Remarketing podle ID uživatele

Remarketingové seznamy podle ID uživatele můžete vytvářet nahráváním segmentů zákazníků identifikovaných vlastními ID uživatele. Pomocí těchto seznamů ID lze cílit v různých službách Google včetně Vyhledávání, Nákupů a YouTube.

Výhody

Některé z výhod seznamů pro remarketing podle ID uživatele:

 • Výhody oproti vlastním seznamům zákazníků
  • Remarketingové seznamy podle ID uživatele rozšiřují cílení ve Vyhledávání a na YouTube i na uživatele, kteří nejsou přihlášeni.
 • Výhody oproti seznamům RLSA
  • Segmentování offline: Zdatní inzerenti mají robustní systémy back-end pro vytváření silně přizpůsobených segmentů podle dat CRM. Tyto segmenty využívají historické i dynamické atributy, které není vždy možné předávat přes události ping RLSA. 
  • Správa stavu na základě události: změny seznamů RLSA jsou možné jen po událostech. Proto by cílení na nově identifikované segmenty zákazníků vyžadovalo, aby uživatel nejprve navštívil inzerentův web (a mohl tak být přidán do nového seznamu RLSA).

Jak funguje remarketing podle ID uživatele

Chcete-li implementovat remarketingový seznam podle ID uživatele, přidejte do značky pro remarketing parametr nejvyšší úrovně „user_id“ (tato hodnota neobsahuje údaje umožňující zjištění totožnosti). User_id je jedinečný identifikátor, který interně přiřadíte určitému zákazníkovi. Když zákazník navštíví váš web, dojde k předání tohoto parametru Googlu prostřednictvím JavaScriptu značky gTag, vložené na stránce. Parametr user_id je pak přiřazen k souborům cookie od Googlu v zařízení daného uživatele. Díky tomuto přiřazení můžete vytvářet remarketingové seznamy podle ID uživatele. Stačí nahrát seznamy parametrů user_id přes uživatelské rozhraní nebo rozhraní API služby Google Ads. 

Nastavení parametru user_id ve značce pro remarketing

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu klíče
 3. V části Sdílená knihovna klikněte na Správce publika
 4. V nabídce stránky klikněte na možnost Zdroje publika
 5. Vedle značky Google Ads klikněte na ikonu tří teček 3 dot icon
 6. Chcete-li značku Google Ads nastavit, klikněte na Upravit zdroj
 7. Klikněte na Rozšířené nastavení a zaškrtněte políčko user_id. Pokud nejste na seznamu povolených uživatelů funkce Vlastní seznamy zákazníků, může být políčko user_id zašedlé. Další informace
 8. Klikněte na Uložit a pokračovat.
 9. Pokud ještě nemáte na webu nainstalovanou globální značku webu gtag.js, implementujte ji podle těchto pokynů.
 10. Chcete-li předat parametr user_id, kdykoli se uživatel přihlásí nebo zaregistruje na web (nebo jakoukoli stránku, u níž máte přístup ke stabilnímu parametru user_id aktuálního uživatele), implementujte fragment události. Níže jsou uvedeny další pokyny.

Musíte zajistit, že bude pro každého uživatele vygenerována hodnota user_id. Ta musí být pro každého z nich v různých relacích, prohlížečích a zařízeních vždy konzistentní a neměnná.

Lze toho obvykle dosáhnout tak, že na webu uživatelům umožníte zřídit si uživatelský účet a poté se k němu přihlašovat. Po registraci je třeba uživateli vygenerovat jedinečný identifikátor a předat jej přes značku službě Google Ads. Když se uživatel na web vrátí a znovu se přihlásí, je třeba předat přes parametr user_id stejný identifikátor.

Níže je uveden příklad předání parametru user_id přes značku gtag.js:

<script>gtag('event', 'login', { 'user_id': '132456' });</script>

Tento ukázkový fragment používá název události 'login'. Předat však můžete libovolný název události. Jediným požadavkem je uvést v datových argumentech události parametr user_id.


Pokud jste již fragment události na některé stránky webu implementovali (například abyste získali dynamické parametry pro remarketing), můžete do stávajících fragmentů události přidat parametr user_id, jak je uvedeno zde:

<script>

  gtag('event', 'page_view', {

    'send_to': 'AW-CONVERSION_ID',

    'user_id': 'replace with value',

    'value': 'replace with value',

    'items': [{

      'id': 'replace with value',

      'google_business_vertical': 'retail'

    }]

  });

</script>

Důležité

Při přiřazování ID uživatele je třeba pamatovat na tři důležité věci:

 1. Každý uživatel musí mít jedinečné ID uživatele.
 2. U každého uživatele musí být parametr user_id při všech jeho návštěvách webu stejný. Pokud například Marie navštíví váš web ráno a odpoledne, a vy přes nahrávací rozhraní API služby Google Ads nahráváte parametr user_id pro vytvoření remarketingových seznamů podle ID uživatele, musíte Marii v obou případech přiřadit stejný parametr user_id.
 3. Je zakázáno předávat společnosti Google v parametru user_id údaje umožňující zjištění totožnosti (PII). 

Nahrávání dat obsahujících parametry user_id přes rozhraní Google Ads API (AdWords API)

Vlastníci účtů a administrátoři mohou přes rozhraní Google Ads API (AdWords API) nahrávat soubory dat s parametry user_id a spravovat segmenty publika pro remarketing podle ID uživatele. Inzerenti mohou přes rozhraní API nahrávat soubory dat, přidávat a odstraňovat údaje o zákaznících nebo upravovat konfigurace. Další informace najdete v části Remarketing v rozhraní Google Ads API (AdWords API) na webu Google Developers.
 
ID uživatelů nejsou považována za údaje umožňující zjištění totožnosti. Inzerentům důrazně doporučujeme, aby tato data před nahráním do Googlu zahašovali. Ujistěte se, že nahraná ID uživatelů se shodují s těmi, která jste odeslali Googlu ve značce pro remarketing.

Parametr user_id lze využívat i k propojování různých zařízení ve službě Google Ads. Pokud jste nastavili remarketing podle ID uživatele ještě před 3. říjnem 2018, máte propojení mezi zařízeními nastaveno automaticky. Další informace o propojování zařízení inzerenta.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory