Giới thiệu về chiến dịch khách sạn trong Google Ads

An example of a Hotel ads placesheet


Chiến dịch khách sạn cho phép bạn đặt giá thầu cho những quảng cáo khách sạn hiển thị khi khách du lịch tìm thông tin về một khách sạn trên Google Tìm kiếm hoặc Maps. Những quảng cáo này hiển thị trong một mô-đun đặt phòng khách sạn có thể chứa ảnh về khách sạn, tiện nghi, mức giá của khách sạn và đường liên kết để đặt phòng.

Bắt đầu

Vì quảng cáo có nội dung động, nên bạn sẽ cần cung cấp (hoặc làm việc với đối tác tích hợp phụ trách việc cung cấp) các thông tin sau:
 • Danh sách khách sạn (những khách sạn mà bạn muốn quảng cáo)
 • Mức giá (những mức giá đã cập nhật của các hành trình khác nhau)
 • Trang đích (các trang trên trang web của bạn mà người dùng truy cập khi nhấp vào quảng cáo của bạn)

Bạn có thể quản lý các mục trên trong tài khoản Hotel Center, cũng như liên kết tài khoản này với tài khoản Google Ads của mình để chạy các chiến dịch khách sạn, đồng thời quản lý ngân sách, chiến dịch, nhóm quảng cáo, nhóm khách sạn, giá thầu và báo cáo.

Lợi ích

 • Thu hút khách du lịch đang tích cực tìm khách sạn ở một khu vực cụ thể. Quảng cáo bao gồm tên công ty, tên khách sạn, mức giá và chú thích bằng văn bản để nêu bật những lợi ích chỉ có khi đặt phòng thông qua trang web của bạn.
 • Điều chỉnh mức giá của khách sạn theo tình trạng còn phòng của khách sạn và hành trình của khách du lịch.
 • Đưa khách hàng đến trang web để đặt phòng hoặc cho phép họ đặt phòng trên Google.
 • Bạn chỉ trả tiền cho quảng cáo khi có người đặt phòng khách sạn hoặc khi bạn điều chỉnh giá thầu của mình theo các yếu tố như loại thiết bị, quốc gia của du khách hoặc thời gian lưu trú.

Vị trí quảng cáo của bạn xuất hiện

Sau khi có ai đó tìm thông tin về một khách sạn trên Google Tìm kiếm hoặc Maps, họ sẽ thấy mô-đun tìm kiếm khách sạn cùng với ảnh, tên, giá và bản đồ của khách sạn. Khi khách du lịch chọn một khách sạn, họ sẽ thấy mức giá đã cập nhật và đường liên kết để đặt phòng tại khách sạn đó vào những ngày và với số lượng khách mà họ chọn. Tìm hiểu thêm về thành phần tạo nên đường liên kết đặt phòng khách sạn

Các quốc gia có thể sử dụng Quảng cáo khách sạn

Quảng cáo khách sạn xuất hiện trên toàn cầu và có thể hiển thị bằng mọi ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ chính. Tuy nhiên, một số quốc gia có áp dụng quy định hạn chế. Tìm hiểu thêm về các quy định hạn chế của Google Ads theo quốc gia

Chiến dịch và cách đặt ngân sách

Thông qua chiến dịch khách sạn, bạn đặt ngân sách cụ thể và có thể tiếp cận khách du lịch dựa vào quốc gia cư trú của họ và thiết bị mà họ đang sử dụng. Trong một chiến dịch, các nhóm quảng cáo cho phép bạn đặt các mức điều chỉnh giá thầu cụ thể dựa vào hành trình của khách du lịch. Tìm hiểu thêm về cách tạo một chiến dịch khách sạn

Trong một nhóm quảng cáo, các nhóm khách sạn cho phép bạn đặt giá thầu cơ sở cho các khách sạn dựa trên các đặc điểm của khách sạn. Tìm hiểu thêm về nhóm khách sạn

Lưu ý: Bạn cũng có thể tạo chiến dịch, đặt giá thầu và quản lý các nhóm khách sạn của mình bằng API Google Ads.

Đặt giá thầu

Thông qua chiến dịch khách sạn, bạn có thể đặt giá thầu khi có ai đó hoàn tất một lượt đặt phòng hoặc nhấp vào quảng cáo của bạn:

 • Phí hoa hồng (trả cho mỗi lượt chuyển đổi): Bạn chỉ trả tiền khi khách du lịch đặt phòng tại khách sạn, tùy thuộc vào mô hình thanh toán mà bạn chọn.
 • Phí hoa hồng (trả cho mỗi lượt lưu trú): Bạn chỉ phải trả tiền khi khách du lịch đã thực sự lưu trú sau khi đặt phòng thông qua Quảng cáo khách sạn. Chỉ dành cho một số đối tác.
 • Giá thầu CPC tối đa (cố định hoặc theo phần trăm): Bạn trả tiền khi khách du lịch nhấp vào quảng cáo của bạn. Đối với chiến lược giá thầu CPC, bạn có thể điều chỉnh giá thầu của mình theo các yếu tố như loại thiết bị, vị trí của khách du lịch, thời gian lưu trú và các yếu tố khác.
 • CPC nâng cao: Tự động điều chỉnh giá thầu cho chiến lược đặt giá thầu CPC tối đa.

Tìm hiểu thêm về cách đặt giá thầu cho chiến dịch khách sạn

Thứ hạng quảng cáo

Thứ hạng quảng cáo được xác định bởi phiên đấu giá, trong đó, Google xem xét giá thầu của đối tác và chất lượng của quảng cáo. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của quảng cáo bao gồm (nhưng không giới hạn) độ chính xác về giá của đối tác và mức độ quảng cáo đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng.

Đường liên kết liên quan:

Nếu bạn cần trợ giúp về đường liên kết đặt phòng khách sạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc yêu cầu trò chuyện với một chuyên gia hỗ trợ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?