Всичко за ремаркетинга с User ID

Можете да създавате списъци за ремаркетинг с User ID, като качвате клиентски сегменти, в които ключът са персонализирани генерирани идентификатори на потребителя. Тези списъци с User ID отговарят на условията за насочване в продукти на Google, включително Търсене, Пазаруване и YouTube.

Предимства

Ето някои предимства от използването на списъци с User ID за ремаркетинг:

 • Предимства спрямо „Списъци с клиенти“
  • Списъците за ремаркетинг с User ID увеличават покритието на насочването, което обхваща и трафик от излезли от профила си потребители за Търсене и YouTube.
 • Предимства спрямо списъците за ремаркетинг за реклами в мрежата за търсене (RLSA)
  • Офлайн сегментиране: Напредналите рекламодатели имат надеждни офлайн системи в задния слой, с които създават много специфични сегменти от данните си от управлението на връзките с клиенти. Тези сегменти използват атрибути за минали периоди и динамични такива, които невинаги могат да бъдат предадени чрез параметрите за RLSA. 
  • Управление на състоянието постфактум: Промените в списъците за RLSA зависят от показванията на страниците. Поради това за насочване към новооткрити клиентски сегменти е необходимо потребителят първо да посети уебсайта на рекламодателя (за да бъде добавен към нов списък за RLSA).

Начин на работа на ремаркетинга с User ID

За да внедрите списък за ремаркетинг с User ID, добавете към маркера си за ремаркетинг маркер от първо ниво на име user_id (тази стойност не е PII). User_id е уникален идентификатор, който вътрешно свързвате с конкретен клиент. Когато този клиент посети уебсайта Ви, JavaScript кодът на Gtag в сайта предава user_id на Google, което дава възможност на Google да свърже стойността на user_id с „бисквитките“ от Google за потребителя. Това свързване Ви дава възможност да съставяте списъци за ремаркетинг с User ID, като качвате списъци с user_id чрез потребителския интерфейс на Google Ads или API. 

Настройване на параметъра User ID в маркера Ви за ремаркетинг

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти  в горния десен ъгъл на профила си. 
 3. Под „Споделена библиотека“ кликнете върху Мениджър на аудитории
 4. Кликнете върху Източници на аудитории в страничното меню. 
 5. Кликнете върху иконата с три точки 3 dot icon до „Маркер на Google Ads“. 
 6. Кликнете върху Редактиране на източника, за да настроите маркер на Google Ads. 
 7. Кликнете върху Разширени настройки и изберете квадратчето за отметка user_id. То може да е неактивно, ако не сте в белия списък за функцията „Списъци с клиенти“. Научете повече
 8. Кликнете върху Запазване и продължаване.
 9. Ако все още не сте инсталирали общия маркер на сайта gtag.js на сайта си, изпълнете тези инструкции, за да го внедрите.
 10. Внедрете фрагмента за събитие, така че да подава параметъра user_id, когато потребителите влизат в профила си или се регистрират на уебсайта Ви (или на всяка страница, където имате достъп до стабилен параметър user_id за настоящия потребител). Вижте допълнителните инструкции по-долу.

Вие носите отговорност да генерирате стойности за user_id за всеки потребител и да гарантирате тяхната стабилност и последователност за всеки потребител при отделните сесии, браузъри и устройства.

Това обикновено може да се постигне, ако уебсайтът Ви предлага функция за профил на потребител, позволяваща на потребителите да се регистрират и да влизат в профила си. При регистрацията трябва да генерирате уникален идентификатор за потребителя и да го подадете към Google Ads чрез маркера. Когато същият потребител се върне на сайта Ви и влезе в профила си отново, трябва отново да подадете същия идентификатор чрез параметъра user_id.

По-долу е показан пример за подаване на параметъра user_id чрез gtag.js:

<script>gtag('event', 'login', { 'user_id': '132456' });</script>

Примерният фрагмент по-горе използва login като име на събитието, но можете да подадете всяко име на събитие, което искате. Единственото изискване е да включите user_id като част от аргумента за данните за събитието.


Имайте предвид, че ако вече сте внедрили фрагмента за събитие на някои страници от сайта си (например с цел прихващане на параметри за динамичен ремаркетинг), може да добавите параметъра user_id към съществуващите си фрагменти за събитие, както е показано тук:

<script>

  gtag('event', 'page_view', {

    'send_to': 'AW-CONVERSION_ID',

    'user_id': 'replace with value',

    'value': 'replace with value',

    'items': [{

      'id': 'replace with value',

      'google_business_vertical': 'retail'

    }]

  });

</script>

Важно

Трябва да имате предвид три важни неща, когато присвоявате идентификационни номера на потребителите:

 1. Всеки потребител трябва да има уникален идентификационен номер.
 2. За всеки потребител параметърът user_id трябва да бъде един и същ винаги когато посещава уебсайта Ви. Ако например Мария посети уебсайта Ви сутринта и отново направи това следобед, и Вие качите user_id, за да създадете списъци за ремаркетинг с User ID чрез API на Google Ads, и в двата случая трябва да предоставите един и същ user_id.
 3. В user_id не може да подавате към Google информация, позволяваща лично идентифициране (PII). 

Качване на данни за user_id чрез API на Google Ads (API на AdWords)

Собствениците или администраторите на профили могат да използват API на Google Ads (API на AdWords) за качване на файлове с данни за user_id и за управление на аудиториите си за ремаркетинг с User ID. Рекламодателите могат да качат файл с данни, да добавят или премахват данни за клиентите или да редактират конфигурации чрез приложния програмен интерфейс (API). За да научите повече, отворете раздела за ремаркетинг на API на Google Ads (API на AdWords) в уебсайта Google Developers.
 
Данните за User ID не се считат за информация, позволяваща лично идентифициране, и силно се препоръчва рекламодателите да ги хешират, преди да ги качат в Google. Уверете се, че качените User ID са идентични с тези, изпратени на Google в маркера за ремаркетинг.

Параметърът user_id може да се използва и за връзки при кръстосване на устройства в Google Ads. Обърнете внимание, че ако сте настроили ремаркетинг с User ID преди 3 октомври 2018 г., вече сте се включили за връзки при кръстосване на устройства. Научете повече за връзките при кръстосване на устройства за рекламодатели.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си