Přehled nabídek pro reklamy na hotely

Poznámka: Tento článek se týká pouze hotelových kampaní v Google Ads. Pokud jste dosud neprovedli migraci kampaní do Google Ads, přečtěte si o nabídkách v Centru reklam na hotely.

V Google Ads jsou k dispozici níže uvedené strategie nabídek:

 • Ruční CPC (cena za proklik): Při každém kliknutí cestujícího na vaši reklamu nabízíte pevnou částku.
 • CPC (v %): Když cestující klikne na vaši reklamu, nabízíte procento ceny pokoje za noc.
 • Vylepšená CPC: Tato strategie, která se používá s nabídkami CPC, umožňuje automatizovat úpravy nabídek pro kliknutí, která s největší pravděpodobností povedou ke konverzi.
 • Provize (platba za konverzi): Kdykoli cestující provede rezervaci vaší reklamy, nabízíte pevné procento částky za rezervaci pokoje.

V tomto článku najdete tyto sekce:

Výběr strategie nabídek

Strategie nabídek

Typ

Příklady použití

Optimalizace pro

Co můžete ovládat

Provize (platba za konverzi) Automatická Chcete maximalizovat počet konverzí a zachovat předvídatelnost nákladů. Nabízíte procento z hodnoty rezervace a nabídka se automaticky upraví. Hodnota konverze
 • Cena za konverzi
 • Úpravy nabídek
Vylepšená CPC Poloautomatická Chcete automatizovat vybrané multiplikátory nabídky, abyste mohli upřednostnit nejlepší konverzní provoz.

Poznámka: Pracuje pouze se strategiemi maximální nabídky CPC. Vyžaduje měření konverzí.

Konverzní poměr
 • Rozpočet kampaně
 • Cenové nabídky
 • Úpravy nabídek
CPC (v %) Ruční Chcete maximalizovat počet kliknutí nabízením procenta z ceny hotelu za noc. Chcete automatizovat multiplikátory nabídky pomocí vylepšené CPC nebo ručně upravit multiplikátory nabídky. Kliknutí
 • Rozpočet kampaně
 • Cena za proklik
 • Vylepšená CPC
 • Úpravy nabídek
Ruční CPC (pevné) Ruční Chcete maximalizovat počet kliknutí nabízením pevné nabídky ceny za noc. Chcete automatizovat multiplikátory nabídky pomocí vylepšené CPC nebo ručně upravit multiplikátory nabídky. Kliknutí
 • Rozpočet kampaně
 • Cena za proklik
 • Vylepšená CPC
 • Úpravy nabídek

Poznámky:
 • Měření konverzí je vyžadováno pro strategie nabídek vylepšená CPC a provize za konverzi.
 • Kampaně využívající provize mohou podporovat pouze úpravu nabídky podle zařízení na -100 %.

Úrovně nabídek

Strategie nabídek se nastavují na úrovni kampaně během nastavení kampaně. Informace o změně strategie nabídek

U nabídek provize za konverzi můžete také nastavit výši nabídky na úrovni kampaně.

V případě strategií nabídek ruční CPC a CPC (v %) nastavujete strategii na úrovni kampaně. Pro CPC (v %) můžete nastavit maximální limit efektivní nabídky na úrovni kampaně. Konkrétní částky nabídek však musí být nastaveny na úrovni reklamní sestavy. Další informace o změně nabídky pro reklamní sestavu

Následující tabulka shrnuje, kde se dají nastavit jednotlivé typy nabídek a zda je lze kombinovat s vylepšenou CPC nebo ručními úpravami nabídek.

Strategie nabídek

Úroveň, kde je nastavitelná částka nabídky / cíl nabídky

S čím strategie pracuje

Kampaň Reklamní sestava Skupina hotelů ECPC Ruční úpravy nabídek
Automatická
Provize (platba za konverzi) ANO Pouze pozastavení** Pouze pozastavení** NE NE
Ruční
Ruční CPC (pevné) NE ANO ANO ANO ANO
CPC (v %) NE * ANO ANO ANO ANO

Poznámky:

*Nelze nastavit konkrétní nabídku CPC (v %) na úrovni kampaně, ale můžete nastavit maximální limit efektivní nabídky.

**U strategie nabídek využívající provize můžete pozastavit zobrazování reklamních sestav a skupin hotelů v kampani, ale na úrovni reklamní sestavy nebo skupiny hotelů nemůžete nastavit jejich výši.

Ruční úpravy nabídek

Úpravy nabídek lze použít pouze se strategiemi nabídek ruční CPC, CPC (v %) a vylepšená CPC. Nabídku můžete upravit podle faktorů, jako je lokalita cestujícího, typ zařízení, délka pobytu, den registrace, typ data, okno rezervace předem a seznam publik.

Další informace o úpravách nabídek pro kampaně na hotely

Kvalifikace na aukce

Když cestující provede vyhledávání, které by mělo za následek zobrazení reklam na hotely, Google nejprve načte dostupné ceny hotelů a poté provede aukci. Po zobrazení výsledků aukce Google zobrazí konečnému uživateli reklamy s výherními nabídkami.

Zařazení vašich nabídek do aukce může ovlivnit několik faktorů:

 1. Porovnání itineráře: Ceny za hotel uvedené v informačním kanálu musí přesně odpovídat itineráři koncového uživatele. Pokud například cestující hledá pobyt na 3 noci, který začíná 14. července, musíte zadat ceny, které přesně odpovídají 3 nocím, počínaje 14. červencem. V aukci nebudou zahrnuty žádné další sazby za jiné kombinace délek pobytů / dat příjezdu.
 2. Poznámka: Pro konkrétní itinerář se mohou zobrazit reklamy pouze jednoho centrálního rezervačního systému (CRS).
 3. Paušální vs. položkové sazby: Vaše účast v aukci může záviset na tom, zda poskytujete paušální sazby nebo položkové sazby (sazby, které uvádí daně a poplatky samostatně).
 4. Pro USA a Kanadu: Hotely s paušálními sazbami jsou zahrnuty do aukce pouze tehdy, pokud nejsou k dispozici hotely s položkovými sazbami.
 5. Pro všechny ostatní země: Hotely s paušálními sazbami a položkovými sazbami jsou zpracovány stejně.
 6. Neúplné sazby: Bez ohledu na geografickou polohu jsou hotely s neúplnými sazbami zahrnuty do aukce pouze tehdy, pokud nejsou součástí aukce žádné jiné hotely s paušálními nebo položkovými sazbami. Neúplné sazby se objevují, když Google zjistí, že chybí daňové informace, případně že jsou neúplné, nebo pokud jsou daně nastaveny na hodnotu 0, ale cena není označena jako paušální.
 7. Stav účtu: Pokud byl váš účet z důvodu porušení zásad přesnosti cen deaktivován, nebudou vaše hotely zahrnuty do aukcí.
 8. Rozpočet kampaně: Pokud kampaň na hotely překročila váš rozpočet, nebudou vaše hotely zahrnuty do aukce a zobrazí se stav „omezeno rozpočtem“. Informace o správě rozpočtu kampaně
 9. Rozpočet účtu: Používáte-li rozpočet účtu (měsíční fakturace) a součet výdajů za kampaň jej překročí, nebudou se vaše reklamy zobrazovat.

Související odkazy:

If you need help with your Hotel ads, please contact us or request to chat with a support specialist.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory