Om rapportering av konverteringar med kundvagnsdata

Mät antalet transaktioner samt intäkter och vinst från dina Shopping-annonser med hjälp av rapportering av konverteringar med kundvagnsdata. Om du använder konverteringsspårning i Google Ads kan du skicka in kundvagnsdata för köp- eller försäljningskonverteringar. Du måste ställa in konverteringsspårning om du inte redan spårar konverteringar.

Ett annonsklick på en av produkterna du marknadsför via Google Ads kan leda till försäljning av andra produkter. Se vilka artiklar kunder köper efter att ha klickat på dina annonser, vilka produkter som med störst sannolikhet leder till konvertering och vilka artiklar som är dina bästsäljare.

Fördelar

 • Detaljerad rapportering om sålda artiklar
 • Tydliga mått på intäkter och vinst från Shopping-annonser
 • Detaljerad rapportering av kundvagnsstorlek och genomsnittligt ordervärde

Så här rapporterar du konverteringar med kundvagnsdata


Obs! Endast webbplatskonverteringar i Google Ads kan rapportera konverteringar med kundvagnsdata.

Du måste använda Googles globala webbplatstagg för att skicka in kundvagnsdata. Google Analytics-användare som redan skickar in kundvagnsdata via e-handelstillägg kan övergå till den globala webbplatstaggen och skicka in samma information till både Google Analytics och konverteringsspårning i Google Ads. Detta kan vara ett snabbare sätt att börja använda kundvagnsrapportering.

För att få ytterligare rapporter om bruttovinst måste du ange ett värde på attributet cost_of_goods_sold (kostnad för sålda varor, COGS) under Pris och tillgänglighet i dataspecifikationen för ditt produktflöde i Merchant Center. Läs mer om cost_of_goods_sold (COGS).

Läs om hur du konfigurerar och testar rapportering av kundvagnsdata.

Få rapporter om kundvagnskonverteringar

När du skickar in data om en kundvagnskonvertering kombinerar Google Ads intäkterna från rapporterade sålda artiklar med motsvarande COGS för att beräkna och rapportera bruttovinst. Din data om kundvagnskonverteringar används för att generera konverteringsrapporter med ytterligare information om dina försäljningar och sålda produkter, till exempel

 • vilka budgivande enheter (kampanjer/annonsgrupper/produktgrupper) som leder till produktförsäljning
 • om användarna köpte produkterna som visades i annonserna de klickade på
 • om användarna köpte andra produkter än de som visades i annonserna de klickade på
 • hur olika budgivningsfaktorer (till exempel enhet eller geografisk plats) påverkar kundvagnens storlek och genomsnittligt ordervärde
 • vilka budgivande enheter som ger högst bruttoresultat.
Obs! En artikel kan rapporteras om dess Merchant Center-id är identiskt med det Merchant Center-id som är kopplat till användarens Google Ads-konto.

Rapportering av kundvagnskonverteringar visar information om konverteringar på produktnivå. Anta till exempel att du säljer röda skor. I dina rapporter om kundvagnskonverteringar ser du att produkten ”röda skor” tillskrivs en köpkonvertering. Det betyder att röda skor fanns med i en annons som fick ett klick av en person som senare köpte en av dina produkter. Det betyder däremot inte att personen som klickade på annonsen köpte produkten som presenterades (i detta fall röda skor).

Med hjälp av kundvagnsdata och tillhörande rapportering blir resultatrapporten mer användbar och kan hjälpa dig att fatta mer välgrundade beslut. Baserat på data om kundvagnskonverteringar kan du till exempel välja att höja budet för de produkter som ger störst konverteringsrelaterad trafik i stället för de produkter som säljer bäst.

Viktiga mätvärden vid kundvagnsrapportering

Tillskrivna försäljningsmätvärden

Tillskrivna försäljningsmätvärden mäter hur effektivt en produkt genererar potentiella kunder. De beräknas med hänsyn till alla beställningar som tillskrivs ett klick på en annons för en viss produkt. Du hittar dessa mätvärden på sidan Produktgrupper, Annonsgrupper och Kampanjer samt i rapportredigeraren. Mätvärdena inkluderar:

 • Beställningar: Slutförda transaktioner på din webbplats som tillskrivs klick på en annons.
 • Intäkter: Summan av intäkter från alla transaktioner som tillskrivs klick på en annons. Intäkterna beräknas som summan av priset på alla artiklar i en kundvagn.
 • Kostnad för sålda varor (COGS): Den totala affärskostnaden som tillskrivs en viss produkt. Mätvärdet är endast tillgängligt om du anger kostnad för sålda varor (COGS).
 • Bruttovinst: Den totala vinsten från alla transaktioner som tillskrivs klick på en annons. Detta mätvärde beräknas som skillnaden mellan intäkterna och kostnaden för sålda varor. Mätvärdet är endast tillgängligt om du anger kostnad för sålda varor (COGS).
 • Genomsnittligt ordervärde: Detta mätvärde beräknas genom att intäkterna (totala intäkter från alla transaktioner) divideras med antalet beställningar (transaktioner som härrör från klick på annonser).
 • Genomsnittlig kundvagnsstorlek: Genomsnittligt antal produkter i kundvagnen. Detta mätvärde beräknas genom att det totala antalet varor i en kundvagn divideras med antalet beställningar.

Försäljningsmätvärden på erbjudandenivå

Försäljningsmätvärden på erbjudandenivå mäter de faktiska produkter som säljs i beställningar. De kan hjälpa dig att förstå vad människor köper när de klickar på en annons. Du kan se dessa mätvärden i rapportredigeraren. Mätvärdena inkluderar:

 • Sålda varor: Det totala antalet försäljningar av en produkt.
 • Produktintäkter: De totala intäkterna från en produkt.
 • Produktens bruttovinst: Den totala vinsten från en produkt. Mätvärdet är endast tillgängligt om du anger kostnad för sålda varor (COGS).

Rapportredigeraren innehåller dessutom följande mätvärden:

 • Produktens genomsnittliga COGS: Den totala affärskostnaden som tillskrivs produkten dividerat med antalet sålda varor och viktat med exponeringar.

Stöd för konverteringar över flera enheter

För att rapporterna om mätvärden vid kundvagnsrapportering ska bli mer kompletta tar Google hänsyn till konverteringar över flera enheter.
Våra modeller bygger på sammanställd och anonym data från personer som har loggat in på Googles tjänster tidigare. Modellerna förutser konverteringar över flera enheter och mätvärden vid kundvagnsrapportering som Google inte kan observera direkt. På så sätt kan vi rapportera om beteendemönster över flera enheter genom att kombinera observerade och modellerade konverteringar utan att äventyra användarnas integritet.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt