
  • Пример (неизчерпателен): Реклама с етикет Комплексни спекулативни финансови продукти, показвана в Сингапур от профил, който е сертифициран за този тип реклами за Сингапур, ще бъде в състояние „Отговаря на условията (с ограничения)“. Ще се показва на потребителите в Сингапур, при условие че тя и целевата страница спазват всички други указания относно комплексните спекулативни финансови продукти.

Възможно е обаче да има други ситуации, в които ще трябва да изпратите обжалване за рекламата си, за да бъде прегледана допълнително.

 • Ако рекламата Ви не е одобрена поради проблеми в дестинацията, ще трябва да коригирате дестинацията и след това да изпратите обжалване.
 • Ако сте прегледали правилата и смятате, че рекламата Ви ги спазва, добре е да обжалвате.

В тази статия също така се обяснява как да предприемете тези стъпки. За да научите повече за това как да проверявате рекламите за нарушения на правилата и какво означават различните състояния на рекламите, прочетете Проверка на състоянието на прегледа на рекламата Ви за съответствие с правилата.

Как да проверите дали реклами нарушават правилата

Директно от профила в Google Ads:

 1. В профила си в Google Ads отворете страницата „Реклами и активи“.
 2. Кликнете върху иконата за графи Изображение на иконата за графи в Google Ads в Google Ads над таблицата със статистически данни и след това кликнете върху Промяна на графи.
 3. В табличния изглед кликнете върху Свързване.
 4. В секцията „Атрибути“ поставете отметка в квадратчето до „Подробности за правилата“.
 5. Кликнете върху Прилагане.

Или от известието по имейл, че конкретна реклама не е одобрена:

 1. Кликнете върху бутона „Прегледайте и коригирайте проблемите с правилата“ в имейла.
 2. Кликнете върху Преглед на рекламите за правилото, чието нарушение искате да отстраните.
 3. За да проверите състоянието на реклама или актив, прегледайте графата „Състояние“. Ако задържите мишката върху всяко състояние, ще видите по-подробно обяснение на нарушението на правилата.
 4. Кликнете върху Преглед на правилата под причината за неодобрението, за да научите как да коригирате рекламата си.

Коригиране на рекламата

Стъпките за коригиране на рекламата Ви варират в зависимост от типа нарушение на правилата, което я засяга. Самата реклама може да не спазва конкретни правила на Google Ads (например редакционните ни правила) или може да има проблеми с дестинацията Ви (например дестинацията Ви да не работи или на нея да има съдържание, което не се допуска). Първо проверете кои правила засягат рекламата Ви и след това изпълнете приложимите стъпки, посочени по-долу.

Ако рекламата Ви е засегната от правила, които не са свързани с дестинацията, изпълнете стъпките по-долу, за да я коригирате:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Отворете страницата „Реклами и активи“ и намерете рекламата или актива, които искате да коригирате.
  Забележка: Някои правила се отнасят за дестинацията на рекламата. Ако рекламата Ви спазва правилата, проверете дестинацията, за да установите дали тя е причината за неодобрението, и направете всички необходими промени, преди да продължите.
 3. Задръжте курсора на мишката над рекламата или актива и кликнете върху Редактиране.
 4. Редактирайте рекламата или актива, така че да спазва правилата.
 5. Кликнете върху Запазване. Рекламата Ви автоматично ще бъде прегледана отново. На страницата „Реклами и активи“ проверете за актуализации на състоянието на рекламата.

Обжалване на решение във връзка с правилата

Възможността за обжалване на решение във връзка с правилата директно от профила Ви в Google Ads вече е налице за повечето формати и правила.

За неподдържаните формати и правила можете да оспорвате решения във връзка с правилата, като използвате формуляра Въпроси за неодобрени реклами и правилата.

Ако сте коригирали рекламата и дестинацията си или смятате, че сме допуснали грешка, обжалвайте решението във връзка с правилата директно от профила си в Google Ads, за да поискате преглед.

 1. Може да обжалвате реклами групово за определени рекламни групи или кампании. Ако се опитате да обжалвате всички реклами в профила си едновременно, времето за преглед може да се удължи.
  1. Изпълнете инструкциите тук, за да изпратите обжалване за цяла кампания.
 2. Също така изпращайте обжалване за едни и същи рекламни групи или кампании или за всички реклами в профила си не по-рано от 24 часа след предишното обжалване, за да не бъдат маркирани заявките за обжалване като дублиращи се.
 3. Ако установим, че злоупотребявате с функцията ни за обжалване, ще спрем обработването на определени обжалвания, докато не се свържете с екипа ни за поддръжка на клиенти. Например лимитът за една реклама е три обжалвания. Ако обжалвате три пъти без успех, няма да обработваме нови обжалвания за същата реклама. Ако продължавате да смятате, че рекламата Ви спазва правилата, моля, обърнете се към екипа ни за поддръжка на клиенти. Освен това, ако подадете твърде много уникални обжалвания в рамките на 24 часа, ще спрем обработването на допълнителни обжалвания през този период.
Забележка: Обжалванията през „Извършени промени с цел спазване на правилата“ се преглеждат от системата, а тези през „Оспорване на решение“ се преглеждат от служителите ни, проверяващи рекламите.
 • Пример (неизчерпателен): Ако промените целевите си страници, така че да спазват правилата (например „Дестинацията не работи“ и „Ограничена употреба на термини за лекарствени средства“), за „Причина за обжалване“ следва да изберете „Извършени промени с цел спазване на правилата“.
 • Пример (неизчерпателен): Ако смятате, че с неодобрението сме допуснали грешка, за „Причина за обжалване“ следва да изберете „Оспорване на решение“.

След това има три начина за обжалване.

Обжалване на решения във връзка с правилата от „Мениджър на правилата“

 1. В профила си в Google Ads кликнете върху иконата Инструменти Tools Icon в горния десен ъгъл.
 2. В „Настройка“ кликнете върху Мениджър на правилата.
 3. В раздела „Проблеми с правилата“ ще видите подробности за всички реклами, нарушили правилата.
 4. Кликнете върху Обжалване.
 5. Ако някои от избраните от Вас реклами не отговарят на условията за обжалване, ще получите съобщение, в което се посочва кои са те.
 6. Под „Причина за обжалване“ изберете Оспорване на решение или Извършени промени с цел спазване на правилата.
 7. Под „Обжалване на следните“ изберете за кои реклами искате да изпратите обжалване.
 8. Кликнете върху Изпращане.

Започнете, като кликнете върху „Реклами и активи“ в лявото странично меню на профила си в Google Ads за следните два начина на обжалване.

Обжалване на решения във връзка с правилата от таблицата „Реклами и активи“

 1. Изберете рекламите, за които искате да изпратите обжалване.
 2. Изберете Редактиране от менюто в горната част.
 3. Кликнете върху Обжалване.

  Ако някои от избраните от Вас реклами не отговарят на условията за обжалване, ще получите съобщение, в което се посочва кои са те.

 4. Под „Причина за обжалване“ изберете Оспорване на решение или Извършени промени с цел спазване на правилата.
 5. Под „Обжалване на следните“ изберете за кои реклами искате да изпратите обжалване.
 6. Кликнете върху Изпращане.

Обжалване на решения във връзка с правилата от графата „Състояние“ на реклама

 
 1. В графата „Състояние“ задръжте курсора на мишката над състоянието на рекламата, която искате да оспорите, и кликнете върху Обжалване.
 2. Под „Причина за обжалване“ изберете Оспорване на решение или Извършени промени с цел спазване на правилата.
 3. Под „Обжалване на следните“ изберете за кои реклами искате да изпратите обжалване.
 4. Кликнете върху Изпращане.

Проверка на състоянието на обжалване

След като изпратите обжалване, винаги можете да проверите какво е състоянието на прегледа в „Мениджър на правилата“.

Забележка: Инструкциите по-долу са част от новия дизайн на практическата работа на потребителите на Google Ads. За да използвате предишния дизайн, кликнете върху иконата „Облик“ и изберете Използване на предишния дизайн. Ако използвате предишната версия на Google Ads, прегледайте картата за бързи справки или използвайте лентата за търсене в горния навигационен панел на Google Ads, за да намерите страницата, която търсите.
 1. В профила си в Google Ads кликнете върху иконата Инструменти Tools Icon.
 2. Кликнете върху Отстраняване на неизправности и след това – върху Мениджър на правилата.
 3. В раздела „История на обжалванията“ ще намерите подробности за всички реклами, за които сте изпратили обжалване.
 • В графата „Състояние“ е показано дали обжалването все още е в ход, или е завършено.
 • Завършен преглед: Прегледът вече е завършен. Вижте графата „Резултати“ за повече подробности.
 • В ход: В момента обжалването е в процес на проверка. Моля, проверете отново след 24 часа.
 • Непрегледано: Обжалването Ви не е прегледано. Вижте графата „Резултати“ за повече подробности.
 • В графата „Резултати“ са показани резултатите от обжалването, включително колко реклами след прегледа са с актуализирано състояние на прегледа за съответствие с правилата. Ако изпратите едно и също обжалване твърде много пъти, може да забележите състоянието „Превишено ограничение за повторни обжалвания“ в раздела „История на обжалванията“ в Мениджър на правилата. Моля, свържете се с екипа за поддръжка на клиенти за съдействие при подаването на ново обжалване.
 • Успешно: Обжалваното правило вече не се прилага за никоя от прегледаните реклами. Никоя от рекламите Ви в това обжалване вече не е ограничена поради обжалваното правило. Ако за рекламите Ви все още се прилагат правила, които ограничават показването, моля, подайте обжалване, ако сте прочели съответните правила и не сте съгласни с решението.
 • Частично успешно: Обжалваното правило вече не се прилага за поне една от прегледаните реклами. Ако за рекламите Ви все още се прилагат правила, които ограничават показването, моля, подайте обжалване, ако сте прочели съответните правила и не сте съгласни с решението.
 • Грешка: Опитайте отново: При обработването на заявката Ви възникна грешка. Моля, свържете се с екипа за поддръжка.
 • Неуспешно: Никоя от рекламите Ви в това обжалване не отговаря на условията. Моля, прегледайте правилата на Google Ads и коригирайте рекламите и целевите си страници. Най-честите причини обжалването да не бъде уважено са, когато рекламата има правилен етикет и когато (понякога) преглеждащият е допуснал грешка.
 • Дубликат: Обжалването Ви не е обработено, тъй като бе подадено, докато все още обработвахме предишното Ви обжалване за същия набор от реклами. Моля, свържете се с екипа за поддръжка.
 • Надхвърлен лимит за повторни обжалвания: Ако установим, че злоупотребявате с функцията ни за обжалване, ще спрем обработването на определени обжалвания, докато не се свържете с екипа ни за поддръжка на клиенти. Например лимитът за една реклама е три обжалвания. Ако обжалвате три пъти без успех, няма да обработваме нови обжалвания за същата реклама. Ако продължавате да смятате, че рекламата Ви спазва правилата, моля, обърнете се към екипа ни за поддръжка на клиенти. Освен това, ако подадете твърде много уникални обжалвания в рамките на 24 часа, ще спрем обработването на допълнителни обжалвания през този период.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню