Om rapportering av konverteringer med handlekurvdata

Med rapportering av handlekurvkonverteringer kan du måle antallet transaksjoner samt inntektene og fortjenesten du genererer via Shopping-annonsene dine. Hvis du bruker Google Ads-konverteringssporing, kan du sende inn handlekurvdata om kjøps- eller salgskonverteringer. Du må konfigurere konverteringssporing hvis du ikke allerede bruker denne funksjonen.

Hvis du får annonseklikk på et av produktene du markedsfører via Google Ads, kan dette i sin tur også føre til salg av andre produkter. Se hvilke varer som blir kjøpt etter at brukerne klikker på annonsene dine, hvilke produkter du mest sannsynlig oppnår konverteringer med, og hvilke varer du selger mest av.

Fordelene du får

 • detaljert rapportering av solgte varer
 • klare beregninger av inntekt og fortjeneste generert via Shopping-annonser
 • detaljert rapportering av handlekurvstørrelse og gjennomsnittlig bestillingsverdi

Sånn rapporterer du konverteringer med handlekurvdata


Merk: Det kan bare rapporteres om konverteringer med handlekurvdata i forbindelse med konverteringer på nettsteder som registreres i Google Ads.

For å kunne sende inn informasjon om handlekurven må du bruke Googles globale nettstedstag. Google Analytics-brukere (GA) som allerede overfører handlekurvdata via utvidelser for netthandel, kan bytte til den globale nettstedstaggen og sende den samme informasjonen til både Google Analytics og Google Ads-konverteringssporing. På denne måten kan du raskt komme i gang med rapportering om handlekurven.

Hvis du vil ha tilleggsrapportering om bruttofortjeneste, må du oppgi en verdi for «varekostnad»-attributtet under «Pris og tilgjengelighet» i dataspesifikasjonen for Merchant Center-produktfeeden din. Finn ut mer om varekostnad.

Finn ut hvordan du kan konfigurere og teste ut rapportering av handlekurvkonverteringer.

Få rapporter om handlekurvkonverteringer

Når du sender inn handlekurvdata for en konvertering, kombinerer Google Ads inntektene fra de rapporterte solgte varene med varekostnaden for å beregne og rapportere bruttofortjenesten. Vi bruker dataene om handlekurvkonverteringer som du oppgir, til å generere konverteringsrapporter med tilleggsinformasjon om salgene og de solgte produktene dine, for eksempel

 • hvilke budenheter (kampanjer, annonsegrupper eller produktgrupper) som øker produktsalget
 • hvorvidt brukerne kjøpte produktene som ble vist i annonsene de klikket på
 • hvorvidt brukerne kjøpte andre produkter enn de som ble vist i annonsene de klikket på
 • hvordan ulike buddimensjoner (f.eks. enhet eller geografisk posisjon) påvirker antallet varer i handlekurven og den gjennomsnittlige bestillingsverdien
 • hvilke budenheter som gir høyest bruttofortjeneste
Merk: Det kan rapporteres om en vare dersom varens Merchant Center-ID samsvarer med Merchant Center-ID-en som er knyttet sammen med Google Ads-kontoen til brukeren.

I rapporter om handlekurvkonverteringer finner du statistikk om konverteringer på produktnivå. Tenk deg for eksempel at du selger røde sko, og i rapportene om handlekurvkonverteringer ser du at produktet «røde sko» tilskrives en kjøpskonvertering. Dette innebærer at røde sko ble vist i en annonse som ble klikket på av en bruker som senere kjøpte et av produktene dine. Dette innebærer imidlertid ikke at personen som klikket på annonsen, kjøpte produktet som ble vist (i dette tilfellet røde sko).

Resultatrapporten blir mer nyttig når den omfatter informasjon om handlekurven din og den tilhørende rapporteringen, og da kan du treffe mer veloverveide beslutninger. Basert på data om handlekurvkonverteringene dine kan du for eksempel velge å øke budet ditt på produktene som fører til mest konverteringsrelatert trafikk, i stedet for produkter som regnes som «toppselgere».

Viktige beregninger i rapportering av handlekurvdata

Beregninger for tilskrevet salg

Med beregninger for tilskrevet salg kan du måle hvor effektivt produkter genererer potensielle salg. Verdiene beregnes med utgangspunkt i alle bestillinger som tilskrives et klikk på en annonse for et bestemt produkt. Du kan se disse beregningene på Produktgrupper-, Annonsegrupper- og Kampanjer-siden samt i Rapportredigereren. Disse beregningene omfatter følgende informasjon:

 • Bestillinger: Fullførte transaksjoner på nettstedet ditt som tilskrives klikk på annonser.
 • Inntekter: Det samlede inntektsbeløpet fra alle transaksjoner som tilskrives klikk på annonser. Inntektene beregnes som summen av prisene på alle varene i en handlekurv.
 • Varekostnad: Samlet antall forretningskostnader som tilskrives et bestemt produkt. Denne beregningen er bare tilgjengelig hvis du oppgir varekostnaden.
 • Bruttofortjeneste: Samlet fortjenestebeløp fra alle transaksjoner som tilskrives klikk på en annonse. Denne beregningen beregnes som forskjellen mellom inntekten og varekostnaden, og er bare tilgjengelig hvis du oppgir varekostnaden.
 • Gjennomsnittlig bestillingsverdi: Denne verdien beregnes ved å dele inntekten (summen av inntekten fra alle transaksjoner) på antallet bestillinger (transaksjoner som kommer fra klikk på annonser).
 • Gjennomsnittlig størrelse på handlekurven: Det gjennomsnittlige antallet produkter i handlekurven. Verdien beregnes ved å dele det totale antallet varer i en handlekurv på antallet bestillinger.

Salgsberegninger på tilbudsnivå

Med salgsberegninger på tilbudsnivå får du målt de faktiske produktene som er solgt i bestillinger. Ut fra disse beregningene kan du danne deg et tydelig bilde av det folk kjøper når de klikker på annonser. Du kan se disse beregningene i Rapportredigereren. De omfatter følgende informasjon:

 • Solgte enheter: Det totale antallet solgte produkter.
 • Produktinntekter: Summen av inntektene du får fra et produkt.
 • Bruttofortjeneste for produkt: Summen av fortjenestebeløpet fra et produkt. Denne verdien er bare tilgjengelig hvis du oppgir varekostnaden.

I tillegg kan du også finne følgende beregninger i Rapportredigereren:

 • Produktets gjennomsnittlige varekostnad: Totale forretningskostnader som tilskrives dette produktet, delt på antall solgte produkter, vektet etter visninger.

Støtte for konverteringer via flere enheter

For å kunne tilby en mer fullstendig rapportering av handlekurvdata tar Google hensyn til konverteringer via flere enheter.
Vi bruker modeller basert på aggregerte og anonyme data fra brukere som tidligere har logget på Google-tjenester. Disse modellene anslår konverteringer via flere enheter som Google ikke er i stand til å observere direkte. På denne måten kan vi tilby rapportering om atferd via flere enheter som kombinerer observerte og modellerte konverteringer, uten at dette går på bekostning av brukernes personvern.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt